ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  (Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe
Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) okuduğu ve tavsiye ettiği dualar Hadislerde geçen duaların Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamları
“Allâh’ım! Sen’in gazabından rızâna, azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!...” (Müslim, Salât, 222)
“Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)
Dua ibadetin özüdür Tirmizi, Daavat 1

    1 - ) ✪   Tilavet Secdesinde Yapılan Dualar Arapça veTürkçe ✪ Secde Ayetleri Okunduğunda ne söylenir veya Ne Okunur ? Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَباَرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ

Duanın Latince Okunuşu
secede vechiye lil lezi halakahu ve savvarahu veşakka semahu ve basarahu bi havlihi ve kuvvetihi fe tebarekallahu ehsenul haligiiin
Duanın Türkçe Manası / Meali
Yüzüm yaradanına, kendisinden gücü ve kuvvetiyle kulak ve göz açana secde etti. Yaradanların en güzeli Allah’ın şanı ne yücedir. [1]

[1]: Nesâî, Tatbik: 27

  2 - ) ✪   Tilavet Secdesinde Yapılan Dualar Arapça veTürkçe Secde Ayetleri Okunduğunda ne söylenir veya Ne Okunur ?
Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: …Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir secde ayetini okudu ve secde etti ve şu duayı okudu:
اَللَّهُمَّ اكْتُبْ ليِ بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا ليِ عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

Allah’ım! Bununla katında benim için bir ecir yaz ve benden bir günahı sil.
Bunu benim için katında muhafaza eyle ve kulun Davud’dan kabul ettiğin gibi, benden de bunu kabul eyle. [2]
  3 - ) ✪   Tilavet Secdesinde Yapılan Dualar Arapça veTürkçe Secde Ayetleri Okunduğunda ne söylenir veya Ne Okunur ?
(3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında idim, bir adam ona geldi ve:
−Uyuyan kimsenin gördüğünde olduğu gibi, ben de dün gece kendimi bir ağacın aslına doğru namaz kılar olarak gördüm. Secde ayetini okudum ve secde ettim. Ağaç da benim secdemden dolayı secde etti. Ağacı işittim şöyle diyordu:
اَللَّهُمَّ احْطُطْ عَنـِّي بِهاَ وِزْراً، وَاكْـتُبْ لِي بِهاَ أَجْراً، وَاجْعَلْهاَ لِي عِنْدَكَ ذُخْراً

‘Ey Allah’ım! Bu secde sebebiyle günahımı at, onunla bana ecir ver ve onu katında benim için erzak yap.’
Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i gördüm secde ayetini okudu ve işittim ki Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secdesinde adamın haber verdiği o ağacın duasını söylüyordu.” İbni Mace 1053, Tirmizi 579
Not:
Tilavet secdesi yapan kimsenin secdesinde yukarıda zikredilen hadislerdeki dualardan dilediği ile dua eder.
Alimler şöyle diyorlar:
“Bu duaları bilmeyen kimseler, onları öğrene kadar beş vakit namazlarda yaptığı ğibi:
“Subhane Rabbiye’l-A’la” vb. duaları söylemesi de caizdir.
Ancak Müslümanın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetine ittiba ederek yukarıdaki duaları öğrenmesi ve
Tilavet secdesinde onlarla Allah’a dua etmesi daha faziletlidir!


Bu âyetleri okuyan veya duyan kimseler Tilâvet secdesi yaparlar. Kur’ân’da secde âyeti bulunan sûreler şunlardır:
1 . Meryem Suresi 58.Ayet
2 . Ra’d Suresi - 15.Ayet
3 . A’râf Suresi - 206. Ayet
4 . Nahl Suresi - 49.Ayet
5 . İsrâ Suresi - 107.Ayet
6 . Sâd Suresi - 24.Ayet
7 . Hacc Suresi - 18.Ayet
8 . Secde Suresi 15.Ayet
9 . Furkân Suresi 60.Ayet
10. Fussilet Suresi 37.Ayet
11. Nemi Suresi - 25.Ayet
14. Alâk Suresi - 19.Ayet
12. NecmSuresi - 15.Ayet
13. İnşikak Suresi - 21.Ayet
14. Alâk Suresi - 19.Ayet

