ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ   ✪  
 • Latince okunuşu :
  El Hamdulillah-illezi ehyana ba'de me emetena ve ileyhin- nuşur
  Türkçe Meali (anlamı)
  Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O’nadır Buhârî, Deavât 7-8, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59 Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113 ⇒ Müslim, 4/2083 ⇒ Ebu Davud, Edeb 177 •    Kaynak ve Kısa Açıklamalar

 •   1 - ) ★ ⇒   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Her Sabah Okunacak Dualar
  UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR ARAPÇA TÜRKÇE
 • اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

 • El Hamdulillah-illezi ehyana ba'de me emetena ve ileyhin- nuşur
  Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O’nadır Huzeyfe İbnul Yemandan (r.a)
  Buhârî, Deavât 7-8, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59 Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113 ⇒ Müslim, 4/2083 ⇒ Ebu Davud, Edeb 177
 •  
 • 2 - ) ★ ⇒   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Her Sabah Okunacak Dualar
  UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR ARAPÇA TÜRKÇE
 • لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  سُبْحاَنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَللهُ اَكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمْ   ✪   رَبِّ اغْفِرْ ليِ

 • Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr
  Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir.

  “Sübhânellâhi vel hamdü lillêhi ve lê ilâhe illallâhu vellâhu ekber, ve lê havle ve lê kuvvete illê billêhil aliyyil azîm” Rabbiğfirli

  Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet, ancak yüce ve büyük olan Allah’a âittir. ⇒ Rabbim! Bani mağfiret eyle
  "Kim bunu derse bağışlanır, duâ ederse, duâsı kabul olunur. Eğer kalkıp abdest alır, sonra da namaz kılarsa, namazı kabul olunur."
  Ubâde bin Sâmitden (r.a) Buhârî, Teheccüd, 21 ⇒ Buhârî, Fethu’l-Bârî, 3/39 ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce, 2/335 (Bkz. Hisnul Müslim Kur’an ve Sünnette Müslümanın Sığınağı - Duan No:14)
 •  
 • 3 - ) ★ ⇒   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Okunacak Dualar Her Sabah Okunacak Dua
  UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR ARAPÇA TÜRKÇE
 • اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي عَافَانِي فيِ جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ ليِ بِذِكْرِهِ

 • El Hamdulillahi-llezi afani fi cesedi ve radde alayye ruhi ve ezine li bi zikrihi
  "Bedenime âfiyet veren, ruhumu bana geri veren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah’a hamd olsun." Tirmizî, 5/473 ⇒ Sahih-i Tirmizî, 3/144 ⇒ Nevevî, el-Ezkâr, 21
 •   4 - ) ★ ⇒   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Okunacak Dualar

  Not:
  Sabah Kalkdıktan Sonra (Gücü) Yeten (Âl-i İmrân Sûresi - 190 - 200) Ayetlerini Okusun

  ⇒ Buhârî,Bkz. Fethu’l-Bârî, 8/237, ⇒ Müslim, 1/530
 •  
 • 5 - ) ★ ⇒   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Okunacak Dualar
  UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR ARAPÇA TÜRKÇE
 • الّلهمّ بِكَ اصْبَحْنَا وَ بِكَ امْسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوتُ وَ اِليْكَ النّشُورُ

 • Her Sabah Okunacak Dua
  Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.
  Allah(c.c.)ım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. ⇒ (Ebu Davud: 5067)
 •  
 • 6 - ) ★ ⇒   Sabahleyin Uykudan Kalkınca (Uyanınca) Okunacak Dualar
  UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR ARAPÇA TÜRKÇE
 • الّلهمّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَاِليْكَ الْمَصِيرُ

 • Her Akşam Okunacak Dua
  Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir
  Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. ⇒ (İbn Mace, Dua: 14

 • 7 - ) ★ ⇒   Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar Günlük Yapılması ve Ezberlenmesi Gereken Dua ve Zikirler Ebân b. Osman (r.a.)’ın naklettiğine göre Osman (r.a.), Resûlullah (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kim (sabah ve akşam) Üç kez
 • بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

 • Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâ ismihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hü ves semiül âlim
  Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

  diyerek dua ederse, sabaha kadar apansızın bir bela kendisine isabet etmez. Kim de (sabahleyin) üç kez (aynı şekilde) dua ederse, akşama kadar aniden bir musibetle karşılaşmaz. ⇒ (Müslim, Zikr, 37 (2698)

  Not: Bu hadisi nakleden ravi Eban b. Osman (r.a.) felç olmuştu. Ondan bu hadisi duyan bir kişi ona hayretle bakıyordu. Bunun üzerine Eban ona şöyle demişti: ‘Ne bakıyorsun? Hadis sana aktardığım gibidir. Ben Hz. Osman’a (r.a.) yalan söylemedim. Hz. Osman da (r.a.) Resûlullah (s.a.s.)’e yalan söylememiştir. Fakat ben Allah’ın kaderi gerçekleşsin diye o gün bu (hadisi) söyleyememiştim. ⇒ (Ebu Davud, Edeb, 101)

 • 8 - ) ★ ⇒   Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar Günlük Yapılması ve Ezberlenmesi Gereken Dua ve Zikirler Kim sabaha çıkınca:
 • أ عُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّا مّاَ تِ الَّتِى لَا يُجَا وِ زُ هُنَّ بَرٌّ وَﻻَ فاَ جِرٌ مِن شَرِّ ماَخَلَق وَبَرَأَ وَذَرَأَ

 • Euzu bi kelimti-llahi-t temmet illeti la yuca vizu hunne berrun ve la facirun min şerri ma khlaQa ve berae ve zerae
  «Ne iyinin ne kötünün aşıp geçemediği Allah’ın tam kelimelerine yarattığı, şekil verdiği ve meydana getirdiği herşeyin şerrinden sığınırım» derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u emân-ı ilâhîde kalır.” (Ali el-Müttakî, II, 165/3593) Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

 • 9 - ) ★ ⇒   Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar Günlük Yapılması ve Ezberlenmesi Gereken Dua ve Zikirler Kim uyku arasında uyandığında Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi
 • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 • vel Hamdulillah-illezi Yuhyi-l Mevta ve hu ve ala kulli şeyin Kadir
  "Ölüleri dirilten Allah’ı tesbih ederim. O her şeye kâdirdir." demesidir. (Suyûtî, Camiu’s-sağir, no: 2173)

 • 10 - ) ★ ⇒   Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar Günlük Yapılması ve Ezberlenmesi Gereken Dua ve Zikirler Kim uyku arasında uyandığında Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi
 • سُبْحَانَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 • “Subhanellezi yuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir”
  “Ölüyü dirilten Allah’ı tesbİh ederim ve O her şeye kadirdir.” demesidir. (Ebû Dâvud, Vitr, 32)

 • Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar

  بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ

 • Bismike Allahumme ehya ve emutu
  “Allahım! Senin adınla hayat yaşarım, senin adınla ölürüm.” Buhârî, Deavât 6, 7, 13, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59

 • اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

 • Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar
  El Hamdulillah-illezi ehyana ba'de me emetena ve ileyhin- nuşur
  “Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O’nadır .” ⇒ Buhârî, Deavât 7, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59.

 • 1794 -Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu:
  "Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımız görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun.
  İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!"
  Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Daavât 16, (3393); Ebü Dâvud, Edeb 107, (5053)


  1795 -Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girdiği zaman,
  ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer
  ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".
  Buhari Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50, (2192); Muvattâ, Ayn 15, (2, 942);
  Tirmizi, Daavât 21, (3399); Ebu Dâvud, Tıbb 19, (3902)


  1796 - Huzeyfe İbnu'l-Yemân (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatağına girince şu duayı okurdu:
  "Allahım! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm"
  Sabah olunca da şu duayı okurdu:
  "Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun!. Zaten dönüşümüz de O'nadır" Buhâri, Daavat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Daavât 29, (3413); Ebü Dâvud, Edeb 177, (5049)


