ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Tafsiye Dualar Arapça ve Türkçe
Allahım Şirki Zelil Eyle için Okunacak Dualar
Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût

لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا
اَلَّلهُ اَلَّلهُ رَبِّي لاَاُشْرِكُ بِهِ شَيْأً أَحَدً اَللّٰهُ رَبِّي لاَشَرِيكَ لَهُ
اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ
لِماَ لاَ أَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
آمَنْتُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ آمَنْتُ بِاَللَّهِ لْعَظِيمِ
وَكَفَرْ تُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
اَلّلهُمَّ أَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ ياَالعَزِيزٌ يَاالجَبَّارٌ
اَلّلهُمَّ أَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ ياَالواَحِدٌ الْقَهّاَرٌ
اَلّلهُمَّ أَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ ياَاَحَدٌ الْمُنْتَقِمٌ
اَللّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
أَللّهُمَّ ارْحَمْ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ احْفَظْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً
اَلَّلهُمَّ أَعِزَّ الإسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلاَمَ وَ الْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ اَيِّدْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالدِّينِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût

Duanın Latince Okunuşu
 • Lâkinne huvallâhu rabbî ve lâ uşriku bi Rabbî ehadâ
  Allahu, Allahu Rabbi La üşriku bihi şey'en aheda
  Allahu Rabbi la şerike lehu
  Allahümme inni euzü bike en üşrike bike şey'en ve ene a'lem ve estağfiruke lima la a'lem,inneke entel allamul guyub
  Ametü billahi ve Rusulihi Ametü billahil Azim
  ve keffertü bil cibti vet tâgût
  Allahumme Ezille-ş Şirke vel Müşrikin Ya Azizu Ya Cabbar
  Allahumme Ezille-ş Şirke vel Müşrikin Ya Vahidul Kahhar
  Allahumme Ezille-ş Şirke vel Müşrikin Ya Ehadul Muntakim

  Allahümmeaslih ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümme ferrac an ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümmerham ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümmağfir ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümmensur ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümmehfaz ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümmecmağ ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)
  Allahümmerham ümmete Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) Rahmeten ammeh
  Allahumme eizzel islame ve müslimin Allahummen Surul İslama vel Müslimin
  Allahumme eyyit kelitmetel hakkı veddini
  la ilahe illa Ente Sunhaneke inni kuntu minez zalimin


  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Fakat O, Allah ki; benim Rabbimdir. ve ben, Rabbime hiçbir şey ile şirk koşmam. [1]
  Allah Rabbim Allahdir ben hiç bir şeyi O'na ortak koşmam. (Bir ve Tektir) [2]
  Allah (c.c.) benim Rabbimdir O'nun ortağı yoktur (Bir Tektir) [3]
  Allahım! Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım Bilmediklerim için de senden mağfiret dilerim [4]
  Allaha ve Rasullerine İman ettim [5] Azim Allaha İman Ettim
  Cibti ve tağutu inkar ettim [6]
  Allahım Şirki ve Müşrikleri Zelil Eyle Ya Azizu Ya Cabbar
  Allahım Şirki ve Müşrikleri Zelil Eyle Ya Vahidul Kahhar
  Allahım Şirki ve Müşrikleri Zelil Eyle Ya Ehadul Muntakim [7]  Allahım ümmet-i Muhammedi (sallallahu aleyhi vesellem), islah eyle
  Allahım ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ’in, sıkıntılarını gider
  Allahım ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) e, rahmet eyle
  Allahım ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) e, mağfiret eyle.
  Allahım ümmet-i Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) e, yardım eyle, zafer nasip eyle.
  Allahım ümmet-i Muhammedi (sallallahu aleyhi vesellem), muhafaza eyle.
  Allahım ümmet-i Muhammedi (sallallahu aleyhi vesellem), bir araya getir ve yek vücud eyle.
  Allahım Ümmet-i Muhammedi (sallallahu aleyhi vesellem), sıkıntılarını gider!
  Allahım Ümmet-i Muhammedi (sallallahu aleyhi vesellem), bir araya getir ve yekvücût eyle! [8]
  Allahım İslamı ve Müslümanları İzzetli eyle Allah'ım İslama ve müslümanlara yardım et. Allahım seni ve dinini yüceltenlere yardım et' [9]
  124- (4/3) “(Allahım!) Senden başka hak ilah yoktur. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.”[10]  [1]: Kehf Suresi - 38
  [2]: Tabari' de bu zikrin üç defa okunması kaydı vardır.⇒ Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 10/76. Dua Bölümü 34 - Dua Kitabı 11- Babanın Ve Mazlumun (Leh Ve Aleyhteki) Duaları Babı 17- Kerb (Üzüntü) Zamanında Okunacak Duâ Babı

  [3]: Ali el Muttaki 17553
  [4]: Müslim, (1/555) - (1/556) ⇒ et-terğıb ve et-terhib: 1/76
  [5]: Bkz. Cibril Hadisi Buhârî, İman 1
  [6]: Bkz.Nisa Suresi - 49)
  [7]: Tafsiye Dualardandır
  [8]: (Ali el Muttaki No: 3212 ⇒ 3702 ) (Ebû Nuaym, Hilye, VIII, 366; ⇒ İbn-i Asâkîr, Târîhu Dımeşk, XXXIX, 402) [9]: Tafsiye Dualardandır
  [10]: Tirmizi, (5/529). Hâkim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir; (1/505). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/168).


