ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • AF VE MAĞFİRET  Ebu Eyyub (ra) anlatıyor:
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâla sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle)
  mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.
  Müslim'de Ebu Hüreyre'nin bir rivayeti şöyledir:
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
  Nefsim kudret elinde olan Zât'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah
  işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi.[1]

  Rezin şu ziyadede bulundu:Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurduki:
  Nefsim elinde bulunan Zat-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucb'e düşeceğinizden korkarım.Bu rivayet,Münziri'nin et-Terğib ve't-Terhib'inde kaydedilmiştir (4, 20).  Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir hadis-i kudsi'de) Rabbinden naklen buyururlar ki: "
  Bir kul günah işledi ve: "Ya Rabbi günahımı affet!" dedi.
  Hak Teâla da: "Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."
  Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "
  Ey Rabbim günahımı affet!" der. Allah Teâla Hazretleri de:"Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."
  Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim beni affeyle!"der.
  Allah Teâla da:"Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muâhaze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!"buyurdu."[2]
  Enes (ra) anlatıyor: "
  Resûlullah aleyhissalâtuvesselâm buyurdular ki: "
  Allah Teâla diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sâdır olsa, aldırmam, ben seni affederim.
  Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim.
  Ey ademoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu mağfiretimle karşılarım."[3]
  Cündeb (ra) anlatıyor: "
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "
  Bir adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı.
  Allah Teâla de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!" buyurdu."[4]
  Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "
  Beni İsrail'de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı:
  Biri günahkardı, diğeri de ibadette gayret gösteriyordu.
  Abid olan diğerine günah işlerken rastlardı da: "Vazgeç!" derdi. Bir gün, yine onu günah üzerinde yakaladı. Yine, "vazgeç" dedi. Öbürü:"Beni Allah'la başbaşa bırak. Sen benim başıma müfettiş misin?" dedi.
  Öbürü: "Vallahi Allah seni mağfiret etmez.
  Veya: "Allah seni cennetine koymaz!" dedi.
  Bunun üzerine Allah ikisinin de ruhlarını kabzetti.
  Bunlar Rabülâleminin huzurunda bir araya geldiler.
  Allah Teâla ibadette gayret edene: "Sen benim elimdekine kadir misin?" dedi.
  Günahkara da dönerek:"Git, rahmetimle cennete gir!" buyurdu.
  Diğeri için de: "Bunu ateşe götürün!" emretti."
  Ebu Hüreyre (ra) der ki: "
  (Adamcağız Allah'ın gadabına dokunan münasebetsiz) bir kelime konuştu, bu kelime dünyasını da, ahiretini de heba etti."[5]
  Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "
  Bir adam vardı, (günah işleyerek nefsine zulmetmekte) çok ileri idi. Ölüm gelip çatınca oğullarına dedi ki: "
  Ben ölünce, cesedimi yakın, külümü iyice ezin ve rüzgarın önünde saçın.
  Allah'a yemin olsun, eğer Rabbim beni bir yakalarsa hiç kimseye vermediği azabı verir!"
  Ölünce, bu söylediği ona yapıldı. Allah da arz'a emrederek:"
  Sende ondan ne varsa bana toplayıver!" dedi.
  Arz da topladı.
  Adam ayakta duruyordu. "
  Sen böyle bir vasiyeti niye yaptın?" diye Rabb Teâla sordu.
  "Senden korktuğum için ey Rabbim!" cevabını verdi.
  Allah Teâla bu cevap üzerine onu affetti."[6]
  Ümmü'd-Derdâ (r.anha) anlatıyor: "
  Ebu'd-derda radıyallahu anh'ı işittim.Demişti ki: "
  Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim, şöyle buyurdu: "
  Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir."[7]
  Ebu Hureyre (r.a.)
  Allah Resulü'nün (a.s.): "Ümmetimin hepsi affolunmuştur, yalnız açıktan açığa günah işleyenler müstesna. Açık günahlardan biri de: Kul geceleyin bir günah işler. Sonra Rabbi o günahı örtbas ettiği halde sabaha erer. Fakat kul: Ey filan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım diye söyler. Halbuki kendisi, Rabbi onun günahını örtbas ederek gecelemişti. Rabbi onun günahını örttüğü halde geceler de sabahlayınca Allah'ın örttüğünü açar" buyurduğunu işittiğini söylemiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5306[8]
     Kaynak:
  :Af ve mağfiret=Kütübü sitte7300
  [1]:Müslim, Tevbe, 9,Tirmizi,Da'avat 105,
  [2]:Buhari,Tevhid 35; Müslim, Tevbe 29,
  [3]:Tirmizi, Da'avat 106,
  [4]:Müslim, Birr 137
  [5]:Ebu Davud, Edeb 51,
  [6]:Buhari,Tevhid 35,Enbiya 50;Müslim,Tevbe 25,Muvatta,Cenaiz 51,Nesai, Cenaiz 117,
  [7]:Ebu Davud, Fiten 6,
  [8]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki..:ZÜHD VE REKAİK
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...