ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Konularına Göre Dua Meali veya Dua Fihristi
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü'min Suresi - 60)
Rasulullah Efendimizin Duaları Arapça ve Türkçe Okunuş ve Anlamları Her Hâl Üzerine ve Cinsî Münâsebet Sırasında "Bismillah" Demek

İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre,
Rasulullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
'Sizden biriniz şayet eşine yaklaşmak (onla beraber olmak) isterse şöyle desin: 'Allahın adıyla, Allahım Şeytanı bizden ve bize rızık olarak vereceğin evladımızdan uzak tut, eğer bu yaklaşmadan bir çocuk hasıl olursa şeytan bu çocuğa ebediyyen zarar veremez''

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '' لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بِسْمِ اللهِ ، أَللٌّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا ''( متفق عليه
 • Bismillah, Allâhumme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi'ş-şeytâne mâ razaktenâ
  Allahın adıyla, Başlarım Allahım Şeytanı bizden ve bize rızık olarak vereceğin evladımızdan uzak tut

 • Biriniz eşiyle birleşeceği zaman, ‘bismillâh, Allâhümme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi’ş–şeytâne mâ razaktenâ Allahım! Şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır’ derse ve bu beraberlikten çocukları olursa, şeytan ona zarar veremez.” ( Buhârî, Vudû’ 8, Bed’ü’l–halk 11, Nikâh 66, Daavât 54, Tevhîd 13; Müslim, Nikâh 116. )  "... Bize Cerîr, Mansûr'dan; o da Salim ibn Ebi'l-Ca'd (l00)'dan; o da Kurayb'dan; o da İbn Abbâs (R)'dan tahdîs etti.
  İbn Abbâs, bunu Peygamber'e ulaştırıyordu. Peygamber (S) şöyle buyur­muştur:

  "Herhangi biriniz eşine (cinsî münâsebet için) geldiği zaman
  Bismillah, Allâhumme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi'ş-şeytâne mâ razaktenâ
  (= Allah'ın ismiyle, yâ Allah, bizleri şeytândan uzaklaştır ve şeytânı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl) der de, onların arasında bir çocuk takdir olunursa, şeytân o çocuğa zarar veremez" [1]


  Kaynak:
  [1]:Bu her hâl üzerine, yânî tâhir, abdestsiz, cünüb olması hallerinde "Bismillah" demek, Allah'ı anmak hakkında bir bâbdır.Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/293. [2]:Abdest almak öncesi "Bismillah" demek hakkında Peygamber'in sözünden ola­rak rivayet edilen "Abdest almağa Bismillah demeyenin abdesti yoktur" hadîsi râvîlerinin bâzısı mesturetu'l-hâl( = yâni gizli hâili kadınlar) olması sebebiyle Buhârî'nin şartı üzere olmayınca, Buhârî, abdest almak için "Bismillah" de­menin sünnetliğini bu bâbda getirdiği hadîsle isbât etmiştir. Çünkü getirdiği bu hadîs, Allah'ı anmaktan en uzak hâl olan cinsî münâsebet sırasında "Bismillah" demenin müstehablığına delâlet etmektedir, öyleyse, abdest almakta da "Besmele" çekmeye evlâ tarikiyle delâlet eder (Şah Veliyyullah). Böylece hadîs, başlığın her iki şıkkına da delâlet edip uygun düşmüş oluyor.Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/294.

  Önceki Sayfa
  Fihrist
  Sonraki Sayfa
 • Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (Bakara Suresi - 186)