ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin (Ahzâb Suresi - 56)
Rasulullah (a.s)'a Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe

1401. İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salâtü selâm getirenleridir. " Tirmizî, Vitir 21

1400. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: "Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder. " Müslim, Salât 70. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Vitir 21; Nesâî, Ezân 37, Sehv, 55
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللّهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمّدٍ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
Bu duayı Rasûlullah (s.a.v.) kendisi için yapardı.[1] “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Mu­hammed, kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ [2] âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd. Allahümme bârik alâ Muham­me­din ve alâ âli Muhammedin, kemâ bârekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd”
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
“Allah’ım! [İbrahim’e ve] âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, âl-i Muhammed’e’ de salât et. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın. Allah’ım! [İbrahim’e ve] âl-i İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muham­med’e ve âl-i Mu­hammed’e de bereketler ver. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin gü­zelliği ile tanınansın.” [3]

[1]: Ahmed ve Tahâvî sahih senedle rivâyet etmiştir. Buhârî ve Müslim de “ehlibeytihi” lafzı olmadan rivâyet etmiştir. [Buhârî, Daavat 33, Enbiya 8; Müslim, Salat 69 (407), c.3, s.1315; Nesâî, Sehv 54 (1294), c.3-4, s.74; bû Dâvud, Salât 178-179 (979), c.4, s.28-29; Muvatta, Kasru's-Salât 66, c.1, s.209). Mütercim]

[2]: Hadiste köşeli parantez içinde geçen iki ilave, Buhârî, Tahâvî, Beyhakî, Ahmed ve Nesâî’nin rivâyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca üç ve yedi numaralı salavatlar farklı yollardan da gelmiştir. Bu sebeple, İbn Kayyim’in “Cilâü’l-efhâm” adlı kitabında (s.198), hocası İbn Teymiye’nin “el-Fetâvâ” adlı kitabındaki (1/16) açıklamalarını temel ala­rak: “Hiçbir sahih hadiste ‘İbrahim ve âli İbrahim’ sözleri yanyana gelmemiştir.” demiş olması seni yanıltmasın. Gördüğün gibi biz sana sahih bir hadis naklettik. Gerçekte bu, bu kitabın faydalarından biri, rivâyetleri dikkatlice araştırıp, bir araya getirerek birleştirmiş olmasın­dandır. Böyle bir çalışmayı bizden önce hiç kimse yapmış değildir. İhsan Allah’ındır; O’na şükreder ve minnet duyarız. İbn Kay­yim’in ya­nıldığını gösteren hususlardan biri de, kendisi, içinde red­dettiği ifa­deler de bulunduğu hâlde yedi numaralı salâvatı sahih kabul etmiş ol­masıdır. [Buharî, Enbiya 8; Nesaî, Sehv 51 (1288), c. 3-4, s.70. Mütercim]

[3]: Buhârî, Müslim, “Amelü’l-yevm ve’l-leyle” adlı kitabında (162/54) Ne­sâî, Humeydî (138/1) ve İbn Mendeh (68/2) rivâyet etmiştir. İbn Men­deh hadis için: “Bu, sahih olduğunda ittifak edilmiş olan bir hadistir.”demiştir.[Buharî, Daavat, Peygambere Salavat 33, Enbiya 8; Müslim, Salat 66 (406), c.3, s.1310. Mütercim] Hadislerle Resulullah'in Namaz Kılma Şekli HZ. PEYGAMBER’E (S.A.V.) SALÂVAT Yazarı Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî Yayına Hazırlayan Osman Arpaçukuru BEKA YAYINLARI    1403. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yanında adım anıldığı halde bana salâtü selâm getirmeyen kimse perişan olsun. " Tirmizî, Daavât 101
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari ( Üç Adet Kısa Salavat) Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
للّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
Allahumme Salli ve selli ve barik ala seyyidine Muhammedin Allahumme Salli ve selli ve barik ala Nebiyyina Muhammedin Allahumme Salli ve selli Ala Nebiyyina Muhammedin
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
"Allahım! Efendimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle." [1] "Allahım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle." [2] "Allahım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle."
“Kim sabahladığı zaman on kere ve akşamladığı zaman on kere bana salât getirirse, kıyâmet günü şefaatim ona ulaşır. ” Hâdisi Taberâni, biri “Ceyyid” olmak üzere iki senedle hadisi tahric etmiştir. [3]

[1] : Mahmud Sami Ramazanoğlu Dua ve Zikirler Kitabı Salavati Şerif Bölümü [2] : Bkz. Mecmeu’z-Zevâid (10/120) Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/273) [3] : Bkz. Mecmeu’z-Zevâid (10/120) Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/273)
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
484- Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü insanların bana en yakın olacak olanı, bana en çok salavat getirenidir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ

Duanın Latince Okunuşu
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve enzilhul makadel mukarrebe indike yevmil kiyame
Duanın Türkçe Meali veya Manası
Ruveyfi ibni Sabit (r.a)'dan Rivayet edildiğine göre Rasulullah (a.s) şöyle buyurdu (Ümmetimden) her kim Allah’ım! Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut’a) yerleştir derse şefaatim ona vacib olur [1]

