Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


Rasulullah (a.s)'min Bedir Savaşı Zamanında Okuduğu Duaları Allâh’ım! Bana olan vaadini ihsân eyle! Allâh’ım! Bana zafer nasîb et Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
“Allahım! Bana yaptığın vaadini yerine getir! “Allahım! Bu bir avuç Müslüman mücahit helâk olursa, artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz.” Taberî, Tarih, c. 2, s. 269.

PEYGAMBERİMİZİN BEDİR SAVAŞI’NA GİDERKEN YAPTIĞI DUA
Allâh’tan başka sığınak tanımayan ve her ihtiyâcını O’na arz eden Resûlullâh Efendimiz, Bedir’e giden ümmetini zayıf ve muhtaç bir hâlde görünce, dayanamayıp şöyle duâ etti:

“Allâh’ım! Bunlar bineksizdirler, Sen onlara binecekleri hayvanlar ver! Allâh’ım! Bunlar çıplaktırlar, Sen onları giydir! Allâh’ım! Bunlar açtırlar, Sen onları doyur!” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 145/2747)
Gerçekten de Allâh Teâlâ, Bedir’de fetih ve zafer müyesser kılınca, onların her biri, bir veya iki deve ile döndüler, elbiseler giydiler ve karınlarını doyurdular.


Duanın Latince Okunuşu
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
«Allâh’ım! Bana olan vaadini ihsân eyle! Allâh’ım! Bana zafer nasîb et.
Allâh’ım! Eğer ehl-i İslâm’ın bu topluluğunu helâk edersen, artık yeryüzünde Sana ibâdet edecek kimse kalmayacak!»
“Ya Rab! Peygamberlere nusret ahdini [27] bana da hususi olarak zafer vaadini yerine getirmeni senden isterim.
Allah'ım, eğer sen şu bir avuç Müslüman'ın helak olmasını diliyorsan, sonra sana ibadet eden bulunmayacaktır”. [28]


[27] Bundan maksat Cenab-ı Allah’ın bütün peygamberlere verdiği zafer vaadidir. “Andolsun ki Peygamber kullarıma söz vermişizdir:
Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir” (Saffât Suresi 171-173)


[28] Zeynüddîn Ahmed ez-Zebîdî, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, çev. Kamil Miras, Ankara 1983, X, 146, VIII, 334; Köksal, II, 127,135-36. [1]
[1]: (Müslim, Cihâd, 58; Buhârî, Megâzî, 4)

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Açıklamalar

PEYGAMBERİMİZİN BEDİR SAVAŞI’NA GİDERKEN YAPTIĞI DUA
Allâh’tan başka sığınak tanımayan ve her ihtiyâcını O’na arz eden Resûlullâh Efendimiz,
Bedir’e giden ümmetini zayıf ve muhtaç bir hâlde görünce, dayanamayıp şöyle duâ etti:
“Allâh’ım! Bunlar bineksizdirler, Sen onlara binecekleri hayvanlar ver! Allâh’ım! Bunlar çıplaktırlar, Sen onları giydir! Allâh’ım! Bunlar açtırlar, Sen onları doyur!”
Gerçekten de Allâh Teâlâ, Bedir’de fetih ve zafer müyesser kılınca, onların her biri, bir veya iki deve ile döndüler, elbiseler giydiler ve karınlarını doyurdular. [1]

[1] : (Ebû Dâvûd, Cihâd, 145/2747)

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git