ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   L   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • LANETLEMEK VE SÖVMEK


  İbnu Mes'ud (ra) anlatıyor:.
  Resülullah (as) buyurdular ki:
  Mü'min ne ta'n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır.
  Tirmizî, Birr 48  Ebu'd-Derda (ra) anlatıyor:
  Resülullah (as) buyurdular ki:
  Lâneti çok yapanlar Kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar.
  Müslim, Birr 85,Ebu Dâvud, Edeb 53  Semüre İbnu Cündüb (ra) anlatıyor:
  Resûlullah (as) buyurdular ki:
  Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın
  Ebu Dâvud, Edeb 53,Tirmizî, Birr 48

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
  Resûlullah (as): "Ey Allah'ın Resülü! Müşriklere beddua et, onları lânetle!" denilmişti.
  Şu cevabı verdi:
  "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"
  Müslim, Birr 87

  Ebu Zerr (ra):Rivetti
  "Resûlullah (as) buyurdular ki:
  "Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin.
  Aksi taktirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime
  kendine dönderilir."Buhârî, Edeb 44.

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
  "Resûlullah (as) buyurdular ki:
  "Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir."
  Müslim, Birr 68,Ebu Dâvud,Edeb 47,Tirmizî, Birr 51,

  Ebu Hureyre (ra):Rivayeti
  "Resülullah (as) buyurdular ki: "Allah Teâla hazretleri şöyle dedi:
  "Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor.
  Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde.
  Gece ve gündüzü ben çeviririm."
  Buhâri, Edeb 101, Tefsîr, Câsiye 1, Tevhîd 5; Müslîm, Elfâz 2,
  Muvatta, Kelâm 3, Ebu Dâvud, Edeb 181,

  İbnu Abbâs (r.anhüma) anlatıyor:
  "Bir kişinin ridasını rüzgâr savurmuştu, tutup rüzgâra lanet etti.
  Resülullah (as) müdahale buyurdu:
  "Sakın rüzgâra lanette bulunmayın.
  O memurdur, (Allah'ın emriyle) iş görmektedir.
  Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner."
  Ebu Dâvud, Edeb 53,Tirmizî, Birr 48,

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
  "Resülullah (as) buyurdular ki:
  "Bu rüzgâr, Allah'ın rahmetindendir.
  Rahmeti de, azabı da getirir.
  Onu görünce, sakın ona sövmeyin.
  Allah'tan rüzgârın hayr (getirmes)ini dileyin, şerr (getirmes)inden Allah'a sığının."
  Ebu Dâvud, Edeb 113,

  Aişe (r.anhâ) anlatıyor:
  "Resülullah (as) buyurdular ki:
  "Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular."
  Buhârî, Cenâiz 97, Rikâk 42; Ebu Dâvud, Edeb 50, (4899); Nesâî, Cenâiz 51, 52, (4, 52, 53).

  Muğîre İbnu Ş'u'be (ra) anlatıyor:
  "Resülullah (as) buyurdular ki:
  "Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz."
  Tirmizî, Birr 51, (1983).

  Abdullah İbnu Ömer (r.anhümâ) anlatıyor:
  "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin."
  Ebu Dâvud,Edeb 50,Tirmizî, Cenâiz 34,

  İmrân İbnu Husayn (ra) anlatıyor:
  "Resûlullah (as) bir seferdeydi.
  Ensârdan bir kadın devesinin üzerinde giderken yüksek sesle devesine lânet okudu.
  Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm: "Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin, zira artık o lânetlenmiştir" buyurdular.
  " İmrân der ki: "Sanki ben deveyi insanlar arasında yürürken görür gibiyim, kimse ona dokunmuyordu."
  Müslim,Birr 80,Ebu Dâvud,Cihad 55,

  Zeyd İbnu Hâlid (ra) anlatıyor:
  "Resûlullah (as) buyurdular ki:
  "Horoza sövmeyin! Zira o, namaz için uyandırıyor."
  Ebu Dâvud,Edeb 115,

  RESÜLULLAH (AS)'IN LANET ETTİKLERİ

  Ebu't-Tufeyl (ra) anlatıyor:
  "Ali İbnu Ebi Tâlib (ra)'a bir adam gelerek:
  "Resûlullah (as)'ın sana tevdi ettiği sır nedir?" diye sormuştu.
  Ali buna öfkelendi ve:
  "Resûlullah (as),halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak vermedi.
  Şu kudar var ki, bana dört kelime söyledi!" dedi.
  Adam: "Nedir onlar, söyler misin?" deyince,
  Ali:


  "Allah'tan başkasının adına kesene Allah lânet etsin.
  Ebeveynine lânet edene lânet etsin.
  Bid'atçıyı himaye edene Allah lânet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lânet etsin!"
  Müslim,Edâhî 43,Nesâî, Dahâya 34
  Rezin, İbnu Abbâs'tan
  şu ziyadede bulundu:
  "A'mayı yoldan men eden mel'undur.
  Bir hayvana temasta bulunan mel'undur.
  Lüt kavminin pis işini yapan mel'undur."

  Ali (ra)anlatıyor:
  "Resülullah (as) ribayı yiyeni,yedireni, riba akdini yazanı,
  sadakaya (zekata) mâni olanı,
  dövme yapanı, dövme yaptıranı
  -hastalık sebebiyle olan hâriç- hulle yapanı, hulle yaptıranı lanetledi."
  Nesâî, Zinet 25,  Muhammed İbnu Abdirrahmân, annesi Amra Bintu Abdirrahmân'dan naklen anlatıyor:
  "Resülullah (as) nebbâş (mezar soyan) erkek ve kadınlara lânet etti."
  Muvatta, Cenâiz 44, (1, 238)

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
  "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Allahım, ben senden hulf etmeyeceğin bir ahd talep ediyorum. (Biliyorsun) ben bir beşerim.
  Hangi mü'mine (hatâen) eziyet verir, kırıcı söz sarfeder, lânette bulunur, değnek vurup (canını yakar)sam bu haksızlığı onun hakkında,
  Kıyamet günü bir rahmet, (sevabında) bir artış, sana bir yaklaşma vesilesi kıl." Buhari,Da'avat 34;Müslim,Birr 90,

  Aişe (r.anhâ) anlatıyor:
  "Resûlullah (as)'ın yanına iki kişi girdi.
  Resûlullah'a bir şeyler söylediler.
  Fakat ne söylediklerini bilmiyorum.
  Söyledikleriyle Resûlullah (as)'ı kızdırmışlardı. Onlara lânet etti,
  sebbetti (kırıcı konuştu).
  Adamlar çıkınca:
  "Vallahi! Ey Allah'ın Resulü! Bunların kazandığı hayrı kim kazanabilir?" dedim. "Bu da ne?" buyurdular.
  "Onlara lanet ettin,sebbettin" dedim.
  "Benim Rabbime ne şart koştuğumu bilmiyor musun? Dedim ki: "
  Allahım, ben bir beşerim.
  (Beşerin razı olduğu gibi razı olur, beşerin kızdığı gibi kızarım.)
  Öyleyse mü'minlerden hangisine (hak etmediği halde) lanet edersem, sebbedersem bunu onun hakkında (tahür (günahlarından temizlik vesilesi),(sevabında) bir artış ve ücret kıl!" buyurdular."
  Müslim,Birr 88,[1]
     Kaynak:
  [1]: Kutubusitte7300..:LANETLEME VE SÖVME:
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...