ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ
İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye

insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.     (İbrahim Suresi - 52)

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali / Fizilalil Kur'an Meali


Mü'minun Suresi
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

[023.001] Mü'minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir.

[023.002] Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar.

[023.003] Onlar ki, boş ve yararsız şeylerle ilgilenmezler.

[023.004] Onlar ki, zekâtı aksatmaksızın, tam olarak verirler.

[023.005] Onlar ki; edep yerlerini sakınırlar.

[023.006] Onlar yalnız eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Bu iki durumda ayıplanmaları sözkonusu değildir.

[023.007] Bunların ötesine geçmek isteyenler, yasal sınırı aşmış olurlar.

[023.008] Onlar ki, uhdelerine verilen emanetleri korurlar ve sözlerini tutarlar.

[023.009] Onlar ki, namazlarını aksatmaksızın kılarlar.

[023.010] İşte onlar «varis «lerdir.

[023.011] Yani «'Firdevs» cennetinin mirasçılarıdırlar, sürekli olarak orada kalacaklardır.

[023.012] Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık.

[023.013] Sonra sperma halinde korunaklı bir yuvaya yerleştirdik.

[023.014] Sonra spermayı embriyoya dönüştürdük. Arkasından embriyoyu et parçasına dönüştürdük, arkasından et parçasından kemikler yarattık, arkasından kemiklere et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratığa dönüştürdük. Yaratıcıların en güzeli olan Allan ne yücedir!

[023.015] Sonra siz, bunun ardından öleceksiniz.

[023.016] Sonra siz, kıyamet günü, yeniden diriltileceksiniz.

[023.017] Üstünüzde birinden diğerine geçilebilen yedi katman yarattık. Bu yarattıklarımızı başıboş bırakmayız.

[023.018] Biz gökten belirli miktarda su yağdırarak onu yerin yüzeyinde durdurduk. Hiç şüphesiz onu geri götürmeye de gücümüz yeter.

[023.019] Bu su sayesinde sizin için hurma ve üzüm bağları yarattık. Bu bağlarda size yararlı birçok meyvalar yetişir, onları yiyorsunuz.

[023.020] Yine su sayesinde asıl kaynağı Tur- ı Sına olan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan ağacı da yarattık.

[023.021] Büyükbaş hayvanlarda sizin için alınacak dersler vardır. Karınlarındaki sütten size içiriyoruz. Onlardan başka birçok yararlar sağlıyorsunuz ve etlerini yiyorsunuz.

[023.022] Onların sırtlarında ve gemilerde taşınıyorsunuz.

[023.023] Biz Nuh'u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. O dedi ki; «Ey soydaşlarım, Allah'a kulluk ediniz, O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Allah'dan korkmaz mısınız?»

[023.024] Soydaşlarının önde gelen kâfirleri dediler ki; «Bu adam tıpkı sizin gibi bir insandır. Üzerinizde üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bize bir melek gönderirdi. Onun söylediklerini eski atalarımızdan hiç duymamıştık.»

[023.025] Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.

[023.026] Nuh «Ya Rabb'i, onların bu yalanlamaları karşısında bana yardım et» dedi.

[023.027] O'na vahiy yolu ile bildirdik ki; «Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimiz uyarınca bir gemi yap. Emrimiz gelip de tandır kaynamaya (her yandan sular fışkırmaya) başlayınca her canlı türünün birer çifti ile boğulacağına ilişkin hükmümüzün kesinleştiği kimse dışında kalan aile bireylerini gemiye bindir. Zalimler konusunda bana başvurma; çünkü onlar kesinlikle boğulacaklardır.»

[023.028] Ey Nuh, sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğinizde «Bizi zalim soydaşlarımızdan kurtaran Allah'a hamdolsun» dedi.

[023.029] Yine de ki; «Ya Rabb'i, beni bereketli bir yere indir. Sen kullarını en iyi yerlere konduransın.»

[023.030] Bu olayda alınacak birçok dersler vardır. Biz Nuh'u ve soydaşlarını bu yolla sınavdan geçirmiş olduk.

