Abdest Gusul ve Teyemmum Bitince Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

أَشْهَدُ أَنْ ﻵ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ﻵ شَرِيكَ لَهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه [1]

Duanın Latince Okunuşu
Eşhedü en la ilahe illallah vahde hu la şerikele ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur [1]
[1] : Müslim, İman, 10 (46); Salât, 7(13);13 (46)

eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir

Tags
Abdest Gusül Teyemmum
Dua - Dualar

Hadis-i şeriften Dualar

ilgili Ayeti Kerime

ilgili Hadis-i şerif

Tuvalete Girerken

Abdest Alirken

Abdest Bitince

Dualar Arapça ve Türkçe

Kısa Açıklam


Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, gusül / boy abdesti alın.."
(Maide Suresi - 6) Ayeti Kerimenin devamı için tıklayın

Sizden kim abdest alır da abdestini yerliyerînce yapar, sonra da: 'Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, O'nun bir olduğuna, ortağı olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim.' derse herhalde kendisine sekiz cennetin kapılan açılır, dilediğinden içeri girer.» [Müslim (1/209) ⇒ Tirmizi, Temizlik, 41, (55): Ömer (ra)'den.]

  Kim abdest alır ve sonra: 'Sübhanekellahümme ve bî-hamdike eşhedü ellâ ilahe illâ ente esteğfiruke ve etubu ileyk.' derse, bu beyaz bir kağıda yazılır, ağzı mühürlü bir pere konulur, kıyamete kadar ne kırılır ne de açılır.

Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.173 ⇒ irvâu’l-Ğalîl (1/135- 2/94) (Taberânî: El-Evsat'ta rivayet etmiş, ravilerinin hepsi de sıkadır.) sorularlaislamiyet.com55- Ömer b. Hattâb (r.a.)’den rivâyet edilmiştir, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim abdestini güzelce alır ve sonunda; Eşhedü en lâ ilahe illallahu vahdehû la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü. Allahümecalnî minettevvabîne vecalnî minel mutetahhirîn” derse kendisine Cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan içeri girer. (Nesâî, Tahara: 109; İbn Mâce, Tahara: 60)
Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan TEMİZLİK (TAHARET) BÖLÜMLERİ Ø BÖLÜM: 41 Ø ABDESTTEN SONRA HANGİ DUA OKUNACAK?


Bir Müslümanın Allah Subhanehu ve Teala'ya Dua Ederken Bilmesi
Gereken Kısa Bir Bilgi Lutfen Okumak için tıklayın


●▬ Eraykitap Web Sitesini, Facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, Ayeti Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabiliriz.
eraykitap.com En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir.
Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir.

• Abdest lügatte; temizlik, parlaklık ve güzellik demektir.
• Istılahta ise; ibadet niyetiyle su ile temizlik yapmak / belirli âzâları yıkamak veya Boy Abdestidir.
• Bazı ibadetlerde abdest şartı bulunmaktadır ve bu temizlik Muhammed (a.s) ümmetinin en önemli özelliğidir.
• Abdestin aşağıdaki âyette zikredilen dört farzı vardır. Diğer kısımlarıda Sunnette belirlenmiştir
• Allah Teâlâ buyurdu:
• "Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda (abdestiniz yoksa), yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı da topuklara (aşık kemiklerine) kadar yıkayın..."
Mâide Suresi - 6 Ayeti Kerimenin Devamını görmek isterseniz linki tıklayın

25- Ebû Sûfyân b. Huveytib (r.a.) "..Şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim buyurdular ki: “Abdest’e başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur.” (İbn Mâce, Tahara: 29; Nesâî, Tahara: 41) [1]

Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Herhangi biriniz abdestsizlik durumu içinde bulunursa, abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez" buyurdu. [2]

Ebu Hureyre'nin (r.a.) anlattığına göre: Peygamber (a.s.) iki ayağının arka uçlarını yıkamamış bir kimse gördü ve şöyle buyurdu: "Vay şu ökçelerin ateşteki hâline!" Hadis-i Şerifin Devamını görmek isterseniz linki tıklayın

4- Câbir b. Abdillah (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdest almaktır.” (Müsned: 14135) Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan TEMİZLİK (TAHARET) BÖLÜMLERİ BÖLÜM:1 Ø BÖLÜM: 3 Ø NAMAZIN ANAHTARI TEMİZLİKTİR
Bir Müslümanın Allah Subhanehu ve Teala'ya Dua Ederken Bilmesi Gereken Kısa Bir Bilgi Lutfen Okumak için tıklayın

[1]: Tirmizi: Tercüme Abdullah Parlıyan:Taharet..:Bölüm:Bölüm: 20 Ø ABDESTE BAŞLARKEN BESMELE ÇEKMEK
[2]: Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 330 [2]: Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 356

Copyright Eraykitap ilmin kısa yolu © 2009 - 2025 Tüm hakları saklıdır.
- Eraykitap