Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


Bu duayı bize Şeddad b. Evs (ra) rivayet etmektedir Hazineden Daha Dağerli Dua Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّثْبِيتَ فِي الْأُمُورِ، وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

Duanın Türkçe Meali / Anlamı
“Allah’ım! Senden işte sebat, doğru yolda kararlılık talep ediyorum. Senden nimetine şükretmemi ve sana ibadetin güzeline beni muvaffak kılmanı talep ediyorum. Senden selim bir kalp, doğru bir dil, istikamet üzere bir ahlak istiyorum. Bildiğin şeylerden hayırlı olanı senden talep ediyorum. Bildiğin şerden sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerden dolayı senden beni affetmeni niyaz ediyorum. Şüphesiz ki, sen gaybları (her şeyin iç yüzünü) en iyi bilensin!” ✪ [1]
[1] : Hâkim, “Müstedrek”, 1872 İbn Hibban, Sahih, “Ed’ıye”, 935


www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Hadis-i Şerifler

“Allah’ım! Senden işte sebat, doğru yolda kararlılık talep ediyorum. Senden nimetine şükretmemi ve sana ibadetin güzeline beni muvaffak kılmanı talep ediyorum. Senden selim bir kalp, doğru bir dil, istikamet üzere bir ahlak istiyorum. Bildiğin şeylerden hayırlı olanı senden talep ediyorum. Bildiğin şerden sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerden dolayı senden beni affetmeni niyaz ediyorum. Şüphesiz ki, sen gaybları (her şeyin iç yüzünü) en iyi bilensin!” ✪ [1]
Şeddad b. Evs
Bu duayı bize Şeddad b. Evs (ra) rivayet etmektedir. Şeddad b. Evs, ensârdan Hazrec kabilesindendir.
Künyesi EbûYa'la veya Ebû Abdurrahman’dır, babasının adı Evs b. Sabit, annesinin adı Sarime veya Sırma'dır. Şeddad aynı zamanda
Efendimiz'in (sas) şairlerinden olan Hassan b. Sabit'in (ra) de yeğenidir.
Şeddad b. Evs, Bedir Savaşı’na katılamamış ancak ondan sonra Uhud, Hendek ve diğer savaşlarda cihada katılmıştır.
Hz. Ömer (ra) döneminde Humus valiliği yapmış daha sonra idarecilikten uzak durmuştur.

Hz. Muaviye döneminde bir süreDımaşk kadılığı yapmıştır. Kendisi 58/678yılında 75 yaşındayken vefat etmiş ve Beytü'l-Makdis'e defnedilmiştir. Peygamberimizden 50 kadar hadis rivayeti vardır.
Ubade b. Samit (ra) Şeddad b. Evs hakkında "Şeddad b. Evs kendisine ilim ve hilim verilen kimselerdendir, kimi insanlara bunlardan sadece biri verilir.” demiş; EbûHureyre (ra) de "Şeddad b. Evs iki hasletle üstün olmuştur:
Konuştuğu zaman güzel konuşmakla, kızdığında öfkesine hâkim olmakla."
diyerek onun güzel hasletlerine işaret etmişlerdir. ✪ [2] Şeddad b. Evs alim, zahid bir kişiliğe sahipti; boş konuşmayı sevmezdi.
Hazineden Daha Değerli Sözler
Bir yolculuk sırasında Şeddad b. Evs arkadaşına “Şu soframızı getir de biraz oyalanalım.” dedi.
Kendisi ve etrafındakiler onun bu sözüne şaşırdı. Çünkü o boş konuşmayı sevmezdi, özellikle Müslüman olduktan sonra hiç boş konuşmamıştı.

Bu sözünden sonra etrafındakilere “Benim bu söylediğimi unutun. Şimdi söyleyeceklerimi ise ezberleyin.
İnsanlar altın ve gümüş biriktirdikleri zaman siz de bu sözleri saklayın.” dedi.
Sonrasında da arkadaşlarına yukarıdaki duayı rivayet etmiş, onlara bu güzel duayı emanet etmiştir.

Resûlullah (sas), bu duada bir Müslümanın Allah’tan isteyebileceği en güzel haslet ve nimetleri sıralamıştır.
Müslümanın yaptığı işte devamlı olması, yaptığı amel kadar değerlidir. Devam olması ise sebat ve kararlılığa bağlıdır. Bir hadisinde
Hz. Peygamber “Allah’a ibadetlerin en makbulü az da olsa devamlı olanıdır.” ✪ [3] buyurmuşlardır

[1]: Hâkim, “Müstedrek”, 1872; İbn Hibban, Sahih, “Ed’ıye”, 935. [2]: İbnSa‘d, Tabakât, V, 337; İbn Hacer el-Askalanî, el-İsabe fi Temyizi’s-Sahabe, ter. Naim Erdoğan, İz Yayıncılık, İstanbul, 2010, II, 502-503.
[3]: Buhârî, “İman”, 32; Müslim, “Salâtu’l-Musâfirîn”, 215-218.

Siyerdergisi.com / Hazineden Daha Dağerli Dua


Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git