Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


Müslüman Ölmeye Vesile Olan Zikir ve Dualar Bu zikirler kime ölüm döşeğinde nasip edilirse o kimseye ateş dokunmayacak Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

Duanın Latince Okunuşu
Lâ ilahe illâllahu vahdehu Allahu ekber Lâ ilahe illâllahu vahdehu
Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu
Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Allah'tan başka ilâh yoktur O Bir Tektir ve Allah Tek Büyüktür Allah'tan başka ilâh yoktur O Bir Tektir Allah'tan başka ilâh yoktur ortağıda yoktur Allah'tan başka ilâh yoktur Mülk O'nundur, hamd O'nundur Allah'tan başka ilâh yoktur Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır [1]
[1]: Sunen-i İbn Mace Tercemesi ve Şerhi Tercume Ahmed Davudoğlu ⇒ ibn Mace edeb 54 no 3794

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Açıklamalar


لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

54- "Lâ İlâha İllallah = Allah'tan Başka Hiç Bir İlâh Yoktur" Zikrinin Fazileti Babı

3794) "... Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd-i Hudrî (Radtyallâhü anhümâ)'-dan rivayet edildiğine göre :
Bu iki zât Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in şu hadisi buyurduğuna şâhid olmuşlardır (yâni bizzat O'ndan işitmişlerdir) :

«Kul; "Lâ ilahe illâllahu vellahu ekber
Allah'tan başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve Allah herşeyden büyüktür» dediği zaman,
Allah (Azze ve Celle) : Kulum doğru söyledi. Benden başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve ben en uluyum, buyurur.
Kul; "Lâ ilahe illâllahu vahdehu
Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O yalnızdır, birdir dediği zaman
Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur, ben yalnızım, birim, buyurur.

Kul; "Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu = Allah'tan başka ilâh yoktur, ortağı yoktur" dediği zaman
Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur ve ortağım yotur, buyurur.
Kul; "Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu
Allah'tan başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) O'nundur, hamd O'nundur" dediği zaman,
Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) benimdir, hamd benimdir, buyurur.
Kul; "Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi
Allah'tan başka ilâh yoktur ve günahlardan dönüş, ibâdete kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" dediği zaman,
Allah Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yok, günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak benim yardımımladır, buyurur.»


Râvi Ebû îshâk demiştir ki: Sonra (şeyhim) el-Ağarr, anlamadığım bir şey söyledi. Bunun üzerine ben Ebû Cafer'e O (yâni el-Ağarr) ne dedi? diye sordum. Ebû Cafer dedi ki: (senin anlamadığın şey, hadîsin şu cümlesidir) :

«Bu zikirler kime ölüm döşeğinde nasip edilirse o kimseye ateş dokunmayacak (yâni cehennem ateşi onu yakmayacak) tır.»" [1]

[1] : Sunen-i İbn Mace Tercemesi ve Şerhi Tercume Ahmed Davudoğlu ⇒ ibn Mace edeb 54 no 3794

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

1 - ) ✪ Her An Lazım Olan Kısa Kısa Dualar ✪
212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” Tirmizi Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158


Ölürken ve Öldükten Sonrası için Allah'tan Hayır İstemek İçin Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْت [1]
اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، رَبِّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ، وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ [2]
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِي الْمَوْتِ، وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ [3]
اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي [4]Allahümme bârik lenâ fi’l-mevt ve fîmâ ba’de’l-mevt [1]
Allahümme Sellim sellim Rabbi bârikli fi’l-mevt ve fîmâ ba’de’l-mevt [2]
Allahümme bârik fi’l-mevt ve fîmâ ba’de’l-mevt [3]
Allahümme ehyini ma kanetil hayatü hayaranli ve teveffeni ize kanetil vefatü hayranli [4]


"Kim bir günde yirmi beş defa
Allah’ım. Bize ölümü mübarek eyle ve ölümden sonrasını mübarek eyle!' diye dua eder, sonra yatağında (bile) vefat etse, Allah ona şehit ücreti verir." Ahmed bin Hambel Müsnet 3 /489

Bununla beraber, Taberanî’nin el-Evsat’ta rivayet ettiği bu hadis için Hafız Heysemî; “tanımadığım bazı râviler ihtiva etmektedir” diyerek rivayetin zayıflığına işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/301)
 • sorularlaislamiyet.com -|- sorularlaislamiyet.com 1 [1]

  Allah’ım. Bize ölümü mübarek eyle ve ölümden sonrasını mübarek eyle!" bize selamet ver, bizi selamete çıkar.” [2]
  Allah’ım. Bana ölümü mübarek eyle ve ölümden sonrasını mübarek eyle! [3]
  Resûlüllah buyurdu:
  "Bir zararın isabetinden dolayı sizden biri ölümünü istemesin.
  Eğer ölümünü istemek mutlaka lazımsa bu şekilde duada bulunsun.
  Ey Allah'ım benim yaşamam hayırlı ise beni yaşat. Eğer benim için vefat etmek hayırlı ise beni öldür. [4]


  [1]: (Nevevi, Ezkar, 205; Mecmuatü'l- evsat - 343 -7)
  [2]: (Mecmau’z-Zevaid, 5/301) Ahmed bin Hambel Müsnet 3 /489
  [3]: Mecmuatü'l- evsat - 343 -7)
  [4]: Buhari 2680 Müslim 6351


  2 - ) ✪ Her An Lazım Olan Kısa Kısa Dualar ✪
  212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” Tirmizi Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158


  Ölürken ve Öldükten Sonrası için Allah'tan Hayır İstemek İçin Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

  رَبِّ ... فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ
  تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ [1]
  إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ رَبَّـنَٓا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّـنَا مُسْلِم۪ينَ۟ [2]
  Ayeti Kerimenin Latince Okunuşu
  Fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn. [1]
  inna ila rabbina münkalibun Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabran ve teveffena müslimin [2]


  Ayeti Kerimenin Türkçe Meali / Anlamı
  Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!" [1]
  Biz zaten Rabbimize döneceğiz.." Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, müslüman olarak canımızı al [2]

  [1]: (Yusuf Suresi - 101)
  [2]: (Araf Suresi - 125 - 126)

  Tags
  Hadis-i Şerif'ten Dualar
  Dua - Dualar

  Kur'an-ı Kerimden Dualar

  Hadis-i Şerif'ten Dualari

  Ku'an-dan Hadisten Dualar

  Diyanet Meali Hadis Meali

  Hadis-i Şerif'ten Dualari

  Mü'minlere Tavsiye Duaları

  Dualar Arapça ve Türkçe


  Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
  Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

  Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
  Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

  Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

  Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
  Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

  Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
  Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

  Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
  Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
  - Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
  Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)  212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
  Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

  Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

  Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


  🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
  Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
  Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git