ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   T   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • Tuvalet ile Alakalı Konular ve Tuvalete Girerken Davranış Adabı

  Ebu Eyyub el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Tuvalete geldiğiniz zaman, küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye önünüzü dönmeyin ona arkanızı da dönmeyiniz. Ancak yönünüzü doğu veya batıda yapınız!’ buyurdu.”
  Ebu Eyyub el-Ensarî (Radiyallahu Anh):
  “Şam’a geldiğimiz vakit tuvaletleri kıble cihetine doğru yapılmış bulduk. Ondan sapıyor ve Allah’a istiğfar ediyorduk dedi.” Buhari 394, Müslim 264/59 [1]


  1 - ) Tuvalet Yaparken Sakınılması Gereken Yerler
  (92) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Çok lanet ettirici iki şeyden sakının!’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Çok lanet ettirici iki şey nedir? Ya Rasulallah! dediler.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘İnsanların yolu üzerine veya bir toplumun oturma yerlerine tuvalet etmektir!’ buyurdu.”
  Müslim 269/68, Ebu Avane 1/194, Ebu Davud 25, İbni Hibban 1415, Albânî İrva 1/100, 101


  (93) Abdullah bin Mugaffel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sizden hiç kimse yıkandığı yere bevl etmesin!..’ buyurdu.” Ebu Davud 27, Nesei 36, Tirmizi 21, İbni Mace 304, Hakim 1/167, 185, Ahmed 5/56


  2 -) Sahrada Tuvalete Çıkmanın Adabı
  (94) Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in seferlerinin bazısında Onunla beraberdim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tuvaleti için gittiği vakit uzağa giderdi.” Ebu Davud 1, Nesei 17, Tirmizi 20, İbni Mace 331, İbni Huzeyme 50, Ahmed 4/248, 249


  3 - ) Oturarak Tuvalet Yapmanın Gerekliliği
  (95) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Herkim size Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ayakta bevl ettiğini söylerse, onu tasdik etmeyin! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sadece oturarak bevl ederdi.”
  Tirmizi 12, Ebu Avane 1/198, Nesei 29, İbni Mace 307, Tayalisi 1010, Albânî Sahiha 201


  (96) Abdurrahman bin Hasene (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Amr bin Âs ile birlikte oturuyor idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elinde bir kalkan olduğu halde yanımıza çıktı. Müteakiben onu kendisine sütre edinip oturarak bevl etti. Biz aramızda konuşarak, kadınlar gibi bevl ediyor dedik.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımıza gelerek: ‘İsrail oğullarının arkadaşı olan kimsenin başına geleni bilmiyor musunuz? Onlara bevl isabet ettiğinde orayı makasla keserlerdi! O kimse İsrail oğullarından bunu yasakladı! Neticede bu kimse kabrinde azaba uğratıldı!’ buyurdu.”
  Ebu Davud 22, Nesei 30, İbni Mace 346, İbni Hibban 3127, Tayalisi 519, Humeydi 882, Hâkim 1/184, Beyhaki 1/104, Ahmed 4/196


  4) Bazı Hallerde Ayakta Bevl Etmenin Caizliği
  (97) Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta bevl etti. Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) su istedi. Ben ona biraz su götürdüm kendisi onunla abdest aldı.”
  Buhari 351, Müslim 273/73, Ebu Avane 1/198, Ebu Davud 23, Nesei 18, Tirmizi 13, Darimi 1/171, İbni Mace 305, Tayalisi 406, Ahmed 5/382, Albânî İrva 57


  5) Kıbleye Karşı Tuvalet Yapmanın Nehyi!
  (98) Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Tuvalete geldiğiniz zaman, küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye önünüzü dönmeyin ona arkanızı da dönmeyiniz! Ancak yönünüzü doğu veya batıda yapınız!’ buyurdu.”
  Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh):
  “Şam’a geldiğimiz vakit tuvaletleri kıble cihetine doğru yapılmış bulduk. Ondan sapıyor ve Allah’a istiğfar ediyorduk dedi.” Buhari 394, Müslim 264/59


