ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
Sahih-i Buhari Mehmet Sofuoğlu Hadis-i Şerif Meali

Ahbar

Akika

Alım-Satım

Alış-Veriş

Amel Ve Namaz

Av

Bayram Namazı

Bed'ul-Halk

Cenazeler

Cezalar

Cihad

Cizye

Cuma Namazı

Diyetler

Dua

Edep

Enbiya

Ensarın Menkıbeleri

Ezan

Feraiz

Fıtır Sadakası

Fitne

Giyim-Kuşam

Hac

Hasta Ziyareti

Havaleler

Hibe

Hileler

Hükümler

Humus

Husumetler

İcare

İçecekler

İkrah

İlim

İman

İstikraz

İstitabe

İtikaf

İ'tisam

İzin

Kader

Kefalet

Köle Azadı

Korku Namazı

Kuran'ın Faziletleri

Lukata

Kusuf Namazı

Medinenin Fazileti

Megazi

Mekke Medinede Namaz

Menkibeler

Muhsar

Mukateb

Musakaat

Muzaraat

Nafakalar

Nafile Namaz

Namaz

Namaz Sıfatları

Namaz Vakitleri

Nikah

Ortaklık

Oruç

Rehin Tutma

Rikaak

Rüya

Sahablerin Faziletleri

Şahitler

Şartlar

Savaşlar

Seferi Namazı

Sehiv Secdesi

Selem

Şuf'a

Sulh

Talak

Tefsir

Teheccüd Namazı

Temenni

Temizlik

Teravih

Tevhid

Tilavet Secdesi

Tıp

Udhiyeler

Umre

Vahiy

Vasiyet

Vekalet

Vitr Namazı

Yağmur Duası

Yemin Keffareti

Yeminler

Yiyecekler

Zekat

Zülümler


Bu hadîsleri hakkıyle işidip belleyenlerin kalbleri ve kafaları ger­çekten aydın olur. Hadîsleri Öğrenip öğretmek, dîni öğrenip öğretmek­tir. "Dîn ise Allah için, Rasûl'ü için, müslümanîann imamları (önder ve başkanları) için ve umûm halk için nasihattir -hâlis iyilik istemektir (Buhârî,"îmân, ed-dînun-nasîha"; Müslim, "îmân, ed-dînun-nasîha" 20/Sahîh-i Buharı ve Tercemesi ) Mehmed SOFUOĞLU TAKTİM

    “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü, Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.”
Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah’ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır.

    "... bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır.” (Yusuf Suresi - 76) buyurmaktadır.

    Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, başarılar dileriz

    “... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (Al-i İmran Suresi - 8)
        "Ey Rabbımız» bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla " (Kehf Suresi - 10)