Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


Hadis- Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe
Zikirlerin ve Duanin En Guzeli / Duanin ve Zikirlerin En Guzeli Okunacak Dualar

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

Duanın Latince Okunuşu
Lâ ilâhe İllâllah
Duanın Türkçe Manası veya Meali
Allah'tan başka ilah yoktur
Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuşlardır Zikrin en faziletlisi (Lâ ilâhe İllâllah) tır.” [1]
Câbir radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’ tır.” [2]

[1]: (Tirmizî, Deavât 9/3383; İbn-i Mâce, Edeb, 55) [2]: (Tirmizî, Daavât 9)

Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
Zikrlerin ve Dua En Üstünü ve En Güzeli BİSMİLLAH SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ ZİKRİ Arapça ve Türkçe

بِسْمِ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

 • Duanın Latince Okunuşu   ✪  
  Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim


  Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.” KAYNAK: İmam Ahmed; Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid:10/116


  “Her kim günde yüz kere «Sübhânallâhi ve bihamdihi» “Allah’ı hamd ile tesbih ederim” derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yâni mağfiret olunur.” Hadîs-i şerîfi, Buhârî Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-’dan rivayet etmiştir. (Buhârî, Deavât, 65) Bu hâdis-i şerîf mü’minler için büyük bir tebşîrdir, yani müjdedir
  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Zikrlerin ve Dua En Üstünü ve En Güzeli SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ SÜBHANALLAHİL AZİM ZİKRİ Arapça ve Türkçe

  سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِِيمُ

 • Duanın Latince Okunuşu   ✪  
  Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm.
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Allah’ı hamd ile tesbîh ederim, büyük Allah’ı tesbîh ederim.» kelimeleridir.” (Buhârî, Deavât, 65)


  Ebû Hüreyre’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “İki kelime vardır ki Rahman Teâlâ’ya sevgili, lisanda hafif, mîzanda da ağırdırlar. (Buhârî, Deavât, 65)
  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Zikrlerin ve Dua En Üstünü ve En Güzeli Lâ ilâhe İllâllah Arapça ve Türkçe

  لَااِلٰهَ اِلاَّالله ُ اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِين

 • Duanın Latince Okunuşu   ✪  
  Lâ ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin Muhammedur Rasulullahi Sadikul vadil Emin
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Allah'tan Başka İlah Yoktur Herşeyin Hakimi Gerçek Sahibi Allah'tır (c.c) Muhammed Allahın Rasuludur Vadinde Emin ve Sözünde Sadıktır
  Ramuz el Ehadis S. 433

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Zikrlerin ve Dua En Üstünü ve En Güzeli Lâ ilâhe İllâllah Arapça ve Türkçe
  ★ ⇒   Müslüman Ölmeye Vesile Olan Zikir ve Dualar Bu zikirler kime ölüm döşeğinde nasip edilirse o kimseye ateş dokunmayacak

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

  54- "Lâ İlâha İllallah = Allah'tan Başka Hiç Bir İlâh Yoktur" Zikrinin Fazileti Babı

  3794) "... Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd-i Hudrî (Radtyallâhü anhümâ)'-dan rivayet edildiğine göre :
  Bu iki zât Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in şu hadisi buyurduğuna şâhid olmuşlardır (yâni bizzat O'ndan işitmişlerdir) :

  «Kul; "Lâ ilahe illâllahu vellahu ekber
  Allah'tan başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve Allah herşeyden büyüktür» dediği zaman,
  Allah (Azze ve Celle) : Kulum doğru söyledi. Benden başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve ben en uluyum, buyurur.
  Kul; "Lâ ilahe illâllahu vahdehu
  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O yalnızdır, birdir dediği zaman
  Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur, ben yalnızım, birim, buyurur.

  Kul; "Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu = Allah'tan başka ilâh yoktur, ortağı yoktur" dediği zaman
  Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur ve ortağım yotur, buyurur.
  Kul; "Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu
  Allah'tan başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) O'nundur, hamd O'nundur" dediği zaman,
  Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) benimdir, hamd benimdir, buyurur.
  Kul; "Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi
  Allah'tan başka ilâh yoktur ve günahlardan dönüş, ibâdete kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" dediği zaman,
  Allah Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yok, günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak benim yardımımladır, buyurur.»


  Râvi Ebû îshâk demiştir ki: Sonra (şeyhim) el-Ağarr, anlamadığım bir şey söyledi. Bunun üzerine ben Ebû Cafer'e O (yâni el-Ağarr) ne dedi? diye sordum. Ebû Cafer dedi ki: (senin anlamadığın şey, hadîsin şu cümlesidir) :

  «Bu zikirler kime ölüm döşeğinde nasip edilirse o kimseye ateş dokunmayacak (yâni cehennem ateşi onu yakmayacak) tır.»"

  Sunen-i İbn Mace Tercemesi ve Şerhi Tercume Ahmed Davudoğlu ⇒ ibn Mace edeb 54 no 3794

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli Lâ ilâhe İllâllah Arapça ve Türkçe

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

  Duanın Latince Okunuşu
  Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil- Aziym Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbü-l Ardı ve Rabbül Arşil Kerim
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hak ilah yoktur Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi Allah’tan başka hak ilah yoktur [1]

  [1] : İbnu Mace Sünen (1446) - Hds :(6423)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  اَللَّهُ اَللَّهُ رَبيِّ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً اَللّٰهُ رَبِّي لاَشَرِيكَ لَهُ
  لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

  Duanın Latince Okunuşu
  Allahu, Allahu Rabbi La üşriku bihi şey'en aheda
  Allahu Rabbi la şerike lehu
  Lâkinne huvallâhu rabbî ve lâ uşriku bi rabbî ehadâ(ehaden

  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Ey Allah! Ey Allah! Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam [1]
  125- (4/4) “Ey Allah! Ey Allah! Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam.” [2]
  Fakat O, Allah ki; benim Rabbimdir. ve ben, Rabbime hiçbir şey ile şirk koşmam.[3]

  [1] : Buhâri, (7/153) ⇒ Müslim, (4/2092)
  “Allahu Allahu ! Rabbim! Allah’ım! Sana hiçbir şeyi ortak koşmam. (Bir ve Tektir)” Bu hadîsi; Ebû Dâvûd, Nesâî ve Tabari de rivayet etmişlerdir. Tabari'de bu zikrin üç defa okunması kaydı vardır. ⇒ Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 10/76. Dua Bölümü 34 - Dua Kitabı 11- Babanın Ve Mazlumun (Leh Ve Aleyhteki) Duaları Babı 17- Kerb (Üzüntü) Zamanında Okunacak Duâ Babı

  [2]: Ebu Davud, (2/87); bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (2/335)
  [3]: ⇒ Kehf Suresi - 38 ⇒

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak için Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Ölmek üzere olan veya dirilere telkin

  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمِ سُبْحاَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ
  Duanın Latince Okunuşu
  La ilahe illallahu'l Halimu'l Kerim Subhannallahi Rabbil Arşıl Azim El hamdulillahi Rabbil Alemin

  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Abdullah bin. Cafer babasınndan naklen anlatıyor Rasulullah buyurdu ki Ölülerinize (ölmeküzere olannlara) La ilahe illallahu'l Halimu'l Kerim Subhannallahi Rabbil Arşıl Azim El hamdulillahi Rabbil Alemin demeyi telkin edinn yanındakiler Ey Allahın Rasulu bunu sağlara telkini nasıldır dediler Daha güzeldir daha güzeldir buyurdular [1]

  [1] : İbnu Mace Sünen (1446) - Hds :(6423)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Anında Okunacak Dualar Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Ümmüs Seleme Annemizin'nin (r.anha) Duası

