ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • Acele - Acele Etmek


  Ali b. ebî Tâlib (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre,
  Rasûlullah (s.a.v.), kendisine şöyle buyurdu:
  “Ey Ali üç şeyi geciktirme;
  Vakti giren namazı,
  hazırlanan cenazeyi,
  dengini bulduğun zaman bekar kimseleri evlendirmeyi.
  ”Tirmizi Namaz vakitleri hds no:171(Müsned: 1475)[1]  •Ebû Hureyre(R)'den.
  Peygamber (S) şöyle buyurmuştur:
  "Cenazeyi sür'atlice naklediniz.
  Eğer bu ölü iyi bir kişi ise, bu bir hayrıdır. Onu (bir an evvel kabirdeki) hayr ve sevabına ulaştırmış olursunuz.
  Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse, bu da bir şerrdir. Onu omuzlarınızdan (çabuk) indirip korsunuz''
  Cenazeler Müslim 50

  Ebû Saîd Hudrî'den.
  Resulullah (as):"Cenâze tâbuta konulduğu ve erkekler onu omuzlan üzerine yüklendikleri zaman, eğer o cenaze iyi bir kişi idiyse; 'Beni (sevabıma) ulaştırınız' der; ve eğer o cenaze iyi olmayan bir kişi idiyse, cenaze ahâlîsine hitaben: 'Bu cenazeye yazıklar olsun! Onu nereye götürüyorlar?' diye feryâd eder. Cenazenin bu feryadını insandan başka herşey işitir. İnsan bunu işitseydi, muhakkak düşer bayılırdı"Kaynak:Cenazeler Buhari 73  Ebû Hüreyre (de):
  Ben, Resûlüllah (as)«Cenazeyi sür'atli (ce) götürün.
  Eğer sâlih bir kimse ise onu hayıra yaklaştırmış olursunuz, böyfe değilse (netice) kötüdür;
  onu boyunlarınızdan atmış olursunuz.» buyururken işittim, demiş.
  Cenazeler Müslim 51  Ali (ra) anlatıyor:
  "Resulullah (as) buyurdular ki:
  "Sadaka vermede acele edin.Çünkü belâ sadakanın önüne geçemez.''Rezin tahriç etmiştir.
  (Camius-Sagir şerhi Feyzu'I-Kadir'de mevcuttur) 3, 195) [2]
  Abdullâh b. Abbâs
  Abdullâh, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`le berâber Arefe günü (Arafat`tan Müzdelife`ye) dönmüştü.
  Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem arkasında (bâzı kimselerin) bağırıp çağırdığını, devesini döğdüğünü işitince,
  Resûlullâh bunlara kamçısiyle işâret ederek: "Ey nâs! Ağır olunuz!. Hayır, acele yürümekle temîn edilmez, buyurdu, demiştir.
  BUHARİ KİTÂBÜ`L-HAC HadisNo : 815  Abdullâh b. Abbâs Şöyle demiştir:
  Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem tenzîl olunan Âyât-ı Kerîme (nin zabtı yüzün)den güçlük çekerler ve bundan dolayı çok kereler mübârek dudaklarını kımıldatırlardı.
  Bunu söylerken İbn-i Abbâs radiyallâhu anhümâ:
  "İşte bak Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse ben de (sana) öylece kımıldatıyorum." da demiş.
  Bunun üzerine Allâhu Teâlâ Hazretleri ona ...
  Âyât-ı Kerîme`sini inzâl eyledi. ...
  Kur`ânı senin sadrında cem` edip Onu okuyabilmen bize âitdir.", ...
  "Kur`ân`ı (lisân-ı Cibrîl ile) sana okuduğumuzda Onu dinle ve (sükût ederek) Ona kulak ver."
  " ... "Ondan sonra da Onu (dürüst) okumanı biz tekeffül ederiz." demektir.
  İşte bundan sonra Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e
  ne zaman Cibrîl (aleyhi`s-selâm) nâzil olursa sükût buyurup onu dinlerlerdi.
  Cibrîl (aleyhi`s-selâm) gidince getirmiş olduğu Âyât-ı Kerîme`yi o nasıl tilâvet etmiş idiyse Nebîy (yi Muhterem) salla`llâhu aleyhi ve sellem de öylece tilâvet ederdi.BUHARİ TECRÎD METNİ HadisNo : 5  Ebû Hüreyre
  Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
  Sizden her birinizin duâsı isticâl edilmedikçe kabûl olunur: İnsan (acele eder de) "Duâ ettim de kabûl olunmadı" der.
  KİTÂBÜD-DAAVÂT HadisNo : 2149[3]

  93. Zübeyr İbni Adî şöyle dedi:
  Enes İbni Mâlik radıyallahu anh'e gittik ve Haccâc'ın zulmünden şikâyet ettik. Enes şöyle dedi: - "Rabbinize kavuşana kadar sabredin; zira her gelen gün, geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamberimiz'den duydum. "
  Buhârî, Fiten 6  88. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Yararlı işler görmekte acele ediniz.
  Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü'min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü'min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar. "
  Müslim, Îmân 186. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3; İbni Mâce, İkâme 78  94. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Yedi (engelleyici) şey(gelme)den önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz, unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, (her şeyi) bozup perişan eden hastalık, saçma-sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccâl, belâsı en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz?"
  Tirmizî, Zühd 3[4]  Ebu Hureyre'nin (r.a.) bildirdiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.): "Cenazeyi (itidal ile) süratlice naklediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise bu bir hayırdır. (muhtemelen dedi ki) onu (bir an evvel kabirdeki) hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. (Bir an evvel) o şerri omuzlarınızdan atmış bulunursunuz."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 1568[5]  Ebu Katâde b. Rebiy (r.a.) şöyle bildirmiştir:
  Resulüllah'ın (a.s.) yanından bir cenaze geçirilmişti. Hz. Peygamber: "Kendisi rahatlayan veya kendisinden kurtulunandır." buyurdu. Sahabeler: "Rahatlayan veya kendisinden rahatlanan nedir?" diye sordular. Bunun üzerine Peygamber (a.s.): "Mümin olan kul Dünyanın yorgunluklarından rahatlar, kötü olan kimseye gelince, diğer insanlar, şehirler, ağaçlar ve hayvanlar ondan kurtulup istirahat ederler" buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 1579[5]
     Kaynak::
  [1] :Tirmiz Namaz Bölümleri Namaz Vakitleri Tercume Abdullal Parlayan:
  [2]:KutubuSitte7300
  [3] :http://hadis.ihya.org/buhari/konu/5.html
  [4]:Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin
  [5]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki
 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...