ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)


Rasulullah Efendimizin Duaları Arapça ve Türkçe Okunuş ve Anlamları Cehennemden Korunmak İçin Dualar


Harise bin Vehb el-Huzai (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “...Dikkat edin! Size ateş ehlini de haber veriyorum! Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir!”
Buhari 4902, Müslim 2853/46, Tirmizi 2732, İbni Mace 4116


Ebu Hureyre radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: – Biriniz namazda tahiyyatı bitirdiği zaman, dört şeyden Allah’a sığınarak şöyle desin:

اَلَّلهُمَّ اِنِّى اَعُو ذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِىحِ الدَّجَّالِ
 • Allâhümme inni e’ûzu bike minel-keseli, vel-heremi vel-me’semi vel-meğrami, Ve min fitnetil-kabri ve ‘azabil-kabri, Ve min fitnetin-nari ve ‘âzabin-nari, Ve min şerri fitnetil-ğına, Ve e’ûzu bike min fitnetil-fakri, Ve e’ûzu bike min fitneti’l-mesihıd-deccal
  Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik fitnesinden sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana sığınırım.
  Buharî, De’avat, 38; Nesaî, İstiaze, 26–27) • اَلَّلهُمَّ اِنِّى اَعُو ذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُو ذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْىَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِىحِ الدَّجَّالِ
 • Allâhümme! İnni e’ûzu bike min ‘azabi cehenneme ve e’ûzu bike min ‘azabil-kabri, Ve e’ûzu bike min fitnetil-mahya vel-memati, Ve e’ûzu bike min şerril-mesihıd-deccal
  Allah’ım! Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Mesih Deccal’in şerrinden sana sığınırım. (İbn Hıbban, İstiaze, 999; Nesaî, İstiaze, 27, 47; Buharî, De’avat, 37 • <
  اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عذَابِ جهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبرِ، وَمِنْ فِتْنةِ المحْيَا والمَماتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ
 • Allâhümme innî eûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi’l-kabr ve min fitneti’l-mahyâ ve’l-memât ve min şerri fitneti’l-mesîhi’d-deccâl
  Allah’ım, cehennem azabından ve kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, kör deccalin fitnesine uğramaktan sana sığınırım
  Müslim, Mesâcid 128. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 130-134; Ebu Davud, Salât 149, 179; Nesaî, Sehv 64


 • رَبَّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۗ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماًۗ
 • Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.
  Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir! (Furkan Suresi 63-66) • اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
 • Allahümme innî eûzübike min azâbi’l-kabri ve min azâbi’n-nâri ve min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâti ve min şerri fitneti’l-mesîhi’d-Deccâl “Allahım! Kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal fitnesinin şerrinden Sana sığınırım.” (Buharî, el-Câmiu’s-Sahih, I, 211)
 • اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 • (Allâhümme rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhirati haseneh ve kınâ azâbe’n-nâr “Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!” (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih - VIII, 103). • Peygamber'in eşi Aişe (r.ah.) şöyle haber verdi:
  Peygamber (a.s.), namaz (ın sonun) da: "Ey Allahım! Ben kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnelerinden sana sığınırım. Ey Allahım! Ben günahtan ve borçlanmaktan sana sığınırım" diye dua ederdi. Biri kendisine: Ey Allah'ın Resulü! Borçtan ne de çok sığınıyorsun! dedi. Bunun üzerine: "İnsan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde durmaz" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 925

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizden herhangi biriniz teşehhüd yaptığı zaman şu dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin: Ey Allahım! Cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve Mesih Deccal fitnesinin şerrinden ancak sana sığınıyorum."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 924

  Aişe (r.ah.) şöyle dedi:
  Medine'deki Yahudilerin yaşlı kadınlarından ikisi bana geldiler. (Konuşurken:) Kabirlerde olanlar kabirlerinde azap görürler, dediler. Ben onların bu sözlerini yalanladım. Onları tasdik etmek için evet demeye gönlüm razı olmadı. Ardından çıkıp gittiler. Derken Allah Resulü yanıma geldi. Ben de ona: Ey Allah'ın Resulü! Medine Yahudilerinin yaşlı kadınlarından ikisi benim yanıma geldiler ve kabir ahalisine kabirlerinde muhakkak azabedilir, dediler dedim. Bunun üzerine Allah Resulü: "O kadınlar doğru söylemişlerdir. Onlar kabirlerinde öyle bir azap görürler ki o azabı konuşamayan hayvanlar bile işitir" buyurdu. Aişe: Artık bundan sonra Allah Resulü'nü her namazda kabir azabından (Allah'a) sığınırken görmüşümdür, dedi.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 922

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.):
  "Allahım! Ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesine varan ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım!" buyururdu, demiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4878
  İbn Ömer'in (r.ahm.) bildirdiğine göre:
  Resulüllah (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz vefat ettiğinde, sabah ve akşam ona oturacağı makamı gösterilir. O kimse Cennet ehlinden ise, Cennetlik; ateş ehlinden ise Cehennemlik olacaktır. Ve ona: Kıyamet günü Allah seni oraya gönderinceye kadar işte senin yerin budur, denilir."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5110

  Ebu Eyyûb (r.a.)
  Bir gün güneş battıktan sonra Allah Resulü (a.s.) dışarı çıktı ve bir ses işitti: Bunun üzerine: "Yahudiler kabirlerinde azap görüyorlar" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5114

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah'ın Peygamber'i (a.s.) şöyle buyurdu demiştir: "Kul, kabrine konduğu ve arkadaşları geri dönüp gittikleri zaman onların ayakkabılarının seslerini şüphesiz işitir. Buyurdular ki: İki melek gelip onu oturtarak: Şu adam hakkında ne derdin? diye sorarlar. Mümin: Onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim diye cevap verir. Bunun üzerine ona: Cehennemdeki yerine bak! Allah onun yerine sana Cennetten bir yer verdi, denilir." Allah'ın Peygamber'i: "O iki makamını birden görür" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5115

  Bera b. Azib'den (r.a.) nakledildiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.): Allah, iman edenleri sabit sözle yerlerinde tutarayeti kabir azabı hakkında indi. Kabirde ölüye: Rabbin kimdir? diye sorulur. O da: Rabbim Allah ve Peygamberim Muhammed'dir der. İşte, Aziz ve Celil Allah'ın: Allah, iman edenleri dünya hayatında da Ahirette de sözlerinde sabit tutar...(İbrahim, 14/27) ayeti budur, buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5117[1]

  1426. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Biriniz namazda tahiyyâtı bitirdiği zaman,
  dört şeyden Allah'a sığınarak şöyle desin: Allâhümme innî eûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi'l-kabr ve min fitneti'l-mahyâ ve'l-memât ve min şerri fitneti'l-mesîhi'd-deccâl: Allahım, cehennem azâbından ve kabir azâbından, hayat ve ölüm fitnesinden, kör deccâlin fitnesine uğramaktan sana sığınırım. "
  Müslim, Mesâcid 128. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 130-134; Ebû Dâvûd, Salât 149, 179; Nesâî, Sehv 64[2]

  Kaynak:
  [1]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki
  [2]:Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin

  Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)