Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41

  Musibet Üzüntü ve Sikintida Anında Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Ümmüs Seleme (r.anha) Annemize ‎Rasûlullah (ﷺ) şöyle buyurdu Musibet Sikinti anında Oku / Ümmüs Seleme (r.anha) Annemizin Duasi

إِنَّا ِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ وَأَخْلِفْ ليِ خَيْراً مِنْهَا

Duanın Latince Okunuşu
innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Allahumme ecurni fi musibeti ve ekhlif li khayran minha
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Muhakkak ki biz Allah'tan geldik ve dönüşümüz muhakkak yine Allah'adır. [1]
Allah’ım! Başıma gelen musibet nedeniyle bana ecir ver ve bana daha hayırlısını bağışla.” [2]
[1]: (Bakara Suresi - 156)
[2]: İbni Mâce, Cenâiz: 55 Müsnet - 25448


www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Açıklamalar

"İnnâ Lillâh ve İnnâ İleyhi Râciûn" Ayeti İle İlgili Hadisler "Sabır ve dua müminin ne güzel iki silahıdır." sözü hadis olarak rivayet edilmektedir. (Kenzu’l-Ummal, III/272, h.no: 6505).

“Ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı / cezası, dünyada başına gelen fitneler/ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler gibi felaketler şeklinde verilir.” (Ebu Davud, Fiten, 7)

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu: “Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.” (Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52).

Hz. Peygamber (a.s.m) buyurdu ki; “Allah’ın müminler için ön gördüğü hükmü / kararı beni oldukça sevindirmektedir. Şöyle ki; "Kendisine bir hayır / bir iyilik dokunsa Rabbine hamd eder ve şükreder. Başına bir musibet gelse hamd eder ve sabreder. Her durumda -hatta hanımının ağzına koyacağı bir lokmadan ötürü dahi- mümin için bir ücret / bir mükâfat vardır.” (Ahmed b. Hanbel, 1/173).

"Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahîm ancak O'dur. Benden kederi, tasayı ve hüznü gider ey Rabbim!" (Buharî, Deavat, 35, 40)

“İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” demenin fazileti ve önemi nedir? “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” ayeti ile ilgili hadisi şerifler...

Nebî (s.a.v) ashabıyla yürürken ayakkabısının bağı koptu, O hemen “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” dedi. Ashabı:

“–Bu da musibet midir?” diye sordular. Rasûlullah (s.a.v):

“–Evet, mü’mini üzen her şey musibettir” buyurdular. (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, s. 313/353)

*****

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in kandili sönüvermişti. “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” dediler. Kendisine:

“–Yâ Rasûlallah, bu musibet midir?” diye soruldu.

“–Evet, mü’mine eziyet veren her şey onun için musibettir ve ecir vesilesidir” buyurdular. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, I, 380)

*****

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Bir müslüman herhangi bir musibete uğrar da aradan uzun zaman da geçse onu hatırlayıp yeniden “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” derse Allah teâlâ o esnada ecrini yeniler, musibete uğradığı gün ona verdiği ecrin bir mislini ona tekrar ihsan eder.” (Ahmed, I, 201; İbn Mâce, Cenâiz, 55)

*****

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Üzerinden çok zaman geçse bile bir nimete kul yeniden hamd ederse Allah da ona yeniden sevap verir. Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen kul bir musibet için yeniden “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” derse Allah da ona yeniden sevap ve ecir ihsan eder.” (Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II, 203)

*****

Saîd b. Müseyyeb camiye gelmişti, bir de baktı ki cemaatle amazı kaçırmış, bunun üzerine öyle bir “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” dedi ki sesi caminin dışından bile duyuldu. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, I, 381)

Yani bunu bir musibet olarak gördü / islamveihsan.com

Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git