ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tavsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe
YATAĞA GİRİNCE ve ÇIKINCA OKUNACAK DUALAR (UYUMA VE UYANMADA OKUNACAK DUALAR)Bera b. Azib'in (r.a.) bildirdiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur:
"Yatağına vardığın zaman evvela namaz abdesti gibi bir abdest al.
Sonra sağ tarafına yat.
Sonra da:
Allahım! Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana ısmarladım. Arkamı sana dayadım.Çünkü ümidim de sendedir, korkum da sendendir.
Senden sığınacak ve Senden kurtulacak yer varsa yine sensin.İndirdiğin Kitabına ve gönderdiğin Peygamber'ine iman ettim, de.

Bunlar son sözün olsun.
Şayet o gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun."
Bera: Bu sözleri iyice ezberlemek için onları Peygamber'in huzurunda tekrar ettim de:
"Gönderdiğin Resulüne iman ettim" dedim.
Allah Resulü (duadaki resul ve nebi kelimelerinin değiştirilerek söylenmesine razı olmayıp):
"Gönderdiğin Peygamberine iman de" buyurdu.
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4884.-[1]


UYUMA VE UYANMA DUALARI

Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu:
"Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımız görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun.
İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!"
Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Daavât 16, (3393); Ebü Dâvud, Edeb 107, (5053).

Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman,
ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi.
Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".
Buhari Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50, (2192);
Muvattâ, Ayn 15, (2, 942); Tirmizi, Daavât 21, (3399); Ebu Dâvud, Tıbb 19, (3902).

Huzeyfe İbnu'l-Yemân (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girince şu duayı okurdu:
"Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm".
Sabah olunca da şu duayı okurdu:
"Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O'nadır".

Buhâri, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavât 29, (3413); Ebü Dâvud, Edeb 177, (5049).
Berâ (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku:
"Allahım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana emanet ettim sırtımı sana dayadım.
Senin rahmetinden ümitvarım, gazabındanda korkuyorum.
Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı.
İndirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber (aleyhissalâtu uesselâm)'e imàn ettim"

"Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun."
Buhâre, Daavât 7, 9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Daavat 76, (3391); Ebu Dâvud, Edeb 107, (5046, 5047, 5048).

Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir:
"Resülullah (àleyhissalâtu vesselâm), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi:
"Allàhım! Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azâbından koru".

Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu:
"Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur.
Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim.
Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma.
Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin".

Ebu Dâvud, Edeb 108, (5061).

Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) yatacağı sırada şu duayı okurdu:
"Allahım, kerim olan Zât'ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım.
Allahım sen borcu giderir günahı kaldırırsın.
Allahım senin ordun mağlub edilemez, và'dine muhalefet edilemez.
Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir.
Allahım seni hamdinle tesbih ederim".

Ebu Dâvud, Ebed 107, (5052).

Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Bir gün, Hâlid İbnu Velid el-Mahzumi (radıyallâhu anh):
"Ey Allah'ın Resülü, bu gece hiç uyuyamadım" diye Resülullah (aleyhissalâtu vesselam)'e yakındı.
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu tavsiyede bulundu:
"Yatağına girdinmi şu duayı oku:
"Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi,
ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi!
Bütün bu mahlükâtının şerrine karşı, bana himâyekâr ol!
0l ki hiç birisi, üzerime âni çullanmasın, saldırmàsın.
Senin koruduğun aziz olur.
Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur, ilah olarak sâdece sen varsın."
Tirmizi, Daavât 96, (3518).

İmam Mâlik'ten rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır:
"Hâlid İbnu'l-Velid (radıyallâhu anh), Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e:
"Ben uykuda iken korkutuluyorum.
(Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)" diye sordu.
Ona şu tavsiyede bulundu:
"Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden AIlah'a sığınırım! de!".
Muvatta, Şi'r 9, (2, 950).[2]

Ø yatarken okunacak sûreler hangileridir?

3402- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.), yatağına yatacağı zaman avuçlarını bir araya getirir onlara üfürerek o ikisi içerisine
İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okur sonra o avuç içleriyle vücudunun ulaşabileceği kadar yerlerini sıvazlardı.
Bu işe başından ve yüzünden başlar ve bunu üç sefer yapardı.
(Ebû Dâvûd, Edeb: 27)

Ø yatarken başka hangi sûre okunur?
3403- Ferve b. Nevfel (r.a.)’den rivâyete göre,
Ferve, Peygamber (s.a.v)’e geldi ve:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Yatağıma yattığımda söyleyeceğim bir şeyi bana öğret.”
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:
“Kafirun sûresini oku, çünkü bu sûre kişiyi şirkten korur.
” Şu’be dedi ki: Ebû İshâk bazı rivâyetlerde;
“Bu sûreyi oku” diyor bazı rivâyetlerinde de: “Bir kere oku” diyor.
(Ebû Dâvûd, Edeb: 27; Dârimî, Fedail: 17)
3404- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı.”
(Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27)

3405- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), Zümer sûresi ve İsra sûrelerini okumadan uyumazdı.”
(Tirmizî rivâyet etmiştir.)