Secde âyetlerinin kenarında « Secde » yazılıdır. Bu âyetleri okuyan veya duyanlar, kalkar ellerini kaldırmaksızım, « Allâhü ekber » diye secdeye varır ve yukarıdakı veya bildiği duayı okur

   Kaynak:
[1]: Sunen-i İmam Tirmizi DuaBölümü Hadis No 3424:Tercume:Abdullah Parlıyan / Ebu Davud 1414, Nesei 1128, Tirmizi 577, Hakim 800, Ahmed bin Hanbel Müsned
[2]: Tirmizi 576 // hadisler.comTilâvet secdesinin sünnet oluşuna delil olarak Abdullah b. Ömer (r.a) şöy­le bir rivayette bulunmaktadır:
‘Peygamber (s.a.v) Kur’an okurken içinde secde âyeti bulunan bir sûre­ye geldiğinde secde ederdi.
Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

‘Âdemoğlu secde âyetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der:
Eyvah! Âdemoğlu secde etmekle emrolundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emrolundum,
ama isyan et­tim; bana da ateş var.’
(Müslim, İmân, 133; ibn Mâce, İkame, 70.)


3424- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Bir adam Rasûlullah (s.a.v.)’e geldi ve şöyle dedi:
Bu gece rüyamda kendimi namaz kılar durumda gördüm.
Ben secde ettiğimde ağaç ta benim secdeme uyarak secde etti.
Ağacın şöyle dediğini işittim:
“Allah’ım bu secdeden dolayı bana katından sevap yaz secde sebebiyle benden günahımı kaldır.
Onları katında bana azık olması için sakla, onu kulun Dâvûd’tan kabul ettiğin gibi benden de kabul et.”
İbn Cüreyc şöyle dedi:
Deden (Ubeydullah b. Yezîd) İbn Abbâs’tan naklen bana dedi ki:
“Peygamber (s.a.v), secde ayetini okudu ve secde etti.”
İbn Abbâs diyor ki:
“Rasûlullah (s.a.v.)’in o esnada adamın anlattığı ağacın söylediği gibi söylediğini işittim.”
(İbn Mâce, İkamet-üs Salat: 27)Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim Arapça ve Türkçe
اَللّٰهُمَّ إنّ۪ي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذ۪ي يُبلِّغُن۪ي حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْس۪ي وَأَهْل۪ي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümme innî es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve'l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec'al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine'l- mâil bârid.
Duaların Türkçe Meali veya Manası
Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. [1]
[1] : Tirmizî (Deavât 73)
Yatarken Uyanırken Eveden Çıkarken Akşam ve Sabahları ✪ Bilhassa Çarşı ve Pazara Giderken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Duanın Latince Okunuşu
"Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hü ve hayyün lâ yemütü biyedihi'l-hayr ve hü ve alâ külli şey'in kadir."

Duaların Türkçe Meali veya Manası
"Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir." [1]

[1]: Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152).
 
Ümmeti Muhammede (a.s) Dualar Arapça ve Türkçe
    Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِناَ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاِشدِينَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اْلاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 • Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  "...Allâhümme habbib ileynel-îmâne ve zeyyinhü fî kulûbinâ ve kerrih ileynel-küfra ve’l- füsûka vel‘ısyâne vec- ‘alnâ miner-râşidîn. Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..." Allahüm meğfirli veli valideyye velil müminine vel müminat vel müslimin vel müslimet el ahya-i min hüm vel emvat bi Rahmetike ya erhamer Rahimin
  ve Selamun alal murselin vel hamdulillahi rabbil alemine
  "...Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..."
  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
  "..Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle..." [1] Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle. Onlardan ölenleride af eyle . bi Rahmetike ya erhamer Rahimin Alemlerin Rabbi Allah'a Hamd olsun ve Selam gönderilen Resullerin Üzerine Olsun [2]

  [1]: (Hâkim, De’avât, no:1868 Uhud Duasından) [2]: (Saffat Suresi - 181 -182)

 •