Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


  Her Kim Bu Besmeleyi Şerifi Sabah ve Akşam Üç Kere (3 Kere ) Okursa Gökte ve Yerde Hiçbir
Ona Şey Zarar Veremez Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe


بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [1]
بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الَّذِى ﻻَ يَضُرَّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ [2]
اَللّٰهُمَّ باَرِكْ لَنَا فِيماَ رَزَقْتَناَ وَ قِناَ عَذاَبَ النَّار بِسْمِ اللَّهِ [3]
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ [4]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ veya بَسْمِ اللّهِ
Besmele okumayı unnuttuk ise بَسْمِ اللّهِ فِي اَوَّلِهِ وَاَخِرِهِ [4]
١

Duanın Latince Okunuşu
Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâ ismihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hü ves semiül âlim [1]
Duanın Latince Okunuşu "Bismillahi ve billahillezi La yedürrü me'asmihi şeyün filerdi velâ fissemai ya heyyü ya kayyüm." [2]
Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Bismillâh!" [3]
Allâhümme bârik lenâ fîhi etimna hayran minhu [4]
Bismillahi veya “Bismillahirrahmanirrahîm.” Bismillahi fi evvelihi ve akhirihi [5]

Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O her şeyi işitir ve her şeyi bilir. [1]
«Allah’ın ismiyle ve Allah ile. O ki, ism-i Celâl’i sayesinde ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. Ya Hayy, ya Kayyûm!» dersen, o yediğin yahud içtiğinden sana hiç bir hastalık gelmez. İçinde zehir bile olsa.” [2]
"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle yemeğimi yemeye başlıyorum [3]
“Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin. [4]

Yemek Yemeye Başlandı Lakin Besmele Okumayı Unutuk ise Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Yemek Yemeye Başlandı Lakin Besmele Okumayı Unutuk ise
Duanın Latince Okunuşu Bismillahi veya “Bismillahirrahmanirrahîm.” Bismillahi fi evvelihi ve akhirihi
Allah’ın adı ile yemek yemeye başlıyorum veya Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile yemek yemeye başlıyorum [5]

[1]: Müslim, Zikr, 37 (2698) ⇒ (Ebu Davud, Edeb, 101) ⇒ (İbn-i Mâce, Duâ, II;) ⇒ (İbn Hanbel, I, 62, 66, 72)
[2]: Mahmud Sami Ramazanoğlu - Dualar ve Zikirler Yemekten Sonra Yapılacak Duâ Erkam Yayınları / PDF (Ali el-Müttakî, XV, 249/40799)
[3]: (Nevevi, Ezkar, 205; Mecmuatü'l-Ahzab)
[4]: Mahmud Sami Ramazanoğlu - Dualar ve Zikirler Yemekten Sonra Yapılacak Duâ Sayfa 78 Erkam Yayınları / PDF
[5] : Tirmizi IV, 288 Hadis no: 1858 ⇒ Ebu Dâvud, (3/347); Tirmizi, (4/288) ⇒ (Ebû Dâvûd, Et`ime 15 ⇒ Tirmizî, Et`ime 47)

"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ın ismiyle yemeğimi yemeye başlıyorum
Yemek Duası (Sofra Duası) Arapça Türkçe Yemek Yerken Sonra Okunacak Dualar Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Her Kim Bu Besmeleyi Şerifi Sabah ve Akşam Üç Kere (3 Kere ) Okursa Gökte ve Yerde Hiçbir Ona Şey Zarar Veremez Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Açıklamalar

Ey Adem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı?
De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz.
De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi,
Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. (Araf Suresi - 31 - 33)

