ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !             En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.
Konularına Göre Hadis-i Şerif Meali / veya Hadis Fihristi
"...Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle.." (Tevbe Suresi - 29)
(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafur ve Rahimdir.
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin Eğer yüz çevirirlerse /itaat etmezlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez (Ali İmran Suresi 31-32)
Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali HADİS FİHRİSTİ
  = ♦   A   ♦ =  
 • Hadis-i Şerifi inkar edenler için / Koltuğuna Kurulan Karnı Tok Bir Adamın
  “Şunu iyi biliniz ki, bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir.
  (Bu konuda) dikkatli olun; (çünkü) koltuğuna kurulan tok bir adamın ‘Size sadece şu Kur'an lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter!’ diyeceği (günler) yakındır...” Bu hadis-i şerif -farklı nüanslarla - kütübü sitte ve diğer bazı kaynaklarda geçmektedir
  Ebu Davud, Sünnet, 5(6), İmaret,33; Tirmizî, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2; Darimî, Mukaddime,49; Ahmed b. Hanbel, 2/367, 4/131-132, 6/8) İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663


 • Acbü-z Zenep (Kuyruk Sokumudaki Kemik)

  1840. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Sûra iki üfleme arasında kırk vardır. "
  Ashâb-ı kirâm:
  - Ebû Hüreyre! Kırk gün mü? diye sordular.
  - Bir şey diyemem, dedi. Sahâbîler:
  - Kırk yıl mı? diye sordular.
  - Bir şey diyemem, dedi.
  - Kırk ay mı? diye sordular.
  - Bir şey diyemem, dedi.
  (Sonra hadisi şöyle tamamladı) "Kuyruk sokumu (acbü'z-zeneb) dışında insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur.
  Yeniden yaratılma işi kuyruk sokumundan başlar.
  Sonra Allah Teâlâ gökten bir su indirir, herkes bitkiler gibi yeniden canlanır. "
  Buhârî, Tefsîru sûre (39), 3, (78), 1; Müslim, Fiten 28[1]  258- Şu Kavlin Babı:
  "(Birinci) sûr'a üfürülmüş, artık Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür.
  Sonra ona bir daha üfürülmüştür.
  O anda görürsün ki (ölüler dirilip) ayakta bakınıp duruyorlar" (Âyet: 68).  335...Bize Abdurrahîm, Zekeriyyâ ibn Zâide'den; o da Âmir ibn Şurahbîl eş-Şa'bî'den;
  o da Ebû Hureyre(R)'den haber verdi ki,
  Peygamber (S) şöyle buyurmuştur:
  "Ben ikinci üfürmeden sonra başını kaldıracak olanların ilkiyim.
  Bir de bakarım ki, Mûsâ Arş'a yapışmış duruyor.
  Artık o birinci nefhada ölmedi de hep böyle mi idi, yâhud ikinci nefhadan sonra benden önce mi diriltildi, bilmiyorum' [2]  336-...el-A'meş tahdîs edip şöyle dedi:
  Ben Ebû Salih'ten işittim, şöyle dedi:
  Ben Ebû Hureyre(R)'den işittim,
  Resulullah (S) şöyle buyurmuştur:
  "İki nefha kırk vardır."
  Ebû Hureyre'nin arkadaşları:
  —Yâ Ebâ Hureyre: Kırk gün mü? diye sordular.
  Ebû Hureyre dedi ki: Ben cevâb vermekten çekindim. Birisi:
  —Kırk sene mi? diye sordu.
  Ebû Hureyre dedi ki: Ben yine cevâb vermekten çekindim. Bir başkası:
  — Kırk ay mı? diye sordu.
  Ebû Hureyre dedi ki: Ben buna da cevâb vermekten çekindim.
  (Çünkü günlerle, aylarla, yıllarla müddet tayîn edecek bilgim yoktu.
  Ebû Hureyre dedi ki:) Rasûlullah:
  —"insandan her parça çürür, yalnız kuyruk sokumundaki "Acbu zeneb" bir parçası çürümez,
  ikinci yaratma o parça içinde terkîb edilir" buyurdu [3]
  Ebu Hureyre (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.): "İki üfürme arasında kırk vardır" buyurdu dedi. Ey Ebu Hureyre, kırk gün mü? dediler. Cevap vermekten çekindim. Onlar: Kırk ay mıdır? diye sordular. Ben çekindim. Bu, kırk sene mi? diye sordular. Ben yine çekindim. Allah Resulü: "Sonra Allah semadan su indirir de onlar sebzenin bitmesi gibi biterler" buyurdu. Keza Allah Resulü: "Bir tek kemik müstesna, insanın çürümeyecek hiç bir yeri yoktur. O da kuyruk sokumu kemiğidir.
  Kıyamet gününde tekrar yaratma ondan terkip edilecektir."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5253.[4]
     Kaynak:
  [1]: [1]:BELLİ BİR KONUYA AİT OLMAYAN İLGİ ÇEKİCİ HADİSLER BÖLÜMÜ
  :Muvahhid 1.16 İslam Kütüb Hanesi Riyazussalihin

  [2]:Bunun başlığa uygunluğu '"İkinci nefhadan sonra" sözünden alınır.
  Bunun farklıca bir rivayeti Peygamberler Kitâbı'nda 28. Bâb, 70. hadîs olarak geçmişti.
  en-Neml: 87. âyette birinci nefhanın korku nefhası olduğu açıkça belirtilmiştir.
  Buna göre ikinci nefha yıkım, üçüncüsü ise kaldırma nefhasi'dır.

  [3]:Başlıkla uygunluğu, üfürmeleri içine alması bakımındandır.
  Başlıkta iki nefh beyân olunuyor.
  Birincisi yıkan nefhi sâik'tır ki, bu birinci nefha veya orta nefhadır.
  İkincisi kaldıran nefhi kıyam'dır ki, bu da ikinci veya üçüncü nefhadır.
  Ve Kıyamet kelimesi bu ikinci deki "Kıyam" ma'nâsından olmakla beraber, birinciyi de başlangıç olmak üzere içine almaktadır.
  Onun için kıyametin kopması, en büyük kıyamı ifâde eder.
  Buna saat, vakıa, hakka dahî denilir {Hakk Dîni, V, 4137).Hadîs metnindeki "Acbu zeneb", kuyruk sokumundaki kemiğin başı ve en küçük bir parçasıdır.
  İbn Ebi'd-Dünyâ'nın Ebû Saîd el-Hudrî'den rivayetinde Rasûlullah'tan "Nedir?" diye sorulmuş;
  "Hardal dânesi kadar bir parçadır" buyurmuştur...Sahih-i Buhari Kitabul Tefsir 258-Şu Kavlin Babı: M.Soafuoğlu Tercumesi Ötüken Neşriyat www.darulkitap.com
  [4]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki FİTNELER VE KIYAMET ALÂMETLERİ:
  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Sûra iki üfleme arasında kırk vardır.” Ashâb-ı kirâm:

  - Ebû Hüreyre! Kırk gün mü? diye sordular.
  - Bir şey diyemem, dedi. Sahâbîler:
  - Kırk yıl mı? diye sordular.
  - Bir şey diyemem, dedi.
  - Kırk ay mı? diye sordular.
  - Bir şey diyemem, dedi. (Sonra hadisi şöyle tamamladı) “Kuyruk sokumu (acbü’z-zeneb) dışında insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur. Yeniden yaratılma işi kuyruk sokumundan başlar. Sonra Allah Teâlâ gökten bir su indirir, herkes bitkiler gibi yeniden canlanır.” [Buhârî, Tefsîru sûre (39), 3, (78), 1; Müslim, Fiten 28]


  1940'lı yıllarda Amerika'da yaşanan bir olay sonrasında İslam'ın konuyla ilgili görüşünü öğrenmek üzere Ömer Nasuhi Bilmen'in kapısını çalan Amerikalı bilim adamları, çıkan sonuç karşısında şok geçirirler.

  1940’ların sonuna doğru Amerika’da bir olay cereyan ediyor. Zengin bir adamın ölümünden birkaç yıl sonra bir kadın yanında bir çocukla mahkemeye başvuruyor. Çocuğun ölen adamdan olduğunu iddia ediyor.

  Ölüden DNA testi yapılamayan bir dönem dünya için. Amerika hukuk sistemlerinde bu olayın bir karşılığını bulamayınca başka sistemlere müracaat ediyorlar. Roma hukukuna bakıyorlar yok. Yunan, Hint, Uzakdoğu’da yok. Bir heyet Türkiye’ye geliyor.

  AMERİKALILAR İSLAM'A GÖRE TEST YAPTI ŞOK OLDU

  Dönemin İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’e yönlendiriliyorlar. İlk başta anlam veremiyor gelen ekip. Gönülsüz de olsa görüşüyorlar. Bilmen onlara ölen adamın kemiklerinin durup durmadığını sorduğunda şaşkınlıkları iyice büyüyor. Durduğunu söylüyorlar. Ömer Nasuhi onlara kuyruk sokumu kemiğinden bir yer tarif ediyor. Tarif ettiği yere çocuğun bir damla kanını damlatmalarını, eğer o kemik kanı emerse çocuğun o adamdan olduğunu aksi olursa kadının yalancı olduğunu ve buna göre hüküm verebileceklerini anlatıyor. Gelen ekip görüşmeden memnun olmaksızın şaşkınlıklarını da yanlarına alıp ülkelerine dönüyorlar.

  Bir müftünün böyle bir tıp bilgisine nasıl hâkim olabileceğine ihtimal veremiyorlar. Ekipteki bir doktorun ise kafasını kurcalıyor bu mesele. Müftünün yanlışlığını ispat etmek için mezar açtırılıp adamın bedeni çıkarılıyor. Tarif edilen kemiğin üzerine önce kendi kanını damlatıyor. Kan akıp gidiyor kemiğin üzerinden. Sonra çocuğun kanını döktüğünde gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kemiğin kanı emdiğini gördüğünde hayretini gizlemiyor.

  Görüşmede Ömer Nasuhi’nin yanında olanlar da ilk duymuş olacaklar ki heyet gittikten sonra bu meseleyi nereden bildiğini soruyorlar. Adı geçen kemiğin sadece kendi neslini kabul ettiğini uzun uzun anlatıyor. Oradaki küçük bir parçanın önemine değiniyor. Vücuda ne yaparsanız yapın o kemiği yok edemediğinizi, kıyamete kadar hiçbir gücün de buna muktedir olamayacağını, zira mahşerde insanlar o kemik parçasından yeniden diriltileceğini anlatıyor.

  acbüzzenebnedir

  omer_nasuhi_bilmen_kimdir

 • Konularına Göre Hadis Meali veya Konularına Göre Hadis Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Download / İndirdikten Sonra Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..

  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   Eraykitap ilmin kisa yolu

 • سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 • Tirmizî’nin bir rivayeti şöyledir: 2663- Ebû Rafî (r.a.)’den rivâyete göre, -başkaları bu hadisi merfu olarak rivâyet ettiler şöyle demiştir: “Dikkat edin! Sizden birinizi; emrettiğim veya yasakladığım konulardan birisi kendisine ulaşınca koltuğuna yaslanmış durumda iken, bilmiyorum Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız (hadisleri tanımayız derken) bulmayayım.

  İLİM BÖLÜMÜ / BÖLÜM: 10 Ø HADİSLERİ İNKAR EDENLER DE OLACAK MI? HADİS NO: 2663 / DEVAMI İÇİN BKZ...