[023.031] Onların ardından başka bir kuşak ortaya çıkardık.

[023.032] Onlara da «Allah'a kulluk ediniz, O'ndan başka bir ilahınız yoktur, Allah'dan korkmaz mısınız» diyen kendilerinden bir peygamber gönderdik.

[023.033] Soydaşları arasındaki ahiret buluşmasını yalanlayan ve kendilerine bol nimet verdiğimiz için baştan çıkan öncü kâfirler dediler ki; «Bu adam tıpkı sizin gibi bir insandır, sizin yediğinizden yiyor ve sizin içtiğinizden içiyor.»

[023.034] Eğer kendiniz gibi bir insana itaat edecek olursanız, o halde aldanmış cahiller olursunuz.

[023.035] O sizi, ölüp toprak ve kemik olduktan sonra yeniden diriltileceksiniz diye mi korkutuyor?

[023.036] Heyhat, heyhat! Gerçekten ne kadar uzak bir korkutmadır bu!

[023.037] Hayat, bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Yeniden diriltileceğimiz sözkonusu değildir!

[023.038] Bu adam, kesinlikle Allah'a iftira eden, Allah adına yalan

[023.039] O peygamber «Ya Rabb'i, bunların yalanlamaları karşısında bana yardım et.»

[023.040] Allah «Onlar yakında pişman olacaklardır» dedi.

[023.041] Derken ansızın hakettikleri müthiş bir gürültüye tutuluverdiler de kendilerini sel süprüntüsüne dönüştürdük. Kahrolsun zalimler güruhu!

[023.042] Onların ardından başka kuşaklar ortaya çıkardık.

[023.043] Hiç bir ümmet, ecelini ne öne alabilir ve ne de erteleyebilir.

[023.044] Sonra ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamberi geldi ise onu yalanladılar. Biz de onları birbiri peşisırâ yokederek tarihi olaylara dönüştürdük. Kahrolsun inanmayanlar güruhu!

[023.045] Sonra Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimiz ile ve açık kanıtla destekli olarak gönderdik.

[023.046] Firavun ile onun önde gelen adamlarına. Fakat onlar büyüklük kompleksine kapılarak iman etmeye yanaşmadılar. Zaten onlar kendilerini beğenmiş kimselerdi.

[023.047] Onlar dediler ki; «Kendimiz gibi birer insan olan şu iki adama mı inanacağız ki, onların soydaşları bize tapıyorlar?»

[023.048] Onları yalanladılar ve bu yüzden yok edildiler.

[023.049] Soydaşları doğru yolu bulsunlar diye Musa'ya kitap verdik.

[023.050] Meryemoğlu İsa ile annesini gücümüzün bir kanıtı olarak ortaya çıkardık. Onları yaşamaya elverişli ve akarsulu bir tepeye yerleştirdik.

[023.051] Ey peygamberler, temiz yiyeceklerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Hiç kuşkusuz ben sizin neler yaptığınızı bilirim.

[023.052] Sizin de bir parçasını oluşturduğunuz şu ümmet, tek bir ümmettir, ben de sizin Rabb'inizim. Öyleyse sırf benden korkunuz.

[023.053] Fakat insanlar bu inanç birliğini yıkarak çeşitli gruplara ayrıldılar. Her grup kendi inanç sistemi ile övündü.

[023.054] Bir süre için onları gafletleri ve sapıklıkları ile başbaşa bırak.

[023.055] Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz servetle ve evlatlarla,

[023.056] Onların iyiliklerine koşuyoruz? Aslında onlar işin farkında değildirler.

[023.057] Onlar ki, Rabb'lerinin korkusu ile titriyorlar.

[023.058] Ve onlar ki, Rabb'lerinin ayetlerine inanıyorlar.

[023.059] Ve onlar ki, Rabb'lerine ortak koşmuyorlar.

[023.060] Ve onlar ki, Rabb'lerine dönecekler diye kalpleri ürpererek verdikleri şeyi verirler.

