Eraykitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Resulullah (s.a.v)’mın Devlet Başkanlarına Gönderdiği İslama Davet Mektupları

    Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

    Bahareyin Reisine Gönderilen Davet Mektubu

Rasûlüllah (a.s)' Bahreyn reisi Münzir Taimi’ye de bir mektup göndermiş ve mektubu Alâ ibn Hadramî (r.a) götürmüştü...Bahreyn reisi mektubu alınca iman etti ve Râsûlüllah (a.s)’ma yazdığı cevapta kendisinin ve dostları ile tebaasının çoğunun İslâmiyete iltihak etmeye karar verdiklerini bildirdiİslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Gassan Hükumdarlarına İslami Davet Mektupları

Gassanîler, Suriye`de oturan en güçlü kabilelerden biri idi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayında, Peygamber Efendimiz, bu kabilenin hükümdarı Hâris bin Ebî Şimr`i de İslâma dâvet etmek üzere Ashabdan Şuca` bin Vehb`i bir mektupla gönderdi.İslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Roma Hükümdarına İslami Davet Mektubu

Şarkî Roma Sefiri (Elçisi) Dihye (r.a.): Rasûlullah (a.s) İmparator Hiraklıyus'a hitaben yazılan mektubunu Dihye ibn Halîfe eliyle gönderdi. Peygamber'in husûsî sahâbîlerinden olan Dihye ashabın en güzeli ve en kibar bir sîmâsı idi. Rivayete göre Dihye Şam'a vardığında bütün evlerden herkes çıkıp bu necîb çehreyi görmeğe koşmuşlardı...İslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Mısır Hükümdarı Mulavkısa İslama Davet Mektubu

Hicretin 7. senesi, Muharrem ayı. (Milâdî 628.) Bu tarihte, Ashabdan Hatıb bin Ebî Beltaa, Peygamber Efendimizden aldığı Mukavkısa hitaben yazılmış İslâma dâvet mektubu ile Mısır`a doğru yola çıktı. Gece gündüz yoluna devam eden Hz. Hatıb, o sırada İskenderiye`de bulunan Mukavkıs`a Resûl-i Ekrem Efendimizin mübârek mektubunu sundu...İslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Habeş Kralı veya Hükümdarı Necaşiye İslama Davet Mektubu

Habeşe Sefîri Attır ibn Umeyye: Rasûlullah (S) Amr ibn Umeyye vasıtasıyla bir da'vet-nâme de Habeşistan Meliki Necâşfye gönderdi. Amr, ashabın bahâdırlarındandı. Damrî nisbetiyle meşhur olan Abdi Menât oğulları'ndan idi. Rasûlullah'm dâ'vetnâmesinin metni ve tercemesi şöyledir: ...İslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

İran Kisrasına İslama Davet Mektubu
İran Sefiri Abdullah ibn Huzâfe: Abdullah ibn Huzâfe (R) Benû Sehm'den ve Kureyş eş­rafından olup Habeşistan'a hicret eden ilk müslümanlardandır. Bedir muharebesinde de bulunmuştur. Bu cihetle İran sefaretine de bu zât bir mektûbla gönderilmiştir. Peygamber'in da'vet mektubu şöyled ...İslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Yemen Hükümdarlarına İsama Davet Mektupları

Yemâme hükümdarı Hevze bin Ali, Hıristiyandı. Peygamber Efendimiz, Hicretin 7. senesi Muharrem ayında bu hükümdarı da İslâmiyete dâvet etmek üzere Salit bin Amr`ı vazifelendirdi ve yazdığı bir mektupla onu Yemame`ye gönderdi. Mektubu alan Salit bin Amr, durup dinlenmeden yol alarak hükümdarın yanına vardı ve Efendimizin mektubunu ona verdi. Mektubu okuttu. Resûl-i Ekrem kendisine şöyle hitap ediyordu: ...İslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın
   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Yalancı Müseylemeye İslama Davet Mektubu

"Rahman ve Rahim Allah' in adiyla;
Allah'in Resulü Muhammed'den, yalanci peygamber Müseylime-tül-Kezzab'a . Selâm, hidayete tâbi kimseler üzerine olsun. Bundan sonraİslama Davet Mektubun Devamını Okumak İçin Tıklayın

   Resulullah (s.a.v)’mın İslama Davet Mektupları

Bir resmi tıkladıktan sonra Slideshow tıklarsanız slayıt şeklin tüm resimleri slayıt olarak izleyebilirsiniz ve indirmek içinde download tıklayın açılan sayfada sağ tıklayın farklı kayıt edin ve indirinResimlerin Devamını Görmek İçin Tıklayın