Resullulah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) rükusunda ve secdelerinde şu duayı çokça okurdu: “Sübhanekallahumme Rabbena ve bi-hamdike, Allahümmağfirli (Allah’ım, seni takdis ve tenzih ederim. Rabbimiz! Takdisimiz hamdinledir. Ey Allahım, beni mağfiret et.)” Bu duayı okumakla Ku’ran’a yani Kur’an’nın: “Rabbini hamd ile tesbih et” (Nasr 3) ayetine uyuyordu.
3388- Osman b. Affân (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir kimse her gün ve her gece üç kere: “İsmi anılıp O’nun adına hareket edildikçe yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği her şeyi duyan ve bilen Allah adıyla…” derse hiçbir şey ona zarar veremez. Ebân, kısmî Felç’e uğramıştı. Bu hadisi aktarırken dinleyicilerden bir kimse ona bakmaya başladı. Ebân da ona dedi ki: “Ne bakıyorsun?” hadis sana aktardığım gibidir. Fakat ben bu hastalığa yakalandığım gün Allah’ın kaderi benim için gerçekleşeceği için söyleyememiştim. (İbn Mâce, Dua: 27) Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Dua Bölümleri /BÖLÜM: 13 Ø SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUÂLAR
Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Kim her sabah ve her akşam üç defa bu duayı okursa ona hiçbir şey zarar vermez.” Türkçe Okunuşu: Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim. Anlamı: İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; ⇒ (Tirmizî, Deavât, 13)
Bu hadîs-i şerîfi Hz. Osman’dan oğlu Ebân duyup rivâyet etmişti. Bir gün Ebân felç oldu. Bu hadîsi ondan işiten biri, Ebân’ın yüzüne bakmaya başladı. Bunu farkeden Ebân: “–Niçin bana öyle bakıyorsun? Allah’a yemin ederim ki ben Osman adına yalan uydurmadım. Osman da Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz adına yalan uydurmadı. Fakat felç olduğum gün bir şeye öfkelenmiştim de o duayı okumayı unutmuştum.” dedi. (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088) ⇒ Müslim, Zikr, 37 (2698) ⇒ (Ebu Davud, Edeb, 101) Muhaddis ve fakih bir tâbiî olan ve yedi yıl Medine valiliği yapan Ebân’ın, bu duayı her gün muntazaman okuması, o mübarek neslin bu derin mânalı duaya verdiği ehemmiyeti göstermektedir. [1]
“Her günün sabahında ve her gecenin akşşamında: «Allah’ın adıyla ki, O’nun adı sayesinde ne semâda, ne yeryüzünde, hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir» diyen ve bunu üç defa tekrarlayan kimseye hiç bir şey zarar veremez. (Ebû Dâvud, Edeb, 101; ⇒ İbn-i Mâce, Duâ, II; ⇒ İbn Hanbel, I, 62, 66, 72) [2]
Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Bir yemek yediğin ve bir içecek içtiğin zaman: «Allah’ın ismiyle ve Allah ile. O ki, ism-i Celâl’i sayesinde ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. Ya Hayy, ya Kayyûm!» dersen, o yediğin yahud içtiğinden sana hiç bir hastalık gelmez. İçinde zehir bile olsa.” (Ali el-Müttakî, XV, 249/40799) [3]

[1] : Mahmud Sami Ramazanoğlu - Dualar ve Zikirler Yemekten Sonra Yapılacak Duâ Erkam Yayınları / PDF
[2] : Mahmud Sami Ramazanoğlu - Dualar ve Zikirler Yemekten Sonra Yapılacak Duâ Erkam Yayınları / PDF
[3] : Mahmud Sami Ramazanoğlu - Dualar ve Zikirler Yemekten Sonra Yapılacak Duâ Erkam Yayınları / PDF (Ali el-Müttakî, XV, 249/40799)

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


1858- Aişe (r.anhâ)’dan Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri yemek yediğinde Bismillahi desin. Başında söylemeyi unutursa, hatırladığı zaman; Bismillahi fi evvelihi ve akhirihi desin" [1]

Resulullah (sav) buyurdular ki:"Sizden kim bir şey yerse "Bismillah (Allah'in adıyla)" desin. Bidayette söylemeyi unutmuşsun sonunda şöyle söylesin: "Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi (başında da sonunda da Bismillah). Kaynak: Yerken Bismillahı unutursanız.... "(Ebu Davud, Et'ime 16, (3767); Tirmizi, Et'ime 47, (1859)


