ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Evden Çikarken ✪ Camiye Giderken Yolda ve Çıkarken   Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
1 - ) ✪ Evden Çikarken Okunacak Dualar
بِسْمِ ٱللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِٱللهِ   ✪   اَللَّهُمَّ فْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ   ✪   اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ   ✪   اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِى مِنَ الشَّيْطَانِ
 • Latince okunuşu :
  "Bismillâhi tevekkeltu alallâhi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ✪ Allahummeftah li ebvabe rahmetik ✪ Allahumme inni eselüke min fadlik


 • Türkçe Meali (anlamı)

  Allah'ın adıyla (evden çıkıyorum), Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır [1]
  Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç.
  Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim [2]
  “Ey Rabbim! Beni şeytandan koru” desin. [3]

  [1] : Ebu Dâvud (4/325) ⇒ Tirmizi (5/490) ⇒ Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151) Tirmizi, Daavât 34, (3422) ⇒ Ebü Dâvud, Edeb 112, (5095) ⇒ Nesâi, İstiâze (8,268)
  [2] : (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)
  [3] :(İbn Mâce, Mesâcid, 13)
  Evden Çikarken   ✪   Câmiye Giderken Yolda   ✪   Câmiye Girerken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe •   1 - )   ✪   Evden Çikarken Okunacak Dualar

 • بِسْمِ ٱللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِٱللهِ

 • "Bismillâhi tevekkeltu alallâhi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"
  "Allah'ın adıyla (evden çıkıyorum), Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır"
  Ebu Dâvud (4/325) ⇒ Tirmizi (5/490) ⇒ Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151)
  Tirmizi, Daavât 34, (3422) ⇒ Ebü Dâvud, Edeb 112, (5095) ⇒ Nesâi, İstiâze (8,268).

 •   2 - ) ★ ⇒   Evden Çikarken Okunacak Dualar
  Peygamber Efendimizin her sabah evden çıkarken okuduğu dua ve anlamı… Ümmü Seleme -radıyallâhu anhâ-’nın bildirdiğine göre, Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- evinden her çıktığında muhakkak yüzünü semâya çevirir ve şöyle duâ ederdi:

 • بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

 • “Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.”
  Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094 ⇒ Tirmizî, Deavât, 35
 • (üçüncu Dua Türkçe Manası)
  "Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya (başkası tarafından) saptırılmaktan,hata etmekten veya (başkası tarafından) hataya düşürülmek-ten, zulmetmekten veya (başkası tarafından) zulme uğramaktan, câhiller gibi hareket etmekten veya (başkasının bana) câhillere davrandığı gibi davranma-sından sana sığınırım."
  Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152) ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce (2/336).

 •   3 - ) ★ ⇒   Câmiye Giderken Yolda Okunacak Dualar
 • اَللَّهُمَّ فْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ   ✪   اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ   ✪   اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِى مِنَ الشَّيْطَانِ

 • Allahummeftah li ebvabe rahmetik Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç.
  (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)

  Allahumme inni eselüke min fadlik “Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim.”
  (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)
  “Ey Rabbim! Beni şeytandan koru” desin. (İbn Mâce, Mesâcid, 13)

 •   4 - ) ★ ⇒   Câmiye Giderken Yolda Okunacak Dualar
 • بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

 • Allah’ın adıyla. Salat ve selam, Rasulullah’ın üzerine olsun. Ey Allah’ım! Senin lütfundan isterim. Ey Allah’ım! Beni, kovulmuş şeytandan koru!”
  Albani Sahihi İbni Mace 1/129 Allahım! Beni kovulmuş şeytandan koru ⇒ ziyadesi ⇒ İbn-i Mâce’de. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/129).

 •   5 - ) ★ ⇒   Câmiye Girerken Okunacak Dualar
 • أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيِمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم
  بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

 • "Eûzü billahi'l-azîmi ve bi vechihil kerîmi ve suîtânihi'l-kadîmi mineşşey-tânirracîmi.
  Elhamdü lillâhi. Allâhümme salli ve settim alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin. Allahümmeğfir lî zünûbî veftah lî ebvâbe rah­metike.

  Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Yüce Allah’a, O’nun kerim vechine (yüzüne) ve ezeli hükümranlığına sığınırım.
  Allah’ın adıyla. Salat ve selam Rasulullah’ın üzerine olsun. Ey Allah’ım! Rahmetinin kapılarını bana aç.”

