Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


  Evden Çikarken Girerken ✪ ✪ Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ [1]
بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ ٱلْعَلِىِّ ٱلْعَظِيمِ [2]
سْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ
اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ [3]

١

Duanın Latince Okunuşu
"Bismillâhi tevekkeltu alallâhi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh [1]
"Bismillâhi tevekkeltu alallâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh il aliyyil azim." [2]
[3]


Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Allah'ın adıyla (evden çıkıyorum), Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır [1]
Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet yüce ve azim Allah'tandır derse kendisine: İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da" denir, ondan şeytan yüz çevirir [2]
Rasulullah Efendimizin her sabah evden çıkarken okuduğu dua ve anlamı… Ümmü Seleme -radıyallâhu anhâ-’nın bildirdiğine göre, Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- evinden her çıktığında muhakkak yüzünü semâya çevirir ve şöyle duâ ederdi: “Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.” [3]

Allah’ın adıyla tevekkül ettim. Allah’ım! Ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız.”

[1]: Ebu Dâvud (4/325) ⇒ Tirmizi (5/490) ⇒ Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151) Tirmizi, Daavât 34, (3422) ⇒ Ebü Dâvud, Edeb 112, (5095) ⇒ Nesâi, İstiâze (8,268)
[2]: Tirmizi, Daavât 34, (3422); Ebü Dâvud, Edeb 112, (5095); Nesâi, İstiâze (8,268).
[3]: Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094 ✪ ⇒ Tirmizî, Deavât, 35 ✪ Ali Müttakî, VII, 144/18420)


  Evden Çikarken Girerken ✪ Mescide Giderken ve Çıkarken ✪ Çarşi ve Pazara Girerken ✪ Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

  ✪ Mescide Giderken ve Çıkarken ✪ ✪ Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

بِسْــــــمِ ﷲِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ ﷲِ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ فْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ [1]
رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِك اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ [2]
اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِى مِنَ الشَّيْطَانِ [3]
١

Camiye Giderken ve Çıkarken Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Bismillahi ves Salatu ves Selamu ala Rasulillah “Allahumme’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike.” Allahumme’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike [1]
Rabbiğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe fadlıke.” Allahummu inni eseluke min fadlıke. [2]
Allahummu'simli mineş şeytani [2]


Camiye Giderken Okunuşu: Bismillahi ves Salatu ves Selamu ala Rasulillah Allah’ın adıyla. Salat ve selam, Rasulullah’ın üzerine olsun “Allahumme’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike.” «Allahım, günahlarımı mağfiret eyle ve bana rahmetinin kapılarını aç!» [1]
Camiden Çıkarken Okunuşu: “َRabbi’ğfirlî zünûbî, veftahlî ebvâbe fadlike” «Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana fadl u ihsânının kapılarını aç!»” [2]
Camiye Girerken Okunuşu: “Ey Rabbim! Beni şeytandan koru” desin. [3][1]: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları (Tirmizî, Salât, 117/314; Ahmed, VI, 282. Bkz. İbn-i Mâce, Mesâcid, 13;)
Hüseyin’in kızı Fâtıma (r.a), muhtereme ninesi Fâtımatü’l-Kübrâ’dan (r.a) naklediyor: “Resûlullah Efendimiz, mescide girerlerken Muhammed’e (s.a.v.) salât u selâmda bulunurlar ve şöyle buyururlardı: “َRabbi’ğfirlî zünûbî, veftahlî ebvâbe fadlike” Camiye Girerken Okunuşu: “Allahumme’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike.” «Allahım, günahlarımı mağfiret eyle ve bana rahmetinin kapılarını aç!» Camiden Çıkarken Okunuşu: “َRabbi’ğfirlî zünûbî, veftahlî ebvâbe fadlike” «Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana fadl u ihsânının kapılarını aç!»”
[2]: (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)
[3]: (İbn Mâce, Mesâcid, 13)


eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Mescide Girerken Okunacak Dualar
Bilâl'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki,
Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Selem namaza çıktığı zaman şöyle derdi:
"Bismiîlâhi âmentü billahi, tevekkeltü alellâhi.
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi.
Allâhümme bi hakkı's-sâilîne aleyke ve bihakkı mahreci hazâ feinnîlem ahruchu eşeren ve lâ betaren ve lâ riyâen ve lâ süm'aten.
Harectü ibtigae merzâtike vettikâe sehatıke. Es'elüke en tüîzenîminennâri ve tüdhilenî'l-cennete.

(Bismillah, Allah'a iman ettim, Allah'a tevekkül ettim. İbâdete güc yetirmek ve günahlardan sakınmak, ancak Allah'ın kudret ve kuvveti iledir. Allah'ım! Senden isteyenlere olan va'dın hakkı için ve benim bu (ibadete rızan için) çıkışım hakkı için, ben ne azgın, ne taşkın kimse olarak, ne de gösteriş ve riya sahibi olarak çıkmadım; Senin rızânı kazanmak için ve Senin gazabından korunmak için çıktım. Senden, beni ateşten korumanı ve beni cennete koymanı istiyorum"[1]

Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:
"Resûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Mescide girdiği zaman:
"Bismillâhi, Allâhümme salli alâ Muhammedin"
(Allah'ın adıyla, Ey Allah'ım! Muhammed'e rahmet et) derdi.
Mescid-den çıktığı zaman da yine:
"Bismillâhi, Allâhümme sallı alâ Muhammedin" derdi"
Mescide girerken ve mescidden çıkarken Peygambere Salât getirmekle ilgili bu hadîsi,
yine biz İbni Ömer'in rivayetinden naklettik.

Hasan'ın oğlu Abdullah annesinden, annesi de Abdullah'ın büyük annesinden (Hazreti Fatıme'den Radıyallahu Anha) yapılan rivayette, Hazreti Fatıme şöyle demiştir:
"Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescide girdiği zaman
Allah Tealâ'ya hamd ederdi ve Besmele getirirdi ve şöyle derdi:
"Allâhümmeğfir lî veftah lî ebvâbe rahmeüke"
(Allah'ım! Beni bağışla ve rahmetinin kapılarım bana aç)
Dışarı çıkınca da bunun gibi söyler ve şöyle bitirirdi:
"Allâhümmeftah lî ebvâbe fadlike" (Allah'ım! Bana ihsanının kapılarını aç)"

Ebû Ümâme'den (Radıyallahu Anhu),
o da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiğine göre,
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:
"Sizden biriniz mescidden çıkmak istediği zaman,
İblis'in askerleri çağrışırlar ve onları, arılar anaları etrafında toplandığı gibi bir araya getirip toplanırlar.
Bunun için sizden biriniz mescidin kapısında durduğu zaman:

"Allâhümme innî eûzü bike minel iblise ve cünûdihi"
(Allah'ım! Ben, İblis'den ve askerlerinden Sana sığınırım) desin;
çünkü bunu söylerse, artık ona zarar veremez.'' [1]
***

________________ oOo _________________

[1] : Darul Kitap İslam Ansiklopedisi:Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi: Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları (Gece ve gündüz okunacak dualar-79-84)  ✪ Eveden Sabahları Çıkarken Bilhassa Çarşı ve Pazara Giderken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe ✪

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١

Duanın Latince Okunuşu
"Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hü ve hayyün lâ yemütü biyedihi'l-hayr ve hü ve alâ külli şey'in kadir."
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
"Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir." [1]
[1]: Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152).

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ
أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا [1]
١

Duanın Latince Okunuşu
Bismillahi, tevekkeltü alallahi, allahümme inna neu'zü bike min en nezille ev nezille ev nezlime ev nüzleme ev nechele ev yüchele a'leyna." [1]
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Evden Çikarken "Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya (başkası tarafından) saptırılmaktan,hata etmekten veya (başkası tarafından) hataya düşürülmekten, zulmetmekten veya (başkası tarafından) zulme uğramaktan, câhiller gibi hareket etmekten veya (başkasının bana) câhillere davrandığı gibi davranma-sından sana sığınırım." Sünen sahipleri; [1]

[1]: (Tirmizî, Deavât, 35.) Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152) ⇒ Sahih-i İbn-i Mâce (2/336)


eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Dualar Hakkında Kısa Açıklamalar

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir? Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua.
Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: - Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
Kaynak Site (Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158

Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)

Dua İbadetin Özdür Tirmizi, Daavat 1 Tirmizî Tefsir Gâfir (2973)


🌹   Kur'an-ı Kerim'den Duaları
Rabbimizin sayısız dualar içinden bizim için seçip Kur'an-ı Kerimle bize ulaştırdığı örnek ve özel dualardır.
Dua nasıl yapılır sorusunun cevabini biz bu örnek dualardan öğreniriz.
 • Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.
  Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
  Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin.
  Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
  (Araf Suresi - 55 - 56) • Nuh (a.s.) ve diğer Rasul Nebi ve Müminlerin , İslâm düşmanlarına karşı Allah’ın yardım etmesini;
 • kendisinin, anne-babasının ve bütün mü’minlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedirler
 • Dolayısıyla biz, bu dua örneklerinden; kendimiz için dua ettiğimiz gibi yakınlarımız ve mü’minler için de dua etmemizi, insanlara zulmedenlere beddua edebileceğimizi öğreniyoruz.
 • Kuran'da, yıllar boyunca, örnek bir kararlılıkla kavmini tevhid dinine çağıran Nuh'un (a.s.) sabrından övgü ile bahsedilir. Nuh (a.s.) kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Nuh'un (a.s.) içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, O'nun yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir.


  İbrahim peygamberin (a.s) dualarında Allah’tan şunlar istenmiştir:
  – Hikmet, – Salihler arasında olma, – Salih / Müslüman evlat,
  – İbadetlerinin kabul edilmesi, – Dualarının kabul edilmesi,
  – Neslinin Müslüman olması, – İman ve İslâm’da sebat,
  – Tövbesinin kabul edilmesi, – Affedilmesi.

 • İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası nesli ve bütün mü’minler için de dua etmiş,
 • kendisi gibi onların mü’min olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir.
 • Bu dualar Kur’ân’da zikredilmek suretiyle biz mü’minlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.


 • Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin ve Müminlerin Duaları
 • Allah'tan (c.c) ne İsteyeceğimiz ve Nasıl Dua Edeceğimiz Konusunda Bize Yol Göstermektedir
 • (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi -5) bu ayeti Kerime gereğince
 • Aracısız Hiç Kimsenin Hatrını Araya Sokmadan Ne İsteyeceksek Direk Allah Subhanehu ve Teale'dan
 • İstememizi ve Dua Etmemizi Bize Öğretmektedir..
 • ve Selamu alal mureslin vel Hamdulillahi Rabbil Alemin • eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


  Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
 • Sayfa Başına
  Dön - Git