ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tavsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe
Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar


اَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلْخُبْثِ وَٱلْخَبَآئِثَ
ٱَلْحَمْدُ ِللهِ ٱلَّذِى اَذْهَبَ عَنِّى ٱْلاَذٰى وَعَافَانِى مِنْ ذٰلِكَ

 • ⇒ Helaya veya Tuvalaete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua Metni
  "Euuzü billâahi minel hubsi vel habâais"
  ⇒ Helâdan Çıkınca Okunacak Duâ
  "Elhamdü lillâhillezî ezhebe annel ezâ ve aafâanii min zâlik."
  "Hamd olsun O Allâh'a ki, bizden ezâyı giderdi ve ondan beni kurtardı."
  ⇒ Helâdan çıkınca bu duâyı okumaya devam edenler idrar ve abdest yollarında hastalık görmezler.
  ⇒ Helâ ve hamama sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Eve ve câmiye ise sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır.
 • Enes b. Mâlik (r.a)'tan rivayet edilmiştir:
  "Resulullah (s.a.v) tuvalete girerken:
  "Allahümme innî eûzu bike mine l-hubsi ve'l-habâis"

  (Allahımi Erkek ve dişi şeytanların şerrinden sana sığıni buyururdu.

  Açıklama:
  Hubus" kelimesi,
  "Habîs" kelimesinin çoğulu olup
  "erkek şeytanlar" anlamına gelmektedir.
  Habâis" ise "Habise" kelimesinin çoğulu olup
  "dişi şeytanlar" anlamına gelmektedir.
  İbnü'l-Arabî (ö. 643/1148)'ye göre, bu kelime; çirkin şeyler için kullanılır.
  Hubs, genellikle, sözde sövmeyi, inançta küfrü, yiyeceklerde haramı, içeceklerde zararlı şeyleri ifade eder.
  Tuvalete girmek isteyen kimse, bu Duayı okumalıdır.
  Çünkü tuvaletler, Allah'ın açıkça zikredilmesi uygun olmayan yerler olduğu için şeytanlar,
  buralarda, çokça eğleşir ve insan oğluna daha çok musallat olurlar.
  Tuvalete girerken şeytanlardan Allah'a sığınmak, bu nedenden dolayı gereklidir.
  Açık arazide abdest bozmak da, tuvalette abdest bozmak gibi Allah'a sığınmayı gerektirir.
  Tuvalete girerken Allah'a sığınmayı unutan kimse, İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, girdikten sonra kalben Allah'a sığınır,
  Resulullah (s.a.v)'in abdest bozacağı yere girerken Allah'a sığınması;
  kulluğunu gös­termek, ümmetine abdest bozmanın edeblerinİ öğretmek içidir.
  Aslında o, bütün kötülük­lerden ve şeytanlardan korunmuştur, (çevirmen)[1]

  Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre,
  Rasûlullah (s.a.v.) tuvalete girmek istediğinde:
  “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi.
  (Buhârî, Vudu’: 9; Müslim, Hayz: 32)

  TUVALETTEN ÇIKINCA YAPILACAK DUA

  7- Âişe (r.anha)’dan rivâyet edildiğine göre,
  Rasûlullah (s.a.v.) tuvaletten çıkınca:
  "Ğufraneke"
  “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi.
  (Ebû Davut, Tahara: 17; İbn Mâce, Tahara: 10) [2]

  3539-Enes radıyallahu anh anlatıyor:
  "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm helâya girince:
  "Allahümme inni eüzü bike mine'L-hubsi ve'l-habâis.
  (Ya Rabbi! Pislikten ve pislenmekten sana sığınırım)" derdi."
  Ebu Dâvud, Tahâret 3, (46). 3540 -Bir rivâyette şöyle gelmiştir:
  "(Resülullah aleyhissalâtu vesselâm) buyurmuştur ki:
  "Şu kenefler, (cin ve şeytanların) hazır bulundukları yerlerdir.
  Öyleyse biriniz helâya girince:
  "Eüzu billahi mine'l-hubsi ve'L- habâis"
  (Pislikten ve pislenmekten Alllah'a sığınırım) desin."
  Ebu Dâvud, Tahâret 3, (6).

  Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor:
  "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki:
  "Sizden biri, helaya girince sakın şu duayı okumaktan aciz olmasın;
  "Allahümme inni eüzu bike mine'r-ricsi'n-necesi el-habîsi'l-muhbisi, eş-şeytani'r-racîmi
  (Allahım, ben, pis, necis, habis ve muhbis olan şeytan-ı racim'den sana sığınırım."
  Enes İbnu Mâlik anlatıyor:
  "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm heladan çıkınca
  "Benden ezayı giderip afiyet veren Allah'a hamdolsun!" derdi."[3]     Kaynak:
  [1]:Darulkitap İslam Ansiklopedisi: YEDİ HADİS İMAMININ İTTİFAK ETTİĞİ HADİSLER:Buhârî, Vudû' 9, Deavât 15; Müslim, Taharet 122 (375); Ebu Dâvud, Taharet 3 (4, 5); Tirmizî, Taharet 4 (5); Nesâî, Taharet 18; İbn Mâce, Taharet 9 (296); Ahmed b. Hanbel, 3/409
  [2]:Sunen-i Tirmizi Temizlik Bölümü Hadis no:5-7-Abdullah Parlıyan
  [3]:TAHARET:Kütübüssitte7300 6045 -6046 -

  Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)