ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Toplantılar bitince Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
Ebû Hüreyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Kim malâyânî konuşmaların çok olduğu bir mecliste bulunur ve oradan kalkmadan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan dolayı hâsıl olan günahından arınmış olur:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Latince okunuşu :
  Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyke.


  Türkçe Meali (anlamı)
  Allah’ım! Seni hamdinle noksan sıfatlardan ederim. Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden mağfiret dilerim. Sana tövbe eder ve affımı dilerim.”   ✪   (Tirmizi, es-Sünen, V, 371 ⇒ Tirmizi, deavat: 38) ⇒ Tirmizî, Daavât 39, (2329) ⇒ Kütüb-i Sitte, Hazırlayan: İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, C. 7, s. 59. •    Kaynak ve Kısa Açıklamalar

  ★ Her Toplatıya veya Oturuma Başlarken Yapılan Dualar
  أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ   ✪   بِسْمِ اللّٰهِ
  اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
  رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

 • Euzu Billahi mineş şeytanir racim ✪
  Bismillahi vel Hamdulillahi ves Salatu ves Selamu ala Rasulullah
  Rahmetten Kovulmuş Şeytandan Allah'a Sığınıyorum
  Allah’ın Adi ile başlıyorum Allah Hamd ve Rasulullah'a Salat ve Selam Olsun


  Rabbiğfirli ve tub aleyye inneke Entet Tevvab ul Ğafur Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et Şüphesiz ki sen tevbeleri çokça kabul eden çokça bağışlayansın." Tirmizi ve diğerleri; bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153), ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce (2/321). ⇒ Lafızlar Tirmizi.


 • Bir yerde oturup, kalkmadan önce bu duayı okuyanın günahları affedilir
  "Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk"
  Allah'ım, Sen'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen'den başka ilah yoktur. Sen'in şerikin de (ortağın) yoktur. Sen'den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim." ⇒ (İbn Bişrân Emâlî, 291, ⇒ Taberani 10/164, ⇒ el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

  Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  " Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) hazretleri buyurdular ki:
  "Kim, malâyâni konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce
  şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur:
  Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum)". Tirmizi, Daavât 39, (2329).  İbnu Ömer hazretleri (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir cemaatte oturduğu zaman, ashâbı için şu duayı okumadan nadiren kalkardı:
  "Allahım! Bize korkundan öyle bir pay ayır ki, bu, sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasib ver ki, o bizi cennete ulaştırsın. Yakîninden öyle bir hisse lutfet ki dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın.
  Allahım! Sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasib et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasib et. İntikamımızı, bize zulmedenlerden almışlardan kıl (mazlumlardan değil). Bize tecavüz edenlere karşı bizi muzaffer kıl. Bize, dini musibet verme. Dünyayı, ne asıl gayemiz kıl, ne de ilmimizin son hedefi. Bize merhametli olmayanı bize musallat etme."
  Tirmizi. Daavât 73, (3497).[1]


     Kaynak:
  [1]:DUANIN FAZİLETİ VE VAKTİ :KutubuSitte7300


  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın