ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tafsiye Ettiği Dualar Arapça ve Türkçe Okunuş ve Anlamları
Camiye Giderken ⇒ Camiden Çıkarken ⇒ Camiye Girerken Yapılan Dualarاَللَّهُمَّ فْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

 • Allahummeftah li ebvabe rahmetik Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç. (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)
  Allahumme inni eselüke min fadlik “Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim.” (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155) • بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
  اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
  اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

 • Allah’ın adıyla. Salat ve selam, Rasulullah’ın üzerine olsun. Ey Allah’ım! Senin lütfundan isterim. Ey Allah’ım! Beni, kovulmuş şeytandan koru!” Albani Sahihi İbni Mace 1/129 • أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيِمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم
  بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

 • Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, Yüce Allah’a, O’nun kerim vechine (yüzüne) ve ezeli hükümranlığına sığınırım. Allah’ın adıyla. Salat ve selam Rasulullah’ın üzerine olsun. Ey Allah’ım! Rahmetinin kapılarını bana aç.” Müslim, Ebu Davud, Albani Sahihu’l-Cami, Albani Sahihi İbni Mace • اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبِي نُوراً، وَفيِ لِسَانِي نُوراً، وَفيِ سَمْعيِ نُوراً، وَفيِ بَصَرِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتيِ نُوراً، وَعَنْ يَمِينيِ نُوراً، وَعَنْ شِمَاليِ نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَمِنْ خَلْفيِ نُوراً، وَاجْعَلْ فيِ نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ ليِ نُوراً، وَعَظِّمْ ليِ نُوراً، وَاجْعَلْ ليِ نُوراً، وَاجْعَلْنيِ نُوراً. اَللَّهُمَّ أعْطِنيِ نُوراً، وَاجْعَلْ فيِ عَصَبيِ نُوراً، وَفيِ لَحْميِ نُوراً، وَفيِ دَمِي نُوراً، وَفيِ شَعْرِي نُوراً، وَفيِ بَشَرِي نُوراً. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ليِ نُوراً فيِ قَبْرِي وَنُوراً فيِ عِظَامِي، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُوراً، وَزِدْنِي نُورًا، وَهَبْ ليِ نُوراً عَلَى نُورٍ

 • Ey Allah’ım! Kalbimde bir nur, dilimde bir nur yap. Kulağımda bir nur, gözümde bir nur yap. Üstümde bir nur, altımda bir nur yap. Sağımda bir nur, solumda bir nur yap. Önümde bir nur, arkamda bir nur yap. Nefsimde bir nur yap. Benim için büyük bir nur ve yüce bir nur yap. Bana bir nur yap. Beni bir nur yap. Ey Allah’ım! Bana bir nur ver. Sinirlerimde bir nur, etimde bir nur, kanımda bir nur yap. Saçımda bir nur, tenimde bir nur yap. Ey Allah’ım! Kabrimde benim için bir nur, kemiklerimde bir nur yap. Nurumu artır, nurumu artır, nurumu artır. Bana nur üstüne nur bağışla.” Buhari, Müslim, Tirmizi, Albani Sahihu Edebu’l-Müfred, İbni Ebi Asım


 • "Eûzü billahi'l-azîmi ve bi vechihil kerîmi ve suîtânihi'l-kadîmi mineşşey-tânirracîmi.
  Elhamdü lillâhi. Allâhümme salli ve settim alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin.
  Allahümmeğfir lî zünûbî veftah lî ebvâbe rah­metike.

  (Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan Şeytandan, yüce Allah'a, kerîm zatına ve daimî olan kudretine sığınırım.
  Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ailesine rahmet et ve selâmet ver.
  Allah'ım! Benim günahlarımı bağışla ve rahmetinin kapılarını bana aç)"

  Sonra içeri girerken "Bismillah" deyip sağ ayağını ileri atarak.
  Çıkışta ise, sol ayağını ileri atar ve yukardaki duayı tekrar aynen okur. Yalnız


  "Ebvâbe rahmetike"
  (Senin rahmet kapılarını)
  yerine
  "Ebvâbe fadîike" İhsanının kapılarını (bana aç)" def.  80- Ebû Humeyd yahud Ebû Üseyd'den (Radıyallahu Anhüma)
  Resûlüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
  "Sizden biriniz mescide girerken Peygambere Salâtü selâm getirsin,
  sonra şöyle desin:
  "Allâhümmeftah lî ebvâbe rahmetike"
  (Allah'ım! Bana rahmetinin kapılarım aç). Çıkarken de:
  "Allâhümme innî es'elüke min fadlike"

