ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !     En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe Dua ibadetin özüdür Tirmizi, Daavat 1

Hadis-i Şeriften Dualar Arapça ve Türkçe Hadislerde Geçen Dualar
Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) okuduğu ve tavsiye ettiği dualar Hadislerde geçen duaların Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik “Allâh’ım! Sen’in gazabından rızâna, azâbından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!...” (Müslim, Salât, 222)

🌹 Rasulullah (a.s)'dan Duaları Rivayetlerle bize ulaşan Peygamberimiz' in belirli zamanlarda veya düzenli yaptığı, mü'minlerin yapmasını istediği veya ashabına öğrettiği duaları bu bölümde bulabilirsiniz
بِسْمِ اللهِ، واَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
سُبْحَانَ رَبِّيَ العَلِيِّ الأَعْلَى الوَهَّابِ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Bismillah vel Hamdulillah ves Salatu ves Selamu ala Rasulullah Subhane Subhane Rabbiyel aliyyil alel Vehhab

Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Allah'ın Adıyla Başlıyorum ve Allaha Hamd Olsun Rasulullaha Salat ve Selam Olsun Karşılıksız bolca veren en yüce Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin. [1]


[1]: İyas bin Seleme ibni'l Ekva (r.anhuma) babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir Ben Rasulullah (a.s)'mın duaya her başladığında mutlaka Subhane Rabbiyel aliyyil alel Vehhab diyerek başladığını işittim Hakim el Müstedrek no:1835 1/676

“Allah (c.c) buyurmuştur ki: Kim bana duâ etmezse ona gadab ederim.” (İbn Mâce, Duâ, 1; İbn Hanbel, III, 477)
Ey benim Rabbim, Senin zâtının celâlına ve senin hâkimiyetinin azametine layık biçimde sana hamd olsun" Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ

Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
"Yâ Rabbi leke'l - hamdu kemâ yenbaği li celâli vechike ve li azîmi sültânike =

Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Ey benim Rabbim, Senin zâtının celâlına ve senin hâkimiyetinin azametine layık biçimde sana hamd olsun"

[1]: (İbn-i Mâce, Edeb, 55; Beyhakî, Şuab, VI, 225/4077)
Sunen-i İbni Mace tercemesi ve Şerhi ⇒ 33 - Edeb Kitabı ⇒ 55 - Allah'a Hamdedenlerin Fazileti Babı ⇒ Hadis:No:3801
Ey benim Rabbim, Senin zâtının celâlına ve senin hâkimiyetinin azametine layık biçimde sana hamd olsun" Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe
Allah'a (c.c) Hamdedenlerin Fazileti Babı
En güzel dualardan biri de Allah Teâlâya hamd etmektir. Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, Allah’a yapılan hamdin en faziletlilerinden birini şöyle haber verir:
Meleklerin Sevabını Yazmaya Gücünün Yetmediği Tesbihat

MELEKLERİN SEVABINI YAZMAYA GÜCÜNÜN YETMEDİĞİ TESBİHAT

3801) "... Kudâme bin îbrâhîm el-Cümahî (r.a) rivayet edildiğine göre :
Kendisi bir genç iken üstünde aspurla boyalı iki parçadan İbaret bir elbise bulunduğu halde

Abdullah bin Ömer bin el-Hattâb (Ra-dıyalâhü anhümâ) 'nın yanma gidip gelirdi. Kudâme demiştir ki:

Abdullah bin Ömer (Radıyallâhü anhümâ) bir gün bize hadis rivayet ederek
Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in onlara şu buyruğu buyurduğunu söyledi:
Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
Allah'ın kullarından biri: "Yâ Rabbi leke'l - hamdu kemâ yenbaği li celâli vechike ve li azîmi sültânike


Hadis-i Şerifdeki Duanın Türkçe Manası veya Meali
Ey benim Rabbim, Senin zâtının celâlina ve senin hâkimiyetinin azametine layık biçimde sana hamd olsun" dedi.

Bu hamd, kulun amelini yazmakla görevli iki meleği âciz bırakarak, nasıl yazacaklarını bilemediler.
Bunun Üzeru» melekler göğe çıktılar ve:
Ey Rabbımız, Senin kulun öyle bir söz (hamd) söyledi ki nasıl yazacağımızı bilemiyeceğiz, dediler.
Allah (Azze ve Celle) kulunun söylediği sözü en iyi bilen olduğu halde Benîm kulum ne söyledi? diye sordu.

Melekler i Ey Rabbimiz o kul:
"Yâ Rabbi Leke'l-hamdu kemâ yenbaği li celali vechike ve azîmi sültânike"
söyledi, dediler.
Bunun üzerine Allah (Azze ve Celle) o iki meleğe buyurdu ki:
Kulum bana kavuşup da ben onu söylediği söz (hamd) e karşılık mükâfatlandırıncaya kadar siz o sözü kulumun söylediği gibi yazınız, buyurdu.


