ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • SAÇ SAKALDAKİ AK KILLAR / SAÇ SAKALDAKİ AK KILLARI YOLMAYIN  2107 -Amr İbnu Şu'ayb an ebîhi an ceddihî (radıyallâhu anh) anlatıyor:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Saçtaki akları yolmayın.
  Zîra bir kimse müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu Kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur."
  Ebü Dâvud, Tereccül 17, (4202); Tirmizî, Edeb 56, (2822)
  2126 -Yahya İbnu Saîd'in anlattığına göre,
  Saîd İbnu'l Müseyyeb (rahimehullah)'ten şunu işitmiştir:
  "İbrahim (aleyhisselâm),
  misafir ağırlayan ilk kimse idi.
  Keza o ilk sünnet olan kimseydi,
  bıyığını kesenlerin ilki,
  saçında aklık görenlerin ilki de o idi.
  Ak saçları görünce:
  "Ya Rabbi bu nedir?" diye sormuş;
  Rabbi de:
  "Bu vakardır ey İbrahim!" demiş.
  O da: "Rabbim! Öyleyse vakarımı artır!" diyerek duada bulunmuştur
  ." Rezîn şunu ilave etmiştir. "Bu sırada Hz. İbrahim 120 yaşındaydı. Bundan sonra 80 yıl daha yaşadı."
  Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 4, (2, 922).
  2131 - Ebü'l-Husayn el-Heysem İbnu Şefi anlatıyor:
  "Ben ve künyesi Ebu Âmir olan Meâfirli bir arkadaşım İliya (da denen Kudüs)'da namaz kılmak üzere beraberce yola çıktık.
  Onlara kıssa anlatan büyükleri, Ezd kabilesine mensup Ebü Reyhâne künyesini taşıyan bir Sahâbi idi.
  Ebü'l-Hüsayn der ki:
  "Arkadaşım benden önce mescide vardı.
  Sonra da ben geldim ve yanına oturdum.
  Bana: "Ebü Reyhâne'nin anlattığına yetiştin mi?" dedi.
  "Hayır!" diye cevap verince:
  "Ben onun anlattığını dinledim, diyordu ki:
  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) on şeyi yasakladı:
  Dişleri törpüleyip inceltmek,
  dövme yapmak,
  (erkeklerin saç ve sakallarındaki akları, kadınların yüzlerindeki tüyleri) yolması,
  kadının kadınla,
  erkeğin erkekle aynı örtü altında arada bir mânia olmadan yatması,
  erkeğin Acemler gibi elbisesinin alt kısmına ipek şerit ilâve etmesi,
  yine Acemler gibi omuzlarına alem olarak (dört parmak genişliğinden fazla) ipek koyması,
  yağmacılık yapması;
  saltanat sahibi olmayanın (Acemlerin ziyyi (süsü) durumunda olan) kaplan (derisinin) üzerine oturması ve yüzük takması."
  Ebü Dâvud, Libâs 11, (4049); Nesâî, Zînet 20, (8, 143); İbnu Mâce, Libâs 47, (3655).
  4650 - Amr İbnu Abese radıyallahu anh anlatıyor:
  "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  "Kim müslüman olduğu halde, saçından bir kıl beyazlarsa, bu, Kıyamet günü onun için bir nûr olur. Kim Allah yolunda bir ok atarsa, bu düşmana değse de değmese de, atan için bir köle azadı yerine geçer. Kim mü'min bir köleyi azad ederse bu onun için cehennemden bir azadlık vesilesi olur: Her bir uzuv için bir uzvu ateşten kurtulur.
  Tirmizi, Fezailu'-Cihad, (1634); Nesai, Cihad 26, (6, 26); Ebu Davud, Itk 14, (3966).[1]
  1634- Sâlim b. ebî’l Ca’d’den rivâyete göre: Şurahbil b. Sımt şöyle demiştir:
  Ey Ka’b b. Mürre! Bize Rasûlullah (s.a.v.)’den hadis aktar fakat dikkatli ol eksik ve fazla bir şeyler söyleme Ka’b b. Mürre dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu: “İslam yolunda kimin bir kılı ağarırsa kıyamet gününde o kıl o kimse için bir ışık (nur) olacaktır.”
  (Nesâî, Cihâd: 9)
  1635- Amr b. Abese (r.a.)’den rivâyete göre,
  Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  “Kim Allah’ın dinini yeryüzünde en üstün kılma yolunda gayret ederek saç ve sakalını ağartırsa o kıllar kıyamet günü kendisi için nur, ışık olacaktır.”
  (Nesâî, Cihâd: 9)[2]
     Kaynak:
  [1]:KutubuSitte7300
  [2]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan:cihâdın değer ve kıymeti Ø müslüman olma yolunda saçları ağaran kimse bölüm: 9
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...