  (Allah'ım! Senin ihsanından Senden isterim) söylesin.''  Müslim'in rivayetinde:
  "Peygambere Salâtü Selâm getirsin" sözü yoktur.
  Bu diğerlerinin rivayetinde vardır.
  îbni Sünnî de rivayetinde:
  "Çıkarken peygambere salâtü selâm getirsin
  ve:


  "Allâhümme e'izni mineşşeytânirracîm"
  (Allah'ım! Beni koğulmuş şeytandan koru) desin.
  " sözlerini ilave etmiştir. Bu ziyadeleri,
  îbni Mace, Ibni Huzeyme, Ebû Hatem b. Hibban, sahihlerinde rivayet etmişlerdir.  81-Abdullah b. Amr b. El-As,
  Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sel-lem'den rivayet ettiğine göre,
  Peygamber mescide girerken şöyle buyururdu:
  "Eûzü billahi*l-azîmi ve bi vechihi'l-kerîmi ve suîtânihi'l-kadîmi mineş-şeytânirrâcîmi."
  (Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan Şeytandan,
  Yüce Allah'a, kerîm zatına ve daimî olan kudretine sığınırım)"
  Peygamber buyurdu ki: "însan bu sözleri söydeği zaman, Şeytan:
  Bu adam diğer günlerde de benden korundu. "[1]  Mescide Girerken Okunacak Dualar

  Bilâl'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki,
  Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Selem namaza çıktığı zaman şöyle derdi:
  "Bismiîlâhi âmentü billahi, tevekkeltü alellâhi.
  Lâ havle ve lâ kuvvete il­lâ billahi.
  Allâhümme bi hakkı's-sâilîne aleyke ve bihakkı mahreci hazâ feinnîlem ahruchu eşeren ve lâ betaren ve lâ riyâen ve lâ süm'aten.
  Harectü ibtigae merzâtike vettikâe sehatıke. Es'elüke en tüîzenîminennâri ve tüdhilenî'l-cennete.

  (Bismillah, Allah'a iman ettim, Allah'a tevekkül ettim. İbâdete güc yetirmek ve günahlardan sakınmak, ancak Allah'ın kudret ve kuvveti ile­dir. Allah'ım! Senden isteyenlere olan va'dın hakkı için ve benim bu (ibadete rızan için) çıkışım hakkı için, ben ne azgın, ne taşkın kimse olarak, ne de gösteriş ve riya sahibi olarak çıkmadım; Senin rızânı kazanmak için ve Senin gazabından korunmak için çıktım. Senden, beni ateşten korumanı ve beni cennete koymanı istiyorum"[1]

  Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:
  "Resûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Mescide girdiği zaman:
  "Bismillâhi, Allâhümme salli alâ Muhammedin"
  (Allah'ın adıyla, Ey Allah'ım! Muhammed'e rahmet et) derdi.
  Mescid-den çıktığı zaman da yine:
  "Bismillâhi, Allâhümme sallı alâ Muhammedin" derdi"
  Mescide girerken ve mescidden çıkarken Peygambere Salât getirmekle ilgili bu hadîsi,
  yine biz İbni Ömer'in rivayetinden naklettik.

  Hasan'ın oğlu Abdullah annesinden, annesi de Abdullah'ın büyük annesinden (Hazreti Fatıme'den Radıyallahu Anha) yapılan rivayette, Hazreti Fatıme şöyle demiştir:
  "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescide girdiği zaman
  Allah Tealâ'ya hamd ederdi ve Besmele getirirdi ve şöyle derdi:
  "Allâhümmeğfir lî veftah lî ebvâbe rahmeüke"
  (Allah'ım! Beni bağışla ve rahmetinin kapılarım bana aç)
  Dışarı çıkınca da bunun gibi söyler ve şöyle bitirirdi:
  "Allâhümmeftah lî ebvâbe fadlike" (Allah'ım! Bana ihsanının kapılarını aç)"

  Ebû Ümâme'den (Radıyallahu Anhu),
  o da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiğine göre,
  Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:
  "Sizden biriniz mescidden çıkmak istediği zaman,
  İblis'in askerleri çağrışırlar ve onları, arılar anaları etrafında toplandığı gibi bir araya getirip toplanırlar.
  Bunun için sizden biriniz mescidin kapısında durduğu zaman:

  "Allâhümme innî eûzü bike minel iblise ve cünûdihi"
  (Allah'ım! Ben, İblis'den ve askerlerinden Sana sığınırım) desin;
  çünkü bunu söylerse, artık ona zarar veremez.''[2]
  ***


  Kaynak:
  [1]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi:Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-36)
  [2]:Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi: Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-79-84)

  Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)