ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin (a.s) Yaptığı ve Tafsiye Ettiğiğ Duaları Arapça ve Türkçe

Ölüm Anında veya Ölen biri için Okunacak Dualar

"Ben kulumun bana olan zannı yanındayım." (Buhari, Tevhid, 35)

“Kendinize kötü dua etmeyiniz; zira melekler söylediklerinize amin derler." (Müslim, Cenaiz, 4)

"Sizler bir hastanın veya ölünün yanında bulunduğunuz zaman hayır söyleyin. Muhakkak ki, melekler sizin orada konuştuklarınıza amin derler." (Müslim, Cenaiz, 50)

"Siz ölülerinize (yani ölmek üzere olan hastalarınıza) Lailahe illallahı telkin ediniz." (Müslim, Cenaiz, 1)

“Kimin ki son sözü Lailahe illallah olursa cennete girer." (Tirmizi, Cenaiz, 7; Ebu Davud. Cenaiz, 20)Ölünün yanında Kur'an okumak da güzeldir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Bir kimse onu, Allah'ı ve ahiret gününü murat ederek okursa, Allah onu affeder. Onu ölülerinize okuyunuz." (İbn Mace Cenaiz. 4; Ebu Davud, Cenaiz, 24)978- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.)’in ölüm anında yanında idim yanında içinde su bulunan bir su kabı vardı,
elini o kabın içerisine daldırıp yüzünü siliyor ve şöyle diyordu:
“Allah’ım ölüm sancılarından ve ölümün şiddetinden dolayı bana yardım et.” (İbn Mâce, Cenaiz: 64)979- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.)’in ölümündeki şahid olduğum ağır durumdan dolayı hiç kimseye kolay ölümünden dolayı gıbta etmem.” (Nesâî, Cenaiz: 6)980- Alkame (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Abdullah b. Mes’ûd’tan işittim şöyle diyordu:
Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyurmuştu:
“Mü’min alnı terleyerek ve sıkıntılı olarak ruhunu teslim eder ve ölür.
Eşek ölümü gibi, ölümü sevmem.” Kendisine şöyle denildi:
Eşek ölümü ne demektir? “Ansızın ve çabucak ölümdür” buyurdular. (Tirmîzî rivâyet etmiştir.)981- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Gece ve gündüz boyunca kulun işlediği amelleri muhafaza eden ve Allah’a sunan meleklerin bu sahifenin başında ve sonunda bir hayır varsa Allah şöyle buyurur: Ben bu kulumun bu sahifenin her tarafındaki günahlarını bağışladım.”(Tirmîzî rivâyet etmiştir.) Ø mü’min alın teri çıkararak ölür
982- Abdullah b. Büreyde (r.a.)’in babasından rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Mü’min ölümün şiddetinden veya Allah’ın bağışlamasına karşı mahcup oluşundan dolayı alnı terleyerek ölür.” (Nesâî, Cenaiz: 5; İbn Mâce, Cenaiz: 5)ölüm anında allah’ın rahmetini ümid, azabından korku gerekir mi?
983- Enes (r.a.)‘den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) ölmek üzere olan bir gencin yanına girdi ve:
“Kendini nasıl buluyorsun?” diye sordu.
Genç:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Allah’a yemin ederim ki Allah’ın bağışlamasını umuyor günahlarımdan da korkuyorum” dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Böyle zamanlarda Allah, kulun kalbine gelen bu iki şeyden umduğunu kendisine verir korktuğu şeyden de onu kurtarır.” (İbn Mâce, Zühd: 31) [1]   Kaynak:
[1]:Sunen-i İmam Tirmizi Cenaze Bölümü Hadis No 978-983:Tercume:Abdullah Parlıyan

Önceki Sayfa
Fihrist
Sonraki Sayfa
  • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)