İslamin Temel Kavramlari

●     İslam Kavramlarını Öğrenmek     ●

بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ

Allah’a hamd olsun. O Tektir. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!” (Fussilet Suresi - 30)

İslamin Temel Kavramlari

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ✪
    Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. (Bakara Suresi - 42)
    İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder. (Bakara Suresi - 159)
    Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Rasul'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.
    Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. (Nisa Suresi 115 - 116)
Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. (Enam Sıresi - 116)

 1. Tağut ve Cibt Ne demek ?
 2. Takva Korkma Sakinma
 3. Tevvessül Araci ve Vesile
 4. Uluhiyyet Tevhidi
 5. Kelime-i Şehadet Ne Demektir
 6. Kelime-i Tevhid Ne Demektir

● Demokrasi - Beşeri Sistemler ● Laiklik - Din Kabul Etmemek

Allah Subhanehu ve Teala Buyuruyor ki

   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla   
Tâğut'a kulluk etmekten kaçınıp, Allah'a yönelenlere müjde vardır. (Ey Muhammed!) Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. (Zümer Suresi - 17 - 18)
"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Ahkaf Suresi - 13)


İslamin Temel Kavramlari

Rubibiyet Tevhidi Rabb Ne Demektir
Alemlerin Rabbi Allah'a Hamd olsun (Fatiha Suresi - 2)
"De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayacağım?..." (Enam Suresi - 164)
/ Allah’ın bir Rabb olduğuna iman etmek /
Rububiyyet Tevhidinin kısaca açıklama - Her yünüyle yaratan, her şeye malik ve sahibi O’dur.İşleri idare eden, öldüren ve dirilten, ölüden diri, diriden ölüyü çıkartan, fayda ve zarar vermeye gücü yeten, yükselten ve alçaltan…v.d... O’dur..
 • Rububiyyet Tevhidini incelemek için Tıklayın
 • Uluhiyyet Tevhidi İlah Ne Demektir
  Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur
  Uluhiyyet Tevhidi (Allah’tan başka ilah yoktur emrine iman)
  Uluhiyyet tevhidi,Yüce Allah’a kalp ve azalar ile O’nun belirlediği ibadet şekilleri ile ibadet etmek,buna ibadet tevhidi de denir. Uluhiyyet tevhidi,Allah tan başka mu’bud edinmemek,(İbadete layık,yalınız Allah olduğuna inanmak)
 • Uluhiyyet Tevhidini incelemek için Tıklayın
 • Şirk Müşrik Müşrikler Şirk Müşrik Ne Demektir
  "Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz;.." (Nisa Suresi - 48)
  Tevhidin şirkle olan savaşı, Nûh Aleyhisselâm'ın kavmini, putlardan sakındırıp sadece Allah'a ibadete davet ettiği günden beri devam etmektedir. Nûh Aleyhisselâm'dan sonra da Rasüller geldi ve gönderildikleri toplumları yalnız Allah'a ibâdet etmeye davet edip tapınageldikleri putların ibâdete layık olmadıklarını onlara anlattılar. Bu hak batıl mücadelesi, Muhammed (s.a.v) gelinceye kadar da böylece devam etti...
 • Şirk Müşrik Müşrikler incelemek için Tıklayın
 • İslamin Temel Kavramlari

  Mel'e Ne Demektir ? Mutrafin Ne Demektir ?
  "Kavminden Mel'e kafirleri (aydınlar / ileri gelen kafirler) dediler ki: ... Seni yalancı Sanıyoruz." (Araf Suresi - 66)
  Mele kavramı ile birlikte ele alınması gereken bir kavram da mütrefdir. Çünkü bir toplumun ileri gelenleri (melesi); ya ilim, ya servet sebebiyle insanların dikkatlerini üzerineçekerler.
 • Mel'e ve Mutrafin Ne Demektir ?
 • Senam ve Putlar Rabbim! beni ve çocuklarımı
  putlara tapmaktan uzak tut!
  Hatırla ki İbrahim şöyle demişti: «Rabbim! Bu şehri (Mekke'yi) emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!» «Çünkü, onlar (putlar), insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular, Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin.» (İbrahim Suresi -35 - 36)
 • Senam ve Putlar
 • Elfaz-i Küfür Elfazı Küfür / Dinden Çıkaran Söz ve İşler
  İşte Allah'a iman konusunda insanı küfre götüren sözlerden bazıları
  “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ; “ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin , öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.
 • Elfaz-i Küfür Sözler
 • Cehennem ve Cennet

