● Namazlarda Devamlı Okunan Dualar ● Arapça ve Türkçe
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ

Allah’a hamd olsun Salât ve selâm kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed üzerine olsun

(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41
Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatiha Suresi) ve yüce Kur'an'ı verdik. (Hicr Suresi 87)
Ubade b. Samit'in (r.a.) naklettiğine göre: Rasulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "(Namazda) Fatihatu'l-Kitab'ı okumayanın namazı olmaz." Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 595


  ● ● Namaz Abdest ve Dua ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif ● ●

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın. (Rum Suresi - 31)“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız..” (Bakara Sûresi - 110)


“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin...” (Bakara Sûresi - 153)


“Namazlara ve orta namaza devam edin..." (Bakara Sûresi - 238)


De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah'ındır." (Enam Suresi - 162)

Ailene (ve ümmetine) namazı emret; kendin de ona sabırla devam et (Taha Suresi - 132)

Sizin dostunuz, ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü'minlerdir. (Maide Suresi - 55)

Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namazı kıl..." (Hud Suresi - 114)

Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını.
Çünkü sabah namazı şahitlidir. (İsra Suresi - 78)

Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz. (Nur Suresi - 56)


Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. (Ala Suresi - 15)


Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. (Bakara Suresi - 3)


Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin. (Bakara Suresi - 43)


Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır. (Bakara Suresi - 45)


Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi - 153)


Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. (Bakara Suresi - 238)


Namaz Kılmayanlar ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif
“Onlardan (Rasul Nebi ve Salih İnsalardan) sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.” (Meryem Sûresi 59)


'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. (Rum Suresi - 31)


Onlar: "Biz namaz kılanlardan değildik" dediler. (Müddessir Suresi - 43)


Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. (Kıyamet Suresi - 31)


Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birleyenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve sapasağlam) din budur. (Beyyine Suresi - 5)


Onlara: "Rahman (Allah)a secde edin" denildiği zaman, "Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecek mişiz?" derler ve (bu,) onların nefretini arttırır. (Furkan Suresi - 60)


O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler. (Kalem Suresi - 42)


Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı (Kalem Suresi - 43)


 • Namaz ve Kılmayanlar ile Alakalı Bütün Ayeti Kerimeleri Bu linkte Bulabilirsiniz • 2622- Tabiinden, Abdullah b. Şakîk el Ukaylî (r.a.) şöyle diyor: “Muhammed’in ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazlardı ancak namazın terk edilmesini küfür sayarlardı.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


  Cündüb İbni Süfyân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)


  Büreyde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.” (Buhârî, Mevâkît 15)


  2618- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35)


  2619- A’meş (r.a.)’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini rivâyet ederek şöyle demiştir: “Kul ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


  2620- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


  2621- Büreyde (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasındaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


 • Namaz ile Alakalı Bir çok Hadisi Bu linkte Bulabilirsiniz

 • Abdest ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif -  “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Mâide Sûresi - 6)


  Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. (Nisa Suresi - 43)


  25- Ebû Sûfyân b. Huveytib (r.a.)..., şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim buyurdular ki: “Abdest’e başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur.” (İbn Mâce, Tahara: 29; Nesâî, Tahara: 41) Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Herhangi biriniz abdestsizlik durumu içinde bulunursa, abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez" buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 330


  3580 - Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alelacele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş, parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: "Öçelerin ateşte vay hâline! Abdesti tam alın!'' buyurdular.'' Müslim, Tahâret 26, (241).

  Dua ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif

  "(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)

  "Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)

  Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. (Araf Suresi -55)

  De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum." (Cin Suresi - 20 )

  1723 - İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.
  Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir.
  Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. "  Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa 'Allahümme ecirnî minennar = Allah'ım, beni cehennem ateşinden koru.' de. Eğer o gün ölürsen, Allah senin için cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar. Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa 'Allah'ım, beni cehennem ateşinden koru.' de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar." (Müsned, IV/234)

 • Kutubus Sitte 7300 Dua / Duanın Fazileti ve Vakti
 • Kaynaklar ve Kısa Açıklamar

  Kâinat secdeye kapanmış, yaratan Allah'ı tesbih ediyor. Sen ey insanoğlu neden yapmazsın Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa her şeyin, güneşin, ayın ve yıldızların, dağların, ağaçların ve aynı şekilde insanların
  Allah'ın önünde nasıl secde ettiklerini görme­din mi? "..(Ama) öyleleri var ki bunlar (Allah'ın) azap ve cezasına lâyıktır.' (Hac Suresi - 18) * Secde âyeti*


  'Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa bunların Allah'ı tesbih edip yücelttiklerini ve kuşların da saf saf diziler halinde (tesbihini) görme­din mi?' Her varlık gerçekten nama­zını (duasını) ve tesbihini öğrenmiş bulunuyor. Allah onların yaptıkları her şeyi bilendir.' (Nur Suresi - 41)


  Önceki Ümmetlerde Namaz:
  Bazı temel ibadetler tarihin ilk dönemlerinden itibaren Allah tarafından insanlara öğretilmiş ve emredilmiştir.
  İman yanında namaz, oruç, zekât-sadaka, hac, cihad gibi emirler ve hırsızlık, zina, katletme, gıybet gibi yasaklar da bunların en bariz örnekleridir.


  Kur'ân-ı Kerim'de ilk ümmetlerdeki namaz emri ile ilgili bazı âyetler:
  •İbrahim'in namazı (Enam Suresi - 6/162)
  •Âdem, Nuh ve İbrahim'den sonra namazı terk eden ümmetin kınanması (Meryem Suresi - 19/59)
  •İbrahim, Lût, İshak ve Yakub'un namazı (Enbiya Suresi - 21/73)
  •İsmail ailesinin namazı (Meryem Suresi - 19/55)
  •Şuayb'ın namazı (Hûd Suresi - 11/87)
  •Musa'nın namazı (Tâhâ Suresi - 20/14)
  •İsa'nın namazı (Meryem Suresi - 19/31) v.d...  Cahiliye döneminde Araplar dışındaki toplumlarda da belirli vakitlerde dua ve ibadet edilirdi:
  • Hindular güneşin doğuş ve batışında ibadet ederlerdi.
  • Zerdüştler güneşin doğuşu sırasında dua ederlerdi.
  • Katolik Romalılar sabah güneş doğmadan, akşam da güneş battıktan sonra yatsı vakti ibadet ederlerdi.
  • Yahudiler üç vakitte ibadet ederlerdi...  Hristiyanlık dininde olan Ehl-i kitap'tan kişiler de yaşıyordu.Kur'ân o dönem putperestlerin namazının tahrif edilimiş şeklini bize hatırlatır ve bunu tenkit eder:"Onların kutsal mâbed (Kabe'deki) namazları ancak ıslık çalmak ve el çırpmak şeklindedir. (O hâlde) inkâr etmeniz sebebiyle tadın bakalım azabı!" (Enfal/35)  Rasûlullah'ın hayatında risalet görevi başlar başlamaz namaz da emredildi. Çünkü namaz bir Müslümanın başarılı olmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendi.Müşrikler Müslümanların namaz kılmalarına karşı şimdiki müşrikleri gibi tepkiliydiler:
  • Namaz kılmalarım engellemeye çalıştılar,
  • Üstlerine pislik attılar,
  • Alay ederek kahkaha ile güldüler,
  • Namaz kılanlara saldırdılar,
  • Kavga çıkarttılar. (Müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk kavga namaz sebebiyle çıkmıştı ve burada İslâm için ilk kan yeryüzüne dökülmüştü.)  Kur'ân- Kerim'de Namaz
  Kur'ân'da namaz manasında olan kelimesi bütün türevleriyle birlikte 99 yerde geçmektedir. Bunlar genel olarak on ana başlıkta toplanabilir:

