Kur’ân-ı Kerîm, küfür, şirk ve tâğût gibi, Allah’ın varlığını ve hâkimiyetini inkâra ve talimatlarını terke yönelik her türlü düşünce ve hareketleri gündemden kaldırıp onun yerine insanları yalnız yüce Allah’a kul yapmak ve yalnız O’nun emirlerine uymak gayesiyle, okunması, anlaşılması, anlatılması ve gereğinin yapılması için indirilmiştir. Feyzül furkan kur’an-ı kerim Açıklamalı meali sesli mp3 arşivi
Feyzul Furkan.com

Çünkü Rabbimiz’in “Andolsun ki biz her ümmete, ‘Allah’a kulluk edin ve (vahye dayanmayan ve hevâsına göre davranan) tâğûttan kaçının’ diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik!..” (16/36) buyruğu, bütün çağlara damgasını vuracak şekilde önümüzdedir. Allah’ı tanımak, Kur’an’ı tanımakla; Kur’an’ı tanımak ise lafzını okumak, ilke ve esaslarını hayata geçirmekle olur. “Allah var” deyip de yokmuş gibi yaşamanın, Kur’an’a inandığını söyleyip de Kur’an’sız bir yaşantının doğuracağı tehlikeden kendimizi ve neslimizi korumak mecburiyetindeyiz.
Feyzül furkan kur’an-ı kerim Açıklamalı meali sesli MP3 Download indir

01_Fatiha.Suresi_1_07_mp3
02_Bakara.Suresi_1_57_mp3
03_Bakara.Suresi_58_105_mp3
04_Bakara.Suresi_106_163_mp3
05_Bakara.Suresi_164_210_mp3
06_Bakara.Suresi_211_234_mp3
07_Bakara.Suresi_235_262_mp3
08_Bakara.Suresi_263_286_mp3
09_Ali.imran.Suresi_1_46_mp3
10_Ali.imran.Suresi_47_91_mp3
11_Ali.imran.Suresi_92_143_mp3
12_Ali.imran.Suresi_144_200_mp3
13_Nisa.Suresi_1_37_mp3
14_Nisa.Suresi_38_87_mp3
15_Nisa.Suresi_88_128_mp3
16_Nisa.Suresi_129_176_mp3
17_Maide.Suresi_1_36_mp3
18_Maide.Suresi_37_75_mp3
19_Maide.Suresi_76_120_mp3
20_Enam.Suresi_1_68_mp3
21_Enam.Suresi_69_124_mp3
22_Enam.Suresi_125_165_mp3
23_Araf.Suresi_1_67_mp3
24_Araf.Suresi_68_147_mp3
25_Araf.Suresi_148_206_mp3
26_Enfal.Suresi_1_40_mp3
27_Enfal.Suresi_41_75_mp3
28_Tevbe.Suresi_1_54_mp3
29_Tevbe.Suresi_55_129_mp3
30_Yunus.Suresi_1_61_mp3
31_Yunus.Suresi_62_109_mp3
32_Hud.Suresi_1_60_mp3
33_Hud.Suresi_61_123_mp3
34_Yusuf.Suresi_1_63_mp3
35_Yusuf.Suresi_64_111_mp3
36_Rad.Suresi_1_43_mp3
37_Ibrahim.Suresi_1_52_mp3
38_Hicr.Suresi_1_99_mp3
39_Nahl.Suresi_1_72_mp3
40_Nahl.Suresi_73_128_mp3
41_Isra.Suresi_1_54_mp3
42_Isra.Suresi_55_111_mp3
43_Kehf.Suresi_1_46_mp3
44_Kehf.Suresi_46_110_mp3
45_Meryem.Suresi_1_98_mp3
46_Ta-ha.Suresi_1_135_mp3
47_Enbiya.Suresi_1_112 mp3
48_Hac.Suresi_1_78_mp3
49_Muminun.Suresi_01_118_mp3
50_Nur.Suresi_1_64_mp3
51_Furkan.Suresi_1_77_mp3
52_Suara.Suresi_1_227_mp3
53_Neml.Suresi_1_93_mp3
54_Kasas.Suresi_1_88_mp3
55_Ankebut.Suresi_1_69_mp3
56_Rum.Suresi_1_60_mp3
57_Lokman.Secde.Sureleri_mp3
58_Ahzab.Suresi_1_73_mp3
59_Sebe.Suresi_1_54_mp3
60_Fatir.Suresi_1_45_mp3
61_Yasin.Suresi_1_83_mp3
62_Saffat.Suresi_1_132_mp3
63_Saad.Suresi_1_88_mp3
64_Zumer.Suresi_1_75_mp3
65_Mumin.Suresi_1_85_mp3
66_Fussilet.Suresi_1_54_mp3
67_Sura.Suresi_01_53_mp3
68_Zuhruf.Duhan.Sureleri_mp3
69_Casiye.Ahkaf.Sureleri_mp3
70_Muhammed.Suresi_mp3
71_Fetih.Suresi_mp3
72_Hucurat.Kaf.Sureleri_mp3
73_Zariyat.Tur.Sureleri_mp3
74_Necm.Kamer.Sureleri_mp3
75_Rahman.Vakia.Sureleri_mp3
76_Hadid.Mucadele.Sureleri_mp3
77_Hasr.Mumtehine.Sureleri_mp3
78_Saff.Cuma.Munafigun.Suresi_mp3
79_Tegabun.Talak.Tahrim.Suresi_mp3
80_Mulk_Kalem_Hakka_Sureleri_mp3
81_Mearici_Nuh_Cin_Muzzemmil_Sureleri_mp3
82_Muddessir_Kiyame_Insan_Murselat_Sureleri_mp3
83_Nebe_Naziat_Abese_Tekvir_Sureleri_mp3
84_infitar_Mutaffifin_insikak_Buruc_Tarik_Ala_Sureleri_mp3
85_Gasiye_Fecr_Beled_Sems_Leyl_Sureleri_mp3
86_Duha_Insirah_Tin_Alak_Kadr_Beyyine_Zilzal_Adiyat_Karia_Tekasur_Asr_Humeze_mp3
87_Fil,Kureys,Maun,Kevser,Kafirun,Nasr,Tebbet,Ihlas,Felak,Nas,Sureleri_mp3
  
Çabuk Ulaşabileceğiniz Çeşitli Konular