ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
El-Lu'lu Ve'l-Mercan Muhammed Fuad Abdulbaki Hadis-i Şerif Meali
- İman - Taharet - Hayız
- Namaz
- Mescitler ve Namaz Kılma Yerleri
- Yolcuların Namazı ve Bunun Kısaltılması
- Oruç
- İtikaf
- Hac
- Evlenme (Nikâh)
- Süt Emme (Rada)
- Boşanma
- Zekât
- Köle Azat Etme
- Alım-Satım
- Feraiz (Miras Belirli Paylar)
- Hibe ve Diğer Bağışlar
- Vasiyet
- Adak
- Yemin
- Kasâme, İslâma Karşı Savaşanlar, Kısas ve Diyet
- Had Cezaları
- Yargıya Ait Hükümler
- Buluntu Eşya
- Cihat ve Milletlerarası İlişkiler (Siyer)
- Yönetimle İlgili Hükümler
- Av ve Hayvan Kesimine Ait Hükümler İle Eti Yenen Hayvanlar
- Kurban
- İçecekler
- Faziletler
- Sahabelerin Faziletleri
- İyilik, Sıla ve Edepler
- Kader
- İlim
- Zikir, Dua, Tevbe ve İstiğfar
- Tevbe
- Münafıkların Sıfatları ve Hükümleri
- Kıyamet, Cennet ve Cehennemin Sıfatı
- Cennet, Cennet Nimetleri ve Cennetliklerin Sıfatı
- Fitneler ve Kıyamet Alâmetleri
- Zühd ve Rekaik
- Tefsir
- Lian
    “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü, Allah’ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)’in yoludur.”
Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah’ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır.

    "... bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır.” (Yusuf Suresi - 76) buyurmaktadır.

    Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, başarılar dileriz

    “... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (Al-i İmran Suresi - 8)
        "Ey Rabbımız» bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla " (Kehf Suresi - 10) Allah'ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi Üzerinize Olsun...
Kim bir iylik yaparsa Allah ona on iylik verir... (Enam-160)
Düzenlemiş olduğum Hadisi Kudsi Şerifi : Herhangi bir yanlışlık ve hata; gördüğünüz zaman lütfen Aşağıda ki e-mail adresine ve eraykitap sitesine bildirin veya Affedin

________________ oOo _________________

Düzenleyen Ebubekir Yasin ebubekiryasin_@hotmail.com El-Lu'lu Ve'l-Meercan Muhammed Fuad Abdulbaki
(Buharî ve Müslim'in ittifak ettikleri Hadis'ler) Muhammed Fuad Abdulbaki Eserin aslında Hadis sayısı 2006'dır, kaynağımızda bunlardan 1712'si yer almıştır. 23-10-2001