  NOT:.. 3714- Abdurrahman b. Semure (r.a)’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu Atalarınız ve Tağutlar adına yemin etmeyiniz İbn Mâce, Keffaret: 2; ⇒ Müslim: İman: 17 ⇒ Nesei es Sunneu'l Kubra no 3714

  “Yemin edecek kişi Allah dışında hiçbir şey üzerine yemin etmesin.” (Nesâî, Eymân, 4)
  “Allah dışında bir şey üzerine yemin eden kimse şirk koşmuştur.” (Müsned, II, 34)
  “Allah, atalarınızın üstüne yemin etmenizi yasaklamıştır.” (Buhârî, Eymân, 4)
 • Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ * لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اَللَّهُ اَللَّهُ رَبيِّ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil- Aziym Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbü-l Ardı ve Rabbül Arşil Kerim

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hak ilah yoktur Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi Allah’tan başka hak ilah yoktur [1] Ey Allah! Ey Allah! Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam [2]

  [1] : Buhâri, (7/153) ⇒ Müslim, (4/2092) [2] : Ebu Davud, (2/87) ⇒ bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (2/335)
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  123- (4/2) “Allahım! Sadece senin rahmetini umarım.Göz açıp kapayınca-ya kadar -bile olsa- beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi (ve hâlimi) düzelt. Senden başka hak ilah yoktur.” [1]

  [1] : Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) Elbâni, hadisin hasen olduğunu söyler; bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/959). ⇒ Ebu Davud 5090, Ahmed 5/42
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ إِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ،أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبيِ، وَنُورَصَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنيِ،وَذَهَابَ هَمِّي

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  120- (2/1) “Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum.Alnım (kontrolüm) senin elindedir.Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin, benim hakkımdaki takdirin adâlettir.Kendini isimlendirdiğin yahut Kitabında indirdiğin, yahut kullarından birisine öğrettiğin, yahut katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın, sana âit her ismin hakkıyla: Kur’ân’ı, kalbimin sevinci, gönlümün rahata kavuşması, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı dilerim).” [1]

  [1]: Ahmed, (1/391). Elbâni, tashih etmştir.
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  اَلَّلهُمَّ اِنِّى اَعُو ذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  ⇒ ⇒ Allah’ım! Şikaktan* nifak* ve kötü ahlaktan Sana sığınırım [1]

  [1] : (Ebu Davud, Salat, 367; Nesaî, İsti’aze,21) ★ ★ ★ ★ ★ ⇒ Şikak* kavminin arasında fitne ve fesadacılık yapmak ⇒ Munafık olmak gibi manalara gelmekte..
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ


  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  Allahım! (Dünyada dînî konularda) ayrılığa düşüldüğünde izninle (tevfikinle) beni hakka ulaştır (dosdoğru yolda sâbit kıl) Şüphesiz ki Sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin [1]

  [1] : Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan Dua Bölümleri bölüm: 31 Ø [Müslim Ebû Avâne [Müslim Salatü'l-müsafirin 200 (770), c.3, s.2192]
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمِ سُبْحاَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  "Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin."

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  Rasulullah Efendimiz’in Hz. Ali'ye (r.a) tavsiye ettiği her türlü sıkıntıyı gideren dua... Hz. Ali (r.a.) şöyle der: “Resûlullah Efendimiz, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler: Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur [1]

  [1] : İbnu Mace Sünen (1446) - Hds :(6423) (Ahmed, I, 91, 92, 94)
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Amentü Billahi ve Rusulihi Ametü Billahil Azim ve Keffertü bil Cibti vet Tâgût Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

  إِنَّا ِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ وَأَخْلِفْ ليِ خَيْراً مِنْهَا

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Allahumme ecurni fi musibeti ve ekhlif li khayran minha

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Meali veya Manası
  Muhakkak ki biz Allah'tan geldik ve dönüşümüz muhakkak yine Allah'adır. Allah’ım! Başıma gelen musibet nedeniyle bana ecir ver ve bana daha hayırlısını bağışla.” [1]

  [1] : İbni Mâce, Cenâiz: 55 Müsnet - 25448