ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tavsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe
Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar


بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ
 • Bismike Allahumme ehya ve emutu
  “Allahım! Senin adınla hayat yaşarım, senin adınla ölürüm.” Buhârî, Deavât 6, 7, 13, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59


 • اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
 • Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar El Hamdulillah-illezi ehyana ba'de me emetena ve ileyhin- nuşur
  “Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O’nadır .” ⇒ Buhârî, Deavât 7, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59.


 • 1794 -Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu:

  "Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımız görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun.
  İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!"

  Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Daavât 16, (3393); Ebü Dâvud, Edeb 107, (5053).


  1795 -Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman,
  ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer
  ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".
  Buhari Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvattâ, Ayn 15, (2, 942);
  Tirmizi, Daavât 21, (3399); Ebu Dâvud, Tıbb 19, (3902).


  1796 - Huzeyfe İbnu'l-Yemân (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girince şu duayı okurdu:

  "Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm".

  Sabah olunca da şu duayı okurdu:

  "Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O'nadır".

  Buhâri, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavât 29, (3413); Ebü Dâvud, Edeb 177, (5049).


  1797 -Berâ (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku:

  "Allahım nefsimi sana teslim ettim,
  yüzümü sana çevirdim,
  işlerimi sana emanet ettim
  sırtımı sana dayadım.
  Senin rahmetinden ümit varım,
  gazabından da korkuyorum.
  Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı.
  İndirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber (aleyhissalâtu uesselâm)'e imàn ettim"

  "Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun."
  Buhâre, Daavât 7, 9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Daavat 76, (3391); Ebu Dâvud, Edeb 107, (5046, 5047, 5048).


  Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resülullah (àleyhissalâtu vesselâm), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi: "Allàhım! Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azâbından koru".


  1798 - Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu:

  "Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur.
  Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim.
  Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma.
  Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin".

  Ebu Dâvud, Edeb 108, (5061).


  1799 -Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) yatacağı sırada şu duayı okurdu:

  "Allahım, kerim olan Zât'ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım.
  Allahım sen borcu giderir günahı kaldırırsın. Allahım senin ordun mağlub edilemez, và'dine muhalefet edilemez.
  Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir. Allahım seni hamdinle tesbih ederim".

  Ebu Dâvud, Ebed 107, (5052).


  1800 -Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Bir gün, Hâlid İbnu Velid el-Mahzumi (radıyallâhu anh):
  "Ey Allah'ın Resülü, bu gece hiç uyuyamadım" diye
  Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e yakındı.
  Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu tavsiyede bulundu:
  "Yatağına girdinmi şu duayı oku:

  "Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlükâtının şerrine karşı, bana himâyekâr oI! 0l ki hiç birisi, üzerime âni çullanmasın, saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur, ilah olarak sâdece sen varsın."

  Tirmizi, Daavât 96, (3518).


  1801 - İmam Mâlik'ten rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır:
  "Hâlid İbnu'l-Velid (radıyallâhu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e:
  "Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)" diye sordu. Ona şu tavsiyede bulundu:

  "Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden Allah'a sığınırım! de!".

  Muvatta, Şi'r 9, (2, 950).[1]  818. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uyumak istediği zaman elini yanağının altına koyar sonra da:
  "Allahümme bismike emûtü ve ahyâ: "Allahım! Senin isminle ölür, senin isminle dirilirim" derdi. Uykudan uyandığı zaman: "Elhamdülillâhillezî ahyânâ min ba'di mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr. " "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Diriltmek sadece O'na mahsustur" buyururdu.
  Buhârî, Daavât 7, 8, 16. Ayrıca bk. Müslim, Zikr 59; Ebû Dâvûd, Edeb 98; Tirmizî, Edeb 28; İbni Mâce, Duâ 16  815. Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi:
  "Allahümme eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechî ileyke, ve fevvadtü emrî ileyke, ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencê minke illâ ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte:
  "Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. "
  Buhârî, Daavât 5. Ayrıca bk. Buhârî, Vudû' 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebû Dâvud, Edeb 98[2]

  Uykadan Uyanınca Okunacak Dualar
  Huzeyfe b. Yeman'dan (Radıyallahu anhüma) ve Ebû Zerr'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine şöyle demişlerdir:
  "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatağına girdiği zaman:
  "Bismîkeîlâhümme ehyâ ve emûtü
  (Allah'ımı Senin adınla dirilirim ve ölürüm) derdi. Uyandığı zaman da:
  Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr
  (Bizi öldürdükten sonra) bizi dirilten Allah'a hamd olsun; (Kıyamet­te) dirildikten sonra varış O'nadır) derdi.[3]     Kaynak:
  [1]: Dua:KutubuSitte7300
  [2]: Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin
  [3]: Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi: Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-36)

  Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)