İslamin Temel Kavramlari

●     İslam Kavramlarını Öğrenmek     ●

بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ

Allah’a hamd olsun. O Tektir. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.

Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!” (Fussilet Suresi - 30)

İslamin Temel Kavramlari

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ✪
    Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. (Bakara Suresi - 42)
    İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder. (Bakara Suresi - 159)
    Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Rasul'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir.
    Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. (Nisa Suresi 115 - 116)
Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. (Enam Sıresi - 116)
 1. Tağut ve Cibt Ne demek ?
 2. Takva Korkma Sakinma
 3. Tevvessül Araci ve Vesile
 4. Uluhiyyet Tevhidi
 5. Kelime-i Şehadet Ne Demektir
 6. Kelime-i Tevhid Ne Demektir

● Demokrasi - Beşeri Sistemler ● Laiklik - Din Kabul Etmemek


   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla   
Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) va’dedilmekte olan cennetle sevinin!” (Fussilet Suresi - 30) "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Ahkaf Suresi - 13)


   Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla   
Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz Haktan TİKSİNİYORSUNUZ!..(Zuhruf Suresi - 78)
Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara (beşeri ideolojiler laiklik kemalizim kominizim sosyalizim faşizim... putperestler ve sapık ehli kitap sahiplerine) uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan (İslam Şeriatından ) ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. (Enam Suresi - 153)

   Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid / Uluhiyyet Tevhidi Kısa Açıklaması     Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid'i Söyleken Ne Kast Edilmektedir
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ   ⇐   وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ   ⇐   مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

 • Eşheduel lailahe illallah ve eşheduenne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
  La İlahe İllallah Muhammedun Rasulullah

  Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur
  Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed Allah'ın Rasuludur
 • Bkz.. Uluhiyyet Tevhidi / Allah’tan başka ilah yoktur emrine iman incelemek için Tıklayın

 • İlahın kısaca açıklama - tapılmaya ibadet edilmeye lâyık görülen yüce varlık..

 • İlah Lûgatta; Kulluk etmek, tutkun ve düşkün olmak, şaşırıp kalmak, ısınmak, yönelmek ve alışmak örtünmek, gizlenmek, alışmak ve kulluk anlamında kullanılmakla beraber genelde ibadet edilen, tapınılan nesnelerin ortak adı olmuştur. (İlah tapınılan ve ibadet adilen kişiye veya Zata denir) gibi mânâlara gelir.
  Kur'an-ı Kerimde ilâh kelimesi iki manada kullanılmıştır.
  Birincisi- hak olsun batıl olsun, ayırım yapılmaksızın, insanların kendisine tapındığı şey anlamında mabud (ibadet edilen).
  İkincisi; gerçekten ibadete lâyık olan Zat (varlık) anlamında hakk mabud

 • Ancak İslâmiyet'in saf tevhid akîdesi, tapılacak, ibadet edilecek; kainatın ve eşyanın yaratıcısı ve yoktan var edicisi ve yöneticisi olarak sadece Allah'ı kabul etmektir. Bu yüzden, Allah lafzı sadece İslâm'ın kabul ettiği ilah inancının (özel ismi)'dir.

  Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, hakîmdir, Alimdir. (Zuhruf Suresi - 84)
  Kendisine ibadet edilen her şeyden çok sevilen tazim ve tesbih edilen mutlak varlık Allah teala dışındaki tüm ilahlar sahte ilahlardır.

  İlah" kelimesi her dilde o dile özgü bir sözcükle karşılanır olabilir amma içirik aynıdır...