3406- Irbad b. Sariye (r.a.)’den rivâyet edilmiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), Müsebbihat denilen (Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’lâ) sûrelerini okumadan uyumazdı ve şöyle buyururdu:
Bu sûreler içersinde bin ayetten daha hayırlı bir ayet vardır.”
(Ebû Dâvûd, Edeb: 27)

Ø yatarken herhangi bir sûre de okunabilir mi?

3407- Hanzeleoğullarından bir adam (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Şeddâd b. Evs’e bir yolculukta arkadaş olmuştum.
O da şöyle demişti:
“Dikkat et! Rasûlullah (s.a.v.)’in bize söylememizi emrettiği bir duâyı sana öğreteyim mi? “Allah’ım işlerimde sebat isterim senden, Doğru yolda gayretli ve becerikli olmayı isterim senden, nimetlerine karşı şükür etmemi güzelce ibadet ve kulluk yapmayı isterim, doğru dil ve selamet bulan bir kalp isterim senden. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınırım. Bildiğin her faydalı şeyin hayrını senden isterim. Bildiğin her bir günahımdan dolayı bağışlanma isterim senden. Şüphesiz sen kimselerin bilemeyeceği gaybı bilensin.”
Şeddâd dedi ki:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Bir Müslüman yatacağında Allah’ın kitabından bir sûre okursa Allah o kimse için bir meleği vekil kılar ve onu korumakla görevlendirir.
Kalkacağı zamana kadar ona zarar verecek hiçbir şey ona yaklaşamaz.”
(Müsned: 16509)[3]


1794 -Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu:
"Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımız görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun.
İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!"

Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Daavât 16, (3393); Ebü Dâvud, Edeb 107, (5053).

1795 -Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
"Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman,
ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer
ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".
Buhari Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvattâ, Ayn 15, (2, 942);
Tirmizi, Daavât 21, (3399); Ebu Dâvud, Tıbb 19, (3902).

1796 - Huzeyfe İbnu'l-Yemân (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girince şu duayı okurdu:
"Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm".
Sabah olunca da şu duayı okurdu: "Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O'nadır".

Buhâri, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavât 29, (3413); Ebü Dâvud, Edeb 177, (5049).

1797 -Berâ (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku:
"Allahım nefsimi sana teslim ettim,
yüzümü sana çevirdim,
işlerimi sana emanet ettim
sırtımı sana dayadım.
Senin rahmetinden ümit varım,
gazabından da korkuyorum.
Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı.
İndirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber (aleyhissalâtu uesselâm)'e imàn ettim"

"Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun."
Buhâre, Daavât 7, 9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Daavat 76, (3391); Ebu Dâvud, Edeb 107, (5046, 5047, 5048).

Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resülullah (àleyhissalâtu vesselâm), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi: "Allàhım! Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azâbından koru".

1798 - Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu:
"Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur.
Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim.
Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma.
Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin".

Ebu Dâvud, Edeb 108, (5061).

1799 -Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) yatacağı sırada şu duayı okurdu:
"Allahım, kerim olan Zât'ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım.
Allahım sen borcu giderir günahı kaldırırsın. Allahım senin ordun mağlub edilemez, và'dine muhalefet edilemez.
Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir. Allahım seni hamdinle tesbih ederim".

Ebu Dâvud, Ebed 107, (5052).

1800 -Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Bir gün, Hâlid İbnu Velid el-Mahzumi (radıyallâhu anh):
"Ey Allah'ın Resülü, bu gece hiç uyuyamadım" diye
Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e yakındı.
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu tavsiyede bulundu:
"Yatağına girdinmi şu duayı oku:
"Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlükâtının şerrine karşı, bana himâyekâr ol! 0l ki hiç birisi, üzerime âni çullanmasın, saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur, ilah olarak sâdece sen varsın."
Tirmizi, Daavât 96, (3518).

1801 - İmam Mâlik'ten rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır:
"Hâlid İbnu'l-Velid (radıyallâhu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e:
"Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)" diye sordu. Ona şu tavsiyede bulundu:
"Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden Allah'a sığınırım! de!".
Muvatta, Şi'r 9, (2, 950).[4]


   Kaynak:
[1]:Duaaa el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki
[2]:DUANIN FAZİLETİ VE VAKTİ :KutubuSitte7300
[3]:Sunen-i İmam Tirmizi Dua Bölümü Hadis No 2:Tercume:Abdullah Parlıyan
[4]:Dua:DUANIN FAZİLETİ VE VAKTİ ..:KutubuSitte7300

Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)