ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !                               En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir   ✪  

Konularına Göre Ayet Meali veya Kur'an Fihristi: KUR'AN FİHRİSTİ -A'dan -Z'ye Size Lazaım Olan Harfi Tıklayın

  ✪   KUR'AN FİHRİSTİ   ✪   Kur'an-ı Kerim Hakkında Gilgiler  

İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek İlah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. (İbrahi Suresi - 52)


Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla.
1. Elif. Lâm. MÎm.
2. İşte bu (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O (Allah'ın Kelamıdır), müttakîler için bir yol göstericidir.
3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.


Diri olanları (Yaşıyan insanları) uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye. (Yasin Suresi - 70)

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla
1. Elif. Lâm. Mîm.
2. Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.
3. (Resûlüm!) O, sana Kitab'ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi, Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmişti.
4. Daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Furkan'ı indirmiştir.
Bilinmeli ki, Allah'ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. (Ali İmran Suresi - 1 - 4)


Bu kitap (Kur'an); onda asla (Allah'ın (c.c) Kelamı Olduğndan) şüphe yoktur. O, müttakîler için hidayettir (bir yol göstericidir). (Bakara Suresi - 2)

Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam Suresi - 160)


(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah (Mümin Kullarına) Rauf ve Rahimdir. De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. (Ali İmran Suresi - 31 - 32)


(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik.
Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma.
Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.
Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı.

Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı.
Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. (Necim Suresi - 48)


2906- Hâris (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Mescide uğradım cemaati bazı dedikodulara dalmış buldum ve Ali’nin yanına girerek şöyle dedim: Ey Mü’minlerin emiri! İnsanların lüzümsuz dedikodulara daldıklarını görmüyor musunuz?
Bunun üzerine Ali gerçekten böyle yapıyorlar mı? diye sordu; ben de evet dedim.

Bunun üzerine Ali şöyle dedi:
Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyurmuştu:
Dikkat edin büyük bir fitne olacaktır! Ben de bu fitneden kurtuluş nasıl olacaktır Ey Allah’ın Rasûlü! dedim. Şöyle buyurdular:
Allah’ın Kitab’ına sarılmakla çünkü onda sizden öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin haberi, aranızdaki meselelerin hükmü ondadır.
O hak ile batılı birbirinde ayıran kesin bir hüküm olup saçmalama değildir. Her kim zorbalık yaparak ondan uzaklaşırsa Allah onun işini bitirir.
Her kim de doğru yolu o Kur’ân’dan başkasında ararsa Allah onu sapıklığa düşürür.
O, Allah’ın sağlam ipidir ve hikmet dolu sözleridir. O Sırat-ı müstakîm’dir.
O Kur’ân arzu ve isteklerin bozamadığı dillerin karışıklığa düşüremediği, ilim adamlarının kendisinden doyamadığı fazla tekrarlamakla eskimeyen ve bıkkınlık vermeyen hayranlık veren yönleri, bitip tükenmeyen öyle bir kitaptır ki: Cinlerden bir gurup onu dinleyince şöyle demek mecburiyetinde kalmışlardır:
“Biz ne güzel bir Kur’ân dinledik, doğruyu eğriden ayırt etme bilincine ulaştıran bir Kur’ân ve böylece ona iman ettik artık bundan sonra Rabbimizden başkalarına ilahlık yakıştırmayacağız.” (Cin süresi: 1-2) Ona dayanarak konuşan doğru söz söylemiştir. Onunla amel eden sevap kazanır onunla hükmeden adaletli davranmış ona davet eden doğru yola iletilmiş olur. Ey A’ver bu sözleri iyi dinle! (Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 27)

 • 46: KUR’ÂN’IN FAZILETI VE DEĞERI BÖLÜM: 14 Ø KUR’ÂN’IN DEĞER VE KIYMETI

 • "Ey mü'minler! "Size iki emanet burakiyorum, onlara sarilip uydukca yolunuzu hic şaşirmazsiniz. O emanetler, Allah'in kitabi Kur-ân-i Kerim ve Peygamberin (a.s.m) sünnetidir. (Veda Hutbesi)

  Üsâme b. Zeyd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimseye bir iyilik yapılırsa o kimse de iyilik yapan kimseye Allah seni dünya ve ahirette hayırla mükafatlandırsın derse şüphesiz en güzel övgüyü yapmış ve karşılığını vermiş olur.”
 • Tirmizi Tercume Abdullah Parlıyan:..İyilikler Ve İrtibatı Koparmamak Bölümleri:...bölüm: 87 kendisinde olmayan bir iyiliği varmış gibi göstermek • Lafzı muhkem anlaşılan Kur'an-ın
  Çünkü kayıdında değiliz hiç birimiz mananın

  Ya açar bakarız nazmı celilin yaprağına
  Ya da üfler geceriz bir ölünün toprağına

  İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin
  Ne fal bakmak ne de toprağa üflemek için

  Mehmet Akif Ersoy  Konularına Göre Ayet Meali veya Konularına Göre Ayet Fihristi Okuyabilir, bilgisayarınıza indirebilir ("RAR" İndir Linki), ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek ve değiştirmemek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. v..d.. Üçretsiz Dağıtabilirsiniz..
  En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir  
  Eraykitap ilmin kisa yolu  Önceki Konu   ✪   A   ##########################################################################   Sonraki Konu   ✪   Z