ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe Dua ibadetin özüdür Tirmizi, Daavat 1
"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)
Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe Hadislerde Geçen Dualar
Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) okuduğu ve tavsiye ettiği dualar Hadislerde geçen duaların Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik Allâhım Senin gazabından rızâna azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım (Müslim Salât 222)

🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği duaları bu bölümde bulabilirsiniz
بِسْمِ اللهِ، واَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
سُبْحَانَ رَبِّيَ العَلِيِّ الأَعْلَى الوَهَّابِ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Bismillah vel Hamdulillah ves Salatu ves Selamu ala Rasulullah Subhane Subhane Rabbiyel aliyyil alel Vehhab

Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Allah'ın Adıyla Başlıyorum ve Allaha Hamd Olsun Rasulullaha Salat ve Selam Olsun Karşılıksız bolca veren en yüce Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. [1]


[1]: İyas bin Seleme ibni'l Ekva (r.anhuma) babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir Ben Rasulullah (a.s)'mın duaya her başladığında mutlaka Subhane Rabbiyel aliyyil alel Vehhab diyerek başladığını işittim Hakim el Müstedrek no:1835 1/676

“Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Nazar ve Göz Değmesi için Okunacak Dualar / Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar

1 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...

Rasulullah (s.a) torunlarının korunması için şu şekilde dua ediyor: ✪ Arapça ve Türkçe
أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Ü’îzükümâ bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve haammetin. Ve min külli ‘aynin laammetin
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
“Her ikinizi de Allah’ın noksansız tüm kelimeleriyle her türlü şeytan, zararlı, zehirli hayvanlar ve göz değmesine karşı Allah’a sığındırırım.” Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hasan ve Hüseyin (Radiyallahu Anhuma)’yı: “Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım” diyerek sakındırırdı. [1]

[1]: Buhari: 4/119 ⇒

Rasûlullah (s.a.v.), torunlarını nasıl okuyarak tedavi ederdi?
2060- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), torunu; Hasan ve Hüseyin’i şu şekilde okuyarak tedavi eder ve İbrahim (a.s.)’da oğlu İsmail ve İshâk’ı aynı şekilde okuyarak tedavi ederdi buyururlardı. (Yukarıda ki Dua) ⇒ İbn Mâce: Tıp: 38 ⇒ Ebû Dâvûd, Tıp: 19
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar

2 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Ü’îzüke bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve haammetin. Ve min külli ‘aynin laammetin
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
“Her ikinizi de Allah’ın noksansız tüm kelimeleriyle her türlü şeytan, zararlı, zehirli hayvanlar ve göz değmesine karşı Allah’a sığındırırım.” [1]

[1]: Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII ⇒ İbn Mâce, Tıb, 36; ⇒ İbn Hıbbân, Edıye, No. 1012-1013
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Uykuda Korkan veya Ürken Kötü Bir Şeyle Karşılaşan Kimsenin Yapacağı Dualar Halid ibnu'l Velid Ben Uykuda iken Korkutu luyorum ⇒ Gece Uyurken Korkanlar için Okunacak Dualar
3 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَانْ يَحْضِرُون

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Euzu bi kelimeti-llahi-ttemmeti min ğadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi min hezatiş-şeyatine ve en yehdirun
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
"Allah'in eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun Gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden bana gelmelerinden ve yanımda durmalarından Allah’ın eksiksiz Kelimelerine sığınırım." [1]

[1]: Ebu Dâvud, (4/12), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/171) Muvatta, Si'r 9, (2, 950)
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar

4 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
اَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّآمّةُ مِنْ كُلِّ شَيْطَاَنِ وَ هآمَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Euzü bi-kelimatillahit tammati min külli şeytanın ve hammatin ve min külli aynin lamme.
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım. [1]

[1]: İbn Mâce: Tıp: 38 ⇒ Ebû Dâvûd, Tıp: 19
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar

5 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
أ عُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّا مّاَ تِ الَّتِى لَا يُجَا وِ زُ هُنَّ بَرٌّ وَﻻَ فاَ جِرٌ مِن شَرِّ ماَخَلَق وَبَرَأَ وَذَرَأَ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Euzu bi kelimetillahit temmeti ellet-illeti la yucavi zu hunne berrun ve la facirun min şerri ma khlaQa ve berae vezerae
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Ne iyinin ne kötünün aşıp geçemediği Allah’ın tam kelimelerine yarattığı, şekil verdiği ve meydana getirdiği herşeyin şerrinden sığınırım» derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u emân-ı ilâhîde kalır.” [1]

