ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   L   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • LANET ETMEK / BELLİ BİR İNSAN VEYA HAYVANA LÂNET ETME YASAĞI <


  Ebu Hureyre'nin (r.a.) anlattığına göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle dua etti:
  "Allahım! Ben ancak bir insanım.
  Müslümanlardan herhangi bir kimseye ağır söz söylemiş, lânet etmiş, veya vurmuş isem bunları onun için bir temizlik ve rahmet kıl."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4706[1]  1555. Rıdvân bîatında bulunan sahâbîlerden Ebû Zeyd Sâbit İbni'd-Dahhâk el-Ensârî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kim İslâm'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse, o kişi dediği gibi (yalancının biri)dir.
  Kim, ne ile intihar ederse, kıyamet günü onunla azâb olunur. Sahip olmadığı bir şeyi adayanın adağı geçersizdir.
  Mü'mine lânet etmek, onu öldürmek gibidir. "
  Buhârî, Cenâiz 84, Edeb 44, 73, Eymân 7; Müslim, Îmân 176, 177. Ayrıca bk. Tirmizî, Nüzûr 16; Nesâî, Eymân 7, 11, 31; İbni Mâce, Keffârât 3  1556. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Sıddîka lânetçi olması yakışmaz. "
  Müslim, Birr 84. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 72  1557. Ebu'd-Derdâ radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Lânetçiler, kıyamet günü ne şefaatçı ne de şâhit olurlar. "
  Müslim, Birr 85, 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 45  1558. Semüre İbni Cündeb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Birbirinize Allah'ın lâneti, gazâbı ve cehennem azâbı ile lânet ve beddua etmeyiniz!"
  Ebû Dâvûd, Edeb 45; Tirmizî, Birr 48  1559. İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Olgun mü'min, yerici, lânetçi, kötü iş ve kötü söz sahibi olamaz. "
  Tirmizî, Birr 48  1560. Ebu'd-Derdâ radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kul, herhangi bir şeye lânet ettiğinde o lânet gökyüzüne çıkar.
  Semânın kapıları ona kapanır. Sonra yere iner, yeryüzünün kapıları da ona kapanır.
  Sonra sağa sola bakınır, girecek yer bulamaz da lânet edilen kişiye döner.
  Eğer gerçekten lânete lâyık ise onda kalır, değilse lânet edene döner. "
  Ebû Dâvûd, Edeb 45. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 48  1561. İmrân İbni Husayn radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
  Bir seferde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in maiyyetinde bulunuyorduk.
  Devesinin üzerindeki Medineli bir hanım, devesinden sıkılarak ona lânet
  etti. Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem kadının sözünü duyunca:
  -"Üzerindekileri alın, deveyi salın gitsin. Çünkü o deve lânetlenmiştir" buyurdu.
  İmrân der ki: O deve hâlâ gözümün önündedir, insanların arasında gezinirdi de kimse ona ilişmezdi.
  Müslim, Birr 80, 81  1562. Ebû Berze Nadle İbni Ubeyd el-Eslemî radıyallahu anh şöyle dedi:
  Genç bir hanım, üzerinde müslümanların birtakım eşyalarının da bulunduğu bir deve üstünde bulunuyorken,
  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'i görüverdi. Dağ yolunun dar yerine gelmişlerdi. Kadın:
  - "Deeh, Allahım bu hayvana lanet et!" deyip hayvanı sürmeye çalıştı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm:
  - "Lânetlenmiş bir deve bizimle birlikte bulunmasın!" buyurdu.
  Müslim, Birr 82, 83[2]
     Kaynak:
  [1]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki
  [2]:Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin

 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...