  1797 -Berâ (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku:
  "Allahım nefsimi sana teslim ettim,
  yüzümü sana çevirdim,
  işlerimi sana emanet ettim
  sırtımı sana dayadım.
  Senin rahmetinden ümit varım,
  gazabından da korkuyorum.
  Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı.
  İndirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber (aleyhissalâtu uesselâm)'e imàn ettim"

  "Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun."
  Buhâre, Daavât 7, 9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Daavat 76, (3391); Ebu Dâvud, Edeb 107, (5046, 5047, 5048)

  Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir:
  "Resülullah (àleyhissalâtu vesselâm), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi: "Allàhım! Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azâbından koru"


  1798 - Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor:
  "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu:
  "Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur.
  Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim.
  Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma.
  Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin"
  Ebu Dâvud, Edeb 108, (5061)


  1799 -Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) yatacağı sırada şu duayı okurdu:
  "Allahım, kerim olan Zât'ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım.
  Allahım sen borcu giderir günahı kaldırırsın. Allahım senin ordun mağlub edilemez, và'dine muhalefet edilemez.
  Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir. Allahım seni hamdinle tesbih ederim"
  Ebu Dâvud, Ebed 107, (5052)


  1800 -Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Bir gün, Hâlid İbnu Velid el-Mahzumi (radıyallâhu anh):
  "Ey Allah'ın Resülü, bu gece hiç uyuyamadım" diye
  Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e yakındı.
  Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu tavsiyede bulundu: "Yatağına girdinmi şu duayı oku:
  "Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlükâtının şerrine karşı, bana himâyekâr oI! 0l ki hiç birisi, üzerime âni çullanmasın, saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur, ilah olarak sâdece sen varsın." Tirmizi, Daavât 96, (3518)


  1801 - İmam Mâlik'ten rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır:
  "Hâlid İbnu'l-Velid (radıyallâhu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)'e:
  "Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)" diye sordu. Ona şu tavsiyede bulundu:
  "Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden Allah'a sığınırım! de!" Muvatta, Şi'r 9, (2, 950) [1]  818. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uyumak istediği zaman elini yanağının altına koyar sonra da:
  "Allahümme bismike emûtü ve ahyâ: "Allahım! Senin isminle ölür, senin isminle dirilirim" derdi. Uykudan uyandığı zaman: "Elhamdülillâhillezî ahyânâ min ba'di mâ emâtenâ ve ileyhin-nüşûr. " "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Diriltmek sadece O'na mahsustur" buyururdu.
  Buhârî, Daavât 7, 8, 16. Ayrıca bk. Müslim, Zikr 59; Ebû Dâvûd, Edeb 98; Tirmizî, Edeb 28; İbni Mâce, Duâ 16  815. Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi:
  "Allahümme eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechî ileyke, ve fevvadtü emrî ileyke, ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencê minke illâ ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte:
  "Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. "
  Buhârî, Daavât 5. Ayrıca bk. Buhârî, Vudû' 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebû Dâvud, Edeb 98[2]

  Uykadan Uyanınca Okunacak Dualar
  Huzeyfe b. Yeman'dan (Radıyallahu anhüma) ve Ebû Zerr'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine şöyle demişlerdir:
  "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatağına girdiği zaman:
  "Bismîkeîlâhümme ehyâ ve emûtü
  (Allah'ımı Senin adınla dirilirim ve ölürüm) derdi. Uyandığı zaman da:
  Elhamdü lillâhillezî ehyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnüşûr
  (Bizi öldürdükten sonra) bizi dirilten Allah'a hamd olsun; (Kıyamet­te) dirildikten sonra varış O'nadır) derdi.[3]

     Kaynak:
  [1]: Dua:KutubuSitte7300
  [2]: Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin
  [3]: Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi: Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-36)
  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın