Hadis-i Şerif'ten Dualar Arapça ve Türkçe
(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." Furkan Suresi- 77
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belâyı Musibeti dilerse kaldırır." Enam Suresi -41


  Allahin Kelimeleri Adedince La ilâhe illallah için Dualar

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ كَلِمَا تِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ خلقهِ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ زِنَةَ عَرْشِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِلْاَ سَمٰوَاتِهِ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلَ ذٰلِكَ مَعَهُ وَاللهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ مَعَهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ذَلِكَ مَعَهُ [1]
١

Duanın Latince Okunuşu
“Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi ► Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî ► Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi ► Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi ► Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü ► vallahu misle zalike meahü ► vel hamdülillâhi misle zalike meahü ► [1]

Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Allah’ın kelimeleri adedince ► ● Lâ ilâhe illallah Yarattıkları adedince ► ● Lâ ilâhe illallah Arş ağırlığınca ► Lâ ilâhe illallah Semâlar dolusu ► lâ ilâhe illallah Bunlarla berâber bunların mislince lâ ilâhe illallah ► Bunlarla beraber bunların mislince Allahu ekber ► Bunlarla beraber bunların mislince elhamdülillah ► [1]

[1]: (Ali el-Müttâkî, I, 442/1910) ►

Allahin Kelimeleri Adedince La ilâhe illallah Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illallah Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe ► ● Allâhummeğfir li zunûbi ► ●
eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Açıklamalar
“Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve selllem- “İmânınızı dâima yenileyiniz” buyurdu da: “– Yâ Rasûlallah imânımızı nasıl yenileyecceğiz?” diye suâl olundu. Cevaben:
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
Lâ ilâhe illallah zikr-i şerifini çok yapınız, buyurdu. (İbn Hanbel, II, 359; Hâkim, IV, 285/7657)

“– Bir kul ihlâs ile
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
Lâ ilâhe illallah derse, bu hiç bir hicaba takılmadan yükselir. Allah’a vâsıl olunca Allah bunu söyleyene nazar eder. Allah bu tevhîd getirene nazar etdi mi onu rahmetine dâhil etmesi Allah’ın hakkıdır.” (Tirmizî, Deavât, 86)

3590- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir kişi tam bir samimiyetle: “la ilahe illallah” derse büyük günahlardan sakındığı sürece göğün kapıları kendisine açılır ve o kelime arşa ulaşır.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.) Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan / Dua Bölümleri / BÖLÜM: 127 Ø AKŞAM VAKTI NASIL DUÂ ETMELI?

“Yâ Muâz, günde kaç defa Allah’ı zikrrediyorsun? On bin defa” Lâ ilâhe illallah” diyerek mi? Bak sana bazı kelimeler öğretteyim, bu onbin defa demenden senin için daha kolaydır. Şöyle de: “Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illalllah, Arş ağırlığınca Lâ ilâhe illallah. Semâlar dolusu lâ ilâhe illallah. Bunlarla berâber bunların mislince lâ ilâhe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Allahu ekber. Bunlarla beraber bunların mislince elhamdülillah”. Böyle dersen ne bir melek sevabını yazmağa takat getirebilir, ne de bir başkası.” (Ali el-Müttâkî, I, 442/1910) [1]

[1]: Mahmud Sami Ramazanoğlu / PDF Dualar ve Zikirler Sh.185

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

Duanın Latince Okunuşu
Lâ ilahe illâllahu vellahu ekber Lâ ilahe illâllahu vahdehu Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi

Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah'tan başka ilâh yoktur ve Allah tek büyüktür Allah'tan başka ilâh yoktur. O, birdir Allah'tan başka ilâh yoktur, ortağıda yoktu Allah'tan başka ilâh yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nundu Allah'tan başka ilâh yoktur güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladı [1]
[1]: Sunen-i İbn Mace Tercemesi ve Şerhi Tercume Ahmed Davudoğlu ⇒ ibn Mace edeb 54 no 3794

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَنَبِيَّ بَعْدَهُ ١

Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm, kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olan Muhammed - sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun.


eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

54- "Lâ İlâha İllallah = Allah'tan Başka Hiç Bir İlâh Yoktur" Zikrinin Fazileti Babı
3794) "... Ebû Hüreyre ve Ebû Saîd-i Hudrî (Radtyallâhü anhümâ)'-dan rivayet edildiğine göre :
Bu iki zât Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in şu hadisi buyurduğuna şâhid olmuşlardır (yâni bizzat O'ndan işitmişlerdir) :

«Kul; "Lâ ilahe illâllahu vellahu ekber
Allah'tan başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve Allah herşeyden büyüktür» dediği zaman,
Allah (Azze ve Celle) : Kulum doğru söyledi. Benden başka (ibâdete lâyık) hiç bir ilâh yoktur ve ben en uluyum, buyurur.
Kul; "Lâ ilahe illâllahu vahdehu
Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O yalnızdır, birdir dediği zaman
Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur, ben yalnızım, birim, buyurur.

Kul; "Lâ ilahe illâllahu lâ şerike lehu = Allah'tan başka ilâh yoktur, ortağı yoktur" dediği zaman
Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur ve ortağım yotur, buyurur.
Kul; "Lâ ilahe illâllahu Lehü'l-mülkü ve lehu'l-hamdu
Allah'tan başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) O'nundur, hamd O'nundur" dediği zaman,
Allah: Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yoktur. Mülk (hâkimiyet) benimdir, hamd benimdir, buyurur.
Kul; "Lâ ilahe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvetei illâ billahi
Allah'tan başka ilâh yoktur ve günahlardan dönüş, ibâdete kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" dediği zaman,
Allah Kulum doğru söyledi. Benden başka ilâh yok, günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak benim yardımımladır, buyurur.»


Râvi Ebû îshâk demiştir ki: Sonra (şeyhim) el-Ağarr, anlamadığım bir şey söyledi. Bunun üzerine ben Ebû Cafer'e O (yâni el-Ağarr) ne dedi? diye sordum. Ebû Cafer dedi ki: (senin anlamadığın şey, hadîsin şu cümlesidir) :

«Bu zikirler kime ölüm döşeğinde nasip edilirse o kimseye ateş dokunmayacak (yâni cehennem ateşi onu yakmayacak) tır.»" [1]

[1] : Sunen-i İbn Mace Tercemesi ve Şerhi Tercume Ahmed Davudoğlu ⇒ ibn Mace edeb 54 no 3794


eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Tags
Hadis-i Şerif'ten Dualar
Dua - Dualar

Kur'an-ı Kerimden Dualar

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Ku'an-dan Hadisten Dualar

Diyanet Meali Hadis Meali

Hadis-i Şerif'ten Dualari

Mü'minlere Tavsiye Duaları

Dualar Arapça ve Türkçe


Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim
Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)

Rasûlullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları
Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)


Kısa Açıklam


Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, gusül / boy abdesti alın.."
(Maide Suresi - 6) Ayeti Kerimenin devamı için tıklayın

Sizden kim abdest alır da abdestini yerliyerînce yapar, sonra da: 'Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, O'nun bir olduğuna, ortağı olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim.' derse herhalde kendisine sekiz cennetin kapılan açılır, dilediğinden içeri girer.» [Müslim (1/209) ⇒ Tirmizi, Temizlik, 41, (55): Ömer (ra)'den.]

  Kim abdest alır ve sonra: 'Sübhanekellahümme ve bî-hamdike eşhedü ellâ ilahe illâ ente esteğfiruke ve etubu ileyk.' derse, bu beyaz bir kağıda yazılır, ağzı mühürlü bir pere konulur, kıyamete kadar ne kırılır ne de açılır.

Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.173 ⇒ irvâu’l-Ğalîl (1/135- 2/94) (Taberânî: El-Evsat'ta rivayet etmiş, ravilerinin hepsi de sıkadır.) sorularlaislamiyet.com55- Ömer b. Hattâb (r.a.)’den rivâyet edilmiştir, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim abdestini güzelce alır ve sonunda; Eşhedü en lâ ilahe illallahu vahdehû la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümecalnî minettevvabîne vecalnî minel mutetahhirîn” derse kendisine Cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan içeri girer. (Nesâî, Tahara: 109; İbn Mâce, Tahara: 60)
Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan TEMİZLİK (TAHARET) BÖLÜMLERİ Ø BÖLÜM: 41 Ø ABDESTTEN SONRA HANGİ DUA OKUNACAK?


Bir Müslümanın Allah Subhanehu ve Teala'ya Dua Ederken Bilmesi
Gereken Kısa Bir Bilgi Lutfen Okumak için tıklayın


●▬ Eraykitap Web Sitesini, Facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabiliriz.
eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir


Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır. - Eraykitap  • Kur'an-ı Kerimden Duaları ki Arapça Latince Okunuşları ve Türkçe Anlamları Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. ve Dağıtabilirsiniz
  • Sayfa Başına
    Dön - Git