[023.061] İşte onlar iyiliklerde yarışanlar ve bu yarışı önde bitirenlerdir.

[023.062] Biz herkese taşıyabileceği kadar yük yükleriz. Bizim katımızda, gerçeği olduğu gibi söyleyen bir kitap vardır. Onlara asla haksızlık edilmez.

[023.063] Fakat kâfirlerin kalpleri, mü'minlerin bu davranışlarından tamamen habersizdir. Onların, bunlar dışında, birtakım kötü işleri var ki, sürekli olarak onlarla meşguldürler.

[023.064] Ama onların azılı elebaşlarının yakasına azabımızla yapıştığımızda hemen feryadı basarlar.

[023.065] Bugün boşuna feryad etmeyiniz, bizden yardım göremeyeceksiniz.

[023.066] Vaktiyle ayetlerimiz size okunduğunda yüzünüzü arkanıza çevirirdiniz.

[023.067] Ayetlerimize dudak bükerek gizli toplantılarınızda saçmalıyordunuz.

[023.068] Acaba onlar Kur'anı incelemediler mi? Yoksa onlara, eski atalarına gelmemiş olan bir mesaj mı geldi?

[023.069] Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bu yüzden mi ona karşı çıkıyorlar?

[023.070] Yoksa onun deli olduğunu mu söylüyorlar. Hayır, O onlara gerçeği getirdi ve onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.

[023.071] Eğer gerçek onların keyfi arzularına uysaydı, göklerin, yerin ve gökler ile yerde bulunan canlı- cansız tüm varlıkların düzeni ve dengesi bozulurdu. Aslında onlara nam ve şan bağışladık. Fakat onlar kendi nam ve şanlarına sırt dönüyorlar.

[023.072] Yoksa sen onlardan ücret mi istiyorsun ki? Oysa Rabb'inin sana vereceği ücret daha üstündür. O rızık verenlerin en iyisidir.

[023.073] Aslında sen onları doğru yola çağırıyorsun.

[023.074] Ama ahirete inanmıyorlar doğru yolun uzağına düşüyorlar.

[023.075] Eğer biz onlara acısak da başlarındaki sıkıntıyı gidersek yine azgınlıkları içinde debelenmeye ısrar ederler.

[023.076] Biz onların yakalarına azapla yapıştık. Fakat ne Rabb'lerine boyun eğdiler ve ne de O'na yalvardılar.

[023.077] Ama ağır bir azabın kapısını yüzlerine açtığımızda kurtuluş ümitlerini yitirerek ne yapacaklarını şaşırırlar.

[023.078] Gözü, kulakları ve gönülleri yaratıp size veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

[023.079] Sizi yeryüzüne yerleştiren O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.

[023.080] Sizi yaratan ve öldüren O'dur. Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesi O'nun uygulamasıdır. Hiç düşünmeyecek misiniz?

[023.081] Tersine onlar daha önceki sapıkların dediklerini söylediler.

[023.082] Biz ölüp de toprak ve kemik olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz?

[023.083] Bu tehdit şimdi bize yöneltildiği gibi daha önce atalarımıza da yöneltilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.

[023.084] Onlara de ki, «Eğer biliyorsanız, söyleyiniz, yeryüzü ve üzerindeki tüm varlıklar kimindir?»

[023.085] Sana «Allah'ındır» diyecekler. De ki; «Siz kafanızı çalıştırmayacak mısınız?»

[023.086] Onlara de ki; «Yedi göğün ve yüce Arş'ın Rabb'i kimdir?

[023.087] Sana «Bunlar Allah'ındır» diyecekler. De ki; «Siz hiç O'ndan korkmaz mısınız?

[023.088] Onlara de ki; «Eğer biliyorsanız, söyleyiniz; tüm varlıkların egemenliği, elinde olan, her şeyi koruyup gözeten, Fakat koruyanı ve işine karışanı olmayan kimdir?»

[023.089] Sana «Bu yetki Allah'a aittir» diyecekler. De ki; «O halde nasıl oluyor da yanıltılıyorsunuz?»