  •1- Beş vakit namaz (Bakara 2/238)
  •2- İkindi namazı (Mâide 5/106)
  •3- Cuma namazı (Cum'a 62/9-10)
  •4- Cenaze namazı (Tevbe 9/84)
  •5- Kıraat (İsra 17/110)
  •6- Mabed (Hac 22/40)
  •7- Dua (Tevbe 9/103)
  •8- Övgü ve mağfiret (Bakara 2/157); Allah'tan övgü ve rahmet (Ahzab 33/56)
  •9- Din ve sorumluluk (Hud 11/87)
  •10- Meleklerden istiğfar (Ahzab 33/56)  Allah ve Rasûlü tarafından beyan edilen namazlar.
  •Günlük beş vakit Farz Namazlar:
  •Farz namazların kazası
  •Cuma namazı
  •Cenaze namazı
  •Vitir namazı
  •Bayram namazları
  •Adak namazı
  •Bozulan nafile namazın kazası
  •Tavaf namazı
  •Nafile Namazlar:Nafile namazlar iki kısımda incelenmektedir: Revatib sünnetler ve diğer nafile namazlar
  •Sünnetler: Belli bir düzen ve tertipte kılınan nafile namazlar:Beş vakit namazla birlikte kılınan sünnetler:
  •Müekked sünnetler (Sabah, öğle, akşam ve cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti)
  •Müekked olmayan sünnetler (İkindi namazının sünneti ve yatsının ilk sünneti)
  • Ve Teravih namazı
  • Diğer nafile namazlar: Teheccüt, kuşluk, evâbîn, tahiyyatü'l-mescid, hacet, sefer, abdest ve gusül, tövbe, istihare, tesbih, yağmur, kusûf ve husuf, mübarek gecelerde ve çeşitli zamanlarda kılınması serbest bırakılan namazlar.  Namazın Faydaları
  Namaz kılmanın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:
  • Kulluk bilincini canlı tutmak,
  • Tevhid, risalet ve âhiret inancını sürekli hatırlamak,
  • Sürekli temizlik (gusül, abdest, elbise ve mekan temizliği),
  • Emredilen yerlerin örtülmesi ve ahlâkî hayatın yerleşmesi,
  • Toplu yaşama bilinci, sosyal hayat ve yardımlaşma,
  • Kainattaki varlıkların ibadet şekillerini uygulama,
  • Kısa süreli de olsa Allah'ın huzuruna yükselme (miraç),
  • Namazdan elde edilen vecd ile insan hayatı değişir, (aşırılık,fahşa,isyan,ahlâksızlık ve her türlü kötü işlerden uzaklaşır.)
  • Huşu eğitimi (kalp, vücut ve bedende huşu),
  • Saygı ve tevazu eğitimi,
  • Sabır eğitimi,
  • Kur'ân, dua ve zikir eğitimi,
  • Üç hareketin önemini kavrama: kıyam, rükû ve secde,
  • İbadet hayatının zübdesini yaşama,  • Namazda Kur'ân okumakla dünya-âhiret birlikteliği sağlanır; namaz kılarken bir kişi ekonomi, toplum, ticaret, psikoloji ya da biyoloji ile igili âyetleri okur, uhrevi bir vecd içinde olduğu hâlde dünyevî sistemini de hatırlar, gözden geçirir,
  • Cemaatle kılınan namaz bireyi toplu halde düzenli ve disiplinli meşru hareketlere katılmaya alıştırır ve itaatte sının belirler,
  • Müslümanlar namazda kıbleye dönerek tevhid (Allah'ın birliği) yanında vahdeti (kendi oluşumlanndaki birlikteliği) de yaşarlar,
  • Yeryüzündeki zaman farkı nedeniyle bir an da olsa dünya ezansız kalmaz,çünkü her saniye ezan okunmaktadır,
  • Hayatın içinde genel ve özel ibadet vardır, namaz özel ibadeti temsil eder,
  • Günlük 24 saat olan zaman diliminin bir bölümünü Allah'a feda edebilme şuuru,
  • Bütün Müslümanlar renk, ırk ve soy gibi dünyevî fark ve makamlardan uzak olarak aynı şartlarda yaşamayı öğrenirler (vahdet eğitimi),
  • Haftalık zorunlu toplantı cuma namazı ve senede iki defa sabah namazından sonra cemaatle kılınması gereken bayram namazlarının da ayrı bir güzelliği vardır,
  • İbadetin merkezi mescitlerdir,oradan dalga dalga bütün yeryüzüne kulluk bilinci yayılır, [3]
  • Namaz bedenî ibadetlerin özüdür.
  [3] : Namazın Tarihçesi Ve Fonksiyonları/Namaz Bölümü // İmam ahmed bin hanbel : Müsned hadis kitabıdan derlenmiştir Derleyen Ebubekir Yasin 06 Temmuz 2003

  “O mü’minler ki, gayba iman ederler, namazlarını kılarlar.“ (Bakara Suresi - 2/3)
  “Namaz ancak Allah‘tan hakkıyla korkanlara ağır gelmez.” (Bakara Suresi - 2/45)
  “Mü‘minler namazlarını muhafaza ederler.” (Müminun Suresi - 23/9)
  “Namaz insanı kötülüklerden ve kötü sözlerden alıkoyar.” (Ankebut Suresi - 29/45)
  “Benim mü’min kullarıma söyle, namazlarını kılsınlar.“ (İbrahim Suresi - 14/31)


  ”İnsan ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır.“ (Müslim, Îmân 134; Ebû Dâvûd, Sünnet 15) ••• “Münafıklarla bizim aramızdaki ahid namazdır.” (Tirmizî, Îmân 9; Nesâî, Salât 8)


  eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Tags
  Hadis-i Şerif'ten Dualar
  Dua - Dualar

  Kur'an-ı Kerimden Dualar

  Hadis-i Şerif'ten Dualari

  Ku'an-dan Hadisten Dualar

  Diyanet Meali Hadis Meali

  Hadis-i Şerif'ten Dualari

  Mü'minlere Tavsiye Duaları

  Dualar Arapça ve Türkçe


  Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
  Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

  Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
  Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

  Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

  Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
  Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

  Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
  Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

  Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
  Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
  - Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
  Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)  212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
  Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

  Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

  Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


  🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
  Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
  Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ  eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap  Abdullah bin Mesud'un (r.a) Duası Latince Okunuşu
  Allahumme inni eseluke imanen la yerteddu ve naimen la yenfudu ve murafakate Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) fi e'ala cennetil khuld
  Abdullah bin Mesud'un (r.a) Duası Türkçe Manası veya Meali
  Allahım! Senden asla sarsılmayan iman bitmez tükenmez nimet ve KHuld cennetin yüksek makamında Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) arkadaşlık dilerim Duanın Keyfiyeti Tirmizî, Cum'a 64, (593)
  Sayfa Başına
  Dön - Git