  إِنَّا ِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ وَأَخْلِفْ ليِ خَيْراً مِنْهَا

  Duanın Latince Okunuşu
  innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
  Allahumme ecurni fi musibeti ve ekhlif li khayran minha
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Muhakkak ki biz Allah'tan geldik ve dönüşümüz muhakkak yine Allah'adır. [1]
  Allah’ım! Başıma gelen musibet nedeniyle bana ecir ver ve bana daha hayırlısını bağışla.” [2]

  [1] : Bakara Suresi - 156)
  [2] : Buhâri, (7/153) ⇒ Müslim, (4/2092)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe


  يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيثُ ألِظُّوا بِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ

  Duanın Latince Okunuşu
  "Yâ Hayyu ya Kayyum, birahmeti ke estağîsu. Elizzubi yâze'lcelâli ve'l-İkrâm." (Yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm)'ı
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  5. (1843)- Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissa lâtu vesselâm)'ı bir şey üzecek olsa şu duayı okurdu: "Yâ Hayyu ya Kayyum, birahmeti ke estağîsu. Ya Hayyu Kayyûm Rabbim, rahmetin adına yardımını talep ediyorum ve keza şöyle derdi: "Elizzu bi yâze'lcelâli ve'l-İkrâm." (Yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm)'ı devamlı söyleyin!
  AÇIKLAMA:
  Rivâyetin ikinci kısmı, Resûlullah'ın dua âdâbıyla ilgili bir tavsiyesi ni ihtiva ediyor. Dua yaparken, Allah'a: "Ey celâl ve ikram sâhibi, duamı kabul et!" mânasında bir yakarış olan Yâ ze'lcelâli ve'l-İkram cümlesini çokça, sıkça tekrar etmeyi tavsiye ediyor.Bu tavsiye ile önceki kısım aynı senetle geldiği için Tirmizî hazretler i rivâyette sunmuştur. Kütub-u Sitte Şerhi, Prof.Dr. İbrahim Canan, Cilt 16-17 [1]

  [1] : Tirmizî Daavât 99, (3522)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  ★ ⇒   Sabah uyanınca ilk okunacak Dualar Günlük Yapılması ve Ezberlenmesi Gereken Dua ve Zikirler  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ سُبْحاَنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَللهُ اَكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمْ     رَبِّ اغْفِرْ ليِ     رَبِّ اغْفِرْ ليِ

  Duanın Latince Okunuşu
  Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr “Sübhânellâhi vel hamdü lillêhi ve lê ilâhe illallâhu vellâhu ekber, ve lê havle ve lê kuvvete illê billêhil aliyyil azîm” Rabbiğfirli
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet, ancak yüce ve büyük olan Allah’a âittir. ⇒ Rabbim! Bani mağfiret eyle [1]
  [1] : Kaynak: (Buhari, el-Câmiu’s-Sahih - IV, 153) ⇒ Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113, ⇒ Müslim, 4/2083 ⇒ Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 3/39
  Lafız İbn-i Mâce'ye âittir. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, 2/335.


 • Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe


  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

  Duanın Latince Okunuşu
  Subhanek Allahume vebi hamdike en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etubu ileyke Eşheduel lailahe illallah vahdehule şerikeleh ve eşheduenne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim. Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim. Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur [1]
  [1] : Tirmizi (1/78) ⇒ Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (1/18) ⇒ Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle(s.173) ⇒ Bkz.İrvâu’l-Ğalîl(1/135- 2/94)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  ★ ⇒ Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et Allahım! Şüphesiz ki sen bağışlamayı seven

  رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ
  اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي
  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك اللَهُمَّ اغْفِرِْلي

  Duanın Latince Okunuşu
  Rabbiğfirli ve tub aleyye inneke Entel Tevvab ul Ğafur
  Allahumme inneke Afuvvun Kerimun tuhibbul afve fea'fu anni
  Sübhâneke Allahümme ve bihamdike Allahümmeğfirlî

  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Rabbim! Beni bağışla ve tevbemi kabul et Şüphesiz ki sen tevbeleri çokça kabul eden çokça bağışlayansın." [1]
  Allahım! Şüphesiz ki sen bağışlamayı seven, çok bağışlayıcısın çok cömertsin O halde beni de bağışla [2]
  Allah’ım Seni Hamd ederek tesbih ederim. Allah’ım beni bağışla. [3]

  [1] : ⇒ Tirmizi ve diğerleri; bkz. Sahih-i Tirmizi (3/153), Sahih-i İbn-i Mâce (2/321). Lafızlar Tirmizi.
  [2]: ⇒ Tirmizi Deavat -84 - İbn.Mace Dua-5
  [3]: Buhârî, Sıfatü's-salat 42, 58 (63, 85), c.2, s.791-792, 809
  Müslim, Salât 217 (484), c.3, s.1465 ⇒ Ebû Dâvud, Salât 147,148 (877), c.3, s.382 ⇒ Nesaî, İftitah 154,155 (1122, 1123), c.1-2, s.633 ⇒

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  ★ ⇒ “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (Ahzâb Suresi- 56)
  “Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

  اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

  Duanın Latince Okunuşu
  "Allahım! Nebimiz Muhammed’e salât ve selâm eyle."
  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  “Kim sabahladığı zaman on kere ve akşamladığı zaman on kere bana salât getirirse, kıyâmet günü şefaatim ona ulaşır.” [1] “Kim bana bir defa salât ederse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.”[2]
  [1] : Bkz. Mecmeu’z-Zevâid (10/120) Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib (1/273)
  : (Tirmizî, Vitir, 21/485. Ayrıca bkz. Müslim, Salât, 70; Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1530; Nesâî, Ezân, 37/676; Sehv, 55/1294)


  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Allah’ım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru

  اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِي بِالِْسْلاَمِ قَاعِدًا وَ احْفَظْنِي بِالِْسْلاَمِ قَائِمًا وَ احْفَظْنِي بِاْﻻِسْ مَالِ رَاقِدًا وَ لَ تُطِعْ فِيَّ عَدُوًّا حَاسِدًا وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ آٰخِذٌ بِنَاصِيَتِه۪ وَ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهِ

  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir.” [1]
  [1] : (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 934)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Uhud Savaşı esnasında Müslümanları saf yapıp önlerine geçmiş ve şöyle dua etmiştir:...
  DUA ÇOK UZUN AŞAĞIDAKİ DUALAR BİR KISMIDIR

  اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِناَ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاِشدِينَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ

  Duanın Latince Okunuşu
  Allâhümme habbib ileynel-îmâne ve zeyyinhü fî kulûbinâ ve kerrih ileynel-küfra ve’l- füsûka vel‘ısyâne vec- ‘alnâ miner-râşidîn. Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne
  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, sâlih kullarının arasına dâhil eyle. [1]

  [1] : (Tirmizî, Deavât, 35.) Kaynak:.. (Hâkim, De’avât, no:1868)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Allahım Bizi bağışla bize merhamet eyle ibadetlerimizi hayır ve hasenatımızı dualarımızı kabul eyle

  اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَ تَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَ اَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle. [1]
  [1] : (İbn Ebî Şeybe, Dua, 135, No: 29342)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Beni her üzüntü verici şeyden, dilediğin şekilde ve dilediğin yerden kurtar

  اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اكْفِنِى كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أَيْنَ شِئْتَ

  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Ey yedi göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi Allahım Rabbim! Beni her üzüntü verici şeyden, dilediğin şekilde ve dilediğin yerden kurtar [1]
  [1] : (Ali el-Müttakî, no: 3433)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır

  اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِي بمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا اَلْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حاَلٍ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ

  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. * Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a sığınırım.” [1]
  [1] : (Tirmizî, De’avât, 130; İbn Ebî Şeybe, Dua, 42, No: 29384)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Sen Halîm ve Hakîm’sin, hayır ve bereketi çok olansın

  اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ تَبَارَكْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

  Duanın Latince Okunuşu
  Allâhumme lâ ilâhe illâ ente Halimu-l Hakimu Tebarekte Subhaneke Rabbil Arşil Azim
  Duanın Türkçe Meali / Manası
  “Allah’ım, Sen’den başka ilâh yoktur. Sen Halîm ve Hakîm’sin, hayır ve bereketi çok olansın. Sen’i tenzih ederim, Sen yüce Arş’ın Rabbi’sin.” [1]
  [1] : (Taberânî, Kebîr, V, 192/5060)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı

  اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزاَئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْكُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنيِمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ بِعَوْنِكَ مِنَ النَّارِ

  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.” [1]
  [1] : (Hâkim, De’avât, No: 1925)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi
  ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim

  اَللّٰهُمَّ إنّ۪ي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذ۪ي يُبلِّغُن۪ي حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْس۪ي وَأَهْل۪ي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

  Duanın Latince Okunuşu
  Allahümme innî es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve'l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec'al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine'l- mâil bârid.
  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. [1]
  [1] : Tirmizî (Deavât 73)

  Hadis- Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
  Dua ve Zikrlerin En Üstünü ve En Güzeli ★ ⇒
  Sıkıntı Üzüntü Keder Anında ve Şirkten Korunmak ve Yapılan Dualar veya Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illallah

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ كَلِمَا تِهِ   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ خلقهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ زِنَةَ عَرْشِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِلْاَ سَمٰوَاتِهِ     لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلَ ذٰلِكَ مَعَهُ وَاللهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ مَعَهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ

  Duanın Türkçe Meali / Manası
  Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illallah, Arş ağırlığınca Lâ ilâhe illallah. Semâlar dolusu lâ ilâhe illallah. Bunlarla berâber bunların mislince lâ ilâhe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Allahu ekber. Bunlarla beraber bunların mislince elhamdülillah” [1]
  [1] : (Ali el-Müttâkî, I, 442/1910)

  ★ ⇒ Akşam Uymaya Gidince veya Yatağa Sokulunca Okunacak Dualar ⇒ ⇒ Yatarken Okunacak Duala

  اَللَّهُـمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

  Duanın Latince Okunuşu
  Allahumme eslemtü nefsi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve el ce'tü zahri ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke la melce e ve la mence minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi en zelte ve bi nebiyyikeellezi erselte
  Duaların Türkçe Meali veya Manası
  Allahım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. işimde Sana güvendim. (Rızanı) istiyerek, (azabindan) korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Sendan başka sığınak yoktur İndirdigin kitaba ve gönderdiğin Nebine iman ettim. Hadisin Kaynakları:
  [1] : Buhârî, Vudû 75, Daavât 6, 7, 9, Tevhîd 34 ⇒ Müslim, Zikir 56-58 ⇒ Ebû Dâvûd, Edeb 98 ⇒ Tirmizî, Daavât 16, 116 ⇒ İbni Mâce, Duâ 15 ⇒ Fethu’l-Bari, 11/113. ⇒ Muslim, 4/2081

  Yatarken Uyanırken Eveden Çıkarken Akşam ve Sabahları ✪ Bilhassa Çarşı ve Pazara Giderken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

  Duanın Latince Okunuşu
  "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hü ve hayyün lâ yemütü biyedihi'l-hayr ve hü ve alâ külli şey'in kadir."

  Duaların Türkçe Meali veya Manası
  "Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir." [1]

  [1]: Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152).