3455- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Ben ve Hâlid b. Velid, Rasûlullah (s.a.v.) ile beraber Meymûne’nin yanına girdik Meymûne bize bir süt kabı getirdi. Rasûlullah (s.a.v.) ondan içti.
Ben O’nun sağındaydım. Hâlid ise solundaydı. Rasûlullah (s.a.v.), bana: “İçme sırası senindir. Ancak istersen bu hususta Hâlid’i kendine tercih edebilirsin” buyurdu.
Ben de: “Senin artığın süt için başkasını kendime tercih edemem” dedim.
Sonra Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Allah bir kimseye bir şey yedirirse Allah’ım bu yiyeceği bize mübarek kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin. Allah kime de süt içirirse: “Allah’ım bu sütü bize faydalı kıl ve bundan bize bol ver” desin.
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Sütten başka hem yiyecek hem de içeceğin yerini tutan bir şey yoktur.” (İbn Mâce, Etıme: 17) [2]

3456- Ebû Umâme (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’in önünden sofra kaldırıldığında şöyle duâ ederdi: “Eksiksiz tüm övgülerin hepsi en iyileri sanadır. Ya Rabbi! Sen mübareksin her şey senden istenir ve tüm yarattığın nimetlere her zaman muhtacız.” (Buhârî, Etıme: 27)

3457- Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyet edilmiştir, dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), yediği ve içtiği zaman: “Bizi doyuran, içecekleriyle kandıran ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.” (İbn Mâce, Etıme: 27)

3458- Muâz b. Enes (r.a.)’den rivâyet edilmiştir, dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Her kim bir yemeği yerde: “Bana bu yemeği yediren ve benim hiçbir kuvvet ve kudretim olmadan onu rızık olarak bana veren Allah’a hamdolsun” derse geçmiş günahları bağışlanır. (İbn Mâce, Etıme: 27) [3]

Değerli kardeşimiz,

Ömer b. Ebi Seleme anlatıyor: “Ben resulullahın himayesinde terbiye oluyordum. Bir gün yemek yerken bana: “Delikanlı! Allah’ın adını an, sağ elinle ve kendi önünden ye!” buyurdu. (Buhârî, Etime 2, 3; Müslim, Eşribe 108)

Bu hadisin Buhari’de açıklamasını yapan muallik/şarih Mustafa el-Buğa: “Allah’ın adını an” cümlesini “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm” olarak açıklamıştır. 

Dikkat edilirse burada “Allah’ın adını an!” ifadesi vardır. Rahman ve Rahim’in de söylenip söylenmeyeceği hususu bu ifadeden anlaşılmaz. İkisi de olabilir.

Fakat bir diğer rivayette şu ifadeler vardır: “Yemek yiyen kimse Bismillah desin. Eğer başta unutursa hatırladığı zaman “Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi” desin.” (Ebu Davud, Etime 16; Tirmizi, Etime, 47)

Alimlerin bildirdiğine göre, yemek yerken, su içerken başta “Bismillah” demekle maksad hasıl olur. Fakat “Bismillahirrahmanirrahim” demek daha güzeldir. (bk. Tufetu’ahvezi, 5/480)

Hülasa:

Yemeğe başlarken Besmeleyi çekmek bazı alimlere göre sünnettir, bazılarına göre de vaciptir.

Alimlerin bir kısmına göre, “Rahman-Rahim” kelimelerini okumak daha faziletli değildir. Çünkü hadiste yalnız “Bismillah” denilmiştir.

Buna mukabil, Şafii, Hanbeli fakihleri ile Malikilerin önemli bir kesimine göre Besmeleyi “Bismillahirrahmanirrahim” şeklinde tamamen okumak daha faziletlidir. İmam Nevevi de bu görüşü benimsemiştir. (bk. Nevevi, Ezkar, 1/231; el-Mevsuatu’l-Fıkhiye el-Kuveytiye, 6/119)

Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet[1]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / 26: YIYECEK BÖLÜMLERI / Bölüm: 47 Ø YEMEK NASIL YENMELI?
[2]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Dua Bölümleri / BÖLÜM: 55 Ø SÜT IÇILDIĞINDE NASIL DUÂ EDILMELIDIR?
[3]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Dua Bölümleri / BÖLÜM: 56 Ø YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUÂ

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git