ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • AZ SÖZ SÖYLEMEK
  .... Cevâmiu'l-kelim = Veciz söz... (az, öz söz söyleme kabiliyeti)


  Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim: [1]  A Harfi İle Başlayan Hadisler

  Abdest ancak sesten veya kokudan lazım gelir. Tirmizi 1/74,75

  Abdest bozana selam verilmez. Tirmizi 2862, Müslim 370

  Abdest bozarken selam alınmaz. Tirmizi 1/90, 2862

  Abdest bozmak için yumuşak toprak aramak. Tirmizi 12, İbni Mace 307

  Abdest namazı. Müslim 227, 228, 232, Nesei 151, 85

  Abdest suyuyla günahların çıkması. Müslim 244

  Abdest. Maide 6, Nisa 43, Müslim 225, 234

  Abdesti olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestle namaz kılabilir. Müslim 361, 362

  Abdestsiz Kur’an okumak. Buhari 1/324, Müslim 373, Ebu Davud 18, Tirmizi 3384

  Abdestsiz namazı Allah kabul etmez. Tirmizi 1/76

  Abdestten artan suyu ayakta içti. Nesei 95

  Abraş, kel ve körün kıssası. Buhari Enbiya 51, Müslim 2964, Riyazü’s-Salihin 65

  Acbü’z-Zeneb, kuyruk sokumundaki kemiktir. Toprak bunun dışındaki her şeyi yer. Terhib ve Tergib 7/89, Müsned, İbni Hibban

  Acemlerin birbirine tazim için ayağa kalktıkları gibi siz de ayağa kalkmayın. Ebu Davud 5230, İbni Mace 3836

  Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Allah’a sığınma. Ebu Davud 1540, Müslim 2706, Nesei 5450

  Açık artırma usulü satış caizdir. Nesei 4485

  Açlık hikmettir UYDURMA. Acluni 1/337

  Açlıktan Allah’a sığınırım. İbni Mace 3354

  Ad kavminin helakı. Buhari 7/3021, 10/4904, 4622

  Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm haricileri. Nesei 4086

  Adak adamayın çünkü kaderi değiştirmez. Nesei 3785, Müslim 1638, Buhari 14/6498

  Adak hiçbir şeyi önlemez, ancak cimriden mal çıkarır. Nesei 3784

  Adak konusu. İnsan 7, Buhari 14/6569, Müslim 1639, 1650

  Adaletli olmak. Maide 8, Enam 152, Zumer 3

  Adama karısını neden dövdüğü sorulmaz. Ebu Davud 2147, İbni Mace 1986

  Adamın başına bela gelince yapacağı dua. İbni Mace 3892

  Adamın birinin zekatı bilmeyerek, bir zengine, bir zinakara ve bir hırsıza vermesi ve hayıflanması. Daha sonra rüyasında zenginin ibret alması. Nesei 2513, Müslim

  Adamın yanında oturana ikram etmesi. İbni Mace 3716

  Adamın biri iki parmağıyla dua ediyordu. Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) birle birle buyurdu. Tirmizi 3790

  Adem (Aleyhisselam) ile Musa (Aleyhisselam) münakaşa etmesi. Tirmizi 2217, Müslim 3217, Buhari 14/6504

  Adem (Aleyhisselam) ve zurriyetinin ilk yaratılışı. Buhari 7/3102, 3111

  Adem’in ahdini unutması... Tirmizi 3589, Taha 115

  Adem ile Musa birbirlerine hüccet getirip niza ediştiler. Musa:

  −‘Ya Adem, Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkarttığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem’de Ona:

  −‘Sen Allah’ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa’sın. Öyle iken sen Allah’ın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime takdiridir buyurduğu bir işten dolayı dolay beni levm mi ediyorsun dedi. Müslim 2652

  Adem topraktan, cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır. Müslim 2996

  Adem ve Havva’nın örtünmesi. Buhari 9/4364

  Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Darimi 2730, Tirmizi 3760, İbni Mace Zühd 30

  Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister, ancak gözünü toprak doyurur. Tirmizi 2440

  Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer. Ebu Davud 4743, Müslim 2955, İbni Mace 4266, Nesei 4079

  Ademoğlunun yanı başında 99 ölüm tehlikesi vardır. Tirmizi 2241

  Ademoğlunun zinadan nasibi vardır. Müslim 2657

  Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa... Kehf 108, Lokman 27

  Ağızların tadını kesen ölümü çokça anın. Nesei 1824

  Ahir zamanda imanın elden gideceği. Müslim 148

  Ahmaklara hikmetten bahsetmeyin. Darimi Mukaddime 34

  Ahzab gazvesi. Müslim 1788

  Ailesini korurken ölen şehittir. Nesei 4079

  Aişe (Radiyallahu Anha) dokuz yaşında evlendi 18 yaşında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kaybetti. Nesei 3244

  Aişe (Radiyallahu Anha)’ya zina iftirası. Buhari 8/2770, Müslim

  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın duvara resim asması. Müslim 2107

  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın fazileti. Müslim 2438, 2447, Buhari 3/1312

  Aişe (Radiyallahu Anha)’nın Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in oda benim avret mahallini görmedik. ZAYIF İbni Mace 662

  Aişe annemizin Allah Rasulü, namazda iken kapıyı açmasını istemesi. Nesei 1206

  Aişe annemizin seferde namazı tam kılması. Nesei 1456

  Aişe (Radiyallahu Anha) küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından onların peşinde olan, kaydeden melek vardır. Darimi 2729, İbni Mace Zühd 29

  Ak saçları ve sakalı kınalamak. İbni Mace 3626

  Akıl baliğ olan herkese Cuma namazının farziyeti. Nesei 1371

  Akıl dini olsaydı İslam, ben ayağımın altını mesh ederdim. Ebu Davud162

  Akika. Tirmizi 1556

  Akika sünnettir ve her çocuk akika kurbanına rehin gelir. Ebu Davud 2837, Nesei 4219, İbni Mace 3164, Tirmizi 1550

  Akil baliğ olan genç kızların, hayızlı kadınların bayrama gitmeleri emredildi. Nesei 1558

  Aklı şuuru örten her şey haramdır ve sarhoş eden her şey haramdır. Ebu Davud Eşribe 5, Müslim Eşribe 75, Buhari Edeb 80, Ahkam 22, Megazi 60, Tirmizi 1923, Nesei Eşribe 53

  Akrabasını sıla etmeyen cennete giremez. Ebu Davud 1696, Tirmizi 1974, Buhari, Müslim

  Aksırana teşmid. Tirmizi 2884, Buhari 3/1176, 5/2263, 13/6169, Müslim 2991

  Aksırınca Allah’a hamd edin. Buhari Edep 126, Tirmizi 2884 Edeb 3, İbni Mace 3715, Edeb 30

  Aksırmak Allah’tan esnemek şeytandandır. Tirmizi 2893

  Akşam namazının sünneti iki rekâttır. Müslim 729, 730, Buhari 3/1122

  Akşam ile yatsı namazının birleştirilmesi, cem edilmesi. Buhari 2/622, 3/1069

  Akşamdan evvel iki rekât nafile namaz. Müslim 836, Ebu Davud 1281

  Aldatan bizden değildir. Müslim 164, Ebu Davud Buyu, 50, Buhari 5/2225

  Ali (Radiyallahu Anh)’ın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana gizli bir şey söyledi demesi. Müslim 1978

  Ali bin Ebu Talip (Radiyallahu Anh)’ın fazileti. Müslim 2404, 2409

  Alimin abide üstünlüğü benim en aşağı mertebede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Tirmizi 2825

  Alimler Nebilerin varisidir. Ebu Davud 3641, İbni Mace 1/223, Tirmizi 2822, Müslim

  Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir. Hasani Basri’nin sözü. El-Kubra 321, Tahziru’l-Müslimun 59

  Alkolle tedavi. Müslim 1984

  Allah’ın 99 ismi. İbni Mace 3860

  Allah, Adem’i kendi suretinde yaratmıştır. Müslim Birr 115, 2612

  Allah, Adem (Aleyhisselam)’ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı. Ebu Davud Sünne 16, Tirmizi 3270

  Allah aklını kullanmayanlara azab eder. Yunus 100

  Allah ayağını indirir, koyar. Buhari Tefsir 50/1, Eyman 12, Tevhid 7, 25, Müslim Cennet 35, 37, 38, Tirmizi 2682, 3488

  Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur. İbni Mace Nikah

  Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi ayıplarını görme hasleti verir. Kitabul Zühd ve’r-Rekaik 282

  Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek ister. Tirmizi 2972

  Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan iki adamdan dolayı güler. Buhari Cihad 28, Müslim İmare 128, Muvatta Cihad 28, Nesei Cihad, İbni Mace13

  Allah her şeyin üzerine güzellik yazmıştır. Bir şeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün bir şeyi boğazlayın eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın. Müslim Sayd 12, Ebu Davud Edahi 12, Tirmizi Diyat 14

  Allah (Azze ve Celle) hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır. Ahzab 4, Tirmizi 3413

  Allah (Azze ve Celle) kendi Nebilerinin diliyle neyi helal kılmışsa o helaldir. Darimi Mukaddime 39

  Allah’a verilen ilk misak, galu bela. Tirmizi 3271, Buhari Enbiya 1, El-Bidaye ve’n-Nihaye 1/116

  Allah yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu. Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu. Nesei 2310

  Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O’na ellerini kaldırdığı zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder. Tirmizi 3789

  Allah her mahzun kalbi sever. UYDURMA. Acluni 1/246

  Allah için sevmek. Buhari 13/6025, 1/163

  Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Nisa 116

  Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar. Tirmizi 2783

  Allah kimi severse kullarına sevdirir. Müslim 2637

  Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Tirmizi 2413

  Allah kuluna kafi değilmi? Zümer 36

  Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz. Nur 40

  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e itaatın gerekliliği. Buhari 10/4775, 15/6986

  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın ayak koşusu yapmaları. İbni Mace Nikah 50, 1979, Ebu Davud 2578

  Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Aişe (Radiyallahu Anha)’nın yarışı. İbni Mace 1979, Müsned 39, 129

  Allah semadadır. Müslim Mülk 16, 17, Müslim 2/537, Ebu Davud 930, Buhari Cüzün’de 64, Nesei 3/15, Ahmed 5/447, Beyhaki 7/387, İbni Huzeyme Tevhidde 121, Ebu Hanife Müsned 3

  Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Bakara 67

  Allah sizi kendinizden sakındırır. Al-i İmran 28

  Allah tektir teki sever. Müslim 2677

  Allah vadinden dönmez. Rum 6

  Allah ve melekleri Nebilere salat etmekte. Ahzab 56

  Allah verdiği her hastalığa şifa için ilaç vermiştir. İbni Mace 3436

  Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun için verir. Darimi 2796, Ebu Davud Edeb 10, Buhari Edeb 35, Müslim Selam 10

  Allah zamanı gelen hiçbir canı ertelemez. Munafİkun 11

  Allah, Adem’i yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı zürriyetin her canlı kişisi onun belinden düştü... Tirmizi 3271, Araf 172

  Allah’a en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır. Ebu Davud 1368, Müslim 783, İbni Mace 4240

  Allah’a en sevimli amel devamlı olanıdır. Buhari 1/194

  Allah’a eş koşan kadınlarla iman edinceye kadar evlenilmeyeceği. Buhari 11/5363

  Allah’a iman nedir? Buhari 16/7430, İbni Mace 302

  Allah’a isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur. İbniu Mace 2863

  Allah’a isyanda mahluka itaat yoktur. Müslim İmaret 39, Ebu Davud Cihad 87

  Allah’a, Rasulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Nisa 59, Buhari Tefsir, Müslim 1834, Tirmizi 1758, Nesei 4199, İbni Cerir 9858, Müsned 3124, Ebu Davud 2624

  Allah’a selam olsun demeyin zira Allah selamın ta kendisidir. Buhari İstizan 3, Müslim Salat 56, Ebu Davud Salat 178, Nesei Tatbik 109, Sehv 41, 43, 56, İbni Mace İkamet 24, Darimi Salat 84

  Allah’ı anarken sağırı çağırır gibi yüksek sesle bağırıp çağırmanın nehyedilmesi. Buhari 8/3929

  Allah’ı kavuşmayı dileme. Müslim 2683

  Allah’ı kim dünyada gördüm derse yalan söyleyeceği. Buhari 10/4801

  Allah’ı Rab, İslamı din, Muhammedi Rasul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır. Tirmizi 2758

  Allah’ım! Ben ancak bir insanım. Bu suretle hangi Müslümana lanet etmişsem kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam sen bunları kıyamet günü onun için bağış rahmet ve dolayısıyla onu sana yaklaştıracağın bir vesile kıl. Darimi 2768, Buhari Deavat 34, Müslim Birr 89

  Allah’ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür UYDURMA. El-Leali 2/325

  Allah’ım kötülükten ve kötülük yapandan sana sığınırım. Nesei 19

  Allah’ım Müslümanlardan olan şu cemaatı kırarsan sana yeryüzünde ibadet edilmez. Müslim 1383, 1384, Tirmizi 3274

  Allah’ın ahirette en son nimet olarak görüleceği. Tirmizi 2679, Ebu Davud 4729

  Allah’ın ahirette görüleceği. Kıyamet 22, 25, Müslim 182, Fecr 22,23, İbni Mace 187, Mutaffifin15,16, Buhari 7/3044

  Allah’ın arşını 8 melek taşır. Hakka 17

  Allah’ın bir insanla konuşması asla mümkün değildir. Şura 51

  Allah’ın birliğini kabul edinceye kadar insanlarla mücadele emri. Tirmizi 2733

  Allah’ın dilediği şey ile Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dilediği şey demeyin fakat Allah’ın dilediği şey sonra Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dilediği şey olur deyin. Darimi 2702, İbni Mace Keffaret 13

  Allah’ın eli cemaatle beraberdir. Tirmizi 2256

  Allah’ın en yakın gök semasına inmesi. Müslim 758, Buhari 3/1096, Ebu Davud 4733, Tirmizi 433

  Allah’ın gölgelediği insanlar. Buhari 14/6661

  Allah’ın iki kişiye gülmesi. Nesei 3151

  Allah’ın indirdiğiyle hükmetmek. Araf 3 Yusuf 40, Araf 87, Kehf 26, Tin 8, Maide 44, 45, 47, Nisa 113, Bakara 151, Ahzab 34, Kıyamet 16, 19, Nahl 44, Maide 49, Nisa 105, Şura 10, Müslim 1829, Ebu Davud 4604

  Allah’ın indirdikleri. İndirilenin kitap ve hikmet olduğu. Nisa 113

  Allah’ın isimlerini ezberleme. Müslim 2677

  Allah’ın ismiyle abdest alın. Nesei 78

  Allah’ın kaderinden kaderine kaçıyorum. Müslim 2219

  Allah’ın kullar üzerindeki hakkı. Tirmizi 2781

  Allah’ın lanet ettiği 4 gurup insan. Müslim 6/1978

  Allah’ın nuzülü yani inişi. Fecr 22

  Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Yusuf 87, Hıcr 55, 56, Zumer 53, Ankebut 23, Hadid 22, 23, Fussilet 49, 50

  Allah’ın sıfatları. Buhari 16/7272

  Allah’ın size verdiği sadakadır öyle kabul edin. Tirmizi 3224

  Allah’ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Fatır 43, Rad 11

  Allah’tan daha kıskanç yoktur. Müslim 1499

  Allah’tan Nebilerden ve müminlerden başka dost yoktur. Tevbe 116

  Allah-u Teâlâ dünya semasına iner. Buhari Teheccüd 14, Müslim Misafurun 168, 170, Ebu Davud Sünnet 19, Tirmizi 443, İbni Mace İkame 182

  Allah mahlûkatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde idi. Secde 10, Müslim 2653

  Allah, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Müslim 2759

  Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok acır dedi. Müslim 2754

  Allah’a karşı bir günah söz konusu olunca, mahluka itaat gerekmez. Buhari Ahad 1, Müslim İmare 39, 1840, Ebu Davud Cihad, 40, 87, Nesei, Biat 34, İbni Mace Cihad 40, İbni Ebi Şeybe Musannef Cihad 192, 7/737

  Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır. Müslim 2751, Ahmed 2/258, Buhari

  Allah Muhammed’i hak din olarak gönderdi ve Ona kitab indirdi ve kendisi indirdiği kitapta recm ayeti vardı. Şimdi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah’ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah’ın indirmiş olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşmeklerinden korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu takdirde recm haktır. Tirmizi 1455, Ebu Davud 4418, İbni Mace 2553, Buhari, Hudud

  Allah tevbeleri kabul eder. Bakara 37, 160, 218, 222, Al-i İmran 31, 89, Nisa 110

  Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni, talak kadın boşamakdır. ZAYIF Ebu Davud Talak 3, İbni Mace Talak 1,

  Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene sürgün cezası verilir. Ebu Davud Hudud, 4415, Müslim Hudud, 1690

  Allah’ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? buyurdu. Muaz (Radiyallahu Anh):

  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah’ın ibadet olunmasıdır, buyurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? buyurdu. Muaz (Radiyallahu Anh):

  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −Onlara azap etmemesidir, buyurdu. Müslim 30

  Alnı toprak olasıca. Buhari Edeb 44

  Altın burun takılması. Ebu Davud 4232, Nesei 5164, 5128, Tirmizi 1826

  Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız bulamasın. İbni Mace 4135

  Altın ve gümüş biriktirenin hali. Buhari 9/4398, Tevbe 34, 35

  Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helaldir. Buhari 3/1176, Tirmizi 2959, Müslim 2078, Nesei 1041, 5111, İbni Mace 3602, 3642, 3644

  Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti. Nesei 4554

  Altmış yaş mazereti. Buhari 14/6361

  Amaya sırtını çevirince... Abese 1, 10, Buhari 11/4969

  Amca baba yarısıdır. Taberani Mucemu’l-Evsad Zekat Babı

  Amcanın mahrem olmayışı. Ebu Davud 2057, Buhari 11/5314, Müslim 4/1444, İbni Mace 1948

  Amcanın yanına girileceği. Ebu Davud 2057

  Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir. Tevbe 105

  Amel imandandır. Buhari 1/192, 16/7370, İbni Mace 57, 60

  Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana benzer. Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekaik 322

  Ameller niyetlere göredir. Nesei 75, 3420, 3774, Buhari 1/143, 209, 5/2333

  Amellerin insanı kurtaramayacağı. Buhari 14/6395

  Amin derken sesin yükseltileceği. Ebu Davud 932, Tirmizi 248, İbni Mace 855, Buhari Cüzünde 209

  Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine hayaları engel teşkil etmedi. İbni Mace Taharet 124, 642

  Ammar (Radiyallahu Anh)’ın şehid edilmesi. Buhari 6/2659

  Amr (Radiyallahu Anh)’ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi. Tirmizi 2857

  Amr bin As’ın oğlu Abdullah (Radiyallahu Anh)’ın, Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’dan daha fazla hadis bilmesi. Tirmizi 2805

  Ana karnında olanı ancak Allah bilir. Buhari 10/4485, İman 41, Bed’ul Vahy 1, İkrah 5, Talak 11, Itk 6, Müslim İmare 155, Ebu Davud Talak 11

  Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler. Bakara 83, Nisa 36, Enam 151, İsra 23, Ahkaf 15

  Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim izin verdi. Müslim 976

  Anjin hastalığının tedavisi. Buhari 12/5733

  Anjinin tedavisinden dolayı bademcikleri sıkarak çocuklarınıza azap etmeyin. Müslim 1577

  Anne ve babaya sövdürenin durumu. Müslim 1/90

  Arap yarımadasında iki din kalmıyacaktır. Müslim Salat 187, Tirmizi Mevakıt 41, Muvatta 4/233

  Arapça okunur Kur’an. Yusuf 2, Rad 37, Nahl 103, Meryem 97, Taha 113, Şuara 193, 194, Zumer 28, Fussilet 3, 44, Şura 7, Zuhruf, 2, 3, Duhan 58

  Araf 172. ayetin ilk misak olduğu. Tirmizi 3276

  Aranızda selamı yayın. Tirmizi 2828

  Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400 kişi, ordunun en hayırlısı 4.000 kişidir, 12.000 kişilik ordu azlıktan dolayı mağlup olmaz. Ebu Davud 2611, İbni Mace 2827, Tirmizi 1597, Darimi Siyer 215/2

  Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün. İbni Mace 3534

  Arştadır Allah. Ebu Davud 4726, Buhari 10/4457, 16/7289, Hud 7

  Arşın ve kürsünün yaratılması. Gafir 15, Müminun 116, Buruc 14, 15, Taha 5, Rad 2

  Ashabı Uhdud. Müslim 3005, Tirmizi 3560

  Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. UYDURMA. İbni Abdilber Camiu’l-İlim 11/110, İbni Hazm Ahkam 4/82

  Ashabını öldürüyor demesin dedim. Müslim 2584, Tirmizi 3532

  Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor. Müslim 2584, Tirmizi 3532

  Asiye adını değiştirin. Tirmizi 2993, Müslim 2139, İbni Mace 3773, Ebu Davud 4952

  Asiye isminin değiştirilmesi. 6/2139

  Aşereyi mübeşşere. Tirmizi 6/3992

  Aşırı gitmeyin. Maide 77

  Aşure günü orucu. Müslim 1125

  At etinin helalliliği, eşek etinin ve muta nikahının kıyamete kadar haramlılığı. Buhari 8/3930, 12/5596, Nesei 4314-4320, Müslim 1941, Tirmizi 1853

  At ve köleye zekat yoktur. Ebu Davud 1574, Tirmizi 624, İbni Mace 1790, Nesei 2479, 2462, Müslim 982

  Ata’ya bir şey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah’tan haya ederim. Darimi 108

  Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı, sonra bin sene yakılarak beyazlaşması. ZAYIF. Tirmizi 2717

  Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allah’a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Ebu Davud 2625, Buhari Ahkam 78, Müslim 1840, Nesei 4210

  Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi. Müslim 354, 359

  Atılmış çocuk hürdür, velisi Müslümanlardır. Muvatta 3/379

  Atın hayrı kırmızılığındadır. Ebu Davud 2545, Müslim 1875, İbni Mace 2790, Nesei 3596, Tirmizi 1746

  Atla eşşek birleşirse katır olur. Nesei 3563

  Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur. Tirmizi 2357, Nesei 4289

  Ay görülünce orucun farz kılınışı. Müslim 1080

  Ayağa kalkmayın. Müslim 1768, Ebu Davud 5215

  Ayakkabı ile namaz kılınır. Buhari 1/479, Müslim 555, Nesei 775, 1361, Ebu Davud 648

  Ayakkabı ve çoraba mesh. Tirmizi 99

  Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir. Ebu Davud Taharet 141

  Ayakta bevl meselesi. Tirmizi 12, İbni Mace 307

  Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl buna da muktedir olamazsın yan üstü kıl. Buhari Taksir 19, Ebu Davud Salat 175, Tirmizi 368

  Ayakta su içmeyin. Buhari 12/5667, Müslim 2026

  Ayakta yemek yemek. Müslim 6/2024, İbni Mace 3301

  Ayın ikiye bölünmesi. Tirmizi 2273, 3502, Kamer 1, Buhari 7/3403, 8/3619, 10/4811

  Ayn (göz). Kamer 13, 14, Taha 39, Tur 48, Mu’minun 27

  Ayrı ayrı oturmayın. Müslüm 430, Ebu Davud 5215

  Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz. Buhari 14/6411, Tirmizi 2415, Nesei 1474

  Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim. Buhari Tabir 22, Cihad 122

  Azda olsa devamlı amel hayırlıdır. Tirmizi 3016

  Azil. Buhari 5/2065, 8/3868, 11/5291, 16/7278, Ebu Davud 2170, Müslim 1438 [2]     [1]: Buhari; tabir 22, cihad 122 [2]: Sahih Hadisler.com
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...