[1]: (Ali el-Müttakî, II, 165/3593)
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar İNATÇI ŞEYTANLARIN HİLE VE TUZAĞINI BOŞA ÇIKARMAK İÇİN YAPILAN DUÂ

6 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتيِ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فاَجِرٌ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ، وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَايَعْرجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فيِ اْلأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهاَ، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْـلِ وَالنَّهاَرِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طاَرِقٍ إِلاَّ طاَرِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ ياَرَحْمَنُ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Euzu bi kelimetillahit temmeti ellet-illeti la yucavi zu hunne berrun ve la facirun min şerri ma khlaQa ve berae vezerae ve min şerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucü fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve min yahrücü minha, ve min şerri fitnetil leyli ven nehar ve min şerri külli tarıgin illa tarigan yetrugu bi khayrin ya Rahman
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
"Bütün yaratıkların şerrinden; gökten inen ve göğe çıkan her şeyin şerrinden; gecenin ve gündüzün fitnesinden; hayra açılan yollar hariç bütün yolların şerrinden, Allah'ın kusursuz kelamlarına sığınırım. Ey Rahman Allah'ım (beni muhafaza eyle)." [1]

[1] : (Mecmuatül Ahzab Sayfa / 579) ★ Ahmed, (3/419) sahih bir isnadla; ★ İbn-i es-Sünnî, (h.637); Abdülkâdir el-Arnavût, sahih demiştir; ★ Tahâvi (s.133); ★ Mecmau’z-Zevâid, (10/127) ★ (Mecmuatül - 5/79)

NOT:.. ★ Bu dua tüm kötülüklerden büyüden,büyücüden zararlı hayvanlardan ateşten kötü niyetli insanlardan ve cinlerden korur kötü gözler ve kıskançlığa karşı korur. ★ Cahil insanlar nazardan korunmak için boncuk takar tavşan ayağı asar bu islamda doğru değildir ve yasaktır ★ Kaynaklar: Dua Yukarıda (Mecmuatül - 5/79)

Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa O, hepsini bilir. O rahîmdir, gafurdur." (Sebe Suresi - 2)
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar

7 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Eûzü bikelimâtillahi’ttâmmâti min şerri mâ Khalâka
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
“Allah’ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile yarattıklarının şerrinden Allah’a sığınıyorum.” [1]

[1]: Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII ⇒ İbn Mâce, Tıb, 36; ⇒ İbn Hıbbân, Edıye, No. 1012-1013


Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi: Kim bir yerde konaklar da sonra Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez (Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40.)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e akrep tarafından sokulmuş bir kimse getirilirdi. Râvi dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Eğer bu zat, yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım deseydi sokulmazdı, veya ona zarar veremezdi.” (Müslim, Zikir 55.)"Zararlı dediğimiz, esasen her biri çeşitli görevler için yaratılmış hayvancıklardan insanı koruyan dualar vardır O hayvanları bizim bildiğimiz bilmediğimiz hizmetler için yaratan Cenâb-ı Mevlâ, Resûl-i Ekrem vasıtasıyla bize onlardan korunmanın yollarını da öğretmiştir. Bu dua sadece akrepten değil, zarar veren her yaratıktan korunmak için de tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz “Kim bir yerde konaklar da sonra ‘Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım’ derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez” buyurmuştur.

Bazı rivayetlerde bu duanın sabah ve akşam okunması, bazılarında da üçer defa tekrarlanması tavsiye edilmektedir. Allah’ın mükemmel kelimeleri ifadesiyle Cenâb-ı Hakk’ın takdiri veya O’nun şifalı sözleri yahut da Kur'ân-ı Kerîm’i kastedilmiş olabilir. Esasen bunlardan hangisinin kastedildiği çok önemli değildir. Önemli olan eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti min şerri mâ khalak denmesidir. Eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti sözleriyle başlayan, muhtelif yerlerde ve zamanlarda okunması tavsiye edilen başka dualar da vardır." (Riyazüssalihin, Erkam Yayınları)
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar Allahım Şikaktan Nifak ve Kötü Ahlaktan Sana sığınırım ★

8 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
اَلَّلهُمَّ اِنِّى اَعُو ذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Allah’ım! Şikaktan* nifak* ve kötü ahlaktan Sana sığınırım [1]

