ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Cinsi Munasebetten Önce   Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
بِسْمِ اللهِ   ✪   أَللٌّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي
 • Latince okunuşu :
  Bismillah, Allâhumme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi'ş-şeytâne mâ razaktenâ
  Türkçe Meali (anlamı)
  Allahın adıyla, Başlarım Allahım Şeytanı bizden ve bize rızık olarak vereceğin evladımızdan uzak tut [1] •  


  Kaynak ve Kısa Açıklamalar

  Biriniz eşiyle birleşeceği zaman


  ‘bismillâh, Allâhümme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi’ş–şeytâne mâ razaktenâ
  Allahım! Şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır’ derse ve bu beraberlikten çocukları olursa, şeytan ona zarar veremez.” (Buhârî, Vudû’, 8) [1]


  "... Bize Cerîr, Mansûr'dan; o da Salim ibn Ebi'l-Ca'd (l00)'dan; o da Kurayb'dan; o da İbn Abbâs (R)'dan tahdîs etti.
  İbn Abbâs, bunu Peygamber'e ulaştırıyordu. Peygamber (S) şöyle buyur­muştur:
  "Herhangi biriniz eşine (cinsî münâsebet için) geldiği zaman
  Bismillah, Allâhumme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi'ş-şeytâne mâ razaktenâ
  (= Allah'ın ismiyle, yâ Allah, bizleri şeytândan uzaklaştır ve şeytânı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl) der de, onların arasında bir çocuk takdir olunursa, şeytân o çocuğa zarar veremez" [2]


  Kim, öncesinde bu duayı okur ve bu yıkınlıktan dolayı hamilelik durumu oluşur, kendilerine bir çocuk ihsan edilecek olursa, şeytan o çocuğa hiçbir zaman zarar veremez.” [Buhârî, Sahih, Bed’ü’l-Halk 11, Daavât 55, Tevhid 13; Müslim, Sahih, Nikâh 116 (1434); Ebu Dâvûd, Sünen, Nikâh 44-45; Tirmizî, Sünen, Nikâh 8; İbn Mâce, Sünen, Nikâh 27; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 217]


  Rasûlullah (s.a.v.) yine buyurmuşlardır ki: "Cimada Besmele söyle (oku). Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa, sana, bu çocuğun nefesleri adedince ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır" buyurdu. [Bkz. Buhârî, Sahih, Bed'u’l-halk 11; Müslim, Sahih, Nikâh, 18]


  Bu hadislerden anlaşılan odur ki;
  1. Kadın ve erkeğin eşiyle cinsî yakınlığa başlarken Besmele çekerek hadiste geçen duayı okuması müstehabdır. İmam Gazali (k.s.) hazretleri Besmele’den sonra İhlâs sûresini okuyarak ardından da ‘Allâhu ekber Allânu ekber lâilahe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhil hamd’ diyerek Tekbir ve Tehlil getirmenin de müstehab olduğunu söylemiştir.

  2. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak O’na duâ etmek ve O’nun ismiyle teberrük eylemek, yapılan her işi Cenab-ı Hakk’ın müyesser kıldığını hatırlamak gerekir.

  3. Hadîs-i şerif bize, şeytanın insana ana rahminden başlayarak ölünceye kadar musallat olduğunu/olacağını hatırlatmaktadır.
  [1]: Bu her hâl üzerine, yânî tâhir, abdestsiz, cünüb olması hallerinde "Bismillah" demek,
  Allah'ı anmak hakkında bir bâbdır.Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/293.


  Kaynak
  [1] : Buhârî, Vudû’ 8, Bed’ü’l–halk 11, Nikâh 66, Daavât 54, Tevhîd 13; Müslim, Nikâh 116
  [2]: Abdest almak öncesi "Bismillah" demek hakkında Peygamber'in sözünden ola­rak rivayet edilen
  "Abdest almağa Bismillah demeyenin abdesti yoktur" hadîsi râvîlerinin bâzısı mesturetu'l-hâl ( = yâni gizli hâili kadınlar) olması sebebiyle Buhârî'nin şartı üzere olmayınca,

  Buhârî, abdest almak için "Bismillah" demenin sünnetliğini bu bâbda getirdiği hadîsle isbât etmiştir. Çünkü getirdiği bu hadîs,
  Allah'ı anmaktan en uzak hâl olan cinsî münâsebet sırasında "Bismillah" demenin müstehablığına delâlet etmektedir, öyleyse, abdest almakta da "Besmele" çekmeye evlâ tarikiyle delâlet eder (Şah Veliyyullah).
  Böylece hadîs, başlığın her iki şıkkına da delâlet edip uygun düşmüş oluyor. Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/29

  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın