ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye

insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.     (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali / Fizilalil Kur'an Meali


Necm Suresi
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

[053.001] Kayan yıldız hakkı için.

[053.002] Arkadaşınız Muhammed ne sapıttı ne de azıttı.

[053.003] O havadan konuşmuyor.

[053.004] Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir.

[053.005] Bu vahyi O'na müthiş güçleri olan Cebrail öğretti.

[053.006] O üstün yetenekli melek doğruldu.

[053.007] Yüce ufuktayken.

[053.008] Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı.

[053.009] Öyle ki, Peygamberle araları iki yay aralığı ya da daha yakın oldu.

[053.010] O anda Allah dilediği mesajı Kul'una vahyetti.

[053.011] O'nun gönlü, gözünün gördüğünü yalanlamadı.

[053.012] Siz şimdi gözü ile gördükleri hakkında O'nunla tartışmaya mı girişiyorsunuz?

[053.013] O, Cebrail'i bir başka inişinde de görmüştü.

[053.014] En uçtaki ağacın (Sidret- ül Münteha'nın) yanında.

[053.015] Yanıbaşında me'va cenneti vardı.

[053.016] O sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü.

[053.017] Muhammed'in gözü ne yana kaydı ve ne de öteye geçti

[053.018] O gerçekten Rabb'inin bazı büyük ayetlerini gördü.

[053.019] Lât ve Uzza hakkındaki görüşünüz nedir?

[053.020] Ya bunların öbürü, üçüncüsü olan Menat hakkında ne düşünüyorsunuz?

[053.021] Demek erkekler sizin, dişiler Allah'ın, öyle mi?

[053.022] Öyleyse bu haksız bir bölüştürmedir.

[053.023] Aslında bunlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerdir. Allah, onlara ilişkin hiçbir kanıt indirmemiştir. Onlar sadece sanılarının ve canlarının istediğinin peşinden gidiyorlar. Oysa onlara Rabbleri katından doğru yola ilişkin bilgi geldi.

[053.024] Yoksa insanın her hayal ettiği şey gerçekleşir mi sanıyorsunuz?

[053.025] Oysa hayatın sonu da ilki de (ahiret de dünya da) Allah'a aittir.

[053.026] Göklerde nice melek var ki, Allah'ın dilediklerine ve hoşlandıklarına ilişkin izni olmadıkça, şefaatleri hiç bir yarar sağlamaz.

[053.027] Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adları takıyorlar.

[053.028] Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece sanılarının peşinden gidiyorlar. Sanıları ise gerçeğin kırıntısının bile yerini tutamaz.

[053.029] Bizi anmaktan yüz çeviren ve sadece dünya hayatını isteyenlerden yüz çevir.

[053.030] Onların bilgilerinin erişebileceği sınır budur. Hiç kuşkusuz senin Rabb'in kimin yolundan saptığını bildiği gibi kimin doğru yolda olduğunu da bilir.

[053.031] Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Amaç kötülük işleyenlere kötülüklerinin ve iyilik yapanlara da iyiliklerinin karşılığını vermektir.

[053.032] İyilik işleyenler büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak dururlar. Sadece küçük kusurları olabilir. Senin Rabb'inin bağışlayıcılığı geniş kapsamlıdır. O sizi gerek ilk başta topraktan yaratırken ve gerekse annelerinizin karınlarında cenin aşamasındayken bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayınız. Çünkü o kimin kötülüklerden sakındığını herkesten iyi bilir.

[053.033] Ey Muhammed, görüyor musun, şu gerçeğe sırt çevireni?

[053.034] Önce biraz verip de arkasını getirmeyeni.

[053.035] Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor?

[053.036] Yoksa Musa'ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı mı?

[053.037] Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

[053.038] Ki, hiç kimse başkasının günah yükünü taşımaz.

[053.039] İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir.

[053.040] Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecektir.

[053.041] Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.

[053.042] Sonunda kesinlikle Rabb'inin huzuruna varılacaktır.

[053.043] Güldüren de, ağlatan da O'dur.

[053.044] Öldüren de dirilten de O'dur.

[053.045] Erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan O'dur.

[053.046] Fışkıran spermadan.

[053.047] Tekrar diriltecek olan da O'dur.

[053.048] İnsana zenginlik veren de gözünü doyuran da O'dur.

[053.049] (Bazı müşriklerin taptıkları) «Şıra» yıldızının Rabb'i de O'dur.

[053.050] Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O'dur.

[053.051] Semudoğullarının da. Kazıdı köklerini.

[053.052] Daha önce de Nuh'un soydaşlarını yoketmişti. Çünkü onlar son derece zalim ve azgın kimselerdi.

[053.053] Lût'un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt- üst eden O'dur.

[053.054] Buraları yerin dibine O geçirmiştir.

[053.055] Ey insanoğlu, öyleyse Rabb'inin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun?

[053.056] Bu Peygamber de eski uyarıcıların bir halkasıdır:

[053.057] Kıyamet günü iyice yaklaştı

[053.058] Onun dehşetini Allah'tan başka hiç kimse başınızdan savamaz.

[053.059] Bu Kur'an sizin tuhafınıza mı gidiyor?

[053.060] Onu dinlerken ağlayacağınıza gülüyorsunuz, öyle mi?.

[053.061] Gaflet içinde yüzüyorsunuz, değil mi?

[053.062] Haydi, hemen Allah'a secde ediniz, O'na kulluk ediniz.

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
  En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir     Hatalarım ve yanlışlarım varsa lütfen ya uyarın     ebubekiryasin_@hotmail.com     yada af edin