Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


1 - ) Secdede Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
En yüce Rabbimi hamd ederek tesbih ederim. (üç defa)

اللَّهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّيَ ْالأَعْلَى
veya سُبْحَانَ رَبِّىَ الأعْلَى و بِحَمْدِهِ

Duanın Latince Okunuşu
Sübhâne rabbiye’l-a’lâ ⇒ veya ⇒ Sübhâne rabbiyel a’lâ ve bihamdihi
Duanın Türkçe Meali / Manası
En yüce olan Rabbimi tesbih ederim.(üç defa -Bazen bunu üçten fazla tekrar ederdi-) En yüce Rabbimi hamd ederek tesbih ederim. (üç defa) [1]
[1]: İbn Mâce, İkametü's-salât 20 (888), c.3, s.135-136 ⇒ Ebû Dâvud, Salât 149-150 (886), c.3, s.395-396 ⇒ [Ebû Dâvud, Salât 146-147 (870), c.3, s.368-36

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

2 - ) Ruku ve Secde - de Okunacak Dualar
Bütün Kahharlığın Bütün Mülkün Yüceliğin ve Büyüklüğün Sahibi Allah’ı tesbih ederim

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكةِ وَالرُّوحِ
veya سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَ الْمَلَكُوتِ وَ الْكِبْرِياَءِ وَ الْعَظَمَةِ

Duanın Latince Okunuşu
Sübbûhun Kuddûsun Rabbül melâiketi ver'ruh
Sübhâne zi’l- Ceberûti ve’l- Melekûti ve’l- Kibriyâi ve’l- Azameti

Duanın Türkçe Meali / Manası
Bütün Kahharlığın Bütün Mülkün Yüceliğin ve Büyüklüğün Sahibi Allah’ı tesbih ederim
veya
“Münezzehsin Mukaddessin Meleklerin ve Ruh’un Rabbisin. [1]
[1] : Müslim (1/353) ⇒ Ebu Dâvud (1/230) ⇒ Müslim, Ebû Avâne. Müslim, Salat 223 (487), c.3, s.1468 ⇒ Nesaî, İftitah 101 (1048), c.1-2, s.604 ⇒ Ebû Dâvud, Salât 146,147 (872), c.3, s.372

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


3 - ) Ruku ve Secde - de Okunacak Dualar
Allah’ım Seni Hamd ederek tesbih ederim Allah’ım beni bağışla

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك اللَهُمَّ اغْفِرِْلي
veya اللَهُمَّ اغْفِرِْلي اللَهُمَّ اغْفِرِْلي

Duanın Latince Okunuşu
Sübhâneke Allahümme ve bihamdike Allahümmeğfirlî Allahümmeğfirlî ⇒ Allahümmeğfirlî
Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah’ım Seni Hamd ederek tesbih ederim Allah’ım beni bağışla
Allah’ım beni bağışla ⇒ Allah’ım beni bağışla [1]


[1] : Buhârî, Sıfatü's-salat 42, 58 (63, 85), c.2, s.791-792, 809 ⇒ Müslim, Salât 217 (484), c.3, s.1465 ⇒ Ebû Dâvud, Salât 147,148 (877), c.3, s.382 ⇒ Nesaî, İftitah 154,155 (1122, 1123), c.1-2, s.633 ⇒

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


4 - ) Secde'de Okunacak Dualar
Ey Allahım Sana rükû yapıyorum Sana inandım Sana teslim oldum Sana tevekkül ettim.

اللَّهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أسْلَمْتُ، [وانْتَ رَبِّي]. سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، [فاَحْسَنَ صُوَرَهُ] وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ [ف]تَبَارَكَ اللّهُ أحْسَنُ الخَالِقِينَ

Duanın Latince Okunuşu
Duanın Latince Okunuşu
Allahümme! Leke secedtü ve bike âmentü ve leke eslemtü ve ente rabbî, secede vechî lillezî halakahu ve sav­verahu feahsene suverahu ve şekka sem’ahu ve basa­rahu, fetebârekellahu ahsenul-halikîn
Duanın Türkçe Meali / Manası
Allahım! Sana secde ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Sen benim Rabbimsin. Yüzüm de, kendisini yaratıp şekillendiren, en güzel biçimi veren, ona kulağını, gözünü takana secde etmiştir. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir [1]
[1] : Müslim, Ebû Avâne, Tahâvî ve Dârekutnî. ⇒ Müslim, Salâtul-Müsâfirîn 201 (771), c.4, s.2193 ⇒ Ebû Dâvud, Salât 121, (760) ⇒ Nesâî, İftitâh 157-159 (1126-1128), c.1-2, s.635-636 ⇒ Ebû Dâvud, Salât 118-119 (760), c.3, s.161-162

