Hepiniz Allah'a yönelerek Allah'na karşı gelmekten sakının namazı kılın müşriklerden olmayın (Rum Suresi - 31)Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !         En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  Anasayfa Kuran Fihristi Hadis Fihristi Dua Fihristi Kur'an-ı Kerim Meali   e-Kitap
  Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla
  Ey iman edenler! Allah'a, O'nun Rasulune, Rasulune indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaplara iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle (İslam'dan) sapıtmıştır. (Nisa Suresi - 136)

  Namaz Abdest ve Dua ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif

  Namaz ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif - Ezber için Dualar

         

      (Namaz Dualarını Öğreniyorum) İlam- TV

         

      Namaz ile Alakalı ve Hadis-i Şerif - Ezber için Dualar

         

      Cübbeli Ahmet Hocaefendinin Sesinden Duâlar Lâlegül TV

  Namaz Kılmayanlar ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif
  “Onlardan (Rasul Nebi ve Salih İnsalardan) sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.” (Meryem Sûresi 59)


  'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. (Rum Suresi - 31)


  Onlar: "Biz namaz kılanlardan değildik" dediler. (Müddessir Suresi - 43)


  Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. (Kıyamet Suresi - 31)


  Oysa onlar, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler (Allah'ı birleyenler) olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru (dimdik ve sapasağlam) din budur. (Beyyine Suresi - 5)


  Onlara: "Rahman (Allah)a secde edin" denildiği zaman, "Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecek mişiz?" derler ve (bu,) onların nefretini arttırır. (Furkan Suresi - 60)


  O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler. (Kalem Suresi - 42)


  Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı (Kalem Suresi - 43)


 • Namaz ve Kılmayanlar ile Alakalı Bütün Ayeti Kerimeleri Bu linkte Bulabilirsiniz • 2622- Tabiinden, Abdullah b. Şakîk el Ukaylî (r.a.) şöyle diyor: “Muhammed’in ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazlardı ancak namazın terk edilmesini küfür sayarlardı.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


  Cündüb İbni Süfyân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)


  Büreyde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider.” (Buhârî, Mevâkît 15)


  2618- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35)


  2619- A’meş (r.a.)’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini rivâyet ederek şöyle demiştir: “Kul ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


  2620- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


  2621- Büreyde (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasındaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur.” (Müslim, İman: 35; İbn Mâce, İkame: 77)


 • Namaz ile Alakalı Bir çok Hadisi Bu linkte Bulabilirsiniz

 • Abdest ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif -  “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” (Mâide Sûresi - 6)


  Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. (Nisa Suresi - 43)


  25- Ebû Sûfyân b. Huveytib (r.a.)..., şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim buyurdular ki: “Abdest’e başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur.” (İbn Mâce, Tahara: 29; Nesâî, Tahara: 41) Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Herhangi biriniz abdestsizlik durumu içinde bulunursa, abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez" buyurdu. Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 330


  3580 - Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alelacele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş, parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: "Öçelerin ateşte vay hâline! Abdesti tam alın!'' buyurdular.'' Müslim, Tahâret 26, (241).

  Dua ile Alakalı Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif  "(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)

  "Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)

  Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. (Araf Suresi -55)

  De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum." (Cin Suresi - 20 )

  1723 - İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.
  Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir.
  Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. "  Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa 'Allahümme ecirnî minennar = Allah'ım, beni cehennem ateşinden koru.' de. Eğer o gün ölürsen, Allah senin için cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar. Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa 'Allah'ım, beni cehennem ateşinden koru.' de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar." (Müsned, IV/234)

 • Kutubus Sitte 7300 Dua / Duanın Fazileti ve Vakti
 • Kaynaklar ve Kısa Açıklamar  Kâinat secdeye kapanmış, yaratan Allah'ı tesbih ediyor. Sen ey insanoğlu neden yapmazsın Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa her şeyin, güneşin, ayın ve yıldızların, dağların, ağaçların ve aynı şekilde insanların
  Allah'ın önünde nasıl secde ettiklerini görme­din mi? "..(Ama) öyleleri var ki bunlar (Allah'ın) azap ve cezasına lâyıktır.' (Hac Suresi - 18) * Secde âyeti*


  'Yeryüzünde ve göklerde ne kadar varlık varsa bunların Allah'ı tesbih edip yücelttiklerini ve kuşların da saf saf diziler halinde (tesbihini) görme­din mi?' Her varlık gerçekten nama­zını (duasını) ve tesbihini öğrenmiş bulunuyor. Allah onların yaptıkları her şeyi bilendir.' (Nur Suresi - 41)


  Önceki Ümmetlerde Namaz:
  Bazı temel ibadetler tarihin ilk dönemlerinden itibaren Allah tarafından insanlara öğretilmiş ve emredilmiştir.
  İman yanında namaz, oruç, zekât-sadaka, hac, cihad gibi emirler ve hırsızlık, zina, katletme, gıybet gibi yasaklar da bunların en bariz örnekleridir.


  Kur'ân-ı Kerim'de ilk ümmetlerdeki namaz emri ile ilgili bazı âyetler:
  •İbrahim'in namazı (Enam Suresi - 6/162)
  •Âdem, Nuh ve İbrahim'den sonra namazı terk eden ümmetin kınanması (Meryem Suresi - 19/59)
  •İbrahim, Lût, İshak ve Yakub'un namazı (Enbiya Suresi - 21/73)
  •İsmail ailesinin namazı (Meryem Suresi - 19/55)
  •Şuayb'ın namazı (Hûd Suresi - 11/87)
  •Musa'nın namazı (Tâhâ Suresi - 20/14)
  •İsa'nın namazı (Meryem Suresi - 19/31) v.d...  Cahiliye döneminde Araplar dışındaki toplumlarda da belirli vakitlerde dua ve ibadet edilirdi:
  • Hindular güneşin doğuş ve batışında ibadet ederlerdi.
  • Zerdüştler güneşin doğuşu sırasında dua ederlerdi.
  • Katolik Romalılar sabah güneş doğmadan, akşam da güneş battıktan sonra yatsı vakti ibadet ederlerdi.
  • Yahudiler üç vakitte ibadet ederlerdi...  Hristiyanlık dininde olan Ehl-i kitap'tan kişiler de yaşıyordu.Kur'ân o dönem putperestlerin namazının tahrif edilimiş şeklini bize hatırlatır ve bunu tenkit eder:"Onların kutsal mâbed (Kabe'deki) namazları ancak ıslık çalmak ve el çırpmak şeklindedir. (O hâlde) inkâr etmeniz sebebiyle tadın bakalım azabı!" (Enfal/35)  Rasûlullah'ın hayatında risalet görevi başlar başlamaz namaz da emredildi. Çünkü namaz bir Müslümanın başarılı olmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendi.Müşrikler Müslümanların namaz kılmalarına karşı şimdiki müşrikleri gibi tepkiliydiler:
  • Namaz kılmalarım engellemeye çalıştılar,
  • Üstlerine pislik attılar,
  • Alay ederek kahkaha ile güldüler,
  • Namaz kılanlara saldırdılar,
  • Kavga çıkarttılar. (Müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk kavga namaz sebebiyle çıkmıştı ve burada İslâm için ilk kan yeryüzüne dökülmüştü.)  Kur'ân'da Namaz Kur'ân'da namaz manasında olan kelimesi bütün türevleriyle birlikte 99 yerde geçmektedir. Bunlar genel olarak on ana başlıkta toplanabilir:
  •1- Beş vakit namaz (Bakara 2/238)
  •2- İkindi namazı (Mâide 5/106)
  •3- Cuma namazı (Cum'a 62/9-10)
  •4- Cenaze namazı (Tevbe 9/84)
  •5- Kıraat (İsra 17/110)
  •6- Mabed (Hac 22/40)
  •7- Dua (Tevbe 9/103)
  •8- Övgü ve mağfiret (Bakara 2/157); Allah'tan övgü ve rahmet (Ahzab 33/56)
  •9- Din ve sorumluluk (Hud 11/87)
  •10- Meleklerden istiğfar (Ahzab 33/56)  Allah ve Rasûlü tarafından beyan edilen namazlar.
  •Günlük beş vakit Farz Namazlar:
  •Farz namazların kazası
  •Cuma namazı
  •Cenaze namazı
  •Vitir namazı
  •Bayram namazları
  •Adak namazı
  •Bozulan nafile namazın kazası
  •Tavaf namazı
  •Nafile Namazlar:Nafile namazlar iki kısımda incelenmektedir: Revatib sünnetler ve diğer nafile namazlar
  •Sünnetler: Belli bir düzen ve tertipte kılınan nafile namazlar:Beş vakit namazla birlikte kılınan sünnetler:
  •Müekked sünnetler (Sabah, öğle, akşam ve cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti)
  •Müekked olmayan sünnetler (İkindi namazının sünneti ve yatsının ilk sünneti)
  • Ve Teravih namazı
  • Diğer nafile namazlar: Teheccüt, kuşluk, evâbîn, tahiyyatü'l-mescid, hacet, sefer, abdest ve gusül, tövbe, istihare, tesbih, yağmur, kusûf ve husuf, mübarek gecelerde ve çeşitli zamanlarda kılınması serbest bırakılan namazlar.  Namazın Faydaları
  Namaz kılmanın sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:
  • Kulluk bilincini canlı tutmak,
  • Tevhid, risalet ve âhiret inancını sürekli hatırlamak,
  • Sürekli temizlik (gusül, abdest, elbise ve mekan temizliği),
  • Emredilen yerlerin örtülmesi ve ahlâkî hayatın yerleşmesi,
  • Toplu yaşama bilinci, sosyal hayat ve yardımlaşma,
  • Kainattaki varlıkların ibadet şekillerini uygulama,
  • Kısa süreli de olsa Allah'ın huzuruna yükselme (miraç),
  • Namazdan elde edilen vecd ile insan hayatı değişir, (aşırılık,fahşa,isyan,ahlâksızlık ve her türlü kötü işlerden uzaklaşır.)
  • Huşu eğitimi (kalp, vücut ve bedende huşu),
  • Saygı ve tevazu eğitimi,
  • Sabır eğitimi,
  • Kur'ân, dua ve zikir eğitimi,
  • Üç hareketin önemini kavrama: kıyam, rükû ve secde,
  • İbadet hayatının zübdesini yaşama,  • Namazda Kur'ân okumakla dünya-âhiret birlikteliği sağlanır; namaz kılarken bir kişi ekonomi, toplum, ticaret, psikoloji ya da biyoloji ile igili âyetleri okur, uhrevi bir vecd içinde olduğu hâlde dünyevî sistemini de hatırlar, gözden geçirir,
  • Cemaatle kılınan namaz bireyi toplu halde düzenli ve disiplinli meşru hareketlere katılmaya alıştırır ve itaatte sının belirler,
  • Müslümanlar namazda kıbleye dönerek tevhid (Allah'ın birliği) yanında vahdeti (kendi oluşumlanndaki birlikteliği) de yaşarlar,
  • Yeryüzündeki zaman farkı nedeniyle bir an da olsa dünya ezansız kalmaz,çünkü her saniye ezan okunmaktadır,
  • Hayatın içinde genel ve özel ibadet vardır, namaz özel ibadeti temsil eder,
  • Günlük 24 saat olan zaman diliminin bir bölümünü Allah'a feda edebilme şuuru,
  • Bütün Müslümanlar renk, ırk ve soy gibi dünyevî fark ve makamlardan uzak olarak aynı şartlarda yaşamayı öğrenirler (vahdet eğitimi),
  • Haftalık zorunlu toplantı cuma namazı ve senede iki defa sabah namazından sonra cemaatle kılınması gereken bayram namazlarının da ayrı bir güzelliği vardır,
  • İbadetin merkezi mescitlerdir,oradan dalga dalga bütün yeryüzüne kulluk bilinci yayılır, [3]
  • Namaz bedenî ibadetlerin özüdür.
  [3] : Namazın Tarihçesi Ve Fonksiyonları/Namaz Bölümü // İmam ahmed bin hanbel : Müsned hadis kitabıdan derlenmiştir Derleyen Ebubekir Yasin 06 Temmuz 2003

  “O mü’minler ki, gayba iman ederler, namazlarını kılarlar.“ (Bakara Suresi - 2/3)
  “Namaz ancak Allah‘tan hakkıyla korkanlara ağır gelmez.” (Bakara Suresi - 2/45)
  “Mü‘minler namazlarını muhafaza ederler.” (Müminun Suresi - 23/9)
  “Namaz insanı kötülüklerden ve kötü sözlerden alıkoyar.” (Ankebut Suresi - 29/45)
  “Benim mü’min kullarıma söyle, namazlarını kılsınlar.“ (İbrahim Suresi - 14/31)


  ”İnsan ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır.“ (Müslim, Îmân 134; Ebû Dâvûd, Sünnet 15) ••• “Münafıklarla bizim aramızdaki ahid namazdır.” (Tirmizî, Îmân 9; Nesâî, Salât 8)