ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
  (Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)
Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe
Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) okuduğu ve tavsiye ettiği dualar Hadislerde geçen duaların Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamları
“Allâh’ım! Sen’in gazabından rızâna, azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!...” (Müslim, Salât, 222)
“Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)
Dua ibadetin özüdür Tirmizi, Daavat 1

  Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümme leke sumtü ve ‘alâ rızkıke eftartü.
Duanın Türkçe Manası / Meali
Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. [1]

[1] : Ebû Dâvûd (Savm 22)

  Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum Oruçlu İken ve İftar Zamanı Devamlı Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
أَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَصَوْمَ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْتُ فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ يَا سَتَّارُ العُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِِينَ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü Ya Settarul Uyubi Ya Gafferazzünubi Ya Mu'tiğarriğabi Ya Erhamer Rahimin
Duanın Türkçe Manası / Meali
Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla [1] Kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten, gizleyen ve bağışlayan, açığa çıkarmayan Ey tüm günahları bağışlayan Ey boyunları (cehennemden) âzâd eden Ey merhametlinin tek merhametlisi [2]

[1]: (Ebu Davud, Savm: 22; bk. Buhârî şerhi, Feth’ul-Bâri, C 1, s. 13) [2]: Moritanyalı Mau'l-Ayneyn eş Şennkiti Fatikur Ratk Ala Ratiki Fetk - sh.355

  Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum Oruçlu İken ve İftar Zamanı Devamlı Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْناَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْناَ فَتَقَبَّـــلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السّــَمِيعُ الْعَـــلِيمُ

Duanın Latince Okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke Sumte's-semiu'l-âlim
Duanın Türkçe Manası / Meali
Allahım! Senin için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim. Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz Sen, her şeyi işiten ve bilensin

[1] : (İbn Mâce, Sıyâm, 48; ⇒ İbn Kayyim, Zâdü'l-Meâd, II, 52 ⇒ Ayrıca Bkz..Nevevî, el-Ezkâr)

  Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum Oruçlu İken ve İftar Zamanı Devamlı Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ يَا سَتَّارُ العُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِِينَ

Duanın Latince Okunuşu
Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu Ya Settarul Uyubi Ya Gafferazzünubi Ya Mu'tiğarriğabi Ya Erhamer Rahimin
Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum Sana inandım Sana güvendim Senin rızkınla orucumu açıyorum [1] Kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten, gizleyen ve bağışlayan, açığa çıkarmayan Ey tüm günahları bağışlayan Ey boyunları (cehennemden) âzâd eden Ey merhametlinin tek merhametlisi [2]

[1]: (Ebû Dâvud, Savm, 22) [2]: Moritanyalı Mau'l-Ayneyn eş Şennkiti Fatikur Ratk Ala Ratiki Fetk - sh.355

  Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum Oruçlu İken ve İftar Zamanı Devamlı Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

Kaynak ve Kısa Açıklamalar

 •   ✪ Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları Arapça veTürkçe Oruçlunun iftar vakti duaları
  Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatıyor: Bana ulaştı ki, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:

  الَلَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

 • Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.
  Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum (Ebû Dâvûd Savm: 22)

 • Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları / Oruçlunun iftar vakti duaları
  Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir.
  Nitekim:
  Mervan ibni Salim, ibni Ömer Radiyallâhu Anhümadan naklediyor: Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem orucunu açınca şöyle derdi:
  “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iftar ederken:
  ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ اْلاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

 • Zehebez zameu vebtelleti-l uruka vesebete-l ecru inşaAllah
  Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah sevap kesinleşti. (Ebû Dâvûd Savm: 22 ⇒ İbn Mâce, Sıyâm, 48)


  Abdullah bin Ömer`in (r.a.) rivayetine göre
  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam, iftar vakitlerinde şu duayı sık sık tekrar ederlerdi:
  Allah’ım, Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni af ve mağfiret eyle günahlarımı bağışla." İbni Mâce, Sıyam,48.


  Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle ifade buyururlar: "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez." Tirmizi,Daavat,129.


  Bir hadis-i şeriflerinde oruçluyu, duası reddedilmeyecek üç kişi arasında zikreden
  Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyururlar:
  "Üç kişinin duası geri çevrilmez: Adaletle hükmeden hakimin, iftar edinceye kadar oruçlunun ve mazlumun. " İbni Mâce, Siyam:,48.


  Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve mü`minler duaya teşvik edilirler:
  "Ramazan`ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi seslenir:
  Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tevbe eden yok mu?
  Allah tevbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin.
  Kendisi için bir şey isteyen yok mu? isteği hemen karşılansın." Müsned, 4:22         Geniş Bilgi için Bkz...

 • Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları / Oruçlunun iftar vakti duaları
  Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir. Nitekim: İbni Abbas (Radıyallahu Anhümâ)dan gelen rivayette ise Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iftar vakti şöyle dua ederdi:
  اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْناَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْناَ فَتَقَبَّـــلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السّــَمِيعُ الْعَـــلِيمُ

 • Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke Sumte's-semiu'l-âlim
  Allahım! Senin için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim. Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz Sen, her şeyi işiten ve bilensin (İbn Mâce, Sıyâm, 48; ⇒ İbn Kayyim, Zâdü'l-Meâd, II, 52 ⇒ Ayrıca Bkz..Nevevî, el-Ezkâr)

 • Ramazân-ı Şerîfte Yapılacak Duaları / Oruçlunun Yapacağı Duaları
  3472- Zührî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Ramazan ayında bir kere “Sübhanallah” demek diğer aylarda söylenecek bin sübhanallah’tan daha üstün ve değerlidir.
  Ömer (Radıyallâhu Anh)’dan rivayete göre Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):

 • Sünen-i İmam Tirmizi Hadis-i Şerif Şerhi ve Meali Abdullah Parlıyan Dua Bölümü - Bölüm -62


 • “Ramazan-ı şerifte Allah-u Te’âlâ’yı zikreden affedilmiştir. Onda bir şey isteyen ise hüsrana uğramaz.” buyurdu.
  Beyhakî, Şu’abu’l-îman, No:3355, 5/235-236; ⇒ Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl: 8/464, No:23676 ⇒ Heysemî, Mecma’u’z-zevâid:3/143


  Âişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayet edildiği üzere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Ramazânda her kim) tehlîl yahut tesbîh veya tekbîr getirecek olursa, (gün, gece) perde(si)yle örtününceye kadar sevabını yazmak üzere onları yetmişbin melek karşılar.
  Beyhakî, Şu’abu’l-îmân, no:3319, 5/212-213, ⇒ İbni Adiyy, el-Kâmil, 2/547-548 ⇒ Zehebî, el-Mîzân, 1/391 ⇒ Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr,1/437; ⇒ Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:23630, 8/455
  سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ اَكْبَرُ

 • SubhanAllahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu Ekber
  Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür (Duanın Kaynak: Tirmizi: Daavat, 60)

  Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Herhangi bir Müslüman oruç tutar da, iftar anında:
  يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ اَنْتَ اِلٰهِى لٰا اِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِى الذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ اِلاَّ الْعَظِيمُ

 • Yâ Azîm! Yâ Azîm! Ente ilahî lâ ilahe gayrukeğfirli’z-zenbe’l-azîm fe innehu lâ yeğfiru’z-zenbe’l-azîm illel azîm
  ‘Ey büyük (Allah)! Ey büyük (Allah)! Benim ilâhım ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı (Senin gibi) Büyükten başkası mağfiret edemez’ derse, mutlaka annesinin, kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır.
  Bunu çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu, Allâh-u Te’âlâ’nın ve Rasûlü’ nün sevdiği bir kelimedir. Allâh-u Te’âlâ bununla (dua edenin) dünya ve âhiret işlerini yoluna koyar.”
  İbni Asakir, Tarih-u Medinet-i Dimeşk, No:6761, 54/238; ⇒ Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, No:24400, 8/614; ⇒ Ali el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazan, sh:128

  Abdullâh ibn-i Amr ibn-i Âs (Radıyallâhu Anhümâ) iftar açarken şu duayı yapardı:

 • الَلَّهُمَّ اِنىِّ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْـــــفِرَ لىِ ذُنُـــوبِى


 • “Ey Allâhım! Her şeyi kaplayan rahmetinle benim için günahlarımı bağışlamanı diliyorum.” (İbni Mâce)


