ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • KÖR - KEL - ABRAŞ (alaca hastalığı) KISSASI


  53- İsrâîl Oğullarfnda Derisi Hasta Kimse İle Körün Ve Kelin Hadîsi
  131-.......Ebû Hureyre,
  Rasûlullah'tan şöyle buyururken işitmiştir:
  "İsrâîloğulları'nda derisi hastalıklı, kel, kör üç kişi vardı.
  Allah bunları imtihan etmek istedi de onlara bir melek gönderdi.

  Melek abraşa geldi:
  — En çok neyi seversin? dedi. Abraş:
  — Güzel renk, güzel ten. Çünkü insanlar beni çirkin görüyor, benden iğreniyorlar, dedi."
  Rasûlullah buyurdu ki:
  "Melek, abraşın vücûdunu sıvadı. Ondan bu çirkinlik gitti de ona güzel bir renk ve güzel bir ten verildi.
  Bundan sonra melek ona:
  — En çok hangi mali seversin? diye sordu. Abraşlıktan kurtulan kişi:
  — Deveyi yâhud da sığırı, dedi".
  — Râvî İshâk ibn Abdillah ibn Ebî Talha abraşla kelden birisinin deve, Öbürünün de sığır istediğini kestiremediğinden terdîd ile ikili
  rivayet etmiştir.Abraşla kelden biri deve dedi, diğeri de sığır dedi. "Deve isteyene on aylık gebe bir deve verildi.
  Bunun üzerine melek ona:
  — Bu deve mübarek olsun! diye dua etti.

  Sonra melek, başı kel kişinin yanına vardı. Ona da:
  — En çok neyi seversin? diye sordu. O da:
  — Güzel bir saç, şu kellik benden gitsin! Herkes benden iğreni­yor, dedi."
  Rasûlullah buyurdu ki: "Melek onun başım sıvadı da ondan kel­lik gitti ve ona güzel bir saç verildi. Melek ona:
  — En çok hangi malı seversin? diye sordu. Oda:
  — Sığırı severim, dedi.
  Allah ona gebe bir sığır verdi de, melek ona:
  — Bu sığır sana mübarek olsun! diye duâ etti.

  Melek körün yanına geldi ve ona da:
  — En çok neyi seversin? diye sordu.
  O da: — Allah gözümü bana geri versin de, ben de onunla insanları göreyim, dedi".
  Rasûlullah buyurdu ki: "Melek onun gözünü sıvadı da Allah ona gözünü geri verdi. Melek, köre:
  — Hangi malı çok seversin? diye sordu. Oda:
  — Koyunu severim, dedi.
  Melek de ona kuzulu bir koyun verdi.

  Bir müddet sonra deve ve sığır sahihlerinin devesi ve sığırı yavruladı.
  Koyun sahibinin de koyunu kuzuladı.
  Bu suretle deve isteyen kişinin bir vâdî dolusu devesi oldu.
  Sığır isteyen kimsenin de bir vâdî dolusu sığırı oldu.
  Koyun isteyen körün de bir vâdî koyunu oldu.

  Bundan sonra (günün birinde)
  o melek, bu üç kişi ile ilk görüştüğü suret ve hey'etinde abraş kişiye geldi de şöyle dedi:
  — Ben fakır (ve garîb yabancı) bir kişiyim.
  Yol üzerinde yaşa­ma ve memleketime ulaşma sebebleri kesilmiştir.
  Artık bu gün benim için muradıma erişebilmek ancak evvelâ Allah'ın inâyetiyledir, sonra senin yardımınladır.
  Şimdi ben sana güzel bir renk, güzel bir vücûd ve bir çok mal veren Allah rızâsı için, senden bir deve isterim ki, bu seferimde onun üzerinde muradıma ve vatanıma erişebileyim!
  Bu istek üzerine eski abraş ona:
  — İyi amma hak sahihleri (yânî isteyen fakirler) çoktur (her dilenciye bir deve vermek olmaz), dedi.
  Melek de ona:
  — Öyle sanıyorum ki ben seni tanıyacağım.
  Sen insanların iğrendiği abraş kimse değil misin?
  Sen fakır idin de bu malı sana Allah vermişti, dedi.
  Bu eski abraş, meleğe:
  — Hayır yemin olsun ben bu mala atadan ataya geçerek vâris oldum, dedi.
  Melek de ona:
  — Eğer sen bu iddianda yalancı isen, Allah seni eski hâline çevirsin! dedi.

  Sonra melek, ilk buluştuğu suretinde ve hey'etinde kel adama gitti de, abraşa dediği gibi ona da söyledi.
  Kel de abraşın reddettiği gibi reddetti.
  Melek de ona:
  — Eğer sen bu iddianda yalancı isen, Allah seni eski hâline çevirsin! diye beddua etti.

  Bu defa melek (gözlerini sıvadığı) köre geldi de şunları söyledi:
  — Ben fakır ve (vatanından uzak düşmüş) garîb bir kimseyim.
  Sefer hâlinde iken geçimim ve memleketime dönmem sebebleri benden kesilmiştir.
  Bu gün benim için muradıma ulaşabilmek ancak evvelâ Allah'ın inayeti, sonra senin yardımınla olur.
  Şimdi ben sana gözlerini geri veren Allah rızâsı için senden bir koyun isterim ki, bu yolculuğumda onunla muradıma ve vatanıma erişebileyim, dedi.
  O kişi de meleğe:
  — Hakîkaten ben kör idim, Allah gözlerimin nurunu bana geri verdi.
  Fakır idim. Allah beni zengin kıldı. (îşte koyunlarım) dilediğin kadar al.
  Allah'ayemîn ederim ki, bu gün Allah rızâsı için benden alacağın birşeyin mikdârını hudûdlandırmak ile sana güçlük vermek istemem, dedi.
  Melek de ona:
  — Malını tamamen muhafaza et! Allah ancak sizin üçünüzü imtihan etti de, Allah senden razı oldu.
  İki dostun abraşla kel de Al­lah'ın gazabına uğradılar, dedi" [1]
     Kaynak:
  [1]: Buhâri bu hadîsi burada iki tarîkten getirmiştir. Her iki tarîk râvîlerinin sayısı sekizdir.Buhari Enbiya-53- İsrâîl Oğullarında Derisi Hasta Kimse İle Körün Ve Kelin Hadîsi-darulkitap.com M.Soafuoğlu Tercumesi Ötüken Neşriyat
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...