 • La İlahe ⇒ ilah yoktur

  Yalancı ilahları kabul etmiyorum. Yalancı ilahları redediyorum..v.d.. demektir. Yalancı ilahlar kimlerdir

  1. Meryem oğlu Mesih’i de ilahlaştırdılar [1]
  2. Rahibler / Rubanlar / Azizler / Papazlar (Hrsitiyan Bilginleri) [2]
  3. Tahdadan taştan alçıdan demirden v.d..yapıkları putlara tapınmak [3]
  4. Tağutlar [4]
  5. Cibt [5]
  6. Beşeri ideolojileri icad edenler [6]
  7. Mel'e ve Mutrafinler [7]
  8. Felsefeler ve Felseveciler [8]
  9. Hahamlar / Yahudi Alimleri [9]
  10. Alim ve Salih insanları putlarştımak [10]
  11. Heva ve hefeslerini ilah edinenler [11]
  12. Beşeri Dinler ve Kuran Şahıslar (Mecusilik Hinduizm - Brahmanizm - Konfüçyanizm - Budizim - Kemalizim gibi..) [12]
  13. Endad ■ (Totemler bir inançtır) Denk, eş, benzer demektir. İster tapınılsın veya tapınılmasın ilah yerine konan, tanrı olarak benimsenen Allah'ın dışındaki şeylere denir. Birbiriyle çekişen, tartışan ortaklar için de bu kelime kullanılır [13]

 • İllallah ⇒ Ancak Allah Gerçek ilahtır.

  Gerçek ilah ne demek ve nelere gücü yetmektedir... manasını kısaca tek tek yazalım

  1) - Kanun ve Hüküm koyan
  2) - Duaları kabul eden ve karşılık veren
  3) - İbadet (kulluk) edilen tek Ma’bud
  4) - İbadete ve duaya layık tek merci
  5) - Sevilen ve saygı duyulan tek ilah
  6) - İbadetin türünü,zamanını ve şeklini belirleyen
  7) - Sükunet bahşeden
  8) - Azabı ve mükafatı olan ve devamlı olarak yapan
  9) - Yoktan yaratan
  10) - Hayata devam gücü veren tek zat
  11) - Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan
  12) - Her şeyin muhtaç olduğu zat-ı Samed
  13) - Egemenliğin,hakimiyetin ve her şeyin hükümranı olan
  14) - Gizli ve açık,sinelerdeki fısıldamaları bile bilen(Mülk-Suresi
  15) - Yorgunluk ve uyku tutmayan tek ilah ( Ayet el kursi)
  16) - Yardımcıya ve ortağa hiç mi hiç ihtiyacı olmayan
  17) - Yüceliği ve hükmü altına alıp koruyan
  18) - Amellerin karşılığını veren (iyi veya kötü)
  19) - Kederli ve üzüntülü olanlara (isteyene) sakinlik ve ferahlık veren


  Uluhiyyet Tevhidi / Kelime-i Tevhid Açıklaması için tıklayın

  -

  Dipnotlar ve Kaynakcalar
  [1]: Tevbe suresi - 31
  [2]: İlk ayette alim ve rahiplerin ilahlaştırılması söz konusu edilmektedir.Bu ayetin dolaylı açıklamasını hadislerde bulmaktayız. Adiy Bin Hatem’in (r.a) bu ayetle ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a)’e yönelttiği soruyu;O,şöyle cevaplamıştı: “Sizler,alim ve rahiplerinizin helal kıldığını helal,haram kıldığını haram kabul ediyor ve Allah’ın bu konuda ne buyurduğuna aldırmıyordunuz.” (Tirmizi K. Tefsir el-Kur'ân sure 9 bab: 10, Hadis No: 3095)
  Bkz..(www.islam-tr.net) Tevbe 31'dekiler Şirklerinin Farkında Mıydı?
  Tevbe suresi - 31. ayette geçen, Yahudi ve Hristiyanların, hahamları ve rahipleri rab edinmeler

  [3]: Cahiliye insanının eğer ilahlarını şu veya bu şekilde darıltırlar ve onların yönlendirme ve inayetlerinden mahrum kalırsa kendilerinin hastalık kıtlık can ve mal kaybı ve diğer afetlere uğrayacakları korkusunu taşırla
  Cahiliye İnsanını İlah Düşüncesi Dört Terim Kitabinda Mevdudi
  Ayrıca Bkz..Senam ve Purlat