[1] : Taberani el Mucemul-Kebir No 4480 5/25
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
َاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلى أزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ،كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أزوَاجِهِ وَذرِّيِّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ehlibeytihi ve alâ ezvâcihi ve zürriyetihi, kemâ salleyte alâ âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli beytihi ve alâ ezvâcihi ve zürriyetihi. Kemâ bârekte alâ âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
Resulullah (s.a.v.) birinci ve ikinci teşehhüdde kendisine salâvat okurdu. [1]
Ümmetine, kendisine selâm verdikten sonra salât okumalarını emrederek, Bunu onlar için sünnet yapmış [2]
ve salâvatın çeşitli şekillerini de öğretmiştir Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ehlibeytihi ve alâ ezvâcihi ve zürriyetihi, kemâ salleyte alâ âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli beytihi ve alâ ezvâcihi ve zürriyetihi. Kemâ bârekte alâ âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd “Allah’ım! Âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, ehlibeytine, hanımlarına ve nesline de salât et. [3]

Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın. Âl-İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muhammed’e, âl-i beytine, hanımlarına ve nesline de bereketler ver. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın.” Bu duayı Rasûlullah (s.a.v.) kendisi için yapardı.[4]

[1]: “es-Sahîh” adlı kitabında (2/324) Ebû Avâne ve Nesâî rivâyet etmiştir.[Nesaî, Sehv 52 (1292), c. 3-4, s.72. Mütercim] [2]: İmam Nevevî de “el-Mecmû” adlı kitabında (3/460) [3]: Hadislerle Resulullah'in Namaz Kılma Şekli HZ. PEYGAMBER’E (S.A.V.) SALÂVAT Yazarı Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî Yayına Hazırlayan Osman Arpaçukuru BEKA YAYINLARI [4]: Ahmed ve Tahâvî sahih senedle rivâyet etmiştir. Buhârî ve Müslim de “ehlibeytihi” lafzı olmadan rivâyet etmiştir.[Buhârî, Daavat 33, Enbiya 8; Müslim, Salat 69 (407), c.3, s.1315; Nesâî, Sehv 54 (1294), c.3-4, s.74; Ebû Dâvud, Salât 178-179 (979), c.4, s.28-29; Muvatta, Kasru's-Salât 66, c.1, s.209). Mütercim]
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللّهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمّدٍ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
“Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ [İbrahîme ve alâ [11] âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ bârekte alâ [İbrahîme ve alâ] âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd”
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
Allah’ım! İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, âl-i Muhammed’e’ de salât et. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın Allah’ım! İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muhammed’e ve âl-i Mu­hammed’e de bereketler ver. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin gü­zelliği ile tanınansın.” [1]

[1] : Buhârî, Müslim, “Amelü’l-yevm ve’l-leyle” adlı kitabında (162/54)
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ و بَارِكْ عَلى مُحَمّدٍ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Mu­hammed, kemâ sallayte alâ İbrahîme [ve âli İbrahîm], inneke hamîdun mecîd Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ [İbrahîme ve] âli İb­rahîm, inneke hamîdun mecîd
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
“Allah’ım! İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, âl-i Muhammed’e’ de salât et. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muham­med’e ve âl-i Muhammed’e de bereketler ver. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın.” [1]

[1] : Buharî, Enbiya (Allah İbrahim'i Dost Edindi) 8
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّي وَعلى آلِ مُحَمّدٍكَمَا صَلَّيْتَ عَلىآلِاِبْرَاهِيمَ و بَارِكْ عَلى مُحَمّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّي وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى آلِ اِبْرَاهِيم في العالَمِينَ ، اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
Allahümme salli alâ Muhammedin en-Nebiyyi’l-ümmîyyi ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ âli İbrahîme Ve bârik alâ Muhammedin en-Nebiyyi’l-ümmî ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ âli İbrahîme fi-l âlemîn, inneke hamîdum mecîd
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
Allah’ım! Âlemler içinde Âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, ümmî Peygamber’e ve âl-i Muhamme­d’e’ de salât et. Âl-i İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muhammed’e, ümmî Peygamber’e ve âl-i Muhammed’e de bereketler ver. Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın.” [1]

[1] : Buharî, Daavat, Peygambere Salavat 33
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ و رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ على آلِ اِبْرَاهِيمَ و بَارِكْ عَلى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ و رَسُولِكَ وَعلى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى اِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ اِبْرَاهِيمَ

Salavat Duanın Latince Okunuşu
Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resû­like, kemâ salleyte alâ [âli] İbrahîm. Ve bârik alâ Muhammedin [abdike ve resûlike] ve [alâ âli Muhammed], kemâ bârekte alâ İbrahîm [ve alâ âli İbrahîm]
Salavat Duanın Türkçe Meali veya Manası
Allah’ım! [Âl-i] İbrahim’e salât ettiğin gibi kulun ve Rasûlün Muhammed’e de salât et. İbrahim’e [ve âl-i İbrahim’e] bereketler verdiğin gibi [kulun ve Rasûlün] Muham­med’e [ve âl-i Muhammed’e] de bereketler ver.” [1]
[1] : Buharî, Daavat, Peygambere Salavat 33
Peygamberimiz (a.s) Salavat için Okunacak Dualari Arapça ve Türkçe Arapça ve Türkçe
Kaynak ve Kısa Açıklamalar

Salavat Okumak icin Duala Kaynak ve Kısa Açıklamalar