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


5 - ) Ruku ve Secde - de Okunacak Dualar
“Allah’ım günahımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonuncusunu, açığını ve gizlisini bağışla
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، أوَّلَهُ وَآخِرَهُ، عَلاَنِيَتَهُ وَ سِرَّهُ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümmeğfirlî zenbî küllehu, dikkahu ve cillehu, ve evvelehu ve âhirahu ve alâniyetehu ve sırrahu

Duanın Türkçe Meali / Manası
“Allah’ım günahımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonuncusunu, açığını ve gizlisini bağışla [1]

[1] : Müslim, Salat 216 (483), c.3, s.1465

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


6 - ) Ruku'da Okunacak Dualar
Allah’ım seni hamd ile tesbih ederim, senden başka ilâh yoktur.

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
veya اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ

Duanın Latince Okunuşu
Sübhâneke [Allahümme] ve bi-hamdike lâ ilâhe illâ ente ⇒ veya ⇒ Allahümmeğfirlî mâ esrartu ve mâ a’lentu

Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah’ım seni hamd ile tesbih ederim, senden başka ilâh yoktur. Allah’ım! Gizli ve açık işlediğim günahlarımı bağışla. [1]

[1]: Müslim, Ebû Avâne, Nesâî ve İbn Nasr. [Müslim, Salat 221 (485), c.3, s.1467 ⇒ Nesaî, İftitah 162 (1132), c.1-2, s.637 ⇒ İbn Ebû Şeybe (62/112/1) ⇒ Nesaî, İftitah 156 (1124), c.1-2, s.634

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


7 - ) Ruku ve Secde - de Okunacak Dualar
Allah’ım! hatalı kasıtlı bilerek ve bilmeyerek gizli ve açık bilerek ve cahiliğimden dolayı yaptığım bütün günahlarımı bağışla

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَاعَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümmeğfirlî mâ esrartu ve mâ a’lentu ve ma ekhtatu ve ma amedtu ve ma alimtu ve ma cahiltu

Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah’ım! hatalı kasıtlı bilerek ve bilmeyerek gizli ve açık bilerek ve cahiliğimden dolayı yaptığım bütün günahlarımı bağışla [1]

[1] : ⇒ Müslim (1/350)

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


8 - ) Ruku'dan Doğrulurken Okunacak Dualar
Allah, kendisine hamd edenin hamdini işitip kabul etti.

سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

Duanın Latince Okunuşu
SemiAllahu limen Hamidehu Allahumme Rabbenâ ve leke’l- Hamd Hamden kesiran tayyiben mubareken fihi
Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah, kendisine hamd edenin hamdini işitip kabul etti. Rabbimiz ve Sana Hamd olsun Rabbimiz Çok Temiz ve Mübarek bir Hamd ile Sana Hamd olsun [1]
[1] : Buhârî, Sıfatü's-salat 36, 45 (58, 68), c.2, s.787, 794 ⇒ Müslim, Salat 25, 28 (391, 392), c.3, s.1233, 1236 ⇒ Fethu’l-Bâri (2/282)

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


9 - ) Sehiv Secde-de (Yanılma / Unutma Secdesi) Okunacak Dualar
En yüce Rabbimi hamd ederek tesbih ederim. (üç defa)
اللَّهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ رَبِّيَ ْالأَعْلَى

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:
Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir.
Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar “Allahü ekber” denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denilir ve “Allahü ekber” denilerek oturulur.
Bu oturuşta, “Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ...” zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.
Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir

(Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 540 vd.). Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur. [1]

[1] : ⇒ kurul.diyanet.gov.tr

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


10 - ) Tilavet Secdesinde Okunacak Dualar
Tilavet Secdesinde Okunacak Duaları Arapça ve Türkçe Secde Ayetleri Okunduğunda Yapılan Secde de Okunan Dualar
سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَباَرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ

Duanın Latince Okunuşu
Secede vechiye lil lezi halakahu ve savvarahu veşakka semahu ve basarahu bi havlihi ve kuvvetihi fe tebarekallahu ehsenul haligiiin
Duanın Türkçe Meali / Manası
Yüzüm yaradanına, kendisinden gücü ve kuvvetiyle kulak ve göz açana secde etti. Yaradanların en güzeli Allah’ın şanı ne yücedir. [1]
[1] : (Nesâî, Tatbik: 27)


Secde ayetleri: Kur’ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:
A’râf suresinin 206; Ra’d suresinin 15, Nahl suresinin 49,
İsra suresinin 107, Meryem suresinin 58, Hac suresinin 18,
Sâd suresinin 24, Furkan suresinin 60 Neml suresinin 25,
Secde suresinin 15, Fussılet suresinin 37, Necm suresinin 62,
İnşikâk suresinin 21, Alak suresinin 19'uncu .ayetidir.


www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ 
✪ En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir ✪

361- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) attan düştü, biraz rahatsızlandı ve bize oturarak namaz kıldırdı bizde oturarak onunla birlikte namaz kılmıştık, namazdan sonra dönüp bize şöyle buyurdu: “imâm kendisine uyulmak için imâm olmuştur tekbîr aldığında sizde tekbîr alın rükû’ a vardığında sizde rükû’ edin rukudan doğrulunca sizde doğrulun “semiallahû limen hamideh” dediğinde siz de “Rabbena lekel hamd” deyin, secdeye gittiğinde sizde secdeye gidin, oturarak namaz kıldığında sizde hep birlikte oturarak namaz kılın.” (Buhârî, Ezan: 51; Muvatta, Salat-ül Cemaa: 5) [1]


364- Şa’bi (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Muğîre b. Şu’be bize namaz kıldırdı ve ikinci rek’atta oturması gerekirken kalktı cemaat ona hatırlatma yapmak üzere sübhanallah dedi o da cemaate sübhanallah dedi. Namazın kalan bölümünü bitirince oturduğu halde iki sehv secdesi yaptı ve Rasûlullah (s.a.v.)’in kendisi gibi yaptığını haber verdi.” (Nesâî, Sehv: 22; Dârimî, Salat: 176) [2]


261- İbn Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz rükû’a varınca rükû’ halinde iken üç sefer; “Sübhane Rabbiyelazim” derse yaptığı rükû’ tamam olur, bu en azıdır. Secdeye varınca secdelerinde de üç kez “Sübhane Rabbiyel a’la derse secdeleri tamam olmuş olur, buda en az söylenmesi gereken miktarıdır.” (Buhârî, Sıfat-ıs Salat: 42; Nesâî, İftitah: 102)


262- Huzeyfe (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) ile birlikte namaz kılmıştı. Rasûlullah (s.a.v.) rükû’da “Subhane Rabbiyelazim” secdelerinde ise; “Subhane Rabbiyel A’la” derdi. Okuması anında rahmet ayeti gelince duraklar ve Allah’tan rahmetini isterdi, azab ayetine gelince de duraklar ve Allah’a sığınırdı.” (Buhârî, Sıfat-ıs Salat: 42; Nesâî, İftitah: 102) [3]

264- Ali b. ebî Talib (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) ipekli ve sarıya boyanmış elbise giymekten, altın yüzük kullanmaktan ve rükû’da Kur’ân okumaktan yasakladı.” (Müslim, Salat: 41; Nesâî, İftitah: 97) [4]


266- Ali b. ebî Tâlib (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) rükû’ dan başını kaldırdığında “Semiallahü limen hamideh, Rabbena ve lekel hamd milessemavati ve milel arzı ve mile ma beyne hüma ve mile ma şi’te min şey’in ba’du” derdi. (Buhârî, Sıfat-ıs Salat: 45; Müslim, Salat: 42) [5]


267- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “imâm, Semiallahü limen hamideh dediğinde; siz, Rabbena ve lekel hamdü deyin, çünkü bu sözü meleklerin sözüne denk gelen kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Sıfat-ıs Salat: 44; Müslim, Salat: 42) Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir.


Peygamber (s.a.v.)’in ashabından ve sonraki dönem ilim adamlarından bir kısmının görüşü budur. Ve, imâm: “Semiallahu limen hamideh” deyince arkasındaki cemaat “Rabbena lekel hamd”
[1]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Dua Bölümleri / BÖLÜM: 267 Ø IMÂM OTURARAK NAMAZ KILARSA CEMAATTE OTURARAK KILMALI
[2]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Dua Bölümleri /BÖLÜM: 269 Ø IMÂMIN, IKINCI REK’ATTA OTURACAĞI YERDE UNUTARAK KALKMAS
[3]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Namaz Bölümleri / BÖLÜM: 194 Ø RÜKÛ’ VE SECDELERDE OKUNACAK DUALAR
[4]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Namaz Bölümleri / BÖLÜM: 195 Ø RÜKÛ’ VE SECDELERDE KUR’ÂN OKUNMAZ
[5]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Namaz Bölümleri / BÖLÜM: 197 Ø RÜKÛ’ DAN KALKINCA NE SÖYLENİR?
[6]: Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Namaz Bölümleri / BÖLÜM: 198 Ø RÜKÛ’ DAN KALKINCA BAŞKA NE SÖYLENİR?


Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin
 • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git