   
  Ümmeti Muhammede (a.s) Dualar Arapça ve Türkçe
      Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle


  اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِناَ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاِشدِينَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَلْاَحْـيَآءِ مِـنْـهُمْ وَالْاَمْوَاتِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَـنَا ذُنُـوبَـنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَآأَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  Duanın Latince Okunuşu
  "...Allâhümme habbib ileynel-îmâne ve zeyyinhü fî kulûbinâ ve kerrih ileynel-küfra ve’l- füsûka vel‘ısyâne vec- ‘alnâ miner-râşidîn. "Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..."
  Allahüm meğfirli veli valideyye velil müminine vel müminat vel müslimin vel müslimet el ahya-i min hüm vel emvat Rabbenağ firlena zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike bi Rahmetike ya ekremel ekremin ve ya erhamer Rahimin
  ve Selamun alal murselin vel hamdulillahi rabbil alemine

  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  "..Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle..." [1] Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle. Onlardan ölenleride af eyle . bi Rahmetike ya erhamer Rahimin Alemlerin Rabbi Allah'a Hamd olsun ve Selam gönderilen Resullerin Üzerine Olsun [2]

  [1]: (Hâkim, De’avât, no:1868 Uhud Duasından) [2]: (Saffat Suresi - 181 -182)

   
  Bir ve Kahhâr göklerin yerin ve her ikisinin arasında bulunanların Rabbi Azîz ve Ğafûr Allah’tan başka hak ilah yoktur

  لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُۚ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَز۪يزُ الْغَفَّارُ
  رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
  وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ اْﻻَبْرَارِ ياَ الْعَز۪يزُ ياَ الْغَفَّارُ

  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  Bir ve Kahhâr göklerin yerin ve her ikisinin arasında bulunanların Rabbi Azîz ve Ğafûr Allah’tan başka hak ilah yoktur Göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Azîz’dir (asla yenilmez) Gaffar’dır (çok mağfiret eden) (Sad Suresi - 65 - 66)
  Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara Suresi - 201) iyilerle beraber Cennetine dahil eyle Ya Azizu Ya Ğaffar [1]

  [1]: ⇒ (Sad Suresi -65 - 66) "Gece bir yandan diğer bir yana dönünce denir." Hakim, sahih olduğunu söyler ve İmam Zehebi de buna muvafakat etmiştir, (1/540) Nesâi,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle, İbn-i es-Sünnî,Bkz.Sahihu’l-Câmi (3/213) (Bakara Suresi - 201)
   
  Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illallah

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ كَلِمَا تِهِ   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ خلقهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ زِنَةَ عَرْشِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِلْاَ سَمٰوَاتِهِ     لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلَ ذٰلِكَ مَعَهُ وَاللهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ مَعَهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ [1]

  Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illallah, Arş ağırlığınca Lâ ilâhe illallah. Semâlar dolusu lâ ilâhe illallah. Bunlarla berâber bunların mislince lâ ilâhe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Allahu ekber. Bunlarla beraber bunların mislince elhamdülillah” [1]

  [1]:⇒ (Ali el-Müttâkî, I, 442/1910)

  Tags
  Hadis-i Şerif'ten Dualar
  Dua - Dualar

  Kur'an-ı Kerimden Dualar

  Hadis-i Şerif'ten Dualari

  Ku'an-dan Hadisten Dualar

  Diyanet Meali Hadis Meali

  Hadis-i Şerif'ten Dualari

  Mü'minlere Tavsiye Duaları

  Dualar Arapça ve Türkçe


  Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
  Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

  Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
  Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)


  Kısa Açıklam


  Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
  Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular. - Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
  Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)

  212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
      Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

  Dua Efendimizden dualar peygamberimizin duaları hayra yormak
  Dua yakarış Allah'tan af dileme pişmanlık bağışlama Rahmet merhamet itiraf
  Dua peygamberimizin duaları Efendimizden dualar hataya düşmekten korunma Allah'a sığınma

  Konularına Göre Dua Meali veya Konularına Göre Dua Fihristi Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz..


  eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git