Not: Zevâld'de şöyle denilmiştir: Bunun senedinde Kudâme bin İbrahim bulunur.
Onu İbn-i Hibban, güvenilir zâtlar arasında yazmıştır.
Ravi, Sadaka bin Beştr'i ne cerheden ne de güvenilir sayan kimseyi görmedim. Senedin kalan râvileri güvenilir zâtlardır. [1][1]: Sunen-i İbni Mace tercemesi ve Şerhi ⇒ 33 - Edeb Kitabı ⇒ 55 - Allah'a Hamdedenlerin Fazileti Babı ⇒ Hadis:No:3801 ⇒ PDF indirmek isterseniz sağ tıla kayıt et
70 bin Meleğin size dua etmesini ister misiniz ?

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

2922- Ma’kıl b. Yesâr (r.a.)’den rivâyete göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim sabah olduğunda üç kere Eûzû billahissemiil âlimi minşeytanirracim
(Allah’ın rahmetinden kovulan taşlanmış şeytanın şerrinden her şeyi bilen Allah’a sığınırım) diyerek; Haşr sûresinin sonundan üç ayet okursa,

Allah o kimseye yetmiş bin melek vekil eder de o melekler akşama kadar o kimseyi duâ ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehîd olarak ölür. Akşam olunca okuyan kimse de sabaha kadar aynı durumdadır.” [1]

[1]: İmam Tirmizi Sunen-i Abdullah Parlıyan:Kur'an-ın Fazileti ve Değeri:bölüm: 22 Ø haşr sûresinin son üç ayetini okuyan kimsenin mükafatı (Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27) (Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.


Ayeti Kerimenin Haşr suresinin son üç ayeti: Latince Okunuşu
Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Ayeti Kerimenin Haşr suresinin son üç ayeti Türkçe Manası veya Meali
22. O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
23. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

24. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.


Abdullah b. Abbas (r.annhuma) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kim, 'cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh' derse yetmiş bin kâtibi/meleği sabahta çalıştırmış olur/ona sevap yazarlar.” Hadis zayıf olarak değerlendirilmiştir. (Mecmau’z-Zevaid, 10/163).
sorularlaislamiyet.com

Ömer (ra) anlatıyor; "Resulullah (a.s.m) bana buyurdu ki; 'Ey Hattab’ın oğlu! Şu duayı yap: “Allah’ım! İçimi dışımdan daha hayırlı yap ve dışımı da ıslah eyle!”(Kenzu’l-Ummal, h. no: 5042).

Bu dua, çok güzel bir dua olduğu manasındanda anlaşılıyor. Biz müslümanlar, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamın, en yüce,en yüksek makamlara nail olmasını dilememiz O yüce peygambere getirdiğimiz en güzel selavat olur. Bu incelikten dolayı İbni Abbas (R.A.) dan rivayetle '' Bu salaveti okuyan kimseye yazıcı meleklerden yetmiş melek,bin sabah ve bin akşam sevab yazmayı yetiştirmek için zorluk çekerek yorulur ve ancak yazabilirler'' Demiştir. [1]

[1]: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.
 
Ümmeti Muhammede (a.s) Dualar Arapça ve Türkçe
    Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِناَ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاِشدِينَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَلْاَحْـيَآءِ مِـنْـهُمْ وَالْاَمْوَاتِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَـنَا ذُنُـوبَـنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَآأَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 • Duanın Latince Okunuşu
  "...Allâhümme habbib ileynel-îmâne ve zeyyinhü fî kulûbinâ ve kerrih ileynel-küfra ve’l- füsûka vel‘ısyâne vec- ‘alnâ miner-râşidîn. Allâhümme teveffenâ müslimîne ve ahyinâ müslimîne ve el-hıknâ bis-sâlihîne..."
  Allahüm meğfirli veli valideyye velil müminine vel müminat vel müslimin vel müslimet el ahya-i min hüm vel emvat Rabbenağ firlena zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike bi Rahmetike ya ekremel ekremin ve ya erhamer Rahimin
  ve Selamun alal murselin vel hamdulillahi rabbil alemine

  Duanın Türkçe Manası veya Meali
  "..Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalblerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan sâlih kullarının arasına dâhil eyle..." [1] Allahım beni Annemi babamı bütün müminleri (Kadın Erkek) bütün müslümanları (Kadın Erkek) hepsini afv-ı mağfiret eyle. Onlardan ölenleride af eyle . bi Rahmetike ya erhamer Rahimin Alemlerin Rabbi Allah'a Hamd olsun ve Selam gönderilen Resullerin Üzerine Olsun [2]

  [1]: (Hâkim, De’avât, no:1868 Uhud Duasından) [2]: (Saffat Suresi - 181 -182)

 •