 • Ebu’l-Âliye (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: İftar vakti her kim:

 • اَلْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى عَلاَ فَقَهَرَ وَاْلحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى نَظَرَ فَخَبَرَ وَالْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى مَلَكَ فَقَدَرَ وَالْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِى يُحْيِى الْمَوْتٰى
  يَا غَفَّــــــــارَ الذُّنُــــوبِ   ✪   يَا سَتَّارُ العُيُوبِ   ✪   يَا مُعْـتِـــــقَ الـرِّقَــــابِ   ✪   يَا اَرْحَــــمَ الرَّاحِمِيــــــنَ


 • Bütün hamdler, yüce ve kahreden; dilediğini zorla da olsa yaptıran Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur.
  Bütün hamdler, (her şeyi) görüp bilen Allâh-u Te’âlâ’ya aittir.
  Bütün hamdler, (her şeye) sahip ve gücü yeten Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur.
  Bütün hamdler, ölüleri dirilten Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur” derse, anasının onu doğurduğu günkü gibi günahlarından çıkar.

  ya gafferazzünub “Ey tüm günahları çokça bağışlayan!”
  Ya Settarul Uyubi Ey Hataları Örten
  ya Mu'tikarrikabi “Ey boyunları (cehennemden) âzâd eden!”
  ya erhamerrahimin “Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

  Artık bunca müjdeyi duyan oruçlu kul, oruç saatlerini, özellikle de günahlarının dahi yazılmadığı iftara yakın anlarını zikir ve dua ile değerlendirmelidir.
  Nitekim: Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Şüphesiz ki Allâh-u Azze ve Celle hafeza (yazıcı) meleklerine: ‘Oruçlu kullarıma ikindiden sonra bir günah yazmayın’ diye vahyeder.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl)

  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ


  Eşhedü enlâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Estağfirullâhelazîm. Allâhümme innîes’elüke’l-cennete ve e‛ûzü bike minennâr
  “Ben şahitlik ederim ki Allâh’tan başka İlâh yoktur, yine şahitlik ederim ki Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlü’dür. Büyük Allâh’tan mağfiret talep ediyorum.
  Ey Allâhım! Gerçekten ben Senden cennetini istiyorum, cehennemden Sana sığınıyorum.”    
 • Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim Arapça ve Türkçe
  اَللّٰهُمَّ إنّ۪ي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذ۪ي يُبلِّغُن۪ي حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْس۪ي وَأَهْل۪ي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

  Duanın Latince Okunuşu
  Allahümme innî es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve'l-amele’l-lezi yübelliğuni hubbeke. Allahummec'al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine'l- mâil bârid.
  Duaların Türkçe Meali veya Manası
  Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. [1]
  [1] : Tirmizî (Deavât 73)
  Yatarken Uyanırken Eveden Çıkarken Akşam ve Sabahları ✪ Bilhassa Çarşı ve Pazara Giderken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
  لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

  Duanın Latince Okunuşu
  "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hü ve hayyün lâ yemütü biyedihi'l-hayr ve hü ve alâ külli şey'in kadir."

  Duaların Türkçe Meali veya Manası
  "Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir." [1]

  [1]: Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152).
   
  Ümmeti Muhammede (a.s) Dualar Arapça ve Türkçe
      Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle

  اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِناَ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاِشدِينَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اْلاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 • Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  "...Allâhümme habbib ileynel-îmâne ve zeyyinhü fî kulûbinâ ve kerrih ileynel-küfra ve’l- füsûka vel‘ısyâne vec- ‘alnâ miner-râşidîn. Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..." Allahüm meğfirli veli valideyye velil müminine vel müminat vel müslimin vel müslimet el ahya-i min hüm vel emvat bi Rahmetike ya erhamer Rahimin
  ve Selamun alal murselin vel hamdulillahi rabbil alemine
  "...Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..."
  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
  "..Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle..." [1] Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle. Onlardan ölenleride af eyle . bi Rahmetike ya erhamer Rahimin Alemlerin Rabbi Allah'a Hamd olsun ve Selam gönderilen Resullerin Üzerine Olsun [2]

  [1]: (Hâkim, De’avât, no:1868 Uhud Duasından) [2]: (Saffat Suresi - 181 -182)

 •