[023.090] Aslında biz onlara gerçeği sunduk, fakat onlar yalan söylüyorlar.

[023.091] Allah evlat edinmemiştir ve O'nun yanısıra bir başka ilah yoktur. Yoksa her ilah, kendi yaratıklarını otoritesi altına alıp bir yana gider ve biri öbürüne karşı üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların bu asılsız yakıştırmalarından münezzehtir.

[023.092] O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

[023.093] De ki; «Ya Rabb'i, eğer onların tehdit edildikleri azabı eğer mutlaka bana göstereceksen.»

[023.094] Ya Rabb'i, beni zalimler arasında bırakma.

[023.095] Onlara yönelttiğimiz tehdidin gerçekleştiğini sana göstermeye elbette gücümüz yeter.

[023.096] Sana yaptıkları kötülüğü en iyi davranışla karşıla. Biz onların asılsız yakıştırmalarını herkesten iyi biliyoruz.

[023.097] De ki; «Ya Rabb'i, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.»

[023.098] Onların yanımda olmalarından da sana sığınırım, ya Rabb'i.

[023.099] Sonunda onlardan biri ölümün eşiğine geldiğinde der ki; «Ya Rabb'i, beni geri çeviriniz.»

[023.100] Ki, ihmalkâr davrandığım konularda iyi ameller işleyeyim. Asla. Bu söz, boş yere söylenmiş yararsız bir lâftır. Yeniden dirilecekleri güne kadar onların önünde geçit vermez bir engel vardır.

[023.101] Sura üflendiği zaman, o gün artık aralarında soy bağı kalmaz ve birbirlerine hal- hatır sormazlar.

[023.102] Kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa ermişlerdir.

[023.103] Kimlerin tartıları hafif kalırsa onlar kendilerini mahvetmişlerdir, çünkü sonsuza dek cehennemde kalacaklardır.

[023.104] Orada ateş yüzlerini yalar, bu yüzden dudakları kasılacağı için dişleri sırıtır.

[023.105] Ayetlerimiz size okunduğunda onları yalanlıyordunuz, öyle değil mi?

[023.106] Cehennemlikler derler ki; «Ey Rabb'imiz, kötü arzularımıza yenik düşerek sapık bir topluluk olduk.»

[023.107] Ey Rabb'imiz, bizi buradan çıkar, eğer eski tutumumuza dönersek biz gerçekten zalim oluruz.

[023.108] Allah, der ki; «Kesin sesinizi ve sürünün orada; bana bir şey söylemeyin.»

[023.109] Hani vaktiyle kullarımın bir bölümü 'Ey Rabb'imiz, biz sana inandık, bizi affeyle, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en iyisisin' diyorlardı.»

[023.110] .Siz onları alaya alıyordunuz. Sonunda bu tutumunuz beni anmayı size unutturdu, artık onlara hep gülüyordunuz.

[023.111] Bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim, şimdi onlar kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir.

[023.112] Allah, cehennemliklere der ki; «Siz yeryüzünde kaç yıl yaşadınız?»

[023.113] Cehennemlikler derler ki; «Orada ya bir gün, ya da bir günden daha az yaşadık, saymış olanlara sor.»

[023.114] Allah, onlara der ki; «Orada az bir süre kaldınız. Keşki bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız.»

[023.115] Sizi boşuna yarattığımızı ve huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

[023.116] Egemenliğin ortaksız sahibi ve gerçek olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir; O'ndan başka ilah yoktur ve yüce Arş'ın sahibidir.

[023.117] Kim kanıtlayıcı bir delile dayanmadığı halde Allah'ın yanısıra başka bir ilaha taparsa onun hesabını Rabb'i görecektir. Hiç kuşkusuz kâfirler iflah olmazlar.

[023.118] De ki; «Beni affeyle, bana merhamet et, sen merhamet edenlerin en iyisisin.»

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
  En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir     Hatalarım ve yanlışlarım varsa lütfen ya uyarın     ebubekiryasin_@hotmail.com     yada af edin