Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


  Cibti ve Tagutu inkar-Ettim için Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

آمَنْتُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ [1] آمَنْتُ بِاَللَّهِ لْعَظِيمِ
اَللّٰهُ رَبِّي لاَشَرِيكَ لَهُ [2] اَلَّلهُ اَلَّله رَبِّي لاَاُشْرِكُ بِهِ شَيْأً [3]
وَكَفَرْ تُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ [4]
آمَنْتُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [5]
اَلَّلهُمَّ أَعِزَّ الإسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ اَلّلهُمَّ أَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ

Duanın Latince Okunuşu
Amentü Billahi ve rusulihi [1] Ametü billahil Azim
Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şeyen [2]
Allahu Rabbi la şerikeleh [3]
ve keffertü bil cibti vet tâgût [4]
Amentü billahil azim ve kefertü bilcibti vet tağuti vestemsektü bil urvetıl vuskâ len fisame leha vallahu semiun alim [?]
Allahümme Eizzel İslame vel Müslimin Allahumme Ezille-ş Şirke vel Müşrikin


Duanın Türkçe Meali (Manası)
Allah'a ve Rasullerine iman ettim [1] > Azim Allah'a iman ettim
Allah (c.c.) benim Rabbimdir O'nun ortağı yoktur - Bir Tektir [2]
Allah Rabbim Allahtır Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam [3]
Cibti ve tağutu innkar ettim [4]
Yüce Allah'a iman ettim O'ndan başka tüm tağut ve şeytanlari inkar ettim. Ve ben ayrılık olmayan sapasağlam bir kulpa tutundum Allah herşeyi işiten ve bilendir. (Esma (r.anha) Annemizin oğludur) Tâbiun'den Urve bin Zubeyr bin Avvam (r.anhum) Duasi) [5]
Allah’ım! İslam’ı ve Müslümanları İzzetli Eyle Allahım Şirki ve Müşrikleri Zelil Eyle[1]: Ametü billahi ve Rusulihi Müslim (1/119-120) Bkz. Cibril Hadisi Buhârî, İman 1
[2]: Ali el Muttaki 17553
[3]: Tabari' de bu zikrin üç defa okunması kaydı vardır.⇒ Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi
, Kahraman Yayınları: 10/76. Dua Bölümü 34 - Dua Kitabı 11- Babanın Ve Mazlumun (Leh Ve Aleyhteki) Duaları Babı 17- Kerb (Üzüntü) Zamanında Okunacak Duâ Babı
[4]: (Bkz..Nisa Suresi - 51)
[5]: (Esma (r.anha) Annemizin oğludur) Tâbiun'den Urve bin Zubeyr bin Avvam (r.anhum) Duasi)

www.eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Dualarla ilgili / Alakalı Hadis-i Şerifler
Tağutu reddetmeden iman eksiktir, yarımdır; böyle bir iman geçerli olmaz. Bu durum, aynen müşriklerin ALLAH’a inanması gibidir. Tağut, ALLAH’a ibadetten alıkoyan, ALLAH’a giden yolu tıkayan, dini ALLAH’a has kılmayı, ALLAH ve Rasülü’ne tâbi olmayı önleyendir. Bu, cinnî ve insî şeytan olabileceği gibi, ağaç, beton, tunç, taş, mezar, inek, para, ateş, âdet ve sistem de olabilir. Günümüzdeki medya araçlarının çoğunu da bu kavramın içine koyabiliriz.


  Tağut tanımına girenler şunlardır:
 1. Arzuları mâbudlaştırılan nefis, tağuttur.
 2. ALLAH’ın emir ve yasaklarını tanımayan,
 3. İslam nizamı ile çatışan düzen ve düsturlara çağıran her fert ve önder tağuttur.
 4. ALLAH’tan gayrı, zâtında güç görülen eşya, insan ve putlar tağuttur.
 5. Şeytan tağuttur.
 6. ALLAH’ın şeriatı ile çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün rejimler tağuttur.
 7. Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Vecdi Akyüz, Kitabevi Y. s. 297-307


3714- Abdurrahman b. Semure (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Atalarınız ve Tağutlar adına yemin etmeyiniz.” [1]
Resulullah (s.a.s) de tağut hakkında bir hadis-i şerifinde; "Her kim (tağuta karşı) cihat etmeden ve onunla mücadele (ederek Hakk'ı hakim kılma) arzusunu ruhunda duymadan ölürse, nifaktan bir şube üzerinde ölür" buyurmaktadırlar" (Muhtasar Sahih-i Müslim, Hafız Münzirî, Hd. No: 103) Samilislamansiklopedisi / Tagut Maddesi

[1]: İbn Mâce, Keffaret: 2; ⇒ Müslim: İman: 17 ⇒ Nesei es Sunneu'l Kubra no 3714Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git