  Kur'an-ı Kerim'de Cehennem Kapıları veya Tabakaları

  Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. (Hicr Suresi - 44)

  Cehennemin yedi kapısından maksat bazı tefsirlere göre yedi tabakadır. «Cüz’ün maksûm» da o kapılardan girerek yerlerini alacak olan guruplardır. Bazı rivayetlere göre bu tabakalardan ilki olan Hâviye, günahkâr müminler için, ikincisi Sakar, yahudiler için, üçüncüsü Sa’îr hıristiyanlar için, dördüncüsü Cahîm Sâbie için, beşincisi Lezâ ateşperestler için, altıncısı Hutame putperestler için ve pek çok adlarla anılan yedincisi münafıklar içindir. (Diyanet Vakfi Kur'an Meali -Hicr Suresi).

  Kur'an-ı Kerim'de Cennet Kapıları veya Tabakaları

  Cennetin Sekiz Kapısı vardır (İbn Hacer 7/28)

  İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, 'ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe' sokacağız. (Nisa Suresi - 57) İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın gerçek olan va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? (Nisa Suresi - 122)

  Kelime-i Şahadet veya Tevhid Ne Demektir

  Şahadet veya Kelime-i Tevhid Ne Demektir

  "Kelime-i Tevhîd " tüm semâvî dinlerin ortak inanç esaslarının temelini teşkil eder.

  Bu temele dayanmayan inanışların ve ibadetlerin tümü batıldır, Allah'ın yanında makbul değildir.

  Hak Teâlâ, Kur'ân-ı Kerîm'de, son elçisi Muhammed (s.a.s)'e hitaben:

  (Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz. (Ali İmran Suresi - 64)

 • Kelime-i Şehadet Ne Demektir
 • Kelime-i Tevhid Ne Demektir
 • Konularina Göre Ayet ve Hadis Meali

  Konularina Göre Ayet Meali

  Konularına Göre Ayet Meali veya Kur'an Fihristi: KUR'AN FİHRİSTİ -A'dan -Z'ye Göredir

  İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek İlah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahi Suresi - 52) Diri olanları (Yaşıyan insanları) uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye (Kur'an indirdik). (Yasin Suresi - 70) Konularina Göre Ayet Meali

  Konularina Göre Hadis Meali

  Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi: HADİS FİHRİSTİ -A'dan -Z'ye Göredir

  (Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (Ali İmran Suresi- 31 -32) Konularina Göre Hadis Meali  Önceki Sayfa
  eraykitap
  Sonraki Sayfa
  Kur'an'ın gölgesi altında yaşamak bir nimettir. Sadece onu tadanın alabileceği bir nimet. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran bir nimet. Allah'a hamdolsun ki, bana ömrümün bir bölümünü Kur'an'ın gölgesi altında yaşama imkanını bağışladı. Bu dönemde hayatımın bugüne kadar ki bölümünde hiç tatmamış olduğum bir nimetin hazzını duydum. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran nimetin hazzını.. Kur'an-ın Gölgesinden Mesajlar Şehid Seyyit Kutup

  Rabb olarak Allah'tan, Din olarak İsalam'dan, Resul ve Nebi olarakta Muhammed'ten(a.s) Razı oldum; ve kayıtsız ve şartsız teslim oldum Sen Şahitsin Rabbin EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…