ErayKitap Web Sitesine Hoş Geldiniz !           En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
   Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla    Hadis Fihristi veya Konularına Göre Hadis Meali
Eraykitaptan Büyük Hizmet: Konularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi • A'dan • Z'ye Hizmetinize SunmuşturKonularına Göre Hadis Meali veya Hadis Fihristi       A         Harfi ile Başlayan Konular

ARKADAŞ

1048 - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:
"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"En hayırlı arkadaş (grubu) dört kişiliktir.
En hayırlı askerî birlik dört yüz kişiliktir.
En hayırlı ordu dört bin kişidir.
On iki bin kişi, sayıca az diye mağlub edilemez."
Ebu Dâvud, Cihâd 89, (2611); Tirmizî, Siyer 7, (1555); İbnu Mâce, Cihâd 25, (2827) Kütübüsitte7300: Cihad ve mucahidlerin fazileti: Hhadis No: 1048


İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:
"Resülullah(aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki:
"İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.
"Buhârî, Cihâd 135; Tirmizî, Cihâd 4, (1673)Said İbnu'l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.
"Muvatta, İsti'zân 36, (2, 978)


Amr İbnu Şuayb an ebîhî an ceddihi (radıyallâhu anh) tarikinden naklediyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur."
Muvatta, İsti'zân 25, (2, 978); Ebü Dâvud, Cihad 86, (2607); Tirmizî,Cihâd 4, (1674)Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "
Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar."
Ebü Dâvud, Cihâd 87, (2609)

ARKADAŞA YARDIMEbü Saîd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "
Resülullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "
Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin."
Resülullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki,bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşünvesine vardık."
Müslim, Lukata 18, (1728); Ebü Dâvud, Zekât 32, (1663)Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "
Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) gazveye çıkmak arzu etti ve:
"Ey Muhâcir ve Ensâr topIuluğu! Kardeşlerinizden öyleleri var ki ne malları var ne de aşîretleri.Herbiriniz, iki veya üç kişiyi yanına alsın" dedi."(Câbir devamla der ki): "Bu tamim üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım. (Yol boyu) devemde, diğerlerinin sırası gibi benim de bir (binme) sıram vardı."Yine Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "
Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yürüme sırasında geride kalır, (kafileye kavuşturmak için) zayıf hayvanı sürer, üzerindekini terkisine alır ve onlara dua ederdi."
Ebü Dâvud, Cihâd 103, (2639).--[1]Ebu Musa'dan (r.a.) nakledildiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "İyi kimse ile oturup kalkan ve kötü kimse ile arkadaş olanın misali tıpkı misk taşıyanla körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana da verir, ya sen ondan satın alırsın, yahut da ondan güzel bir koku duyarsın. Fakat körük üfüren ise, ya senin elbiseni yakar, yahut da ondan fena bir koku duyarsın."
Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4762 [2]1944- Abdullah b. Amr (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi olandır. Allah katında komşunun en iyisi ise komşusuna karşı iyi olandır.”
(Ebû Dâvûd, Akdıyye: 122; Buhârî, Edeb: 32) [3]   Kaynak:
[1]:Kütübüsitte7300
[2]:el lulu vel mercan buhari ve müslim ittifak ettikleri hadisler Muhammed Fuad Abdulbaki İYİLİK, SILA VE EDEPLER
[3]:Sunen-i Tirmizi:Tercüme Abdullah Parlıyan:...: bölüm: 28 Ø komşuluk hakkı ne kadar değerli ve kıymetlidir?

“Hadis Fihristini online okuyabilir, facebook, twitter gibi diğer sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz. Eraykitap En iyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir