ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • AZİL

  Ebu Saîd Hudrî (r.a.) şöyle haber vermiştir:
  Biz Resulüllah ile beraber Mustalik oğulları gazvesinde bulunduk. Bu arada bir çok Arap güzelini esir aldık. Kadınlardan ayrı yaşamamız epey uzun sürmüş, kadınlara karşı arzumuz da artmıştı. Fakat bizler, kadınlar üzerinden fazla fidye almayı arzu ettiğimizden esir kadınlara yaklaşıp çocuk olmaması için azil yapmak istedik. Resulüllah aramızda iken hükmünü ona sormamız uygun olurdu. Resulüllah (a.s.) cevaben: "Böyle yapmanızda size bir zarar yoktur. Allah Kıyamet gününe kadar ne kadar can yaratmayı takdir etmişse, o mutlaka olacaktır" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2599  Cabir (r.a.) şöyle bildirmiştir:
  Kur'an nazil olurken biz azil yapıp duruyorduk. Ravi İshak şunu da ilâve etmiştir. Süfyan: Eğer azil yasaklanmış bir şey olsaydı, muhakkak Kur'an bizleri bundan menederdi.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2608 [1]


  (59) Azlin Caizliği

  (116) Cuzame binti Vehb (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Bazı insanların arasında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında bulundum.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyordu:

  ‘Hamile yahut emzikli kadınla münasebette bulunmayı yasaklamaya kesin azmetmiştim. Sonra Rumlara Farslılara baktım onlar çocukları emzikli iken eşleriyle münasebette bulunuyorlar ve bu fiil onların çocuklarına hiçbir şeyle zarar vermiyor!’

  Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e azli sordular?

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Azil, çocuğu diri olarak gömmenin gizlisidir!’ buyurdu.”

  Müslim 1442/141, Malik 2/607/16, Ebu Davud 3882, Nesei 3326, Tirmizi 2076, Darimi 2/146, 147, İbni Mace 2011, İbni Hibban 4196, Tabarani Mucemu’l-Kebir 24/534, Beyhaki 7/ 465, Begavi 2298, Ahmed 6/361

  (117) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Bir kimse:

  −Ya Rasulallah! Benim bir cariyem var. Ben ondan azil yapıyorum ve onun hamile olmasını istemiyorum! Bununla beraber ben erkeklerin arzu ettiği münasebet gibi bir şeyi yapmak istiyorum.

  Yahudilerse:

  −Şüphesiz ki azil mev’ûdetu’s-Sugra kız çocuğunu diri olarak gömmenin küçüğüdür diyorlar! dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Yahudiler yalan söylemiştir! Eğer Allah onu yaratmayı dileseydi senin ona mani olmaya gücün yetmezdi!’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2171

  (118) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bizler, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında Kur’an inip dururken azil yapıyorduk!”

  Buhari 5291, Müslim 1440/136, 137, Tirmizi 1137, İbni Mace 1927, Albani Zifaf 130

  (119) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bizler, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında azil yapıyorduk! Bu fiilimiz, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştı ancak o bizi bundan yasaklamadı!”

  Müslim 1440/138, Ebu Avane 4256, 4357, Ebu Yağla 2255, İbni Hibban 4195, Beyhaki 14304

  (120) İbni Muhayriz şöyle dedi:

  “Mescide girdim, orada Ebu Said (Radiyallahu Anh)’ı görüp yanına oturdum ve ona azil meselesini sordum.

  Ebu Said (Radiyallahu Anh) şöyle cevap verdi:

  −Biz Mustalik oğulları savaşında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber yola çıktık. Neticede Arap esirlerden birçok kadın esir elde ettik. Kadınlara karşı arzumuz artmış bekarlık bize çok şiddetli olmuştu. Kadınlara yaklaşmak, bununla beraber azil hoşumuza gidiyor azil yapmak istiyorduk. Ancak Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) aramızda iken, ona sormadan nasıl azil yaparız dedik ve bu meseleyi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e sorduk.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bu fiili yapmamanız üzerinize gerekli değildir! Yahut bunu yapmanızda üzerine bir beis yoktur. Kıyamet gününe kadar meydana gelecek her can muhakkak dünyaya gelecektir!’ buyurdu.”

  Buhari 3868, Müslim 1438/125, Ebu Davud 2172, Said bin Mensur 2220, Begavi 2370

  (121) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Biz, birçok esir elde ettik ve kadınlardan azil yapıyorduk. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den bunun hükmünü sorduk.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bize:

  −‘Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz? Siz gerçekten bunu yapıyor musunuz? Kıyamet gününe kadar bu dünyada vücut bulacak her hayat sahibi, şüphesiz meydana gelecektir!’ buyurdu.”

  Müslim 1438/126, Ebu Avane 4342, Beyhaki 14309

  (122) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında azil hususu zikredildi.

  Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘O nedir?’ buyurdu.

  Sahabeler:

  −Bir kimsenin emzikli karısı olur, kendisi bu kadın ile münasebet yapar. Fakat kadının bu münasebetten hamile kalmasını istemez. Başka birinin de cariyesi olur onunla münasebette bulunur, fakat cariyenin bu münasebetten hamile kalmasını istemez, bu sebeple azil yapar dediler.

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bu fiili yapmamanızda üzerinize bir beis yoktur. Çünkü o kaderden başka bir şey değildir!’ buyurdu.”

  Müslim 1438/131, Ebu Avane 4336, Nesei 3327, İbni Mace 1926, Beyhaki 14312

  (123) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında azil hususu zikredildi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Herhangi biriniz bunu yapmasın demedi de herhangi biriniz bunu niçin yapar? Şüphesiz yaratılması takdir olunan her canı Allah mutlaka yaratacaktır!’ buyurdu.”

  Müslim 1438/132, Ebu Avane 4338, Ebu Davud 2170, Said bin Mensur 2218, Beyhaki 14307

  (124) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e azil hususu soruldu?

  Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Her sudan çocuk meydana gelmez! Allah bir şey yaratmayı irade edince ona hiçbir şey mani olamaz!’ buyurdu.”

  Müslim 1438/133, Beyhaki 14311, Begavi Mesabih 2371

  (125) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bir kimse Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

  −Benim bir cariyem var, o cariye bizim hem hizmetçimiz hem de suyumuzu taşıyandır. Ben bu cariye ile münasebette bulunuyorum ancak ben onun hamile olmasını da istemiyorum! Ben ondan azil yapıyorum! dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Sen istersen ondan azil yap. Lakin kuşkusuz onun için takdir edilen şey muhakkak ona gelecektir! Senin bu tedbirin Allah’ın irade ettiği şeye asla mani olamayacaktır!’ buyurdu.

  Ravi dedi ki:

  −Bir müddet geçtikten sonra o kimse yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

  −Ya Rasulallah! Sana zikrettiğim o cariye hamile oldu! dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Cariyeye takdir edilen şeyin mutlaka ona geleceğini sana haber vermiştim. Ben Allah’ın kulu ve Rasulüyüm’ buyurdu.”

  Müslim 1438/134, 135, Ebu Avane 4351, 4353, Ebu Davud 2173, İbni Mace 89, Beyhaki 14306, Abdurrezzak 12551, Begavi Mesabih 2369, Ahmed 14352

  [2]     Kaynak:
  [1]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki Nikah (evlilikl):
  [2]: Sahih Hadisler
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...