  [4]: Bakara Suresi 256-257 / Tağutlar Hakkında Ayrıca Altı Ayeti Kerme daha var Görmek için Bkz... Tağut ve Cibt Tıklayın
  [5]: Nisa Süresi - 51 Bkz... Tağut ve Cibt Tıklayın
  [6]: Ne kadar beşeri ideolojiler varsa hepsi ya avrupali veya amerikali yahudidendir...
  Cehenneme Davet Edenler Sahte ilahlar ■ İdeolojiler

  1 - Kominizim
  2 - Sosyalizim
  3 - Faşizim
  4 - Kapitalizim
  5 - Sağcılık
  6 - İrkcılık
  7 - Makyavalizim
  8 - Kemalizim
  9 - Laikli (Sekülerizm) Demokrasi
  10 - Beşeri Dinler

  [7]: Cehenneme Davet Edenler ■ Müslüman Olmayan Şahıslar Sahte ilahlara davet eden ve korunmasını sağlayan şahislar

  1 - Aydınlar (Me'le)
  2 - Şimarık Zenginler (Muraflar)
  3 - Batıl Din Bilginleri (Müsteşrikler)
  4 - Kanun Yapıcılar (Tağutlar)
  5 - Kahin ve Falcılar (Cibt )
  6 - Kabile Şefleri (Endad)
  7 - Putlara Tapanlar (Müşrikler)
  8 - Kalben Kafir olanlar (Munafıklar)
  9 - Din Bilginleri (Tağutlardan Yana olan Bel'amlar) v.d..


  [8]: Felsefe, bir konu üzerinde insanların akıl ve mantık yolu ile inceleme ve araştırmalarla elde ettikleri sonuçlardır. Yunan felsefecileri, Kâinat ebdidir derler, bedeni bir dirilme yoktur diyorlar. İslam âlimleri, kâinatı ezeli ve ebedi bilen böyle felsefecilere kâfir demiştir. İslam dininde felsefe yoktur.
  "Ateizm, evrim ve materyalizm” akımları ders kitaplarına alınmış ve dinsiz bir gençlik yetişmesine titizlikle çalışılmıştır. Gelişmiş ülkelerde ise teknolojideki baş döndürücü ilerleme sonucu, “menfaat, madde ve sefahat” toplum hayatında hükmetmeye başlamış, bunun sonucu da yine sefih ve dinsiz bir neslin yetişmesi olmuştur. Bütün bunlar insanların “vahiyden uzaklaşıp kendi akıllarının mahsulü olan batıl görüşlere sapmaları” sonucu ortaya çıkmıştır... (sorularlaislamiyet.com)" Batı felsefesi Muhammed Ümmetinin canına okumuştur...

  [9]: Tevbe suresi - 31
  [10]: Zümer Suresi - 3 / Kur'an’ın Dört Temel Terimi Mevdudi Cahiliyyde ilah Düşünçesi
  [11]: Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi görüyor musun?.."(Furkan Suresi - 43)
  [12]: Puta tapıcılık, Mecusilik, Budizm gibi hayat şekilleri, eski zamanlardan beri görülen bâtıl dinlerdendir. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, materyalizm, faşizm, Kemalizm, laiklik gibi ideolojiler ve tüm beşerî düzenler günümüzdeki bâtıl dinlerdir. Aslında Beşeri Dinler Toptan Batıldır.
      Bkz...Bâtıl Dinler / Uydurma Dinler Enfal-De

  [13]: Endad ■ Bkz..Endad ilgili açıklamayı görmek için tıklayın
  Totem Kuzey Amerika ve Avustralya gibi birbirinden uzak iki bölgede yayılan bozuk inançlardan birinin adı. İnsanların kudsi olarak kabul ettikleri ve yaptıkları taş, ağaç, hayvan, bitki gibi şeylere “Totem”, bu batıl inanca ve tapmaya da “Totemcilik” denmektedir. Oturacak yer anlamına gelen “Totemcilik”, Amerika'nın “Erdeken” boyunun dilinden alınmıştır. Totemcilik, bir çeşit puta tapıcılık, totem de puttur. Totemciler, ilahi dinlerden hiçbirisine inanmazlar ■ Totem Bkz... Totem ■

 • NOT:Kısa Açıklama...
  İlâh zannedilen şey, insanın kendi üzerinde büyük çapta etki ettiğini var saydığı “güç”tür. Bu kimine göre ateş, kimine göre Güneş, bazılarına göre gök, bazılarına göre yıldızlar veya burçlar, bazı kimselere göre madde, bazısına göre ataların rûhu, kimilerine göre tabiat (doğa), bazılarına göre devlet erki, bazısına göre de iyilik ve kötülük tanrılarıdır.


  Oysa İslâmî ıstılahta ilâh; tapınılan, kendisine ibâdet edilen demektir. İlâh; ibâdet edilmeye, yani kudret ve kuvveti önünde huşû ile boyun eğilip kulluk ve itaat edilmeye lâyık, her şeyin O’na muhtaç olduğu bir varlık demektir.

  Allah’a ait bir sıfatı veya sıfatları bir başka varlığa veren, onu ilâh gibi düşünmüş olur. Dinimizde bunun adı “şirk”tir. Allah’ın yaratma, öldürme, diriltme, affetme, azâb etme, yoktan var etme, kutsal olma, nimet verme, hüküm koyma gibi sıfatları, başka şeylerde, başka varlıklarda var sayılırsa, onlar “ilâh” haline getiriliyor demektir. Bu bağlamda bir kimse; bir kişiyi, bir kurumu veya bir başka şeyi, “tıpkı tanrı gibi” diye düşünmesi, onu ilâh saymasıdır. İlâh diye düşünülen şey, onu o şekilde kabul eden kişiye göre; üstündür (müteâldir), en çok sevilendir, emirlerine ve hükümlerine mutlak uyulacak kişidir, ondan daha büyük bir şey yoktur.


  Günümüzde bu tür ilâh anlayışını çokça görmek mümkündür. Üzülerek söylemek gerekirse, bilimin bu kadar ilerlemesine rağmen insanlar hâlâ, geçmişteki câhiller gibi sapık ilâh inancını terketmemişlerdir. Bugün nice insan, atalarının ruhunu, devlet yöneticilerini, kahramanları, devlet örgütlerini, uluslararası kuruluşları tıpkı ilâh gibi görmektedir. Bu sahte tanrılar için “bunların gücü çok büyüktür, bunlara asla karşı gelinemez” diye inanılmaktadır. İslam Ne Diyor net

 •    [1]:  Önceki Sayfa
  eraykitap
  Sonraki Sayfa
  Kur'an'ın gölgesi altında yaşamak bir nimettir. Sadece onu tadanın alabileceği bir nimet. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran bir nimet. Allah'a hamdolsun ki, bana ömrümün bir bölümünü Kur'an'ın gölgesi altında yaşama imkanını bağışladı. Bu dönemde hayatımın bugüne kadar ki bölümünde hiç tatmamış olduğum bir nimetin hazzını duydum. İnsan ömrünü yücelten, onurlu kılan ve arındıran nimetin hazzını.. Kur'an-ın Gölgesinden Mesajlar Şehid Seyyit Kutup

  Rabb olarak Allah'tan, Din olarak İsalam'dan, Resul ve Nebi olarakta Muhammed'ten(a.s) Razı oldum; ve kayıtsız ve şartsız teslim oldum Sen Şahitsin Rabbin EBUBEKİR YASİN Kuran ve Sunnetin aydınlığında buluşmak ümidi ile…