  Sonra içeri girerken "Bismillah" deyip sağ ayağını ileri atarak.
  Çıkışta ise, sol ayağını ileri atar ve yukardaki duayı tekrar aynen okur.
  Yalnız "Ebvâbe rahmetike" (Senin rahmet kapılarını) yerine "Ebvâbe fadîike" İhsanının kapılarını (bana aç)" de

  Müslim, Ebu Davud, Albani Sahihu’l-Cami, Albani Sahihi İbni Mace
  ⇒ Ebu Dâvud, Bkz. Sahihü’l-Câmi' (h.4591) ⇒ İbn-i es-Sünnî (h.88); Elbâni “hadis hasendir” der ⇒ Ebu Dâvud (1/126). Bkz. Sahihu’l Cami (1/528) ⇒

  Müslim (1/126).İbn-i Mâce’nin Sünen’inde Fâtıma-radıyallahu anhâ-’nın hadisin-den:“Allah’ım günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç” Elbâni, Şevâhidi dolayısıyla sahih olduğunu söyler.Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce (1/128, 129)
  ⇒ ⇒ Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi:Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-36)

 •   - ) ★ ⇒   Eve Girerken Okunacak Dualar Ebu Mâlik el-Eşarî’den (radiyallahu anh) nakledilen rivayete göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse evine vardığında;
 • اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ
  بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

 • Allahümme innî es’elüke hayra’l-mevlici ve hayra’l mahraci.
  Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alâ’llahi Rabbinâ tevekkelnâ

  (Anlamı: “Allah’ım senden hayırla giriş ve hayırla evden çıkış dilerim. Allah’ın adıyla eve girer, Allah’ın adıyla da çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.” diye dua etsin. Sonra da ailesine selam versin.”)
  (Ebu Davud, es-Sünen, IV, 486) ⇒ Ebu Dâvud, Edeb, 112, (5096)


 • Mescide Girerken Okunacak Dualar  81-Abdullah b. Amr b. El-As, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sel-lem'den rivayet ettiğine göre, Peygamber mescide girerken şöyle buyururdu: "Eûzü billahi*l-azîmi ve bi vechihi'l-kerîmi ve suîtânihi'l-kadîmi mineş-şeytânirrâcîmi." (Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan Şeytandan, Yüce Allah'a, kerîm zatına ve daimî olan kudretine sığınırım)" Peygamber buyurdu ki: "însan bu sözleri söydeği zaman, Şeytan: Bu adam diğer günlerde de benden korundu. "


  Bilâl'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Selem namaza çıktığı zaman şöyle derdi: "Bismiîlâhi âmentü billahi, tevekkeltü alellâhi. Lâ havle ve lâ kuvvete il­lâ billahi. Allâhümme bi hakkı's-sâilîne aleyke ve bihakkı mahreci hazâ feinnîlem ahruchu eşeren ve lâ betaren ve lâ riyâen ve lâ süm'aten. Harectü ibtigae merzâtike vettikâe sehatıke. Es'elüke en tüîzenîminennâri ve tüdhilenî'l-cennete. (Bismillah, Allah'a iman ettim, Allah'a tevekkül ettim. İbâdete güc yetirmek ve günahlardan sakınmak, ancak Allah'ın kudret ve kuvveti ile­dir. Allah'ım! Senden isteyenlere olan va'dın hakkı için ve benim bu (ibadete rızan için) çıkışım hakkı için, ben ne azgın, ne taşkın kimse olarak, ne de gösteriş ve riya sahibi olarak çıkmadım; Senin rızânı kazanmak için ve Senin gazabından korunmak için çıktım. Senden, beni ateşten korumanı ve beni cennete koymanı istiyorum"[1]

  Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Resûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Mescide girdiği zaman: "Bismillâhi, Allâhümme salli alâ Muhammedin" (Allah'ın adıyla, Ey Allah'ım! Muhammed'e rahmet et) derdi. Mescid-den çıktığı zaman da yine: "Bismillâhi, Allâhümme sallı alâ Muhammedin" derdi" Mescide girerken ve mescidden çıkarken Peygambere Salât getirmekle ilgili bu hadîsi, yine biz İbni Ömer'in rivayetinden naklettik.

  Hasan'ın oğlu Abdullah annesinden, annesi de Abdullah'ın büyük annesinden (Hazreti Fatıme'den Radıyallahu Anha) yapılan rivayette, Hazreti Fatıme şöyle demiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescide girdiği zaman Allah Tealâ'ya hamd ederdi ve Besmele getirirdi ve şöyle derdi: "Allâhümmeğfir lî veftah lî ebvâbe rahmeüke" (Allah'ım! Beni bağışla ve rahmetinin kapılarım bana aç) Dışarı çıkınca da bunun gibi söyler ve şöyle bitirirdi: "Allâhümmeftah lî ebvâbe fadlike" (Allah'ım! Bana ihsanının kapılarını aç)"

  Ebû Ümâme'den (Radıyallahu Anhu), o da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz mescidden çıkmak istediği zaman, İblis'in askerleri çağrışırlar ve onları, arılar anaları etrafında toplandığı gibi bir araya getirip toplanırlar. Bunun için sizden biriniz mescidin kapısında durduğu zaman: "Allâhümme innî eûzü bike minel iblise ve cünûdihi" (Allah'ım! Ben, İblis'den ve askerlerinden Sana sığınırım) desin; çünkü bunu söylerse, artık ona zarar veremez.''[2] ***

  Kaynak:
  [1]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi:Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-36)
  [2]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi: Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-79-84)


  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın