ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Tilavet Secdesinde Yapılan Dualar
Secde Ayetleri Okunduğunda ne söylenir veya Ne Okunur ?


3424- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Bir adam Rasûlullah (s.a.v.)’e geldi ve şöyle dedi:
Bu gece rüyamda kendimi namaz kılar durumda gördüm.
Ben secde ettiğimde ağaç ta benim secdeme uyarak secde etti.
Ağacın şöyle dediğini işittim:
“Allah’ım bu secdeden dolayı bana katından sevap yaz secde sebebiyle benden günahımı kaldır.
Onları katında bana azık olması için sakla, onu kulun Dâvûd’tan kabul ettiğin gibi benden de kabul et.”
İbn Cüreyc şöyle dedi:
Deden (Ubeydullah b. Yezîd) İbn Abbâs’tan naklen bana dedi ki:
“Peygamber (s.a.v), secde ayetini okudu ve secde etti.”
İbn Abbâs diyor ki:
“Rasûlullah (s.a.v.)’in o esnada adamın anlattığı ağacın söylediği gibi söylediğini işittim.”
(İbn Mâce, İkamet-üs Salat: 27)3425- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.), geceleyin Kur’ân’dan secde ayetini okuduğunda şöyle derdi:
Ebu Davud 1414, Nesei 1128, Tirmizi 577, Hakim 800, Ahmed bin Hanbel Müsned


سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَباَرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ


secede
vechiye lil lezi halakahu ve savvarahu veşakka semahu ve basarahu bi havlihi ve kuvvetihi fe tebarekallahu ehsenul haligiiin
(Nesâî, Tatbik: 27) [1]


1 - ) Yüzüm yaradanına, kendisinden gücü ve kuvvetiyle kulak ve göz açana secde etti. Yaradanların en güzeli Allah’ın şanı ne yücedir.
2) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: …Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir secde ayetini okudu ve secde etti ve şu duayı okudu:

اَللَّهُمَّ اكْتُبْ ليِ بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا ليِ عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ2 - ) Allah’ım! Bununla katında benim için bir ecir yaz ve benden bir günahı sil.
Bunu benim için katında muhafaza eyle ve kulun Davud’dan kabul ettiğin gibi, benden de bunu kabul eyle. [2]


(3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Ben, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında idim, bir adam ona geldi ve:
−Uyuyan kimsenin gördüğünde olduğu gibi, ben de dün gece kendimi bir ağacın aslına doğru namaz kılar olarak gördüm. Secde ayetini okudum ve secde ettim. Ağaç da benim secdemden dolayı secde etti. Ağacı işittim şöyle diyordu:

اَللَّهُمَّ احْطُطْ عَنـِّي بِهاَ وِزْراً، وَاكْـتُبْ لِي بِهاَ أَجْراً، وَاجْعَلْهاَ لِي عِنْدَكَ ذُخْراً
‘Ey Allah’ım!
Bu secde sebebiyle günahımı at, onunla bana ecir ver ve onu katında benim için erzak yap.’

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i gördüm secde ayetini okudu ve işittim ki Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) secdesinde adamın haber verdiği o ağacın duasını söylüyordu.” İbni Mace 1053, Tirmizi 579


Not:
Tilavet secdesi yapan kimsenin secdesinde yukarıda zikredilen hadislerdeki dualardan dilediği ile dua eder.
Alimler şöyle diyorlar:
“Bu duaları bilmeyen kimseler, onları öğrene kadar beş vakit namazlarda yaptığı ğibi:
“Subhane Rabbiye’l-A’la” vb. duaları söylemesi de caizdir. Ancak Müslümanın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetine ittiba ederek yukarıdaki duaları öğrenmesi ve Tilavet secdesinde onlarla Allah’a dua etmesi daha faziletlidir!


   Kaynak:
[1]: Sunen-i İmam Tirmizi DuaBölümü Hadis No 3424:Tercume:Abdullah Parlıyan / Ebu Davud 1414, Nesei 1128, Tirmizi 577, Hakim 800, Ahmed bin Hanbel Müsned
[2]: Tirmizi 576 // hadisler.com

 

Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)

 

Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa