ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
  ✪   Konularına Göre Dua Fihristi   ✪   Arapça ve Türkçe
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
click to collapse contents
 

  ✪   Cennet Ehli Olmak için   Okunacak Dualar   ✪   Arapça ve Türkçe
وَاجْعَلْن۪ي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّع۪يمِۙ
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ
 • Latince okunuşu :
  Allahumme inni eseluke imanen la yerteddu ve nimen yenfedu ve murafakate Muhammedin (a.s) fi ala cennetin khuld ve cealni min veraseti cennetin naim
  Türkçe Meali (anlamı)
  Beni (nimetlerle donatılmış) Naim cennetinin mirasçılarından kıl. (Şu’arâ Suresi - 85)
  Allahım! Senden asla sarsılmayan iman bitmez tükenmez nimet ve Huld cennetin yüksek makamında Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) arkadaşlık dilerim Allahım! Senden dönmeyen bir îmân bitmeyen bir nimet ve kalıcı cennetin en yüksek yerinde Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte olmayı dilerim İbn.Hibban 2436 ⇒ - Ahmed bin Habel 1/386-400 ⇒ - Nesei 869 •  


  Kaynak ve Kısa Açıklamalar

 • 1 - )   ✪   Cennet Ehli olmak için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
 • اَللَّهُمَّ فْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسَ أَعْلَى

 • Allahummeftah li ebvabe rahmetik  ✪  Allahumme inni eselüke min fadlik  ✪   Allahumme inni eselukel cennetil firdevse a'la
  Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç.  ✪   Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim  ✪   Allahım!Senden cennetin en yüksek yeri olan Firdevs'i dilerim
  Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155 ⇒ Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)

 • 2 - )   ✪   Cennet Ehli Olmak için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
 • اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ

 • Allahumme inni eseluke imanen la yerteddu ve nimen yenfedu ve murafakate Muhammedin (a.s) fi ala cennetin khuld
  Allahım! Senden asla sarsılmayan iman bitmez tükenmez nimet ve Huld cennetin yüksek makamında
  Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) arkadaşlık dilerim
  Allahım! Senden dönmeyen bir îmân bitmeyen bir nimet ve kalıcı cennetin en yüksek yerinde Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte olmayı dilerim
  İbn.Hibban 2436 ⇒ - Ahmed bin Habel 1/386-400 ⇒ - Nesei 869


  Abdullah ibn Mesud rivayeti: (ve devamlı yaptığı dua)
  Allahumme inni eseluke imanan la yertedu ve naimen la yenfedu ve murafakata muhammedin (as) fi a'la cennetil huld
  Allah'ım Senden irtidad edilmeyecek bir iman. bitmez tükenmez nimet ve Huld Cennetinin yüce
  makamında Muhammed (as) ile arkadaşlık isterim..
  ibn Hibban.Mevarid s.604 rakam 2436;Ahmed bin Habel 1/386,400 Nesei:gece gündüz ameli hds.no:869 (dua kitapcığı buruc y...)

 • 3 - )   ✪   Cennet Ehli Olmak için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
 • وَاجْعَلْن۪ي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّع۪يمِۙ

 • ve cealni min veraseti cennetin naim Beni (nimetlerle donatılmış) Naim cennetinin mirasçılarından kıl. (Şu’arâ Suresi - 85)

 • 4 - )   ✪   Cennet Ehli Olmak için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
  Müslim ibni Hâris et-Temîmî (Radıyallâhu Anhümâ)’nın nakline göre; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir kere gizlice kendisine: “Akşam namazından ayrılınca, (kimseyle konuşmadan önce) yedi kere:
 • اَللَّهُـــمَّ أَجِــرْنِي مِــنَ النّــــَارِ

 • Allahumme ecini minen nar
  ‘Allah! Beni ateşten kurtar!’
  de ki, şüphesiz sen bunu dersen, sonra da o gecende ölürsen, senin için ondan korunma yazılır. Sabahı kıldığın zaman da aynı böylece söyle ki, muhakkak sen o gününde ölürsen, sana ondan berat yazılır.” buyurdu. Ebu Davud Edeb 110 Hadis No: 5079 - 2/741-5080 ✪ İmam Ahmed Hadis No: 18083 - 4/237 ✪ (Müsned, IV/234)


  Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
  Namaz için kamet getirildiğinde (veya namaz bittiğinde) sema kapıları açılır ve dualar kabul olunur. Namazı bitiren kimse, hiçbir şey konuşmadan

  "Allahümme ecirni minennar ve edhilnil Cennete ve zevvicni minel huril-iyn"

  demez ise; melekler, "Yazık şuna, cehennemden korunmasını istemekten aciz kaldı."
  Cennet de "Yazık şuna, Cenneti istemekten aciz oldu," Huriler ise,
  "Yazık şuna, Allah'dan kendisinin huril-ıyn ile tezvic edilmesini istemekten aciz kaldı." derler.
  Ravi:Hz. Ebu Ümame r.a.
  Kaynak:Tabarânî, Müsnedü'şşmiyyîn, 2/410 el-Heysemî, Mu'cemü'z-Zevâid, 2/345, 10/142 Ahmed ZiyaüddînGümüşanevîr.ah., Râmûzü’l-ehâdîs, s.34/7

 • 5 - )   ✪   Cennet Ehli Olmak için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
 • اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ أَنْتَ

 • Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vağdike mestedağtü. eüzü bike min lerri ma sana’tü. Ebuü leke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli fe innehu la yağfiruzzunube illa ente

  Seyyidul İstiğfar Duası Arapça Türkçe ve Arapça Tevbe İstiğfar Dualarının En Büyüğü -
  Şeddad b. Evs (ra)’dan;
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) :
  “İstiğfarların başta geleni, yani seyyidü’l- İstiğfar, kulun :
  Allah’ım! Sen benim Rabb’imsin! Senden başka ilâh yoktur, beni Sen yarattın, ben Senin kulunum, gücüm yettiği kadar ahdim ve va’dim üzereyim.
  Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım! Üzerimdeki nimetini kabul ve itiraf ederim,
  günahlarımı da kabul ve itiraf ederim, beni bağışla, Senden başka günahları bağışlayacak yoktur!”

  demesidir. Kim sabaha çıktığında bunu yakînen inanarak okursa ve o gün ölürse, cennete girer.
  Akşama çıktığında bu istiğfarı yakînen inanarak okursa ve o gece ölürse, cennete girer.”
  İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan..:Dua Bölümü..: bölüm: 15 seyyid-ül istiğfar duâsı nasıldır ⇒ (Buhârî, Deavat: 27 ⇒ Buhari, Daavat, 6306 ⇒ Nesâî, İstiaze: 17

 • 6 - )   ✪   Cennet Ehli Olmak için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

 • رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّا

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
  “Her kim sabah ve akşam 3 kere:
  Radîtü billâhi Rabbâ ve bil İslâmi dinâ ve bi Muhammedin sallâllâhü aleyhi ve selleme nebiyyen
  derse, Allah’ın o kulunu kıyamet gününde razı etmesi hak olur.” (Ebu Davbud, 4/318; İbni Mace, 3870;Tirmizi, Sünen, 5/465)


  Bu duayı okuyan hakkında bir rivayette ise şöyledir: “İmanın hakikatine ulaşmış olur.“(Ali el-Mütteki, Kenzû’l-Ümmâl, 3565)


  Başka bir rivayete göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ben kefilim ki elbette onun elinden tutup mutlaka kendisini cennete sokacağım.“(Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/116;Taberani, Kebir, 20/355)


 • Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap

      Konularına Göre Dua Fihristte ki Duaların Arapça ve Türkçe olarak   ✪   Resimleri / Fotoğrafları var idirmek için Tıklayın