Allah’ım! Şikaktan* nifak* ve kötü ahlaktan Sana sığınırım Not: ★ ★ ★ Şikak ★ kavminin arasında fitne ve fesadacılık yapmak ★ Nifak'da Munafık olmak ★ Kaynaklar: Dua Yukaridadır [1] : (Ebu Davud, Salat, 367; Nesaî, İsti’aze,21)
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar

9 - ) Euzu bi kelimetillahit temmeti...
بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ
اَعُوذُ بِعِزَّةِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ماَ أَجِدُ وَأُخاُذُرِ مِنْ وَجعِي هذاَ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
"Bismillah, Bismillah, Bismillah, eûzü bi izzeti'llâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru min vecaî hâzâ
Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Allah'ın ismiyle,Allah'ın ismiyle,Allah'ın ismiyle, Vücudumda duyduğum ağrının şerrinden ve sakındığım,korktuğum şu acıdan ve ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım [1]

[1]: Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, VIII ⇒ İbn Mâce, Tıb, 36; ⇒ İbn Hıbbân, Edıye, No. 1012-1013
Hastalanınca Okuacak Dualar | Gece Korkan için Dualar | Sığınmak için Dualar | Nazar Değmesi Dualar | Gece Korkan için Dualar-1
🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği dualar

Rasûlullah (s.a.v.), torunlarını nasıl okuyarak tedavi ederdi? Nazar ve Göz Değmesi için Okunacak Dualar / Her Türlü Şeytandan Zararlı Şeylerden ve Kem / Kötü Gözlerden Korumak için Dualar ✪ Arapça ve Türkçe

2060- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Euzü bi-kelimatillahit tammati min külli şeytanın ve hammatin ve min külli aynin lamme. Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım. Rasûlullah (s.a.v.), torunu; Hasan ve Hüseyin’i şu şekilde okuyarak tedavi eder ve İbrahim (a.s.)’da oğlu İsmail ve İshâk’ı aynı şekilde okuyarak tedavi ederdi buyururlardı. Kaynaklar: [1] : (Yukarıda ki Dua) İbn Mâce: Tıp: 38 ⇒ Ebû Dâvûd, Tıp: 19 ⇒ Ebu Dâvud, (4/12), Muvatta, Si'r 9, (2, 950)

2058- Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) göz değmesinden ve cinlerin şerlerinden dolayı Allah’a sığınır ve dualar okurdu. Muavvizetan sûreleri denilen Nas ve Felak sûreleri nazil olunca diğer okuduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sûreyi okumaya başladı.” Nesâî, İstişare: 37; ⇒ Ebû Dâvûd, Tıp: 19Euzu bi kelimetillahit temmeti Okuacak Dualar | Euzu bi kelimetillahit temmeti 1 Euzu bi kelimetillahit temmeti Okuacak Dualar 2

Euzu bi kelimetillahit temmeti Okuacak Dualar 3 | Euzu bi kelimetillahit temmeti Okuacak Dualar 4
Yatarken Uyanırken Eveden Çıkarken Akşam ve Sabahları ✪ Bilhassa Çarşı ve Pazara Giderken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Evden Çikarken Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
"Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hü ve hayyün lâ yemütü biyedihi'l-hayr ve hü ve alâ külli şey'in kadir."

Eve Girerke Okunacak Duaların Türkçe Meali veya Manası
"Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir." [1]

[1]: Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152).
 
Ümmeti Muhammede (a.s) Dualar Arapça ve Türkçe
    Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَلْاَحْـيَآءِ مِـنْـهُمْ وَالْاَمْوَاتِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَـنَا ذُنُـوبَـنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَآأَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 • Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
  "...Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..."
  Allahüm meğfirli veli valideyye velil müminine vel müminat vel müslimin vel müslimet el ahya-i min hüm vel emvat Rabbenağ firlena zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike bi Rahmetike ya ekremel ekremin ve ya erhamer Rahimin
  ve Selamun alal murselin vel hamdulillahi rabbil alemine

  Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
  "..Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle..." [1] Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle. Onlardan ölenleride af eyle . bi Rahmetike ya erhamer Rahimin Alemlerin Rabbi Allah'a Hamd olsun ve Selam gönderilen Resullerin Üzerine Olsun [2]

  [1]: (Hâkim, De’avât, no:1868 Uhud Duasından) [2]: (Saffat Suresi - 181 -182)

 •