  (99) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Biriniz tuvalet ihtiyacı için oturduğu zaman, kıbleye önünü dönmesin, ona arkasını da dönmesin!’ buyurdu.” Müslim 265/60


  (100) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a Nebiniz size her şeyi, hatta tuvalet için oturmayı bile öğretti denildi.
  Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, bizi büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye karşı durmaktan, sağ ellerimizle istinca yapmaktan üç taştan daha az taşla temizlenmekten, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti! dedi.”
  Müslim 262/57, Ebu Davud 7, Nesei 41, Tirmizi 16, İbni Mace 316, Ahmed 5/415


  6 - ) Kapalı Yerlerde Kıbleye Karşı veya Arka Dönerek Tuvalete Oturmak
  (101) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bize helâya oturduğumuzda kıbleye arka dönmemizi veya kıbleye karşı önümüzü dönmemizi men etti! Sonra Cabir (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i vefatından bir sene önce kıble’ye önünü dönmüş olarak bevl ederken gördüm dedi.”
  İbnu’l-Carud 31, Ebu Davud 13, Tirmizi 9, İbni Mace 325, Ahmed 3/360, İbni Huzeyme 58


  (102) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Bir gün (kız kardeşim) Hafsa’nın evinin damına çıkmıştım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i yüzü Beytu’l-Makdis’e ve arkası Kabe’ye dönük olarak tuvalet yaparken gördüm.”
  İbnu’l-Carud 30, Buhari 299, Müslim 266/61, Ebu Avane 1/200, Ebu Davud 12, Nesei 23, Tirmizi 11, Darimi 1/171, İbni Mace 322, İbni Hibban 1418, 1421, İbni Huzeyme 59, Begavi 177


  7 - ) Kıble İle Kendi Arasında Sütre Gibi Bir Şey Olursa Kıbleye Karşı Veya Arka Dönerek Tuvalete Oturmak
  (103) Mervanu’l-Esfer şöyle anlatıyor:
  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’yı kıbleye doğru devesini çökertip sonra ona doğru bevl ederken gördüm.
  Ona:
  −Ey Abdurrahman’ın babası! Bu fiil men edilmiş değil mi? dedim.
  Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma):
  −Hayır! men edilen bu fiilin boş arazide yapılmasıdır! Kıbleyle senin aranda seni perdeleyen bir şey olduğu vakit bir beis yoktur! dedi.”
  İbnu’l-Carud 32, Ebu Davud 11, İbni Huzeyme 60, Darekutni 1/58, Hakim 1/158, Beyhaki 1/92


  8 - ) Tuvalete Girerken Söylenecek Dua
  (104) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) helâya gireceği vakit:
  ‘Allahumme! İnni Eûzu Bike Mine’l-Hubus Ve’l-Habâis’ derdi.”
  Duanın Manası: “Ey Allah’ım! Şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınıyorum.”
  İbnu’l-Carud 28, Buhari 294, Müslim 375/122, Ebu Avane 1/216, Ebu Davud 4, Nesei 19, Tirmizi 6, Darimi 1/171, İbni Mace 298, İbni Hibban 1407, Beyhaki 1/95, Begavi 186, Ahmed 3/99


  9 - ) Su İle İstinca Etmenin Fazileti
  (105) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tuvaleti için giderdi. Ben ve bizden bir çocukla beraber bir su kabıyla Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i takıp ederdim. İhtiyacını giderdiği vakit su kabını ona verirdim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de onunla istinca ederdi.”
  İbnu’l-Carud 41, Buhari 300, Müslim 270/70, Ebu Avane 1/195, 221, Ebu Davud 43, Nesei 45, Darimi 1/173, İbni Hibban 1442, Begavi 195, Ahmed 3/203, Tayalisi 2134


  (106) Ebu Eyyub, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik (Radiyallahu Anhum) şöyle demişlerdir:
  “Tevbe Suresindeki:
  “İlk günden takva üzere kurulan mescit, içinde namaza durmana elbette daha uygundur. Orada temizlenmeyi seven erler vardır. Allah da temizlenenleri sever.” Tevbe Suresi 108. ayeti geldiğinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Ey Ensar topluluğu! Şüphesiz ki Allah, temizlik hususunda size güzel senada bulunuyor. Sizin bu temizliğiniz nedir?’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Ya Rasulallah! Biz namaz için abdest alıyor ve cünüplükten de yıkanıyoruz dediler.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bu amellerinizle beraber yaptığınız başka amelleriniz de var mı?’ buyurdu.
  Sahabeler:
  −Hayır! Ancak birimiz helâya çıktığı zaman su ile istinca etmek onun daha çok hoşuna gider dediler.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’ın kastettiği işte budur, onu terk etmeyin!’ buyurdu.” İbnu’l-Carud 40, İbni Mace 355, Darekutni 1/62, Hakim 1/155, Beyhaki 1/105


  10 - ) İstincayı Tek Sayılarda Yapmak
  (107) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘...İstinca eden kimse tek (sayıda) yapsın!’ buyurdu.”
  İbnu’l-Carud 39, Buhari 308, Müslim Ebu Avane 1/246, 247, 237/20, Malik 1/19/2, Ebu Davud 140, Nesei 86, İbni Hibban 1439, Humeydi 957, Beyhaki 1/49, Begavi 210, Ahmed 2/287


  (108) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a Nebiniz size her şeyi, hatta kazayı hacet için oturmayı bile öğretti denildi.
  Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, üç taştan daha az taşla temizlenmekten, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti! dedi.” Müslim 262/57, Ebu Davud 7, Nesei 41, Tirmizi 16, İbni Mace 316, Ahmed 5/415


  11 - ) Sağ Elle İstinca Etmenin Nehyi!
  (109) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben sizin için baba konumundayım, dininizle alakalı şeyleri size öğretirim. Her hangi biriniz tuvalet için geldiği vakit önünü veya arkasını kıbleye dönmesin; sağ eliyle de taharetlenmesin!’ buyurdu.” Ebu Davud 8, Müslim 265/60, Nesei 40, İbni Mace 312, 313 (110) Ebu Katade şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Biriniz bevl ettiği zaman sağ eliyle zekerini (cinsel organını) tutmasın ve sağ eliyle taharetlenmesin!..’ buyurdu.” Buhari 154, Müslim 267/73


  12 - ) Tezek ve Kemikle İstinca Etmenin Nehyi!
  (111) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tuvaleti için çıktığında peşinden gittim. Giderken sağa sola bakmazdı.
  Kendisine yaklaştım Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Taharetlenmem için bana taşlar ara yahut benzeri bir şey bana kemik ve tezek getirme!’ buyurdu.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e elbisemin kenarında taşlar getirip yanına koydum ve ona arkamı döndüm. Tuvaletini bitirince taşlarla silindi.” Buhari 303


  (112) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a, Nebiniz size her şeyi, hatta tuvalet için oturmayı bile öğretti denildi.
  Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti! dedi.” Müslim 262/57, Ebu Davud 7, Nesei 41, Tirmizi 16, İbni Mace 316, Ahmed 5/415


  13 - ) Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua
  (113) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) heladan çıktığı vakit:
  ‘Gufraneke’ derdi.” İbnu’l-Carud 42, Buhari Edebu’l-Müfred 694, Ebu Davud 30, Nesei Ameli’l-Yevm 79, Tirmizi 7, Darimi 1/174, İbni Mace 300, İbni Hibban 1444, Begavi 188, Ahmed 6/155, Albânî İrva 1/91


  14 - ) Tuvalet Yapan Kimseye Selam Vermek Caiz Değildir!
  (114) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bevl ederken bir adam ona uğradı ve selam verdi.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Beni buna benzer bir halde gördüğün vakit bir daha bana selam verme! Şayet selam verirsen selamını almam!’ buyurdu.” İbni Mace 352, İbnu’l-Carud 3738, Albânî Sahiha 197 [2]

     Kaynak:
  [1]: Buhari 394, Müslim 264/59
  [2]: Sahih Hadisler.com

 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...